Új Dunántúli Napló, 2002. október (13. évfolyam, 268-297. szám)

2002-10-15 / 282. szám

2002. Október 15., kedd ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS, 2002 - MOHÁCS KÖRNYÉKE: APÁTVARASD-KISNYÁRÁD 37. OLDAL Jelmagyarázat: f= független fk, cigány; fk, német=független kisebbségi, az adott kisebbség képviseleté vállaló jelölt LD = LungoDmm LD, cigány = Lungo Drom, cigány kisebbség MCDSZ=Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége MCDSZ, cigány=Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, cigány kisebbség ______Apátvarasd______ Po lgármesterjelölt: Bodorkás István f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) j Bodorkás István f \ Dénes István f Klug József f \ Pohl Tibor f \ Szilágyi Gábor f Szilágyi Jenő f Ifj. Trapp Jenő f Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Póhl József LD Póhl Lajos LD Póhl Lajosné LD Babarc Polgármesterjelölt: Pécsi Sándor f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Kató Attila f Kiss István f Kliebert Zoltán f Kulcsár János f Lacza Levente f Nagy Károly f Nagyné Hegedűs Sarolta f Schnell Rajmund f Simon Zoltánná f Szabó Tibor f Treítz Zoltán f Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Grób Gábor f Kász Józsefné f Schaffer Ferenc f Schmidt József Lászlóné f Stang Antal f Treitz Zoltánná f Wölfling Anett f Bár Polgármesterjelöltek: Deák Ferenc f \ Merk János fk, német Oláh András f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) \ Arányiné Berlinger Anna Papp Zoltánná f Soltész Imréné f Varga Tamás f Wilk Krisztina Magdolna f Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Özv. Fuchs Jánosné LD Komjáti Antal LD Kovács János f Kundár Mihályné LD Horvát kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Bika Zoltán Sándorné f Bosnyák György f Schebesta Ferenc Lajosné f ________Bezedek________ Po lgármesterjelöltek: Hoffmann Antal f Kosztyu Tibor f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Borbás Ferencné f Csanda Györgyné f \ Kosztyu Tibor f \ Kovács Barbara f Kováts Istvánná f Kresz László f Lerch Antal fk, cigány Maul Ervin f Maul Zoltán f Tóth Imre Ferenc f Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Id. Boda István f Hoffmann Antal f \ Kresz László f \ Maul Zoltán f ________Borjád________ Po lgármesterjelöltek: Alabert Attila György f Gál István f Markovics Ernő f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) < Alabert Attila György f Bicsár István Lajosné f Farkas István f Jaszmann Zsolt f Kurucz Lászlóné f Mészáros Tibomé f Orbán Tibor f Palik Andrásné f Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Boda Lászlóné Szabó Teréz f Gergelyné Märe Edit f \ Jaszmann Zsolt f Szabó Ernőné f PUNASZIIKCSŐ Polgármestei jelöltek: Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Baloghné Kovács Mária MCDSZ Dávid István f Kaposi Gábor Szabolcsné f Kaposi Georgina Helga f Meszler Natália MCDSZ Pataki Erzsébet f Sárközi Edit MCDSZ Sárközi Károly MCDSZ Sárközi Károlyné MCDSZ Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bachmayer Ádám f Hermann József f Hetényi Ádám f Kari Henrik f Leutschuk Mária f Müller Ádám f Treutz Lászlóné f Dr. Vágó Mihály f Wähler János Teodor f \ Erdősmárok Kovács Sándor f Nagy István f Schenk Edina fk, német Stefán László f Szemesi József ß, német Weisz Nándor f Ifj. Winkler György f Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Kovács Sándorné f Takács Józsefné f Weisz Nándomé f _________Fekep_________ Po lgármesterjelöltek: Szeifert János fk, német Tillmann Péter fk, német Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) fk, német Deák Ferenc f Erős István f Erős Istvánné fk, német Kapitány Sándor f Kiss László f Kovács Krisztián f Kult Ferenc ß, német Müllerlei Imre ß, német Weitzl Magdolna ß, német Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Arányiné Berlinger Anna Erős Istvánné Kult Ferenc Merk János Belvárdgyula Polgármesterjelöltek: Bock Antal f Ifj. Cséplő János f Németh Jenő f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Id. Apari Árpád f Biczó Józsefné f Bognárné Bükösdi Brigitta Éva f Ifj. Cséplő János f Ifj. Király Béla f Kolossá László f Komjáti Antal fk, cigány Komjáti Sándor f Kovács János fk, cigány Lembach Lajosné f Molnár Sándor. f Németh Jenő f Palotai Ottó f Polgármesterjelöltek: Heller Vilmos f Márton János f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Buchammer Nándor f Heller Vilmos f Heller Zsófia f Márton János f Tóth Csaba f Várnai Csaba f Zsifkovics Mihályné f Zsifkovics Zsuzsanna f Erpösmecske Polgármesterjelölt: Keller János ß, német Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Benkovics Győzőné ß, német Daradics István fk, német Harcz András ß, német Ifj. Harcz Ferenc ß, német Harka István ß, német Hegyi András ß, német Hengl Mónika fk, német Kuszter Henrik ß, német Lőrinczné Takács Aranka fk, német Máy János f Oszterek Gábor ß, német Oszterek János ß, német Tarjányi Jánosné fk, német Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Benkovics Győzőné f Harcz András f Ifj. Harcz Ferenc f Harka István f Hegyi András f Hengl Mónika f Lőrinczné Takács Aranka f Oszterek Gábor f Oszterek János f Tarjányi Jánosné f Erzsébet Becker Józsefné fk, német Dom Ödön ß, német Hoff Bálint f Kuszter András ß, német Lovász Gyuláné f Martini György f Rückert József ß, német Sidó Ágoston f Tillmann József ß, német Tillmann Péter ß, német Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Hoff Péter Krémer Jánosné Schiffler Györgyné Schmidt Zoltán József Tillmann József Geresdlak Sándor József Benedek Polgármesterjelöltek: Ifj. Petrovics István ß, cigány Sági Józsefné f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Appl János f Gyenis Ferenc f Hohmann Jánosné f Horváth János f Kemer Tibor József f Petrovics István LD, cigány Tolnai János f Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) f\ ; Harmati György f : Deák Árpád f Horváth Ferenc LD Hegedűs György f: Petrovics István LD Sándor József Benedek f Sárközi László LD Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 9) \ Bán Ferencné f Berlinger Györgyné f Bíró Boglárka f Bokor Zoltánná f Faller János f Gyuricza Zoltán f Hauk Zsolt f Hetényi Ádámné f Magyar Jánosné f Meszler Attila MCDSZ, cigány Mezőlaki Ákos f \ Pappné Dobos Ildikó f Peteli Zoltán f Szigetvári József f \ Szödényi István f \ Tóth András f \ Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Hohmann János f Kemer Tibor József f Ripszám János f Fazekasbopa Polgármesterjelölt: Gál Zoltán f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Buzgányné Varga Krisztina f Dobszai György f Filipsz József f Heil Ádámné f Heil János f Polgármesterjelöltek: Kiss György f Krémer Miklós f Schulteisz Balázs f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Andrics József f Böhm György ß, német Gasz György ß, német Guti Gábor f Dr. Habjánecz Tibor MDF Horváth József f János Ambrusné f Jégl Ádám MDF Kovács Ferencné f Orsós Ferenc LD, cigány Schneider János ß, német Schulteisz Balázs f Vavika Tibor ß, német Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Bogdán Hajnalka LD Orsós Ferenc LD Orsós Györgyné LD Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Böhmné Kroh Katalin f Hockné Mühl Henriett f Jégl Ádám f Schneider Andrea f Schneider János f Görcsönypoboka Polgármesterjelölt: Tröszt József ß, német Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Farkas Tamásné ß, német Hesz Ádám fk, német Liszátz Péter ß, német j Ritzl Jánosné ß, német Tóth János ß, német ________Hásságy______ Po lgármesterjelölt: Wilhelm Fülöp f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Gaál Sándor f Hofecker Ferenc f Ifj. Mayer András f Rácz László f Tamkovits Péter f Wilhelm Antal f \ Wilhelm József f Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Heid Petra f \ Heid Polla f \ Kemer Rita f Hidas Polgármesterjelöltek: Amreinné Kántor Klára f Eszenyi János f Szántó István f Vajda Péterné f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 9) Amreinné Kántor Klára f Balogh János f Balogh Zsolt f Bayer Gusztávné f Borsos Árpád f Dr. Csimma Béla Tibor f Daradics Tibomé f Eszenyi János f Fehér Sándor f Frölich János f Gecő László f Gecző Ibolya f Herendi László f Illés Lászlóné f Lovász Pál f Ifj. Molnár Antal f Nagyváradi Lajos f Pál Zoltánná f Paplauer János f Rózsa Imréné f Simola Istvánné f Szabó Antalné f Dr. Széllé Tibor f Vargyas Orsolya f Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Balogh György f Balogh János f Orsós Anna f Orsós János f Orsós László f Orsós Margit f Orsós Sándor f Orsós Zoltán f Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Babos Attiláné f Frölich János f Hannl Péterné f Kiss Józsefné f Lukácsné Berger Bernadett f Meződi Jánosné f Paplauer János f Schwáb Menyhért f Sipakiné Gradwohl Debóra f Himesháza Polgármesterjelöltek: Hübner György f Michelisz András f Rozmer András f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Fischer Mihály f Ifj. Horváth István f Illés József f Illésné Speiser Mária f Jakabné Heller Anna ß, német Kemenes István f Lakatos László f Mándy Loránd f Mezei István f Michelisz András f Millich Józsefné f Ifj. Pataki Péter f Poltné Schumann Ildikó f Ripp Ambrusné f Schulteisz Ferencné f Tászler József f Werner Gábor f Német kisebbségi önkormányzati jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Illésné Speiser Mária f Jakabné Heller Anna f Kraft Gabriella f Krammné Mezei Anikó f Millich Józsefné f Werner Gábor f Homorúd Polgármesterjelöltek: Faragó István f Németvarga István f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Balog Attila f Bíró Zoltán László f Bíróné Szabó Orsolya Mária f Csoknya Sándor f Darabos János f Faragó István f Faragó Istvánné f Garamszegi László f Kozári Antal f Major László f Maros Endréné f Rétyi Istvánné f Tatai Tibomé f Vészeli Mihályné Farkas Terézia f Vinkó Viktor f IVÁNDÁRDA Polgármesterjelöltek: Borsics József f Toronicza János f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Borsics József f Csillag Balázs f Ifj. Frőhling Györgyné f Horváth János Sándor f Ifj. Jakab Jánosné f Kiskun Anita f Kostyál György f Kuppán Ferenc f Moór Róbert ß, német Salamon Lajos f Wenhardt Krisztina f Kátoly Polgármesterjelöltek: Divják Antalné ß, horvát Hosszú István f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Hosszú István f Kláics Vincéné f Molnár Jánosné f Pesti Józsefné f Polics Szaniszló f Takács József f Horvát kisebbségi jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Báric János f Guc,án Józsefné f Hosszú István f Klaics Gábor f Molnár Szaniszló f Zs Irályévics János f Német kisebbségi jelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Hoffmann Zsolt f Reil Miklósné f Sallainé Náj Erika f Kékesd Polgármesterjelölt: Soós Endre f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Kollár Antal f Mező Zsolt f Ruppe Balázs f Tóth Sándor f Véghné Göbl Marianna f Kisbudmér Polgármesterjelöltek: Kunné Dobos Mária Katalin f Novacsek János Fidesz Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Antal Róbert f Kelemen Zsolt f Id. Mészáros Istvánné f Ifj. Mészáros Istvánné Novacsekné f Fejér Klára Tamásné Fidesz Kis Gadó Ilona f Kisnyárád Polgármesterjelölt: Godina György f Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Böhm József f Fledrich Ferencné f Fledrich Gabriella f Hertrich Jánosné f Schneider János f Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek: folytatás a következő oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom