Dunántúli Protestáns Lap – 12. évfolyam – 1901.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAI D A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1901. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM, SZERKESZTIK r r KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS ev. ref. lelkész, főgymn. igazgató-tanár, mint felelős szerkesztő. mint főmunkatárs. PÁPÁN, 1901. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom