Dunántúli Protestáns Lap – 35. évfolyam – 1924.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÜLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1924. HARMINCÖTÖDIK ÉVFOLYAM. FŐSZERKESZTŐ: DR. ANTAL GÉZA PÜSPÖK KOMÁROM. FELELŐS SZERKESZTŐ : FŐMUNKATÁRS •fí ? •' . <J I Jl? PONGRÁCZ JÓZSEF k k íkv ^ i » i ^^ TÓTH LAJOS PÁPA. KIADÓHIVATALA PAPA > T jL F A. BELMISSZIÓ. A DUNÁNTÜLI PROTESTÁNS LAP ÁLLANDÓ MELLÉKLETE. 1924. MÁSODIK ÉVFOLYAM. ROVATVEZETŐ : Dr. VASS VINCE, AZ EGYHÁZKERÜLETI BELMISSZIÓI BIZOTTSÁG ELŐADÓJA. PÁPA, 1925, FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom