Dunántúli Protestáns Lap – 21. évfolyam – 1910.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezércikkek és értekezések. A felekezeti politikáról. Gróf Tisza István. 175 A fiú-internátus kérdéséhez. Faragó János. 113 A hivatásunkhoz való hűség. Kis József. 164 A hosszú esték. Névtélen. 433 A kollégiumi internátus kérdéséhez. Patay Károly. 275 A lelkészek fizetése. K. J. ^ 399 A nagy sérelem. 39 A nemes ember. 360 A nyugdij-intézeti 3V2°/o' o s dijak fizetéséről. Tóth Kálmán. 239 A pápa a modernizmus ellen. 319 A párbér s egyebek. Vargha Károly. 115 A protestántizmus hatása a magvar állami életre. Pokoly József. ' 378, 386 A reformáció és Kálvin János. I)r. Pruzsinszky Pál. 375 Az előkészület ideje. Csukás Endre. 441 Az 1908. XLI. t.-eikk és az egyházak. Vargha Károly. 231 Az ifjak hivatása. Raff'ay Sándor. 415 Állás-üresség és tagsági dij. Tóth Kálmán esperes. 69 Álom lesz-e vagy valóság? Ifj. Csire István. 267 Beöthy Zsolt főiskolai gondnok. 1 Beöthy Zsolt főisk. gondnok székfoglaló beszéde. 155 Egyedül. Dr. Ravasz László. 423 Egyházi beszéd elő- és utóimával. Tóth Kálmán. 219 "Felhívás leányinternátus létesítésére. Barsi ref. egyházmegye. 190 Hazafias nevelés a középiskolákban. Faragó János. 129 Hálaimádság 25 éves találkozón. Fülöp József. 220 Húsvétkor. Seregély Béla. 103 Ingyen oktatás a tanítók kárával. Vargha Kálmán. 43 Internátus. Kis József. 87. 95 Jézus, mint a keresztyén férfi eszményképe. Szabó Bálint. 255, 265 Kálvineum. Közalap. Nagy Lajos. 247 Karácsony. Lic. Rácz Kálmán. 449 Kevesebb üzlettel több lelket! Vágmelléki. 61, 124 Kérdés. Vargha Kálmán. 418 Két indítvány. Gózon Gyula, Szűcs József. 318 Kiáltó szó. Nagy Árpád. 150 Liberális környezetben. 92 Megnyitó beszéd. Gróf Tisza István. 147 Megnyitó beszéd 1910 szeptember 28. Gr. Tisza István. 338 Megnyitó beszéd Váli Ferenc emlék-ünnepén. Dr. Antal Gábor. 349 Mint egy ember! Szűcs József. 209 Nyugdij-intézetünk érdekében. Pápavidéki. 117 Dr. Prohászka Ottokár püspök kijelentései. 4 Pünkösdkor. Sz. D. 163 Részlet dr. Antal Gábor püspök évi jelentéséből 326 Rövid válasz. Tóth Kálmán. 89 Szabad a vásár! Vágmelléki. 156 Tetemrehívás. Végh István. 77 Új évben. K. J. 2 Üdvös eredmények. Szűcs József. 232 Ünneprontás. Csukás Endre. 210 Válponton. Jávory Nándor. 210 II. Egyházi élet. A balatonfüredi ref. lelkészi kör értekezlete. Szűcs József. 243 A Borromaeus-enciklika és Kálvin. 315 A Borromaeus-enciklika. Szűcs József. 201 A Borromaeus-enciklika körül. 203 A csallóközi lelkészi kör értekezlete. Kiss Dániel. 213 A drávavölgyi reformátusság gondozása. Kiss Zoltán. 6, 12 A hetesi orgona. Szabó Bálint. 72 A kaposvárvidéki lelkész-egyesület értekezlete. Szabó Bálint 212 A Kálvin-szövetség első közgyűlése. Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. 178 A Kálvin-szövetség felolvasó-estélye Budapesten. Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. 70 A Kálvin-szövetség választmányi közgyűlése. Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. 450 A komáromi ref. egyházmegye közgyűlése. Csalló­közi. 258 A konvent ülései. 1910 április. 125, 131 A lelkészi körök figyelmébe. Kiss Tamás. 167 A lévai ref. egyház orgona-avatási ünnepélye. 242 A magyarországi reformátusok küldöttsége a királynál. 191 Amerikai levél. Kuthy Zoltán. 226, 233, 250 A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Vargha Kálmán. 269 A mezőföldi ref. egyházmegye rendkívüli közgyű­lése. Vargha Kálmán. 139 A pápai ref. egyházmegye közgyűlése. Tudósító. 241 A szlavóniai magyarok kettős örömünnepe. 310 A vágvidéki lelkészi kör értekezlete. Vágmelléki. 214 A vegyes házasságok körül való eljárást szabá­lyozó utasítás. Vargha Kálmán. 284 A veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése. Bern­jén Márton. 300, 308 Az alsóörsi ref. egyház rét-ügye. Szűcs József. 168, 176 Az egyházi életből. 331 Az egyháznak az államtól való elválasztása Bázel­ben. Székely István. 141 Az első év. Vargha Sándor. 90 Az orsz. protestáns patronage-egyesület ügyében. 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom