Dunántúli Protestáns Lap – 14. évfolyam – 1903.

DUNÁNTULI PROTESTÁNS LAP. A dunántuli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1903. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. Kis József ev. ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. SZERKESZTIK : Csizmadia Lajos Faragó János ev. ref. theol. akad. tanár, ev. ref. főgimn. igazgató-tanár, mint főmunkatársak. o ^yvTk^t Pápa, 1903. Az ev. ref. főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom