Új Dunántúli Napló, 2000. május (11. évfolyam, 119-148. szám)

2000-05-24 / 141. szám

.H| 2000. Május 24., szerda AUTÓS ÉLET Új Dunántúli Napló - 9. oldal TEST Ha nem érsz rá lassítani, gyorsítsd a DOMINO-töltést: már országszerte ezernél is több OTP bankjegy-automatánál egyből feltöltheted. Méghozzá részünkről díjmentesen." Csak egy jó bankkártya kell hozzá. Annyi az egész, mintha vásárolnál vele - gyors, kényelmes, megbízható. És ott az OTP TeleBANK Center. Mindig ott, ahol Te vagy. Pár gombnyomás a mobilon, és a távtöltés máris kész. Erről bankodtól SMS-ben azonnal visszajelzést kaphatsz**. Jó ha tudod, hogy S'MS-ben tájékozódhatsz számlaegyenlegedről, tőzsdéről, befektetési jegy és devizaárfolyamokról is. A Westel és az OTP Bank - két piacvezető szolgáltató együtt - bekapcsol a világba. További feltételek az üzletekben ói a DOMINO üzletszabályzatban. * A ttanzakdóra a bankkártyát kibocsátó bank bankkártyás vásárlásra vonatkozó tranzakciós dijai érvényesek. ** Amennyiben a bankkártyát kibocsátó bank szolgáltatásai között szerepel Információi 1777 (a Westel hálózatából díjmentesen hívható), 265-9210 OTP TeleBANK Center: (06-1) 3*666*666 és (06*40) 366-666 www.westel900.hu www.otpbank.hu Ez is a mi autónk lesz Francia tervezésű kis terepjárókat gyárt az Ikarus Frissítő fuvallat? Tornádó! Hírkerék Fiat: Targa Flotta Két új pénzügyi tevékenységet vezet be a Fiat Magyarország Kft. Az egyik a flottatulajdonosok válláról veszi le a terhet, a flottamenedzse­lést a vásárlástól a teljes körű működtetéssel együtt átvállalva. A Targa Flotta tapasztalt szakembergárdája intézi a segélyszolgálattal, a gumicserékkel, szervizzel, finanszírozással kapcsolatos ügyeket, megszabadítva a megbízót a napi rutinmunkától és adminisztráció­tól. A Targa Rent pedig a Fiat-csoport autóira szakosodott kölcsönző vállalat, amely elsősorban a rövid távú bérlésre tud különösen jó konstrukciót adni. A két új kezdeményezést a márkakereskedői há­lózaton belül lehet elérni. ■ 35 év terméséből válogattak Az évszázad legrosszabb autói Az amerikaiak által rendkí­vül kedvelt rádióriporter testvérpár, Tom és Ray Magliozzi fölkérte hallgató­ságát: válassza meg „az év­század legrosszabb gépko­csijait”. Az eredményt az interneten tették közzé. A szavazók jóformán kivé­tel nélkül az utóbbi 35 év autói közül válogattak. A kétes cím győztese (33,7%) a Yugo, a valamikor Jugoszláviá­ban elsősorban exportra gyártott kiskocsi lett. Az egyik szavazó kommentárja szerint „a kocsi ja­vára írható, hogy a hátsó szélvé­dője fűthető volt, ekként télen nem fagyott le a keze annak, aki tolta...” A második helyet (15,8%) a Chevy Vega szerezte meg, amely állítólag annyi olajat zabáit, amiért már érdemes volt megalapítani a kőolaj-exportáló országok szervezetét. A 12,6 szá­zalékot kapott Ford Pinto került a harmadik helyre. Egykori tulaj­donosának fia írta: „Utcánkból egyetlen éjszaka 12 kocsit loptak el; egyetlenegyhez nem nyúltak, apám Ford Pintójához...” Nyolc és fél százalékkal lett az AMC Gremlin a negyedik „befu­tó”. A többi között ezekkel a ked­ves szavakkal jellemezték a hall­gatók: „Minősége és biztonsága akár egy kerti traktoré". Az 5. he­lyezett Chevy Chevette minősíté­se: egy motorból és az eltüntetésé­re szánt négy papírkartonból áll... Nyugat-Európa autóiparát a Renault 5 képviseli a negatívlis­tán. Nem volt finnyás az az ame­rikai, aki ekként vélekedett a francia gyártmányról: „Olyan, mint egy francia lokál Ameriká­ban: túl drága és túl hangos; rá­adásul életveszélyes, mihelyt egy péksüteménynél keményebb tárggyal ütközik”. A választás ha­todik helyezettje az amerikai Dodge Aspen/Plymouth Volare, amely az egyik véleményező sze­rint már az autókereskedés kira­katában elkezdett rozsdásodni. Egy másik levélíró: „A kormánya annyira silány volt, hogy munká­ba menet olyan utat kellett keres­nem, amelyen csak jobbra kellett kanyarodnom”. Nyolcadik a Cadillac Cimar­ron, amely az ára miatt vált hír­hedtté. A kilencedik újra egy Re­nault, a Dauphine, az a jármű, amely (egykori gazdája szerint) totálkárossá vált, amikor egyévi használat után egy kerékpárossal ütközött. A tizedik helyen a né­met Volkswagen Bully, a Cam- perként is árusított dobozos ko­csi végzett. KULCSÁR LÁSZLÓ Amit a kipufogóról tudni kell Akár szeretjük, akár nem, az autó megmásíthatatlanul életünk részévé vált. A munkába menéstől a bevásárlásig legkedvel­tebb közlekedési eszközünk. De mennyit tud az autós autójá­nak alkatrészeiről, ezek funkciójáról és karbantartásáról?- Valójában a kipufogó az autó egyik leginkább igénybe vett al­katrésze, amely szélsőséges kö­rülmények között üzemel: nagy hőmérséklet-változásokat, állan­dó rezgést, a belső korrózió tá­madását, kívülről pedig az időjárás rombolását kell kibírnia- állítja Jean-Francois Barth, a vi­lág legnagyobb kipufogógyártó cége, a Walker termékmenedzse­re. - Valójában sokkal többről van szó: ez az alkatrész minima­lizálja a motorból távozó szén- monoxidot és a motor által kibo­csátott mérges gázok mennyisé­gét, ezeket az utastértől lehető legtávolabbra vezeti. Csökkenti a motor által kibocsátott zajt, opti­malizálja a motor teljesítményét. Minden új autótípus kipufogó­rendszerének tervezésekor fon­tos szempont a megfelelő hang­zás. A kipufogót a sajátos hang­hatás elérésére tuningolni szok­ták, így „készül” például a jelleg­zetes Porsche-, vagy Alfa Romeo- hang. A sportkocsik vezetői szá­mára ugyanis fontos, hogy veze­tés közben élvezzék autójuk hangját is. A kipufogórendszer egyik fon­tos eleme a katalizátor: a benzi­nes és dízel üzemanyaggal műkö­dő autók termelte káros anyago­kat kémiai kölcsönhatások által ez alakítja át ártalmatlan szén-di- oxiddá és vízzé. Kevesen tudják, hogy egy katalizátor átlagosan 75 százalékkal is csökkentheti a mérgező gázok mennyiségét. 1998 óta az Európai Unió tagálla­maiban kötelező minden három évnél idősebb gépkocsi katalizá­torának évente egyszeri ellenőriz­tetése. Magyarországon évente, a zöldkártya kiadása előtt kötelező a teljes kipufogórendszert átvizs­gálni, illetve kétévente, a műszaki vizsga részeként is - még akkor is, ha van az autónak érvényes zöldkártyája. A Walker szakemberei szerint a kipufogórendszert rendszere­sen ellenőriztetni kell, mert a vizsgálatok bizonyították, hogy egy cserére szoruló kipufogó­rendszerből a megengedettnél akár két-háromszor több káros anyag távozhat. A rosszul műkö­dő, vagy megrongálódott kipufo­gó az utastérbe is beengedhet mérges gázokat, így a vezetőt és az utasokat is veszélyezteti. Nem utolsósorban: a nem megfelelően működő kipufogórendszer csök­kent motorteljesítményt és meg­növekedett üzemanyag-fogyasz­tást is eredményezhet. __________________________!*! za nak létre, amely a nagy men­nyiségben gyártott és a polgári járművekben használt alkatré­szekből fakadóan olcsón üzem­ben tartható, nem úgy, mint a hasonló célokra tartott speciális járművek, amelyeket csak a fel­adat elvégzésére tartanak állo­mányban. Az Ikarusnál születő autó 60- 65 százalékban hazai beszállítói háttérrel készül. A motort, a haj­tásláncot és a sebességváltót le­számítva szinte minden más al­katrész Magyarországon készül majd. A kívülről leginkább az orosz UAZ terepjáróra hasonlító járművet 1,9 literes, 68 lóerős, szívódízel- vagy 90 lóerős tur­bódízel, illetve kétliteres, 135 ló­erős benzines Peugeot-motorral lehet rendelni. A kínálatot a más­fél literes Hyundai-benzinmotor- ral szerelt kivitel színesíti. Az erő­átvitelt minden típusban ötsebes- séges, mechanikus váltómű biz­tosítja. A jó terepképességekről a hát­só tengelyen elhelyezett lamellás automata differen-ciálzár és két felező gondoskodik. Mind a rövid A3-as típusjelű, mind pedig a hosz-szabb karosszériájú A4-es Auverland elöl csavarrugós, hátul hidraulikus lengéscsillapítást ka­pott. A terepjárók, amelyekből egy­előre havonta húsz darab gyártá­sát tervezik az Ikarusban, rendel­hetők lesznek vászon- és kemény tetős, páncélozott, kettő- vagy négyüléses variációban is. Extra felszerelésként hidro-pneuma- tikus felfüggesztést lehet vá­lasztani. Az Auverland nettó alapára hárommillió forint alatt lesz. _______________________(ST8) gia még további 5 lóerőt tett, s ezzel 115 lovas dízelmotort al­kottak a tervezők. A befektetés megtérült, ha a vezetési élményből indulunk ki. A PD TDI motorral szerelt ko­csik jóval dinamikusabbak min­den más dízelautónál, s ha nem figyelünk oda a kissé még meg­maradt morgós, kopogós hang­ra, akár el is felejthetnénk, hogy nem benzint tankoltunk. Az au­tó rendkívül dinamikus, alacso­nyabb fordulatszámon is erős, jóval kevesebbet kell a megszo­kottnál kapcsolni. Nem tapasz­talni gyorsításkor a turbófeltöl- tős motorokkal korábban együtt-járó úgynevezett „turbó­lyukat” sem. A Pumpe-Düse dízelmotorok fogyasztása ugyanakkor nem nőtt, gyakorlatilag ugyanolyan szerény étvágyúak maradtak, mint a korábbi TDI-k. Azalatt a néhány nap alatt, amíg a PD TDI Bora nálunk volt, mintegy 600 kilométert autóztunk, volt ebben akadozó városi cammo- gás és autópálya, országút egy­aránt. A fedélzeti számítógép tanúsága szerint még a zsúfolt városi forgalomban sem muta­tott 9 liternél nagyobb értéket a pillanatnyi fogyasztásmérő, au­tópályán, országúton - az előzé­sek kivételével -120 kilométe­res tempónál 6 liter körül meg­akadt a kijelző. Végül is 8,2 lite­res összesített átlaggal zártuk a próbát, a jelenleg mintegy 20 forinttal olcsóbb dízelárakat számítva meglehetősen gazda­ságosan. Mindez persze csak annak éri meg, aki nem pusztán vasárnapi kirándulásra szánja az autóját, hiszen a PD TDI motorral szerelt kocsik ára még a TDI-knél is bor­sosabb. A legalacsonyabb felsz- ereltségű Bora ára egy ilyen mo­torral 5,4 millió forintnál kezdő­dik, ám ha valaki az „összkom­fortos” Highline-ra vágyik, több mint 7 millió forinttal a zsebében induljon a kereskedőhöz. Igaz, ezért a pénzért - erre utal a 4Motion jelzés - elektronikusan vezérelt összkerékhajtású autót kap, amelyben az okos kompu­ter maga érzékeli, mikor kíván­nak az útviszonyok négy- kerékhajtást, mikor elegendő a hagyományos „kétkerekes” meg­oldás. _____________________(SOMFAI) Mo st már nem csak a Suzuki a mi autónk. A hazai autó­gyártás történetében először kezdenek terepjárók széria- gyártásához az Ikarus budapesti szerelőcsarnokában. Júni­us elejétől a francia Auverland cég által fejlesztett autó vég­összeszerelését kezdik meg. Az Auverland által gyártott négykerék- meghajtású járműve­ket a világ több orszá­gában használják kato­nai és polgári célokra egyaránt. A legnehe­zebb terepeken is el­boldoguló autókat a francia hadsereg állí­totta hadrendbe, illet­ve használja katasztró­faelhárítási, polgári vé- Az Auverland sportváltozata delmi és rendfenntar­tási célokra. A civil járműgyártás­ból vett elemekből kialakított jár­műcsalád minden típusa a fejlesz­tési variációknak köszönhetően könnyen átalakítható hadi, polgá­ri vagy állami célokra. A fejlesztők szándéka az volt, hogy egy olyan terepjárót hoz­Amikor a hazai piacon bevezették a Volkswagen Borát - az Adriai-tengeren uralkodó szélről kapta a nevét -, úgy hir­dették: a kocsi frissítő fuvallat lesz a hazai középosztály­ban. A közelmúltban azonban megjelent egy új változat, az 1,9 literes PD TDI 4Motion, amelyet még jóindulattal sem lehet fuvallatnak mondani. Sokkal inkább illik rá a torná­dó jelző. Talán megbocsátja az autók iránt érdeklődő olvasó, ha ezút­tal nem magáról a Boráról, ha­nem csak erről a különösen ha­rapósra hangolt, 115 lóerős dí­zelváltozatról esik szó. A kocsi­ba épített motor tulajdonkép­pen a Volkswagen legizmosabb dízel aggregátja, amelyet állít­ható lapátállású turbófeltöltővel láttak el, s ebben az új változat­ütemben a lefelé haladó dugaty- tyú tiszta levegőt szív be a hen­gerbe, majd felfelé mozogva annyira összesűríti, hogy az ütem végén az összenyomás ré­vén felmelegedő levegőbe fecs­kendezett dízelolaj öngyulla­dással elég. Korábban 180-300 bar nyomással érkezett a motor­ba az üzemanyag, a korszerű technika révén ez az érték meg­A Dl betűk piros színe árulkodik a Pumpe-Düse változatról ban tovább spécizték, innen kapta a kiegészítő két betűt: PD. Pumpe-Düse Turbodízel Direct Injection - ez a teljes ne­ve, hogy pontosak legyünk. Talán röviden némi szerke­zettan. A díaelmotorok azon az elven működnek, hogy szívó­sokszorozódott. A vezérlő elekt­ronikának köszönhetően a nyo­más akár a 2050 bari is elérheti, ami a nagyobb forgatónyoma- tékban, motorteljesítményben jut kifejezésre. A TDI 110 lóere­jéhez a beépített szivattyúfúvó- ka-egység révén a PD-technoló­I í •»

Next

/
Oldalképek
Tartalom