Dunántúli Protestáns Lap – 7. évfolyam – 1896.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 18 9 6. HETEDIK É V F O LYÁ M. FELELŐS SZERKESZTŐ: NÉMETH ISTVÁN THEOL. AKADÉMIAI TANÍR. PAPÁN, 1896. AZ EVANÖ. REFORM. KŐTANOÜA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom