Dunántúli Protestáns Lap – 18. évfolyam – 1907.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A dunántúli református egyházkerület hivatalos közlönye. 1907. TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: Kis József Faragó János ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. ref. főgimn. igazgató-tanár, főmunkatárs Pápa, 100*7. A református főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar,

Next

/
Oldalképek
Tartalom