Dunántúli Protestáns Lap – 22. évfolyam – 1911.

DUNÁNTÚLI /if PROTESTÁNS LAP. A DÜNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. mi HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM ! i • . r KIS JÓZSEF, ref. esperes, felelős szerkesztő. SZERKESZTIK FARAGÓ JÁNOS, ref. főgímn. igazgató, főmunkatárs. PÁPA, J9JÍ. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom