Új Dunántúli Napló, 1999. február (10. évfolyam, 31-58. szám)

1999-02-20 / 50. szám

20 Dünántúli Napló Sport 1999. február 20., szombat 1 Kommunikációs partnerünk: a Westel 900 GSM A hétvége sportműsora Február 20., szombat LABDARÚGÁS. Dunán­túli Napló-kupa: Kozármis- leny - Barcs, Pécs, Vasút­pálya, 14.00. Harkány-Sik­lós-Márvány, Harkány, 14.00. Lánycsók - Bere- mend, Lánycsók, 14.00. Dombóvári FC Aramis For Men - Mohácsi TE, Dom­bóvár, 13.00. Bonyhád - Boly, Bonyhád, Bonyhád, 14.00. Előkészületi mérkő­zések: PMFC - Komlói Bá­nyász, Pécs, Kovácstelep, 13.00. PMFC-ifi - Sellye, Kovácstelep, 11.00. KÉZILABDA. NB I. B. férfiak: Szigetvári Tak. Szöv. SE - Pestlőrinc, Szi­getvár, 17.00. Dunántúli Napló-kupa utánpótlás- torna, Pécs, PMKC-csamok (Stadion u.), 9.00. KOSÁRLABDA. NB I. nők, B-csoport: PVSK-Ala- pítvány - Szolnok, Pécs, POTE-csamok, 16.30. NB II. nők: Dunaújváros - PVSK II., Dunaújváros, 15.00. Országos Ifjúsági- kupa döntő, fiúk, Baja, Né­met Név. Közp., 9.00. TEKE. NB L nők: PNTSE - Nagykanizsa, Pécs, Egye­temi tekecsarhok, 11.00. DIÁKOLIMPIA. Játékos sportvetélkedő területi dön­tője, Pécs, Lauber Dezső sportcsarnok, 10.00. Február 21., vasárnap LABDARÚGÁS. Dunán­túli Napló-kupa: Pécsi Pos­tás - Komló, Pécs, Matáv- pálya, 14.30. KOSÁRLABDA. NB I. nők, A.-csoport: PVSK- MiZO - DKSK-Borsod- Chem, Pécs, Lauber Dezső sportcsarnok, 15.00. KÉZILABDA. NB I. fér­fiak: Nyíregyháza - Komlói Bányász, Nyíregyháza, 17.30. Tatabánya - PMKC, Tatabánya, 17.30. Dunán­túli Napló-kupa utánpótlás- torna, Pécs, PMKC-csar- nok, 9.00. RÖPLABDA. NB II. nők: Veszprém - Schulzentrum Pécs, Veszprém, 11.00. (n) Kupasorsolás A férfi kézilabda Magyar Kupa sorsolása alapján Pestszentlőrinc - PMKC és Komló - Nyíregyházi KC mérkőzésekre kerül sot.(oo) Nem tudom, miért kelek fel minden nap fél hatkor, fő­ként, hogy nagyon szeretek aludni. Ilyesmiken morfondí­rozott beszélgetésünk elején Sántics Béla. Nem szívesen beszél magáról, inkább tanítványaira tereli szót. A régiekre: Végső Balázsra, Su­lyok Melindára és Gebhardt Két egyéni olimpiai sportág épülete került komoly veszélybe Megbirkózni a súlyos gondokkal A birkózók és a súlyemelők eddig sem voltak éppen rózsás nem tud egyetlen fillért sem helyzetben. Mostantól viszont a edzőtermük is veszélybe ke- költeni. A következő héten rült. Főleg azért, mert pénzt kellene rákölteni, de nincs miből. mindenképpen megkezdjük a tárgyalásokat a tulajdonossal és Nehéz helyzet, hogyan tovább fotö: Müller andrea PÉCS, TÜZÉR UTCA A volt pécsi Lovarda épületét a Megyei Bíróság az Agora Kft. javára ítélte, ez tehát teljesen tiszta jogi helyzet. így a birkó­zók és a súlyemelői jogcím nélküli, jóhiszemű „lakói” a termeknek, amikért eddig bér­leti díjat nem fizettek.- Nem a pergyőztes örömé­vel ülünk a babérjainkon - mondotta Kisvári András (kis képünkön) az Agora Kft. ügy­vetető igazgatója. - Az épület viszont szinte életveszélyes ál­lapotban van. Közös összefo­gással kéne pénzt áldozni a fel­újítására. Ezt viszont a tulajdo­nos felelősségével állíthatom. Semmilyen megoldás ellen nem zárkózunk el, de lépni kell az ügyben. A városi sportbizottságnak az ingatlan ügyéhez ugyan nincs köze, de szakmailag mégis hozzájuk tartozik a prob­léma.- Vizsgál­juk, hogy hová helyez­hetjük el a birkózókat és súlyemelőket nyugtatta meg a sport­ágakért aggó­dókat dr. Bödő László, a bizott­ság vezetője. A birkózók sző­nyegeit könnyebb dolog elhe­lyezni. A súlyemelők dobogói­val már sokkal komolyabb gondok vannak. Ahová azt be­építik, ott más sportra nincs to­vábbi lehetőség, így jól meg kell fontolni a döntést.-Mégis milyen lehetőségek közül választhatnak?-Csupán lehetőségként, de szóba jöhet a kajak-kenusok Stadion utcai tanmedencéje is, bár beázik a létesítmény. Az azonban teljesen bizonyos, hogy a volt Lovardára a város az érdekelt sportvezetőkkel, ke­resve a megoldást. A dolog külön érdekessége­ként az elmúlt év legjobb bara­nyai férfi sportolója Gyurkovics Ferenc, a Pécsi Súlyemelő Egyesület (PSE) versenyzője volt. Aki újabb világverse­nyekre, sőt távlatokban gon­dolkodva talán az olimpiára is készül. Kérdés csupán az, hol is emelheti a súlyokat? Pucz Péter Balázs Csongor és Hofecker Viktor játékjoga az egyesületé maradt Nem szegett szerződést a PMFC Az MLSZ fegyelmi bizottsága másodfokon is a PMFC Kft.-nek adott igazat, vagyis az NB I-es fociklub nem követett el szerző­désszegést. Balázs és Hofecker így a klub játékosa maradt. PÉCS-BUDAPEST A másodfokú döntést a fővá­rosban pénteken hozták meg. A vita arról szólt, megsértette-e a gazdasági társaság a prémium­szabályzatot és a havi járandó­ságok kifizetésére vonatkozó előírásokat. Az ítélet szerint nem! A tárgyaláson személyesen vett részt Pázmándy Zsolt, a kft. ügyvezető igazgatója.- A két focista, Balázs Csongor és Hofecker Viktor (képünkön) a társaság labdarú­gója maradt - ismertette a döntés hátte­rét Pázmándy Zsolt. - Ez annyit jelent, hogy nem igazolhatóak szabadon. A játékjogukkal továbbra is mi rendelkezünk. Persze nem rugaszkodhatunk el a realitás talajáról, így termé­szetesen horribilis összegeket sem kérhetünk értük. Ennek el­lenére, ha a Profi Nemzeti Baj­nokságban, vagy NB I-ben sze­replő klubok keresnek meg minket a két sportoló eladásá­val, vagy kölcsönadásával kap­csolatban, akkor tárgyalunk ve­lük. Erre legkésőbb hétfőn éjfé­lig van lehetőségünk.- Mégis milyen összeg jöhet számításba?- A végleges eladás esetén 1 millió forint lehet a tárgyalási alap.- Elképzelhető, hogy tavasz- szal a PMFC színeiben pályára lépnek a feljelentők?- Erre elvileg van lehetőség, amennyiben Bozai Gyula edző számít rájuk. A két labdarúgónak 1999. június 30-ig van érvényes szer­ződése a pécsi egyesülettel. P. P. Sportré Az úszás minden sportág alapja Évára. Dicséri őket, saját fele­lősségéről pedig legfeljebb annyit említ, hogy segíthetett nekik. De hát mi is lehet más egy edző dolga. Aztán említi a mostaniakat: Bodor Richardot, Huba Lilla Lucát, Boquet Bencét, Finan- csek Gábort, Kriván Ivettet, Kis Hédit. Mintha magáról szólna, mikor róluk beszél. Tehet­ségesek, a maximumra törekszenek, és egyelőre nem vágynak el Pécsről, hallom az edzőtől. Heti tizenegy edzést tart, és úgy érzi, legnagyobb büntetés a tanítványok számára az, ha nem teljesíthetik a napi penzumot. Ritkán kiabál, ám olyan eset már adódott, hogy elküldte va­lamelyik úszóját edzés közben. Úgy érzi, ez mélyebb nyomokat hagy benne, mintha felemelné az edző a hangját. Bevallja, legszívesebben ő sem büntetne, mert percenként is változhat az ember. Sántics Béla egyébként furcsállja, hogy az úszóedzők nem tartanak össze. Ha például valamelyik tanítványát elviszik a fővárosba, meg sem kérdezik a véleményét. Úgy véli, ketté­szakadt a magyar úszósport. „Odafenn” néhány sztárral fog­lalkoznak, nem érdekli őket igazán a hátország. A TÁSI vezetőedzője na­gyon szeretné, ha jobb lenne sportágának menedzselése. Vé­leménye szerint akkor nem hagy­nák abba sokan fiatal korban a sportolást. A sportolást, teszi hozzá nyomaték­kai: meggyőző­dése, hogy az at­létika mellett az úszás az, amely minden sportág alapja. Bozsik László Sántics Béla 1958-ban született Pécsett. Kilencévesen igazolt úszó, aztán öttusázik évekig, vidékbajnokságot is nyer ebben a sportágban. A Testnevelési Főiskolán szakedzői képesítését szerzett, kiegészítő szakon egyetemi diplomát is kap hamarosan testnevelésből. 1982 óta edző, 1989-től a pécsi TASI fiatal úszóinak trénere. Nős, két fia van. Százezer forintnál is nagyobb büntetések Rab posztja megingathatatlan PÉCS, MATÁV-SZÉKHÁZ Döntés született tegnap ar­ról, hogy mennyire büntetik meg a Matáv Pécs kosár­labdázóit. Három, egymás utáni veresé­gével az utóbbi hetekben hul­lámvölgybe került a csapat, amelynél az edzésfegyelem­mel és a mérkőzésekre való készüléssel is gondok adód­tak. A legkínosabb a Hódme­zővásárhely elleni hazai ku­darc volt, ezért az akkor pá­lyára lépett együttes tagjainak bérük egy részét kell bünte­tésként befizetnie van, akinél ez az összeg meghaladja a 100 ezer forintot. Az elterjedt mendemon­dákkal kapcsolatban Reiner Ágoston, a kosárlabdacsapa­tot működtető Sportcom Kft. tulajdonosi testületének veze­tője elmondta, hogy Rab Gyula vezetőedző továbbra is élvezi a bizalmat, hosszú tá­von számítanak a munkájára, nem tárgyaltak és a jövőben sem tárgyalnak más edzőkkel. Rab Gyula szerződése 1999. június 30-ig szól, azt automa­tikusan meghosszabbítják, ha a Matáv Pécs a bajnokság vé­gén az első négybe jut, ami a célja is az együttesnek. Ez nem mostani döntés, már tavaly novemberben ha­tároztak róla, csak most Rei­ner Ágoston is megerősítette. Ezt azért is tette, mert elter­jedtek a pletykák, hogy a baj­nokság végén mindenképpen edzőváltásra kerül sor a táv­közlésieknél. Horváth L. Biztosítani a második helyet PÉCS, LAUBER DEZSŐ SPORTCSARNOK Ha a PVSK-MiZo női ko­sárcsapata biztosan a má­sodik helyen akar végezni a bajnoki alapszakaszban, akkor vasárnap le kell győznie a DKSK-Borsod- chem együttesét. A pécsiek Como városából összesen tizennyolc órás uta­zással érkeztek haza, de ez sem teheti tompává a csapatot - vélekedett a fontos meccs előtt Rátgéber László (képün­kön), a csapat edzője.- Az olaszok ellen rengeteg ütést szedtünk össze - gon­dolt vissza a legutóbbi talál­kozóra Rátgéber. - Mégis győznünk kell! A csarnok kapuit vasár­nap 13.45- kor nyitják ki. A talál­kozó 15 óra­kor kezdő­dik, a Duna TV egyenes adásban közvetíti. Jegyeket elővétel­ben a sportcsarnokban szom­baton 8-tól 16 óráig, valamint a Király utcai adidas sport­boltban vásárolhatnak az ér­deklődők 9-től 13 óráig. P. P. Foci Dunántúli Napló-kupa Az időjárás egy kissé felbo­rította a tervezett sorsolást, de ezen a hét végén talán már a foci győz a hó felett. Folytatódik a Dunántúli Napló-kupa tornája. Az A-csoportban a veretlen Pécsi MFC pozíciója biztos, a második helyért viszont még nagy küzdelem várható. En­nek fontos állomása a szom­bati Lánycsók - Beremend összecsapás. A B-csoportban a vasár­napi Pécsi Postás - Komlói Bányász találkozón dőlhet el, ki nyeri a csoportküzdelme­ket, és juthat a döntőbe. Az A-csoport állása 1. PMFC 6 6­­17- 2 18 2. Beremend 5 3 2 14- 6 > 3. Sellye 6 2 2 2 9-11 8 4. Lánycsók 4 1 3­5- 2 6 5. Barcs 5 1 2 2 6- 8 5 6. Harkány 4 1 1 2 2- 4 4 7. K.misleny 3­1 2 2- 9 1 8. Siklós 5­1 4 4-17 1 A B-csoport állása 1. Komló 6 6 ----- 23- 2 18 2. Pécsi Postás 5 4-1 11-612 3. DFC Aramis 5 2 1 2 6-10 7 4. Boly 4 2 - 2 5-10 6 5. PVSK-P. 4 112 4-5 4 6. Bonyhád 4 112 6-8 4 7. PEAC-Femex 4 - 2 2 3-10 2 8. Mohács 4-13 5-12 1 P. P. Dunántúli Napló Az Axel Springer-Magyarország Kft. közéleti napilapja Főszerkesztő: PAUSKA ZSOLT Felelős szerkesztők: GÁRDONYI TAMÁS, DR. GRÜNWALD GÉZA, BALOGH ZOLTÁN Kiadja az AS-M Kft. Baranya Megyei Irodája. Kiadóvezető: MOLNÁR GYÖRGY Szerkesztőség és kiadóiroda: 7627 Pécs, Engel J. u. 8. 7601 Pf: 134. Telefon: 72-505-000. Szerkesztőségi telefax: 72-236-345. Kiadói telefax: 72-505-017. Felelős kiadó az AS-M ügyvezető igazgatója. A kiadó képviselője: LOMBOSI JENŐ Készült a Déli Nyomda Kft.-ben. 7627 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72-326-480. Telefax: 72-332-099. Felelős vezető: FUTÓ IMRE Az előfizetői példányok kézbesítését az AS-M Kft. Baranya megyei irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a Pannonhír Rt.-n, a Kiadói Lapterjesztő Kereskedelmi Kft.-n és a kiadó árushelyein keresztül történik. Előfizethető minden naptári év végéig, a kiadónál (tel.: 72/505-002, fax: 72/505-016), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Rt. 10402427-24216319 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1999. január 1-jétől egy hónapra 850 forint, negyed évre 2550 forint, ^ A fél évre 5100 forint, egy évre 10 200 forint. ^AATESZ ISSN 0865-9133 tagja K 4 i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom