Dunántúli Protestáns Lap, 1905 (16. évfolyam, 1-53. szám)

DUNÁNTÚLI ** **.*«* A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1905. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: Kis József Faragó János . ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. ev. ref. főgimn. igazgató-tanáj', .főmunkatárs. Pápa, 1905. Az ev. ref. főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom