Dunántúli Protestáns Lap – 6. évfolyam – 1895.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1895. H A T 0 ü I Iv E V F 0 L Y A M. IAAAAAAA FELELŐS SZERKESZTŐ: PAPAN, 1896. AZ EYANGr. REFORM. FŐTANOD A BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR. NEMETH ISTVÁN THEOL. AKADÉMIAI TANÁR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom