Dunántúli Protestáns Lap – 42. évfolyam – 1931.

, DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1931 NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. ö ^MfiiÜiil InÜwíAlS LAP FŐMUNKATÁRS: KiADÖili VAIALA Í APA DR. TÓTH LAJOS PÁPA. FELELŐS SZERKESZTŐ j DR. PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. PÁPA, 1932. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom