Dunántúli Protestáns Lap – 9. évfolyam – 1898.

DUNÁNTÚLI v PROTESTÁNS LAP. A dunántúli ey. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. f , 1,.„„ U Ti l . « U , ^ , „ • - P ' ".P » V •• * 1898. KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: KIS JÓZSEF THEOL. TANÍR. PÁPÁN, 1898. NYOMATOTT A.Z EV. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom