Dunántúli Protestáns Lap – 11. évfolyam – 1900.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A dunántúli ev. ref, egyházkerület hivatalos közlönye. 1900. TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM. KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS theol. tanár, főgymn. tanár, mint felelős szerkesztő. mint főmunkatárs. PÁPÁN, 1900. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom