Új Dunántúli Napló, 2002. június (13. évfolyam, 147-176. szám)

2002-06-01 / 147. szám

A , -----------------VASÁRNAPI--------------I.UmUlil . g * gw gw Du nántúli Napló Mtú taTuJlHlábÓh Reggeli szex A magyarok többsége a társadalmi szokások rabjaként este szeretkezik, pedig reggel a nemi hormonszint többszörösére emelkedik. Kapros Anikó sikere: most kezd dőlni a lé Portré Kovács Lászlóról, az MSZP elnökéről Pánik nyugaton: kisbolygó közeledik Egy feltaláló Aranyosgadánybói Pang a baranyai üdülőpiac Jó ideje alig van kereslet a megyében lévő nyaralókra, üdülőkre. Az üzletkötések száma a felére csökkent. Duna túli Napló Ára: 65 Ft. Előfizetve: 52 Ft. KÖZÉLETI NAPILAP XIII. évfolyam, 147. szám Telefon: 72/505-000 WWW.DUNANTUUNAPLO.Hll 2002. június 1., szombat AutóCity Golf, Passat klímával alapáron, egy év ingyen CASCO-val kamatmentes hitelre is!* AKCIÓK! *Ax akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. ___________________ Au tóCity /''ÍTV Pécs, Diósí út 1. (Zsolnay-dombon) lel./Fax: 72/517-555 www.autocitypecs.hu Mai számunkból Rács mögött a kóbor emu * „ . Struccnak nézték, ki akarták lom Mecnyílt az Anna Udvar Nér a Pécsi Horvát Színházban Rátgéber nem a ója fel Ünneprontásra készül a PVSK Afrikai győzelem a nyitányon Borköpő lesz a díszkútból Tegnaptól Koreára és Japánra fi­gyel a labdarúgóvilág: Szöulban Kim De Dzsung koreai elnök és Koidzumi Junicsiro japán minisz­terelnök ünnepélyes keretek kö­zött megnyitotta a két ország által közösen rendezett 17. világbaj­nokságot. Nyilatkozatukban hangsúlyozták, szeretnék, ha ez a vb a földön élő hatmilliárd ember közös ünnepe lenne a béke, az egyetértés és a remény üzeneté­vel, majd átadták a szót Joseph Blatter FIFA-elnöknek, aki ünne­pélyesen köszöntötte a 64 ezer szurkolót. Az ezt követő ünnepély az olimpiák hangulatát idézte: a nyolcmillió dollárba kerülő meg­nyitó, amelyen a kelet-ázsiai ha­gyományokat a modern techniká­val ötvözték, a két ország kultúrá­ját bemutató színpompás törté­nelmi élőképekkel igyekezett a nézőket a nyitómérkőzésre han­golni. Közben az egymásba olva­dó alakzatok a történelmi okok­ból egymást nem igazán kedvelő koreai és japán nép egymásra ta­lálását jelképezték. Nem sokkal később, a Szene­gál - Franciaország mérkőzésen már a pályára figyeltek a lelátó­IDŐJÁRÁS A világbajnokség első góljának szerző, a szenegáli Diop. kon és a világszerte a tévék krer- nyői előtt ülők, akik kilerven perc után hatalmas megleftést könyvelhettek el: a vb-kercsak 1970 óta induló, és a selejtezőn még soha ezelőtt túl nem jutó szenegáliak 1-0 arányban legyőz­ték a világbajnoki címvédő gall nemzeti csapatot. (Vb-tudósításunk a 15. oldalon) Pécs Sok napsütés várható +8, +25 °C Vasárnap Hétfő Kedd +8, +21 °C +8, +24 °C +7, +25 °C ORVOSMETEOROLÓGIA. A sok napsütést többször zavar­hatja átmeneti felhősödés. He­lyenként megélénkül az északi szél. Frontmentes napunk lesz. KOZM FERENC KOMMENTÁRJA Féiérköpenyes 9770865 913067 02147 Az én időmben többny ke­ményfejű kiképzőtiszt' szolgál­tak a honi hadseregbe bár több­nyire csak felmosni, áot ásni és egyszerre lépni okítolk bennün­ket, no meg fegyelmiden kibír­ni mindenféle hülyeset.#01yas- mit, amit megboldoft Hofi Gé­za oly szívhez szóló tudott megidézni, hogy befájdult az ember rekeszizma.’ persze ne feledjem, hogy akr annakidején még politikai tiszt (a kor külön­leges intézménye'ki minden héten egy alkalonal fejtágítás­ként a dél-ameritvéreskezű tupamaro gerillát szidta. És persze időnkéntiba is lőttünk. Az idő változóval azonban a katonaélet is mráltozott, s bár a tupamaro gerillák ma is gyilkolásznak, ahogy hallom, a magyar honvéd leszűkült katona­idejébe már nem fér be annyi Vajon milyen háborút lehetne nyerni személyiségzavaros honvédekkel? minden, mint a miénkbe. Örül­nek, ha beszagolnak a laktanyába, s levélfordultával már kérhetik is a civilruhát az otthonmaradottaktól. S talán mert nincs már politikai tiszt, aki kábítsa őket, legfeljebb néhány extasy tablettát, könnyű Rövidesen Pécsnek is lesz időn­ként bort is adó kútja, akárcsak Szekszárdnak. Olyan, amelyből vörös-, illetve fehérbor is cso­roghat majd, nem csak víz. A minap erre is rábólintott többek között a város költségvetési bi­zottsága. Soó László bizottsági elnök szerint a borkút létesítésé­re szerencsés lehetőséget ad, hogy éppen mostanában merült fel a kérdés, hova kerüljön a Jó­kai tér átalakítása során onnan „kiemelt” díszkút. Nos, a Bol­dogság Házának udvara fogadná be, s felmerült, ha már úgyis meg kell teremteni a bekötés fel­tételeit, egyúttal olyan átalakítá­sokat is el lehetne végezni, ame­lyek révén boroshordó is ráköt­hető lenne a kifolyóra. A házas­ságkötések idején gyakorta adó­dik alkalom a koccintásra, sőt, jeles napokon a város nagykö­zönségét is meg lehetne invitál­ni szolid borozgatásra. A borkút kialakítása két és fél millió forintba kerül. Ötletünk: a kivitelezés során arra is kéne ta­lán gondolni, hogy van, aki a sört kedveli. drogot van még idejük bekapni, mondván, fehér porban lakozik a liberális civilvilág. A drog azonban - mint tudjuk - teljes mértékben kihat a cselek­vőképességre, s ekként a fegyver­rel (és nem puskával, édes fiaim!) alig bánni tudók keze könnyen, és nem éppen önvédelemből, meghúzza a ravaszt. Tény: éppen akkor sül el mostanában gyakorta a csúzli, amikor nem kéne, ezért aztán mégiscsak oda kell állítani valakit melléjük. A kábítószerekhez és a lelkekhez is értő szakem­bert, aki vigyáz rájuk. Olyat, aki a naponta je­lentkező mentális problé­mákkal felveszi a harcot, s megpróbál elmagyaráz­ni olyan nyilvánvaló dolgokat a sor- és hivatásos állományú legé­nyeknek, mint például azt, hogy az életben nem feltétlenül a drog az elsődleges célpont. Sőt. Százéves... i£a5. oldal Jövő szombaton Napló Nap Pécs A hagyományokhoz híven jö­vő szombaton a Széchenyi-té- ren ismét megrendezzük a Napló Napot. A délutántól éj­szakáig tartó színes progra­mok során kiosztunk ezer cirkuszjegyet, és kisorsolunk előfizetőink között egy tűzpi­ros Alfa Rómeót. Jövő szombaton, délután három órától ismét a hagyományos Nap­ló Nap rendezvényeire várjuk ol­vasóinkat a Széchenyi térre. Az éjfélig tartó programok so­rában szándékaink szerint min­den korosztály talál majd érdeklő­désének megfelelőt. Többek kö­zött lesz zenés báb-show a gyere­keknek, a sportot kedvelők pedig Garami Józsefet és Gern Zoltánt is meghallgathatják, akik egyebek mellett a magyar labdarúgás aktu­ális helyzetéről is beszélnek majd. Színpadra lép Markos György, az Eleven Hold együttes, Eötvös Chili, de ismét lesz tűzijáték is. A nap folyamán kihirdetjük a tabló­verseny idei győzteseit, s a jelenlé­vők között kiosztunk ezer darab je­gyet az Eötvös Cirkusz előadására. A Zöld Gondolat Lovagrend lovaggá avatási ceremóniája is sze­repel a programban, akárcsak egy füdőruha-bemutató. Ugyancsak a Napló Napon sorsolunk ki egy tűzpiros Alfa Rómeót előfizetőink között, zá­rásaként pedig a Beatrice együttes ad koncertet. m. b. Könyv Orbán Viktorról Orbán Viktorról írt könyvét pénte­ken, Kiskunmajsán mutatta be a rendszerváltásban aktív politikus­ként részt vevő egykori MDF-es országgyűlési képviselő, Debre- czeni József. A szerző szavai sze­rint nem véletlen, hogy e két poli­tikusról írt könyvet; mint megfo­galmazta: a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb formátu­mú szereplőinek tartja Antall Jó­zsefet és Orbán Viktort. - Debre- czeni József vallomása szerint: ez a munka nem politikai szándékkal íródott, sem javítani, sem rontani nem akarja Órbán Viktor pozíció­ját, csupán a leköszönt miniszter- elnök megítélését akarja javítani, amennyiben tárgyilagosan és jóin­dulatúan igyekszik bemutatni a személyisegét, a tetteit, s azok le- hetséges mozgatórugóit. _________■ In gatlant, állást: vagy járművet keres? Olvassa nagyító nélkül több ezer aktuális hirdetésünket! Keresse az újságárusoknált www.dunantulinaplo.hu II Mintha kicserélték volna. (>)nü|0j0soi>j) www.dunantulinaplo.hu Uj arculat es megújult tartalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom