Dunántúli Protestáns Lap – 24. évfolyam – 1913.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1913. HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM m SZERKESZTIK: KIS JÓZSEF, FARAGÓ JÁNOS, , f ,„ , reí. főgimn. igazgató, főmunkatárs, ref. esperes, felelős szerkesztő. s 6 s PÁPA, Í9I3. - FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom