Dunántúli Protestáns Lap – 15. évfolyam – 1904.

. / ( DUNÁNTULI PROTESTÁNS LAP A dunántúli ev. reí. egyházkerület hivatalos közlönye. 1904. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: Kis József Csizmadia Lajos Faragó János ev. ref. esperes-lelkész, felelős ev. ref. theol. akad. tanár, ev. ref. főgimn. igazgató-tanár, szerkesztő, főmunkatársak. ET l Pápa, 1904. Az ev. ref. főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom