Dunántúli Protestáns Lap – 5. évfolyam – 1894.

DUNÁNTÚLI üf iss áii A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1894. Ö T Ö D I iv É V F 0 L Y A >1 FELELŐS SZERKESZTŐ: THEOL. AKADÉMIAI TANÁR. PÁPÁN, 1894. AZ EVANG. REFORM. FŐTAN ODA BETŰIVEL. NY. KIS TIVADAR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom