Új Dunántúli Napló, 2003. február (14. évfolyam, 31-58. szám)

2003-02-01 / 31. szám

A lusta és kövér tisztet leszerelik A Honvédség megszaba­dul eltunyult hivatásos tisztjeitől. A baranyai ka­tonák fizikai felkészültsé­ge az átlagosnál jobb.----------------VASÁRNAPI'-------— Du nántúli Napló tartalmából Villányi borok diplomáciai szolgálatban Interjú Mészöly Kálmánnal: Orbán, Vasas, kispad Miért zárták le a nyomozást Szathmáry Nikolett ügyében? Autósoldal: téli jeges próbák Összedőlt a futballpiac Egy hét alatt négy klub jelentett csődöt. Tényfeltárás Siófoktól Diósgyőrig, Dunaújvárostól Demecserig. Telefon: 72/505-000 www.dunantulinaplo.hu 2003. február 1., szombat Mai számunkból Irakiak Taszáron Megerősített biztonságvédelem Újra itt van További havazás várható Mit kíván a férfiszív? Szomorú kép a szerelemről 34. Magyar Filmszemle: telt ház a Budapest A várakozásoknak megfelelően rendkívül nagy az érdeklődés a 34. Magyar Filmszemlén szereplő filmek iránt, emiatt a szervezők eddig 17 pótelőadást iktattak be, javarészt a játékfilmes verseny­programban induló alkotásokból. A szemle sajtóirodájának tájékoz­tatása szerint pénteken elfogytak a belépők például a Kamarás Iván főszereplésével készült Szent Iván napjára, amelyet Meskó hétvégén Zsolt rendezett. Nem lehetett je­gyet kapni a Fazekas Csaba ren­dezte Boldog Születésnapot! pén­teki kétszeri bemutatójára sem. Elkeltek a belépők a kísérleti és kisjátékfilmek szombati film­jeire. Telt ház előtt vetítik majd Szomjas György: Vagabond, illet­ve Sas Tamás: Szerelemtől sújtva című filmjének mindhárom elő­adását is. (Nagy Imre A látható beszéd című írása a 7. oldalon) Mától többet fizetünk az áramért Reaktor-rendellenesség Emelkedett a tartályos és a palackos gáz ára is Átlagosan 8,7 százalékkal emelkedik mától a villamosáram díja. A drágulás egy átlagos háztartás számára havi több száz forintos többletkiadást jelenthet. Mindezek mellett az elmúlt napokban emelkedett a tartályos, valamint a palac­kos gáz ára is, a vezetékes földgáz eseté­ben csak május közepétől kell számítani díjnövekedésre. Baranyai körkép Átlagosan tíz százalékkal drágul a hét végétől az áram, amely lakossági szinten mintegy 8,7 százalékos díjnövekedést jelent. Ezen belül a nappali áram tarifája 7,7, az éjszakai áramé pedig 13,7 százalékkal drágul. így az áreme­lés egy átlagos háztartás esetében - változat­lan fogyasztás mellett - havi körülbelül há­romszáz forintos többletkiadást jelenthet. Stier László, a DÉDÁSZ Rt. lakossági értéke­sítési vezetőjének tájékoztatása szerint az éves elszámolású felhasználóknál a részszámla - avagy az átalánydíj - arányosan megemelke­dik. így a februárban készülő elszámolásoknál még a régi árat veszi alapul a társaság, míg a következő hónapban már az új díjjal számol. A DÉDÁSZ nem tervez rendkívüli leolva­sást, azonban akik ragaszkodnak ehhez - hogy így pontos mérési adatok szerint számlázza a cég a fogyasztást - a tegnapi mérőállásról a szükséges adatok (a mérő gyári száma, név és cím, „üzleti partnerszám”, amely a számlán a név mellett szerepel) megadásával február 21- ig tájékoztathatják a szolgáltatót. Május közepétől emelkedik a földgáz ára is, várhatóan tizenkét százalékkal. Mindez egy gázzal fűtő átlagos háztartásnak évi hét­ezer forintos többlet­terhet jelentene. Igaz, a kormány döntése alap­ján a következő fűtési szezontól már életbe léphet az az árkiegészí­tési rendszer, amely te­hermentesítené a ház­tartásokat az infláció feletti drágulástól. Több olvasónk afelől érdeklődött, hogy lehetséges az, hogy a palackos, valamint a tartályos gáz már január óta többe kerül. Ezen fűtőanyagok árát nem szabályozza hatóság, valamint a PB­Olcsóbb autógáz Öt-hat éve még sokan alakíttatták át autóju­kat gázüzeművé. Később azonban, mivel csökkent a gáz és a benzin ára közötti tekin­télyes különbség, már kevesebben tértek át a gázüzemre. Jelenleg a 235-240 forintos üzemanyagárhoz képest a PB-gáz literje még mindig csak 130 és 137 forint között mozog, s az elmúlt évek alatt öt-tíz forinttal drágult. Mivel az autók gázhasználattal csak tíz-tizenöt százalékkal fogyasztanak többet, az átalakítás (150-200 ezer forint) gyorsan megtérül. gáz árában jelentős szerepet játszik a palacko­zás és a szállítás költsége is. Jelenleg 2935 fo­rint körül mozog egy palackos gáz, míg há­rom éve pont feleennyi volt. A tartályos fűtő­anyag az elmúlt napokban közel tízenegy százalékkal drágult, így nettó 175-180 ezer fo­rintért kapható tonnája. SOMLAI ADRIENN EGY NÉGYTAGÚ CSALÁD ELEKTROMOS HÁZTARTÁSI BERENDEZÉSEINEK ÁTLAGOS HAVI ÁRAMFOGYASZTÁSA A DÉL-OUNÁNTÚLON Fot,te CMiH«. m Tűzhely Ä 29,3% 51 kWh 1 1013,8 Ft/hó 1102,0 Ft/hó Fagyasztószekrény 28,7% 50 kWh 1 993,0 Ft/hó 1079,4 Ft/hó Hűtőszekrény 19,0% 33 kWh 1 657,4 Ft/hó 714.6 Ft/hó Mosógép 8,6% 15 kWh I 297,6 Ft/hó 323,5 Ft/hó Egyéb 14,4% 25 kWh 1 498,2 Ft/hó 541,5 Ft/hó B IDŐJÁRÁS Megerősödő szél-4,0 °C Vasárnap Hétfő Kedd-7, -4 C • ••••-6, -2 °C ORVOSMETEOROLÓGIA. Ma ismét többfelé számíthatunk havazásra, megerősödik az észa­ki szél. Hidegfronti hatás okoz­hat főként az idősebbek körében reumás, ízületi panaszokat. KOZMA FERENC KOMMENTÁRJA Tájkép, csata előtt Valójában már nyitni kéne azt az ügyes piárral beharangozott bevá­sárlóközpontot, amit a Lánc utcai rendelőintézet előtti téren épület­tatarozáshoz használatos állvány­zat segítségével dobtak be a köztu­datba a befektetők. A látványterv hónapokig ott lógott a traverzeken, olyannyira kitöltve aTeszanált tér sarkát, hogy még az időről időre Pécsre látogató világhírű Ötvös cir­kusz nagyátrát is máshol kellett felverni. Még mielőtt bárki azt gondolná, hogy utálom a multikat és elegem van a bevásárlócentrumokból, sze­retném leszögezni, hogy eleinte tényleg utáltam őket, de most már nekem is mindegy, hogy hány szupermarket van Pécsen. Eggyel több vagy kevesebb? Kit érdekel? Isten látja lelkem, nem is tettem volna szóvá a Budai Kaput, ha nem takarná a beruházást infor­mációs köd és sumákolás, nem ér­zékelném azt a tojakodást, ami kö­rülötte zajlik. Miközben tény, hogy a város legkurrensebb belvá­rosi óriástelkeinek egyike hever parlagon, és az építtetői szándék hevességét érzékelve, fog még he­verni jó ideig. Ám még ezzel sem volna baj. Ha ötven év múlva lesz kapu Budán, ám legyen. És még azt is természetesnek tartom, ha a befektető taktikai kivárását gazda­sági okok motiválják, ne adj isten (ki sem merem mondani) spekulá­ciós szándékok húzódnak meg a háttérben. Ám minden határidőnek van vége egyszer. Legalábbis kell, hogy legyen. S mivel amúgy sem bosz- szantott sose, ha nincs minden talpalatnyi föld beépítve, nem is szorgal­mazom tovább. El lehet képzelni ezt a budai sar­kot göröngyök és bukdá- csok nélkül, „boszniai” tájkép helyett némi gon- dozottságban, zöldelő fű­vel, mediterrán vegetációként megjelenő fügefával, gránátalmá­val, netán néhány tavasszal kitett paddal, sétaúttal. És az egészet úgy nevezhetnénk, hogy park. Búza tér:... j2d5. oldal Mint egy kiadós bombatámadás után; göröngyökkel dúsítva, ebül hagyva. De meddig? Paks Rendkívüli karbantartás miatt teg­nap leállították a Paksi Atomerő­mű Rt. 3-as blokkját, ahol rendel­lenesség miatt fűtőelemcserére kerül sor. A blokk lehűtése, a nyo­máscsökkentés két napot vesz igénybe, így a cég szakemberei legkorábban hétfőn este láthatnak hozzá a szereléshez. A rendkívüli karbantartásra azért van szükség, mert egy korábban, a reaktortér­ben alkalmazott tisztító eljárás miatt vasoxid rakódott le a fűtő­pálcákon, amely a hűtővíz áram­lási sebességének csökkenését okozta. A tisztítási technológiát egy, az erőműnek berendezéseket gyártó cég javasolta annak érde­kében hogy a karbantartó sze­mélyzetet a lehető legkisebb su­gárdózis érje. Az atomerőmű szakemberei a biztonság érdekében 2002 decem­bere óta fokozatosan csökkentet­ték a 3-as blokk teljesítményét. A Paksi Atomerőmű Rt. vezetése úgy döntött: a kialakult helyzetre való tekintettel a szokásos évi egyszeri, augusztusi karbantartás helyett idén kettőt tart. (Részletek a 3. oldalon) tempó KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! Apróban óriás! t I I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom