Dunántúli Protestáns Lap – 16. évfolyam – 1905.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1905. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. Kis József ev. ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. . "<* * í • ir- lk ' SZERKESZTIK Faragó János ev. ref. főgimn. igazgató-tanáj-, .főmunkatárs. Pápa, 1905. Az ev. ref. főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom