Dunántúli Protestáns Lap – 10. évfolyam – 1899.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1899. TIZEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: KIS" JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS SZERKESZTŐ. FŐMUNKATÁRS. PÁPÁN, 1899. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLA KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom