Dunántúli Protestáns Lap – 3. évfolyam – 1892.

J DUNÁNTÚLI í [ I 1 — J A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. PROTESTANSLAP j ma il HARMADIK EYFOYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: » . .... w \tm tsrr 9 THEOL. AKADÉMIAI TANAR, 585: PAPA, AZ EV. REF. FŐTANODA BETŰIVEL NY. KIS TIVAOAR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom