Új Dunántúli Napló, 2002. november (13. évfolyam, 298-326. szám)

2002-11-02 / 298. szám

Békemenet lóháton Négyezer kilométeres útra, Európa belovaglására készül a Pécsi Huszár Egyesület ■ VASÁRNAPI ra (\ f\.... í--á_Ali *1- 11 1 ÍM I ' tartalmából: /i Dunántúli Napló IE 1 r 1L Menedzser-, művész-, Miért szeretjük és sportolófizetések annyira a csípősét? Hová lett a Véres beázás: stadionprogram? nem fizet a biztosító Fizetség fogyásért A kassza csak a vérbeli profiknak, a piramis csúcsán ülőknek csörög Golf, Bora, Passat klímával alapáron, és egyéb kedvezményekkel* AKCIÓK! ÍAz akció részleteiről érdeklődjön márka keres keidésűnkben. Tpntol lUggn UrnWritil dtlagfagymrtás' 5.3-13,? 1/1M la, H3-2H jA» AutóCity Pécs, Dióst út 1. (Zsolnay-dombon) Jel,/fax: 72/517-555 www.autocilypecs.hu Mai számunkból Katasztrófák Itáliában A földrengésnek 29 áldozata van Orvosellenes tendenciák Interjú a kamara új elnökével A megelőzés praktikái Hogyan kerüljük el a náthát? ■:'ym Startol a privatizáció Csaknem száz társaságban meg­lévő tulajdonát adja el rövid időn belül az állam. A közeljö­vőben tőzsdére megy az MVM Rt., a Szerencsejáték Rt. és a Magyar Posta. A kormány stra­tégiai elképzelései szerint már 2003-ban pénzzé tennék a Malé- vot, a Mahart Rt.-t és a Dunaferrt is. (Részletek a 8. oldalon) Q Post sBank Takarékszámla akár évi 8,5% kamattal (E8KM: 2,52%-8,77%) *1 millió forint feletti összegre Autóégetés hajnalban Megalakult a pécsi közgyűlés Megválasztották az alpolgármestereket, felálltak a bizottságok Csütörtökön ünnepélyes keretek között tartotta az önkormányzati voksolás utá­ni első, alakuló ülését Pécs közgyűlése. A választási eredmények ismertetése után a polgármester és a képviselők es­küt tettek, majd döntöttek az alpolgár­mesterek személyéről, és létrehozták a szakbizottságokat. Az eseményen több ismert közéleti személyiség is részt vett. Pécs Lezárult Pécsett' a 2002-es önkormányzati vá­lasztás, csütörtökön ugyanis hivatalosan is megalakult a várost vezető közgyűlés. Az ünne­pélyes alakuló ülésen részt vett dr. Szili Kalaün, az Országgyűlés elnöke, dr. Kékes Ferenc, a me­gyei közgyűlés első embere, Kocsi László politi­kai államtitkár, a bíróságok, az ügyészségek, a fegyveres testületek vezetői, valamint mások mellett Pécs több díszpolgára is. Kukái András, a közgyűlés korelnöke be­vezető szavai után dr. Novák Zoltán, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a vokso­lás eredményeit, kifejtve, a szavazás sikeres és eredményes volt, jogorvoslati kérelem pe­dig nem érkezett. A közgyűlésbe 40 képviselő került be, emellett ketten a kisebbségi listáról jutottak mandátumhoz, a polgármester sze­mélyével együtt így 43 fő irányíthatja a város politikáját. A képviselők a bizottság elnöke előtt letették az esküt, majd átvették megbízó- levelüket. A ceremónia után dr. Toller László polgár- mester tett esküt a képviselő-testület előtt, majd rövid beszédében az elmúlt négy év eredményeiért mondott köszönetét, külön ki­emelve a leköszönő alpolgármesterek, Kerényi János, Papp Béla és dr. Újvári Jenő munkáját. Az említettek ezután szintén az előző ciklus közös tevékenységét méltatták. Többség bal- és jobboldalon A komlói képviselő-testület csütörtöki alakuló ülésén részt vett az Országgyűlés elnöke, dr. Szili Katalin, dr. Kocsi László politikai ál­lamtitkár is. Az önkormányzat dr. Szakács Lászlót választotta meg alpolgármesternek. A 27 tagú önkormányzatban az MSZP képvise­lői a polgármesterrel együtt 14 mandátumot szereztek, Így abszolút többséget élveznek. Az ellenzék képviselői vállalhatónak tartják a polgármester programját, megvalósítását segítik és ellenőrzik. Mohácson is csütörtök délelőtt tartotta alakuló ülését az új képviselő- testület. A polgármester (Szekó József) és az alpolgármester (Katona József) személye változatlan marad. Maradt a jobboldali többség, a tizennyolc képviselőből kilenc az előző testületnek is tagja volt. Prog­rambeszéde után a polgármester a pártérdekek mellőzését hangsú­lyozta. A képviselő-testületi tagok közül összeférhetetlenség csak Csollák István, az önkormányzati Mohács-Víz Kft. vezetőjének eseté­ben merült fel, ennek feloldására harminc nap áll rendelkezésre. A közgyűlés ülése Toller László program­beszédével folytatódott, aki sok más egyéb mellett célul tűzte ki, hogy Pécs Magyaror­szág kulturális fővárosa legyen. A polgármes­ter hangsúlyozta: a távlati tervekben az is sze­repel, hogy az európai kultúra fővárosa elmet megszerezzék, ehhez pedig komoly anyagi támogatás is járul.- Négy évre „összezártak” minket, nem mindegy, milyen hangulatban, hogyan éljük ezt meg - figyelmeztette képviselőtársait be­széde végén Toller László. A közgyűlés rövid szünet után titkos sza­vazással megválasztotta a város alpolgármestere­it, majd dr. Kunszt Már­ta, Gonda Tibor és Hor­váth Zoltán letette az es­küt. A testületi munka csütörtökön a frakció- alakítások bejelentésé­vel, valamint az állandó bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztá­sával zárult. (Háttér, előzmények: www.du- nantulinapb.hu) NYAKA SZABOLCS MÁTÉ BALAZS KOMMENTÁRJA Számok szerint a világ IDŐJÁRÁS Hűvös, esős idő várható 4,15 °C Vasárnap Hétfő Kedd 4,9 °C 3,6 °C 3,7°C ORVOSMETEOROLÓGIA. Több nyíre felhős lesz az ég, de az előre jelzés szerint egy-két órára kisüt a Nap. Melegfront érkezik, ami az er­re érzékenyeknek fejfájást, vérnyo­mássüllyedést okozhat. 9 77 0 8 6 5 9 1 3 0 67 0 2 2 9 8 A tények valóban makacs dol­gok, olyannyira, hogy még vitat­kozni sem igazán lehet velük. Mert elő tudják kotorni azt a „kartotékot” is, amelyikből még az is kiderül, életem során meny­nyi órát és percet dolgoztam, aludtam, vásároltam, tanultam és szerettem. Arról persze fogal­mam sincs, miképpen tudják ezeket kiszámítani, mert tőlem ugyan senki nem kérte, hogy strigulázzam, mikor, mit és ho­gyan teszek, és persze azt sem, hogy hányszor. De mégis lehet valamilyen tuti módszerük, hi­szen üszteletre méltó, aprólékos műgonddal évről évre összeállít­ják az életünkről tanúskodó adatsorokat. De mindent még a statisztikák „csinálói” sem tudhatnak. Ugyan mérhető és ellenőrizhető dolgo­kat állítanak rendszerbe, mégis, azt még ők sem sejtik, mi állhat valójában a számsorok mögött. Tudhatják, mennyit és mit dolgoztam, de azt még elképzel­ni sem tudják, elfáradtam,-e köz­ben, vagy csak hobbiból húztam az igát, tudhatják, mennyit vásá­roltam, de azt már. nem, mit kezdek az árukkal, és tudhatják azt is, hányszor szerettem, de azt semmiképpen nem, hogy szenvedtem-e közben, vagy né­ha boldog is voltam. Legalábbis remélem. Persze, a statisztikusok mind­erre nem is kíváncsiak. Szeren­csére. A számokból összeállított ember mítosza ennek ellenére a posztmodern univer­zumban mintegy már magától értetődően bon­togatja szárnyait, hiszen az ördögi chipek rend: szerében már maga a gondolat is csak egy adat. Azonban amíg a gon­dolat csak feldolgozható, és nem programozható, mégsem lehet igazán komoly baj. Mert addig legalább biztosan őrizgethetem kis titkos kartotékaimat. Az EU-ba készülő... éh. oldalon A „való” világ számokkal leírva ugyanolyan, mint nélkülük. Legfeljebb kicsit pontosabb. Budapest Hat méregdrága személygép­kocsit gyújtottak fel péntek hajnalban a fővárosban: Az anyagi kár több millió forint. Egyelőre csak találgatni le­het, hogy személyes bosszú­nak vagy randalírozásnak es­tek-e áldozatul a járművek. Sorozatos gyújtogatás történt péntek hajnalban a XI. kerület­ben. Molnár Péter, a tűzoltóság szóvivője elmondta: a Köbölkút utcában egy metálzöld Volvo sze­mélygépkocsit gyújtottak fel is­meretlen tettesek. A jármű utas­terének hátsó része, valamint a csomagtartó leégett. A helyszínre kivonuló tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat. Szinte ezzel egy időben a BAH- csomóponü felüljárónál egymást követően öt személygépkocsit gyújtottak fel: egy Ford Focus, egy Opel Vectra, egy Peugeot 206-os, egy Mazda 626-os és egy FIAT Punto márkájú járművet. Az első négy autónak a jobb hát­só része, a FIAT Puntónak pedig a bal hátsó része égett. A hely­színre kiérkező tűzoltók eloltot­ták a lángokat. Az összes felgyúj­tott jármű nagy értékű, drága sze­mélygépkocsi, mindegyikben je­lentős anyagi kár keletkezett. A szakemberek több millió forintra becsülik a hat gépkocsiban oko­zott kár értékét. A tűzvizsgáló megállapította a gyújtogatás té­nyét, így a továbbiakban a rend­őrség folytatja le a vizsgálatot. A BAT HUNGARY FOGADÁST ADOTT csütörtökön Pécsett a Dómmúzeumhan, Pécs város új képviselő-testülete tiszteletére. Az ünnepi műsort követően John Paterson ügyvezető igazgató köszön- tötte az egybegyűlteket. ______________________fotóimüllerandrea t 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom