Dunántúli Protestáns Lap – 1. évfolyam – 1890.

G I I I un P I m p m B 1 m B B I P A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye ELSŐ ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: 0 z> g> THEOL. AKADÉMIAI TANÁR. PAPA, AZ EV. REF. FÜTANODA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K. m l ÚJ] ii iii p I i Ül! m 1 i Íj] 1 lüfl (1 m m ií B 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom