Új Dunántúli Napló, 2002. október (13. évfolyam, 268-297. szám)

2002-10-26 / 292. szám

2002. Október 26., szombat ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS. 2002 - HOBOL-NYUGOTSZENTERZSÉBET 13. OLDAL Hóból Polgármester: Joós Tibor. Képviselők: Boda Tamás, Czakó Ernő Ferencné, Fá­bián József, Mencigár Ferenc, Pap Fe­renc, Pénzár Mihály, Tóth István. Ci­gány kisebbségi önkormányzat: Áb­rám Lajos, Orsós Antal, Orsós János. Homorúd Polgármester. Németvarga István. Kép­viselők: Balog Attila, Bíróné Szabó Or­solya, Csoknya Sándor, Darabos János, Faragó Istvánná, Maros Endréné, Tatai Tibomé. Horváthertelend Polgármester: Keserű Irma Gizella. Képviselők: Andrási Ferenc, Orsós Fe­renc, Ranyhóczki László Gyula. Hosszúhetény Polgármester: Faragóné Cseke Blanka. Képviselők: dr. Barna Viktor, Bocz Ár­pád, Csajkás Géza, dr. Csömyei László .Sándor, dr. Herbert Tamás, Keszericze Zsolt, Kovács Györgyné, ifj. Molnár Fe­renc, Papp János, Radó Tihamér, Strung Nándor. Cigány kisebbségi önkor­mányzat: Bogdán Istvánná, Bokor Ist­ván József, Gábor László, Orsós Sándor, Sánta József. Német kisebbségi önkor­mányzat: Áman Mihály, Döntse József, Radó Zoltánná, Rittberger Jenőné, Strung János. Husztót Polgármester: Imrő Zoltán Gyula. Kép­viselők: Horváth Lászlóné, Pásztor Ist­ván, Veszelovszky Beáta. Ibafa Polgármester: Benes László. Képvise­lők: Bácskái Anikó, Bíró István, Fridrich István, Lakatos Sándor, Szaller Béla. Illocska Polgármester: Juhos József. Képvise­lők: Drakszler Ferenc, Kehi József, Né­meth János, Szakács Gyuláné, Windheim Károly. Ipacsfa Polgármester: Bárdos János. Képvise­lők: Bárdos László, Köndricz László, Kosa László, Pancsa Ferenc, Vanyur Lajos. IVÁNBATTYÁN Polgármester: Keresztes László. Képvi­selők: Gergics György, Gyócsi Lajosné, Körmöcziné Boncföldi Erzsébet, Mol­nár Gábor, Tóth János. Német kisebb­ségi önkormányzat: Fritz Ferencné, Ke­resztes Szilvia, Pilgermajer János. IVÁNDÁRDA Polgármester: Toronicza János. Képvi­selők: ifj. Frőhling Györgyné, Horváth János Sándor, Kostyál György, Moór Ró­bert, Wenhardt Krisztina. Kacsóta Polgármester: Papp Zoltán Viktor. Kép­viselők: Bálint Bernadett, Bálint László­né, Gáspár Gyula, Ottó Béla, Szili Zol­tán. Kákics Polgármester: Bódis János. Képvise­lők: ifj. Bódis János, Nádasdy Sándorné, Szekeresné Spang Lívia Katalin, Szőke István, Tömer Dávid. Kárász Polgármester: Mezei Attila. Képvise­lők: Berczeli Ferenc, Dobos László, Jen- ezer András, Lép Péter, Szeli Zoltán. Kásád Polgármester: Orsokics István. Képvi­selők: Bosnyák Márk László, Horváth Emil Mátyás, Tóth György, Vorgics Márk, Vorgics Rita. Horvát kisebbségi önkormányzat: Kovács István, Sztevics Edit, Vorgics Rita. Katádfa Polgármester: ifj. Modok Benő. Képvi­selők: Barabás Imréné, Benkő Lajos, Csonka József, Modok Benő, Szőke Ti­bomé. Cigány kisebbségi önkormány­zat: Balog Ildikó, Balogh D Béla, Szabó- né Balogh Eszter. Kátoly Polgármester: Divják Antalné. Képvi­selők: Kláics Vincéné, Molnár Jánosné, Pesti Józsefné, Polics Szaniszló, Takács József. Horvát kisebbségi önkormány­zat: Bárics János, Gugán Józsefné, Mol­nár Szaniszló. Német kisebbségi ön- kormányzat: Hoffmann Zsolt, ReU Mik- lósné, Sallainé Náj Erika. Kéresd Polgármester: Soós Endre. Képviselők: Kollár Antal, Mező Zsolt, Ruppe Balázs, Tóth Sándor, Véghné Göbl Marianna. « | Kémes Polgármester: Horváth Zoltánná. Kép­viselők: Magyarpolányi Attiláné, Simon István, Szabó Istvánná, Szirényi János, Szolykóné Pfeifer Gabriella. Cigány ki­sebbségi önkormányzat: Bogdán Já­nos, Magyarpolányi Józsefné, Orsósné Kálmán Edina Zsuzsanna. Kemse Polgármester: Tömös Mihó László. Képviselők: Herr János, Odor László, Vető Jánosné. Keszü Polgármester Antal Tamás. Képvise­lők: dr. Esküdt Béla, Karsai István, Mar­ton Béla, Moldován Dezső, Molnár Ár­pád, dr. Rónai Zoltán, dr. Szabó György. Cigány kisebbségi önkormányzat: Csonka Imre, Futács Sándor, Petrovics Erika. Kétújfalu Polgármester: Kis János. Képvise­lők: Farkas János, Karsa Tibor, Ková- csevicsné Tóth Marianna, Patai János­né, Szeitzné Géczi Anita, Szigeti Ven­del, Tőkési István, Zsifkó Lászlóné. Cigány kisebbségi önkormányzat: Borsós Józsefné, Szabó Erika, Szigeti Vendel. Királyegyháza Polgármester: Grim Ferenc. Képvise­lők: Borza Ferenc, Grimné Hunyadvári Éva Zita, Kósa Tihamér, Kovács László­né Majer Kornélia, Ligler László, Palkó Ottó, Tóth Józsefné Pénzes Ildikó. Kisasszonyfa Polgármester Bite Gyula. Képviselők: Csipák Lászlóné, Debertin Csaba, Hor­vát Tímea, Krizsán József, Palkó Zsig- mond, Szabó József. Cigány kisebbségi önkormányzat Boros Márton, id. Kosz- tics István, Palkó Zsigmond. Kisbeszterce Polgármester Kiss József. Képviselők: Bogdán József, Hédervári Ernő, Hirth Já­nos, Kovács Pálné, Szücsné Balogh Eszter. Kisbudmér Polgármester szavazategyenlőség miatt fél éven belül időközi választás lesz. Képviselők: Kelemen Zsolt, id. Mészá­ros Istvánné, ifj. Mészáros Istvánné, Novacsekné Fejér Klára, Tamásné Kis Gadó Ilona. . ■j Kisdér Polgármester: szavazategyenlőség miatt fél éven belül időközi választás lesz. Képviselők: dr. Ács Imréné, Fabricsek József, Fehér Dezső, Hajdú László, Keszthelyi József. Kisdobsza Polgármester ifj. Kovács Sándor. Kép­viselők: Csórja József, Egyed Ferenc, ifj. Fekecs László, ifj. Kálmán László, Sátrán Jenőné. Kishajmás Polgármester Balogh Angella. Képvise­lők: Kovács Nándomé, Nagy Gábor, Ólmán Lászlóné, Szalai Rudolf, Vankó Erika. Cigány kisebbségi önkormány­zat: Buchwald Béla, Miklós Norbert, Or­sós János. Kisharsány Polgármester Csőszi Sándor. Képvise­lők: Kozák István, Mátyásné Biró Éva, Molnár Lajos, Nagy Piroska, Telegdi At­tila Barna. Kisherend Polgármester Völgyi Sándor. Képvise­lők: Gijonné Völgyi Boglárka, Lisch Tiva­dar, Matena István, Szabó Istvánné, Zsol­dos Jánosné. Kisjakabfalva Polgármester ifj. Somogyi József. Kép­viselők: Bordács Istvánné, dr. Somogyi Edit, Szabó László, Szabó Zsolt, Takács Mihály. Német kisebbségi önkormány­zat: Bordács Istvánné, dr. Somogyi Edit, Somogyi Józsefné. Kiskassa Polgármester Zöld Gyula. Képviselők: ifj. Csuka Andrásné, Erdei Ferenc, Kresz Ernő, Lőrincz Zoltán, Matkovits Kretz Eleonora, Veszprémi Istvánné. Német kisebbségi önkormányzat: Lembach Lászlóné, Matkovits Kretz Eleonora, Né­meth István. Kisuppó Polgármester: Szuhány László. Képvi­selők: ifj. Horváth Ferenc, iíj.,Kovácse- vics József, Makura Lajos, Sipos István­né, Táboriné Kovács Márta. Kisnyárád Polgármester Godina György. Képvise­lők: Böhm József, Fledrich Ferencné, Fledrich Gabriella, Hertrich Jánosné, Schneider János. Német kisebbségi ön- kormányzat: Böhm József, Fledrich Gabriella, Schneider János. Kisszentmárton Polgármester Bogdán Gábor. Képvise­lők: Döméné Döme Anita, Kovács Judit, Lónay Bamáné, Őcsárdi Lászlóné, Szabácsiné Lőrincz Rita. Cigány kisebb­ségi önkormányzat: Balázs István, Gye- nes Gyula, Ignácz Sándomé. Kistamási Polgármester: id. Bagoly Jánosné. Kép­viselők: Bogdán István, Józsa Szilárd, Lukács Lászlóné, Martin József, Nyári Lászlóné, Szász József. Cigány kisebb­ségi önkormányzat: Bogdán István, Bogdán Tibor, Orsós Béla. Kistapolca Polgármester: ifj. Waller Ferenc. Képvi­selők: Ambrus Lajosné, Bánfi Antal, Borsos Szilárd, Greges Mihály, Magusics Istvánné. Kistótfalu Polgármester: Taranyi Ádám. Képvise­lők: Éles Lászlóné, Fehér Dezső, Holló­vári Csaba, Nagy Lajos, ifj. Pálfi Lajos. Kisvaszar Polgármester Kovács Mónika. Képvi­selők: Applné Illés Andrea, Csák Ivett, Fejes Teréz, Horváth Imre, Hörnyéki Ist­ván, Szekeres János. Cigány kisebbségi önkormányzat: Horváth Imre, Óbertné Miks Mária, Orsós Ferenc. Kórós Polgármester Rózsási János. Képvise­lők: Kis Lázár, Laudon Zoltán, Táncsics Zsolt, Vass István, Vetró Sándor. Cigány kisebbségi önkormányzat: Bogdán Ist­ván, Faragó Sándor, Kis Zoltánná. Kovácshida Polgármester Márta Ernő. Képviselők: Bódi Béláné, Mészáros Istvánné, Mol­nár Csaba, Nagy Lászlóné, Szalai János. Kovácsszénája Polgármester: Haiser József. Képvise­lők: Drávec Gábomé, Sipos Julianna, Szabó Károly. Kozármisleny Polgármester Völgyesi Gyula. Képvise­lők: Bugyikné Hell Anna, Gáspár Gyula, Jámbor Attila, Keszler László, dr. Nagy­váradi László, Pohl Imre, dr. Rabovszky Gábor, Szolga Antal, Tarcsay Gyöngyvér, Tóth Sándor, Vörös István. Cigány ki­sebbségi önkormányzat: Hamburger Károly Lászlóné, Orsós Ferenc A., Orsós Ildikó, Orsós Mária, Tibor Istvánné. Hor­vát kisebbségi önkormányzat: Barics Arnold, Emberovics Mihály, Kersity Gá­bor, Kovácsevics Tibor, Udvaráé Mihály. Német kisebbségi önkormányzat: Appl Mónika Sarolta, Baumholczer Je­nő, Bugyikné Hell Anna, Hurton Györgyné, Kresz Gábor Ferenc. Köblény Polgármester Kiss Gyula. Képviselők: Dékány László, Hemesz János, Mesch Csaba, Szabó László, Vörös József. Kökény Polgármester: Grisnik János. Képvise­lők: Kajos Gyula, Kovács Miklós, Simái József, dr. Somos Tímea, Taragyia György, Treszné Németh Edit. Horvát kisebbségi önkormányzat: Grisnik Já­nos, Kovács Miklós, Taragyia György. Német kisebbségi önkormányzat: Hillebrand Gábor, Hoffmann Elemér, Treszné Németh Edit. Kölked Polgármester: Martényi János. Képvi­selők: Baranyai János, Gerber Csaba, Hegedűs Sándor, Kiss Balázs, Pataki Fe­rencné, Policsek Gábor, Schaffer József, Tatai Imre. Cigány kisebbségi önkor­mányzat: Mihálovics Péter, Orsós Fe­renc, Schaffer József. Német kisebbségi önkormányzat: Fortenbacher Lajosné, Gaszler János, Policsek Dominika. Kővágószőlős Polgármester: Sándor Tibor. Képvise­lők: ifj. Bogdán Jenő, Búzás Ferenc Ven­del, Hergyó László, Holota Jenő, Horváth István Jenő, Maurer Péter Mihály, Nagy- József László, Varga Géza, Várnai József. Cigány kisebbségi önkormányzat: ifj. Bogdán Jenő, id. Bogdán Jenő, Orsós György, Tóth Ferenc, Várnai József. ■ Kővágótőttös Polgármester Lévai Sándor. Képviselők: Bárdos György, Kelenfi Lajos Zoltán, Kosztolányi Dezső Győzőné, Pércsi Sán­dor, Rab János, Vizslár Irén. Cigány ki­sebbségi önkormányzat: Bárdos György, Bogdán Tibor, Istenes Györgyné. Lánycsók Polgármester: Hadra József. Képvise­lők: Balogh Árpádné, Bárácz Mátyás, Horony Béla, Kern László, dr. Szűcs Bé­la Ferenc, Szűcs László, Tetz Pál, dr. Vár­hegyi Zoltán, Wehring Vilmos. Horvát kisebbségi önkormányzat: Bárácz Má­tyás, Gajdács Attiláné, Kálcsics Mátyás­né, Szloboda Zoltánné, Tóth Sándor. Német kisebbségi önkormányzat: Gö­di György, Kratofilné Zeitvogel Éva, Schwarczkopf Ádámné, Tillné Radányi Klára, Wéber Katalin. Lapáncsa Polgármester: Kiefer Ferenc. Képvise­lők: Boros János, Evetovics József, Kiss Ferenc, Krizsán János, Pető Csaba Attila. Cigány kisebbségi önkormányzat: Ka­ties Lászlóné Balogh Ibolya, Kosztics László, Miskovics Zoltán. Liget Polgármester: Geisz Egon. Képviselők: Bányai László, Gyöngyösiné Szűcs Gab­riella, Hagendorn József, Hunyadi Fe­rencné, Vargáné Szabó Gabriella. Lippó Polgármester Lovas Miklós. Képvise­lők: Bodonyi Tamás, dr. Farkas Ferenc, Karasz Lásdó, Keresztes Árpádné, Ma­rosi Csaba, Popovics Miklós, Szugfil Jó­zsef, Virág Pétemé. Német kisebbségi önkormányzat: Keresztes Árpádné, Lantos Gábor, Szugfil József. Szerb ki­sebbségi önkormányzat: Bácsvánin Szlobodan, Kassanin Milán, Popovics Miklós. Liptód Polgármester: Pfeiffer Tibor. Képvise­lők: Englert Róbert, Fleischmann Ádám, ifj. Markesz István, Maul Antal­né, Mukné Heilmann Mária. Német ki­sebbségi önkormányzat: ifj. Markesz István, Maul Antalné, Mukné Heilmann Mária. Lothárd Polgármester: Csobán Ferenc. Képvise­lők: András Géza Gábomé, Hegyi Jó­zsefné, Horváth Jánosné, Orbánné Beck Ildikó, Varga Lajos. Lovászhetény Polgármester: Kapoli Mihály. Képvise­lők: Fehérvári Tamás, Fleischer Tamás, Kovács Gizella, Lukácsevics László, Pa- lágyi Gyuláné. Német kisebbségi ön- kormányzat: Bazsonyi Istvánné, ifj. Mayer Jánosné, Prigli Attiláné. Lúzsok Polgármester: Farkas Mihály. Képvise­lők: Farkas Antal, Gyömbér Sándor, Nagy Sándor, Simon Lászlóné, Valtner Lajos. Cigány kisebbségi önkormány­zat Kárász István, Kárász Zoltánné, Ko­vács Péter. Mágocs Polgármester dr. Czinege Imre. Képvi­selők: Csasznyi István, ifj. Enyedi Gá­bomé, Heisz József, Hrotkó Imre, Jáger József, Nagy János Sándor, Rózsa Antal, Sziveri Mátyásné, Vágai József. Német kisebbségi önkormányzat: Hausmann Sebestyén, Koller Gábor, Marx Józsefné, Strasszer Jakabné, Sümegi Krisztina. Magyarbóly Polgármester: Blázsovics Attila. Képvi­selők: Busz Zoltán, Dohoczki Tibor, Hó­di László, Molnár Istvánné Lőrincz Ibo­lya, Pólyikné Bátori Zita, Sándor János­né Neuhauser Ágnes, Simon János. Macyaregregy Polgármester: Kovácsné Deák Irén. Képviselők: Bogyay László Attila, Győri Gábor, Kovács József, Sági Géza, Schván Tamás, Szabó József, Teimel Gabriella. Magyarhertelend Polgármester: ifj. Kovács Gyula. Képvi­selők: ifj. Báli János, Gráber János, Kalá- nyos József, Kántor László, Kispál Lász­ló, Lajos László, Szentes János, ifj. Ta­kács József István. Magyarlukafa Polgármester Kékes István. Képvise­lők: Arany Imre, Gregorics Csabáné, Ká­rász Tamás, Lukács Sándomé, Martin József. Magyarmecske Polgármester: Horváth Gézáné. Képvi­selők: ifj. Balogh Imre, Boár Ernő, Samu János, Szép János Béláné, Zieglemé Far­kas Emília. Cigány kisebbségi önkor­mányzat: Balatoni Zsolt, Ignácz János, Kiss József. Magyarsarlós Polgármester: Pataki Zoltán Ferenc. Képviselők: Frölich György, Füller Pál, Hendinger János, Molnár Attila, Zécz István. Német kisebbségi önkormány­zat: Frölich György, Hendinger János, Kollár Éva. Magyarszék Polgármester: Farkas László. Képvise­lők: Horváth István, Hucker Attila, Lajos János, Rauch Csaba, Szabolcsúié Kajtár Cecilia, Tokodi Károly, Váradi István. Német kisebbségi önkormányzat: Denkinger István, Rauch János, Szabolcsúié Kajtár Cecilia. Magyartelek Polgármester: dr. Szekeres János. Kép­viselők: Bite Lajosné, Horváth Józsefné, Tóka Istvánné, Varga Istvánné, Végh Gá­bomé. Majs Polgármester: Újvári Gábor. Képvise­lők: Dani Gáborné, Fekete József, Hauné dr. Nagy Klára, Hrabovszki László, Laduver Albert, Misa Krisztina, dr. Schwalm Mária. Német kisebbségi Önkormányzat: Briss József, Laduver Albert, Lajosné Pólya Krisztina. Mánfa Polgármester: Schmidt Zoltán. Képvi­selők: Both Zoltánné, Dobos Ernő, Gelányi András, Hurton Antal, Kovács János, Kovácsné Tímár Ildikó, Takács Zsolt. Cigány kisebbségi önkormány­zat: Bogdán Imre, Kovács János, Orsós János. Maráza Polgármester: Schenk János. Képvise­lők: Barna László, Hoffmann János, Morschauser Gábor, ifj. Mosztbacher József, Pónya László. Német kisebbsé­gi önkormányzat Hoffmann Jánosné, Kiss Róbertné, ifj. Morschauser József. Márfa Polgármester: Korsós Csaba. Képvise­lők: Erdei Zoltán, Farkas József, Kovács János, Szabó Sándor, Turcsányi János­né. Márlakéménd Polgármester: Rótt Ferenc József. Kép­viselők: Bucsuházy Zoltán, Kállai Já­nos, Klingler Lajos, Mester Ferenc, Tár­noki Erika Éva. Német kisebbségi ön- kormányzat: Ortlieb Gabriella, Schlei­cher Eszter, Szűcs Károlyné. Markóc Polgármester: Döme Juúanna. Képvi­selők: Kovács Rózsa, Kovács Zoltánné, Óvári Ivánné. Marócsa Polgármester: Berta Jenőné. Képvise­lők: Berta Attila, Bogdán Tibor, Fenyve­si Sándor, Győri László, Pál Sándomé, Pál Tibomé. Márok Polgármester: Burai Béla Ferenc. Kép­viselők: Alföldi Imre, Kovács György, Pencz Péter, Régért László, Schmidt Györgyné. Német kisebbségi önkor­mányzat: Bischof József, Fischer Györgyné, Gábert Ferencné. Martonfa Polgármester Marcsó Zoltán. Képvise­lők: Bosnyák Attila András, Dobos Nor­bert István, Dunámé Németh Tünde, Szűcs János, Váradi György. Matty Polgármester: Balogh Antal. Képvise­lők: Balogh Antalné, Fischer Erzsébet, Készéi Judit, ifj. Kovács Lajosné, Nagy Lajos. Máza Polgármester: Bőhm János. Képvise­lők: Bogyai Lászlóné, Brandt Jánosné, Jánosi Imre, Kovács Béla, Kovács Lász­lóné, Pecze Gábor, Póth János, Radics Ferenc, Szőke Zoltánné, Takács Zoltán. Cigány kisebbségi önkormányzat: Bú­zás Györgyné, Orsós Anna, Orsós Imre, Orsós István, Orsós Istvánné. Német ki­sebbségi önkormányzat: Bechtl Erzsé­bet, Brandt Jánosné, Ébert Magdolna Erika, Kovács Lászlóné, Moningemé Tóth Andrea. Mecseknádasd Polgármester: dr. Wekler Ferenc. Kép­viselők: Arnold János, Gebhardt Fe­renc, Gungl Antal, Makk Károly Mihály, Pitz Alfréd, dr. Reisz Terézia, Stolcz Já­nosné, Szigriszt János, dr. Vég Beáta. Német kisebbségi önkormányzat: Gungl Antal, dr. Reisz Terézia, Stolcz Já­nosné, Szigriszt János, dr. Vég Beáta. Mecsekpölöske Polgármester Kürti József. Képvise­lők: Bomai János, Papp István, Plesz Ti­bomé, Reisz János, Rudi János. Mekényes Polgármester: László-Legedi Jánosné. Képviselők: László-Legedi János, Major Ottó, Müller Ferencné, Nemes Béla, Sis­ka Zoltán. / Merenye Polgármester Horváth József. Képvi­selők: ifj. Bata Sándor, Farkas László, Gyócsi László, Németh Zsolt, Szeren­csés János. Meződ Polgármester: dr. Kóbor Gyula. Képvi­selők: Búó Árpád János, Görföl Róbert, Illés Ferencné, Niedermayer Jánosné, Sánta Károly. Mindszentgodisa Polgármester: Bimbó István. Képvise­lők: Bayerle Tibomé, Biczó Géza, Csir- ke István, Diószegi Antal, Fuchs Ká­rolyné, dr. Nyuschalné Wimmer Púos- ka, Zákányi József Pál. Cigány kisebb­ségi önkormányzat: Fenyvesi György, Juhász Zoltán, Orsós Zoltán. Német ki­sebbségi önkormányzat: Bimbó Ist­vánné, Diószegi Antalné, Nidermayer Józsefné. Mólvány Polgármester Horváth Lajos. Képvise­lők: Bácsi Miklós, Hollósi László, Jakab­né Tímár Valéria, Kreskai János, Varjas Lászlóné. Monyoród Polgármester: Horváth György. Képvi­selők: Erdei Antalné, Francsics Zoltán, Kormányos Ferenc, Marczi Aranka, Rázsics György. Horvát kisebbségi ön- kormányzat: Horváth Pétemé, Marczi Zoltán, Tamás Antal. Mozsgó Polgármester: Ölbei Mihály. Képvise­lők: ifj. Bogdán Attila, Csizik Zsolt, Haj­dú János, Hamrák Tünde, Kovács Zsolt Vilmos, Matus Attila, Sajgó Ferenc. Nagybudmér Polgármester: Tetz Ferenc. Képvise­lők: Fitt Józsefné, Kúály Csaba, Pálinkás Gábor, Tetz János, Tóth Krisztián. Ci­gány kisebbségi önkormányzat: Ko­vács István, Kovács László, Kovács Lász­lóné. Nagycsány Polgármester Dávid János. Képvise­lők: Bak Tibomé, Havasi Gyula, Hunya­di Attila, Kőszegi Attiláné, Szigeti Ta­más. Cigány kisebbségi önkormány­zat: Bogda Lászlóné, Kőszegi Attiláné, Nagy Róbert. Nagydobsza Polgármester Kovács János. Képvise­lők: Füle Zoltán, Halas Pétemé, Illés Jó­zsef, iij. Káró László, id. Kiss Lajosné, dr. Plank Gabriella, Ujfalvi Tibomé. Cigány kisebbségi önkormányzat: Kárpáti Zoltán, Kőszegi Sándor, Rutiné Nagy Zsuzsanna. Nagyhajmás Polgármester: Molnár Norbert András. Képviselők: Fodor László Ferenc, Hor­váth József, Kiss Jánosné, Melli János, Miklóssy Béla. Nagyharsány Polgármester: Balassa Gyula. Képvise­lők: ifj. Beregszászi József, Erdész Gá­bor, Jakab Norbertné Pohl Marietta, Ko­vácsné Szarkándi Zita, Pacskó József, dr. Ságiné dr. Rostás Beáta, Schmieder József, Szabó Gábor, Urbán Ernő. Ci­gány kisebbségi önkormányzat: Hoh- mann Sándomé, Kalányosné Kosztics Mária, Kutasi Ibolya, Szabó Gábomé, Tóth Sándomé. Nagykozár Polgármester: dr. Szentirmayné Kiss Mária. Képviselők: Baron Tibor, Czmkovics Vince, Hágen Zoltán, Hor- váthné Jakabovics Ilona, Kersák István­né, Selmeczi György, Szappanos János­né. Német kisebbségi önkormányzat: Herbelyné Baron Mária, Keller Henrik- né, Palatinuszné Schönberger Rita. Nagynyárád Polgármester: dr. Hargitai János György. Képviselők: Féth Józsefné, Ha­dai Józsefné, Kramm Vencel, Szabó Éva, Sziebert János, Wememé Armbruszt Erzsébet, Zubán Tamás. Cigány ki­sebbségi önkormányzat: Ajtai János, Jovánovics József, Rajczi Zsuzsanna. Német kisebbségi önkormányzat: Beck Mátyásné, Erbné Merkler Csilla, Schrempf László. Nagypall Polgármester: Nidlingné Grátz Erika. Képviselők: Bakóné Mező Zsuzsanna, Bartos Antal, Bérces Boldizsámé, Nagy­házi Sándor, Schnell Ferenc. Német ki­sebbségi önkormányzat: Bérces Boldizsámé, Nagyházi Sándor, Schnell Ferenc. Nacypeterd Polgármester Nagy Józsefné. Képvise­lők: Bodovics Katalin, Kelemen László, Kispörös Ibolya, dr. Madaras Krisztina, Szölősi Csaba, Tímár József, Wiener Je­nő. Cigány kisebbségi önkormányzat: Orsós József, Orsós Lajos, Solyom Re­zső. Nagytótfalu Polgármester: Jeszenszky Ildikó Erika. Képviselők: Banyó Gyula, Fónagy Fe­renc Pál, Kósa Tibomé, Szabó Gábor, Vengert Rita. Nagyváty Polgármester: Kis-Tóth Kálmán. Képvi­selők: Harasztia Anett, Noll János, ifj. Sarkadi Nagy István, Tarkó János, ifj. Tömösközi Sándor. Nemeske Polgármester: Kaizer Antal. Képvise­lők: Beck Józsefeié, Gere János, Hege­dűs István, Horváth János, Nyári Zoltán. Nyugótszenterzsébet Polgármester Spiel István. Képviselők: id. Kruzsicz János, Lieb János, Mohácsi Zoltánné, Molnár Csabáné, Szloboda Zoltánné. * i

Next

/
Oldalképek
Tartalom