Dunántúli Protestáns Lap – 23. évfolyam – 1912.

DUNÁNTÚLI , C tsv vt^ í CL PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE, m 1912. HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM m SZERKESZTIK; KIS JÓZSEF, FARAGÓ JÁNOS, ref. esperes, felelős szerkesztő. ref. fögimn. igazgató, főmunkatárs. PÁPA, 1912. ­FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom