Dunántúli Protestáns Lap – 26. évfolyam – 1915.

DUNANTULI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 9 1915. ' HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM = Szerkesztik: FARAGÓ JÁNOS ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. KIS JÓZSEF ref. esperes, felelős szerkesztő. PÁPA, 1915. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom