Új Dunántúli Napló, 2000. január (11. évfolyam, 1-30. szám)

2000-01-08 / 7. szám

14 Dtinántúli Napló Sport 2000. január 8., szombat Kommunikációs partnerünk: a Westel 900 GSM Csak a hazai meccseket kell megnyernie a MiZo-Pécsi VSK-nak, és máris bajnok A főnök kollégája elérte versenysúlyát A magyar női bajnokság alapszakaszát eddig még senki sem nyerte meg veretlenül kosárlabdában. Rátgéber László együttese eddig 12 meccsen nem talált legyőzőre, így még él a remény. Kosártörténeti bravúrra készülnek a vasutasok. PÉCS, LAUBER DEZSŐ SPORTCSARNOK Az a 12 siker ugyan 13, mert a székesfehérvári Ikarust is meg­verték a pécsiek, de az utolsó helyezett azóta - nem a Pécstől elszenvedett súlyos vereség mi­att -, de visszalépett, így töröl­ték eredményeit.- Mi mindig a győzelem re­ményében lépünk pályára - hangsúlyozta Rátgéber László vezetőedző. - A veretlenségünk idővel majd lelki terhet jelent­het, de ezt el kell bírniuk a lá­nyoknak. Jelenleg a mögöttünk álló GYSEV-Sopronnak három veresége van. Józan számítás szerint az alapszakaszt meg­nyerjük. Akkor az élről kezdhet­jük a rájátszást, vagyis nálunk lesz a pályaválasztó előnye. Lo­gikus következtetésként, csupán az itthoni mérkőzéseket kell „hozni”, és akkor ismét miénk lehet az aranyérem.- A Magyar Kupában három éve verhetetlen a csapat. Döntőt akarunk nyerni, méghozzá hazai környezetben. Vélhetőleg Pécs és Sopron fog versenyezni a négyes döntő ren­dezési jogáért. Közönségünk megérdemli a finálét. Ha nye­rünk, akkor valamit törlesztünk abból a szeretetből, és biztatás­ból, amit tőlük kapunk. Ráadá­sul az „őrület” a tetőfokára hág­hat!- A harmadik front az Euroliga, ahol jelenleg remekül áll az együttes. <- Magyar csapat ebben a so­rozatban még nem jutott túl a csoportmeccseken. Most itt a nagy lehetőség. Ennek két kulcsfontosságú mérkőzése van. Előbb fogadjuk a lengyel Gdyniai együttesét, majd zárás­ként elutazunk a Sporting Athénhez. A görögök eddig nyeretlenek. Ha megszerezzük a négy pontot, akkor Európa legjobb nyolc gárdája közé kerülünk. Felesleges hangsúlyoznom, mekkora haditett lenne.- Ehhez a cente­reknek kiemelkedő teljesítményt kell nyújtaniuk.- Külön foglalko­zunk a magas játéko­sokkal. Kollégám, Füzy Ákos az egy- egy elleni szituáció­kat sulykolja a cente­rekkel. Ez barátom­nak is jót tesz, lemo­zogja a karácsonyi bejglit. Már elérte versenysúlyát, ami igazán feldob. Pályafutásom ki­emelkedő sikereként könyvelem el, hogy ezt elértem.- Tavaly decembertől már a bőség zavarával küszködhet?- A bedobó posztján Zsolnay Gyöngyire még nem számítha­tok. Egyéni edzéseket végez, de csak lassan terhelhető. Az irá­nyító Iványi Dalma az őszi sze­zont Amerikában kihagyta, csak edzett, nem játszott mér­kőzést. De szíve, viselkedése és hűsége mindennél többet jelent. Tudásával eddig is tisztában voltunk. Kicsit alakítani kell a szemléletén. Egyéni játékát alá kell rendelnie a csapat érdeké­ben, akkor nyerő ember lehet belőle, hiszen a mezőny egy kis­sé elfelejtette trükkjeit.- Mozgalmas tavasz vár a MiZo-Pécsi VSK-ra.- Merész terveket szövöge­tünk, de nem alaptalanul! Napi öt óra kemény edzést végzünk, aminek eredménye lesz. Ebben szentül hiszek. Mi szombaton a Szekszárd ellen is úgy lépünk pályára, mint a Dinamo Moszk­va ellen. Senkit sem becsülünk le, de kegyelmet, irgalmat a pá­lyán nem ismerünk. A begyako­rolt formációk olyan erőnléttel alkotnak párt, ami a hazai me­zőnyben példátlan. Tudjuk, mit vár tőlünk az a néhány ezer szurkoló, aki a mi meccsünkre vesz jegyet. A kosárlabdázás nem csupán öncélú játék, ha­nem közös örömforrás is. Pucz Péter A MiZo-Pécsi VSK női kosárlabdacsapatának legfontosabb statisztikai adatai (12 mérkőzés) 19 28 19 105 18 31 27 130 16 26 18 81 31 21 31 141 7 21 17 50 17 30 36 133 16 41 94 180 31 49 158 Eladott labda Szerzett labda Szerzett lepattanó Szerzett pontok A név alatt a pályán töltött idő percben Zsakula Újvári Darida Csák Keller Anitics Tuvics Vilutyte (bedobó) (bedobó) (irányító) (bedobó) (center) (bedobó) (center) (bedobó) 308 393 271 346 129 305 336 408 „A családban senki sem marad utánam, akit tényleg érdekelne, maguk viszont talán haszonnal forgathatják, ha régi dolgokra kí­váncsiak” - indokolja a korát meghazudtolóan energikus férfi, hogy miért ajándékozta a Dunán­túli Naplónak fél évszázada félt­ve őrzött sportlapgyűjteményét. „Már gyerekkoromban is a foci volt a mindenem, többek között — Sportré ----------------------------------­Az elajándékozott archívum Palotai Károllyal egy kölyökcsa- patban kergettük a rongylabdát, ám tizenkét évesen egy betegség eldöntötte: számomra jó dara­big marad a lelátó és az újságok böngészése” - emlékszik egyko­ri nevekkel, sztorikkal sűrűn te­letűzdelve mondókáját a béke­beli csabai kez­detekre Szaszák Mihály, „Azért a napi „sporttól” öregségemre sem távolodtam el. Kézi erővel művelem ugyan­is a hétszáz négyszögöles szőlőmet, és mint láthatja, igencsak ápolt az egész hegyoldal” - tudatja birtokán körbemutatva, hogy a hegy mé­lyének fekete kincsén túl a hegy­derék aranyló levéért is képes mindennapi áldozatokra. Azt pedig, hogy a megvásá­rolt lapok nem csak helyfoglaló­nak kerültek a lakásba, bizonyít­ja, hogy a ’82-es focivébéről szó­ló megyei Mezőgép-futballvetél- kedőn, mint külön kiemeli, münkásember létére, senki sem tudta megszorítani. Ha már nem is egy gyűjtő rendszerességével, de ma is megvásárolja a legkülönbözőbb sportlapokat, és ki nem hagyná a tévé sportközvetítéseit. Főleg, ha fociról, Forma- 1-ről van szó, amelynek mindketten rajongói. „Csak azt nem értjük, mitől az a hatalmas különbség a külföldi meg a hazai meccsek között. Azok ott kint csupa izom, stramm gyerekek, meg nem állnak egy pillanatra. A mieink meg ácso- rognak, esnek, kelnek, a meccs végére kiköpik a tüdejüket” - bú­csúzik nagy (fut- balljidők tanújaként azért jelez­ve, hogy bár a látása már rom­lik, a lényegi különbségek ma sem kerülik el a figyelmét. Szűcs Zsolt Szaszák Mihály 1930-ban született Békéscsabán. 25 évesen került Pécsbányára csillésnek. Innen 11 év után „igazolt át” a Mezőgéphez, ahonnan 1989-ben ment nyugdíjba. A sportban felnőttként az elmélet felé fordult: megrögzött fociszaklapgyüjtő lett. Felesége szintén nyugdíjas, lányuk közgazdász. Egyelőre nem költöznek PÉCS, SPORT UTCA Igaznak bizonyult a szóbe­széd, hogy árulják a Sport ut­cai labdarúgópályát (népsze­rűbb nevén PEÁC-pályát) és az ugyanott lévő Egyetemi torna- csarnokot. A hír nem új keletű, már hónapok óta hallani a két sportlétesítmény eladásáról.- Nem titkos dologról van szó, tényleg igazak a hírek, a közel­múltban az egyetemen bizott­ság alakult a sportingatlan ér­tékesítésére. A futballpálya és a sportcsarnok egy tavaly ápri­lisi felértékelés szerint 433 millió forintot ér. Legalább ennyit szeretnénk értük kapni- kezdte Mihalovics Gábor (ké­pünkön), a Pécsi Tudomány- egyetem gazdasági főigazgató­helyettese.- Az eladási szándék a 48- as téren lévő volt Gépipari­kollégiummal függ össze, amely 8-10 éve üresen állt, azt az Oktatási Minisztérium megvette azzal a feltétellel, hogy a saját erőből történő fel­újításra biztosítékot kért, ez pedig a Sport utcai ingatlan, erről az önkormányzattal egyeztettünk. Az egykori Gépipari-kollégi­um épületét fel kell újítani, a tervek szerint oktatási létesít­mény lesz belőle, étteremmel, tantermekkel, oktatói szobák­kal, szemináriumi termekkel. Az átalakítás legalább 500 millióba kerül, ehhez pénz kell, ami a focipálya és a nem túl jó állapotban lévő sport- csarnok áruba bocsátásából jönne össze, de az még kevés lenne, a jogi és közgazdasági karnak is áldozni kell rá. Erre a két sportlétesítményre ta­valy 3,7 millió forintot fordí­tott a Gazdasági Főigazgató­ság, és az említett két kar is költött rájuk valamennyit.- Szeretnénk legkésőbb ta­vasz végén megkezdeni a fel­újítást, ezért az idő sürget. Amíg nincs vevő, addig nem tudunk érdemben tárgyalni a szakosztályok vezetőivel, fele­lőtlenség lenne most még ar­ról beszélni velük, hogy mikor kell kiköltözniük - folytatta Mihalovics Gábor. Az áttele- pülés a PEAC-lab- darúgókon kívül a klub vívóit és asz­taliteniszező­it érinti. A fo­cistáknak a Várkői Fe­renc Diáksport Centrumban bérelnének pályát, a két te­remsportot űzők pedig az Ifjú­ság úti új JPTE-csarnokban kapnának helyet. Arról is szó van, hogy cserébe az Univer­sitas utcai kollégium udvarán kialakítanának kisméretű lab­darúgópályát, vagy lehetősé­get teremtenének ott tenisze­zésre, vagyis a szabadidő- sportra. A gazdasági főigazgató-he­lyettes megjegyezte, hogy kényszerhelyzet alakult ki, de az egyetem vezetőségének óriási a kompromisszum-kész­sége, és az illetékesek azon lesznek, hogy a szakosztályok számára a lehető legjobb meg­oldást találják meg. Tamás Lajos, a PEAC- Femex labdarúgó-szakosztá­lyának vezetője arról beszélt, aminek egyszer már hangot adott, hogy a szabadtéri spor­toknak a Sport utcai focipálya és környezete lehetne a köz­pontja, a sporttelep ezzel is az egyetemi fiatalság sportolását szolgálná.- Bennünket senki sem tájé­koztatott hivatalosan, csak szóbeszédet hallottunk. A Sport utcai ingatlan egy- harmad részét a pécsi város- rendezési terv egy új felüljáró lehajtóágának jelöli ki. Horváth László Főtitkári ígéret Korábban felvetődött, hogy esetleg Pécsett rendezik az idei első válogatott labdarúgó - mérkőzést, a magyar-nor­vég összecsapást. Időközben eldőlt, hogy a skandinávok he­lyett az ausztrálokkal játszunk február 23-án, az Üllői úton. A helyszínváltás azért történt, mert az auszik ragaszkodtak a tv-közvetítéshez és az esti kez­déshez, Pécsett pedig még nincs olyan villanyfényes pá­lya, amelyen reflektorok mel­lett lehetne ilyen rangos mec­cset megrendezni. Dr. Rákóczy István, a bara­nyai szövetség főtitkára elmondta, hogy Berzi Sándor MLSZ-főtitkár megígérte ne­ki: amennyiben még idén elké­szül a PMFC újmecsekaljai stadionjában a villanyvilágí­tás, akkor 2000-ben egy barát­ságos válogatott találkozót kap Pécs. H. L. Frissítettünk! @ Proqramok | Archívum Internetes oldalunkon a lap ar­chívuma mellett immár a friss napi programokat is megtalálja, legyen az színház, mozi, zene vagy bármi más. “““"Mi? (inteqráció-vita \ (Réqió-vita | Rendszerváltás | http://www.dunantulinaplo.hu) A magukat az oldalon regisztrálók között minden héten egy-egy értékes könyvet sorsolunk ki! (A regisztráció nem kötelező.) Dunántúli Napló a miénk. Két tucat versenyen indultak 1999-ben Elégedett táncosok PÉCS, FORDAN-CENTER Zajlottak az események a tavalyi évben a Pécsi I.P.S.-Fordan Rock V Roll SE-nél, és az ered­ményességre sem lehet panaszuk az egyesület vezetőinek. 1999-ben 18 hazai, négy nem­zetközi és két világversenyen álltak rajthoz a klub táncosai, 24 páros, hat leány formációs csoport és négy boogie woogie táncos képviselte színeiket. A nem hivatalos magyarországi pontverseny alapján 25 egyesü­let közül ötödikként zárták az évet a pécsiek, 22 táncosuk ért el valamilyen minősítést. Magyar bajnoki címet boogie woogie-ban Szerednyei János és Temesvári Edit, formációs kate­góriában a childrenek és a fel­nőttek szereztek. A hivatalos csapatbajnokságon harmadik lett az egyesület. A klub legered­ményesebb párosa - immár har­madszor - a Manaszes Zoltán- Wolf Judit kettős lett, ők a juni­or II. kategóriában lettek máso­dikak, és a válogatott tagjai. A gyermekpárosok közül Kis Ger- gely-Majorlaki Lívia érdemelt ki hasonló címet. Az eredményeik mellett a rendezvényeikre is büszkék le­hetnek a Papp Viktor vezette klub tagjai. A II. I.P.S.-kupa né­ven rendezett Akrobatikus Rock ’n’ Roll Magyar Bajnoksá­gon közel 300 táncos mutatta be tudását, de sikeresnek bizo­nyult a hagyományos Okker-ku­pa is, a Pécs városi gyermek­bajnokság. M. Z. Dunántúli Napló Az Axel Springer-Magyarország Kft. közéleti napilapja Főszerkesztő: PAUSKA ZSOLT Felelős szerkesztők: GÁRDONYI TAMÁS, DR. GRÜNWALD GÉZA, BALOGH ZOLTÁN Kiadja az AS-M Kft. Baranya Megyei Irodája. Kiadóvezetó: MOLNÁR GYÖRGY Szerkesztőség és kiadóiroda: 7627 Pécs, Engel J. u. 8. 7601 Pf.: 134. Telefon: 72-505-000. Szerkesztőségi telefax: 72-236-345. Kiadói telefax: 72-505-017. Felelős kiadó az AS-M ügyvezető igazgatója. A kiadó képviselője: LOMBOSI JENŐ Készült a Déli Nyomda Kft.-ben. 7627 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72-326-480. Telefax: 72-332-099. Felelős vezető: FUTÓ IMRE Az előfizetői példányok kézbesítését az AS-Magyarország Kft. Baranya megyei irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a Pannonhir Rt.-n és a kiadó árushelyein keresztül történik. Előfizethető minden naptári év végéig, a kiadónál (tel.: 72/505-002, fax: 72/505-016), vala­mint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Rt. 10402427-24216319 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 2000. január l-jétől egy hónapra 925 forint, negyed évre 2775 forint, fél évre 5550 forint, egy évre 11.100 forint. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket. ISSN 0865-9133 A A ^AkATESZ tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalom