Új Dunántúli Napló, 1998. október (9. évfolyam, 269-298. szám)

1998-10-22 / 290. szám

24 Dtinántúli Napló ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS ’98 - SÁMOD-ZÓK 1998. október 22., csütörtök SÁMOD Polgármester: Bónis Imre Képviselők: Gábor Lászlóné, Hegedűs Csaba, Kréhling János, Ócsárdi Sándor, Zsigi János SIKLÓSBODONY Polgármester: Roll Miklós Képviselők: Ágoston László, Bánosi Mária, Kaszap Zsolt, Orsós Ilona, Schiszler Zsolt SIKLÓS* AGY FALI! Polgármester: Bálint Bánk Képviselők: Bicskei Sándor, Csötönyi Sándomé, Kosztics József, Kovács Dezső, Szeke­res Mihály. Cigány kisebbség: Balogh Anita, Jovánovics Ti­bor, Kosztics József SOMBEREK Polgármester: Dombai Gyula Képviselők: Csikósné Bischoff Katalin, Hehl Zoltán, Hoff­mann Flórián, Jakab Boldizsár, Kiss János, dr. Major Zoltán, Michelisz Ferenc, Schauer Fe­renc János, Szauer Ádámné Német kisebbség: Berek Zol­tánná, Csikósné Bischoff Kata­lin, Lengi István, Réder Rudolf, Szauer Ádámné SOMOGYAPÁTI Polgármester: Mezéi Nándor Képviselők: Gönczör Zoltán, Hóbor Sándor, Kis-Márton Ist­ván, Kis Péter, Sörényi Ferenc Cigány kisebbség: Némethné Kovács Klára, Sörényi Ferenc, Szabó Ferenc SOMOGYHATVAN Polgármester: Gyergyák László Képviselők: Domokos Sándor, Kereki István, Kiss Gábomé, Korom Tibor, Rostás Miklós, Rotter Vendel SOMOGYHÁRSÁGY Polgármester: Vangyia István Képviselők: Berkics Ferencné, Geibl József, Kaiser Tibor, Pa­taki Gábor, Szili Ferenc SOMOGYYISZLÓ Polgármester: Bérces Mihály Képviselők: Czupor Zoltánná, Gyetvai János, Keresztesné Egyed Ágnes, Saár János, Szabó Sándomé SÓSVERTIKE Polgármester: Kelemen Árpád Képviselők: Balatoni János, Berta Ernő, Berta Gyuláné, Bö- röcz Zsolt, Horváth János, Var- gáné Béda Mária SUMONY Polgármester: Lucza János Képviselők: Barhács János, Laczovics Mihályné, Novák Imre, Tóth Lászlóné, Vas Sán­dor. Cigány kisebbség: Bog­dán Sándor, Orsós József, Or­sós Sándor SZABADSZENTKIRÁLY Polgármester: Tököli Viktor Képviselők: Ács Béláné, ifj. Bak József, dr. Baracs József, Hánik József, Sipos Ágnes, Szabó Elemér, Újvári László SZAJK Polgármester: Sajnovics Mihály Képviselők: Blandl Zoltánná, Hendinger Ferenc, Klics János, Link Jánosné, Papp Endre, Széli Lajos, dr. Tari Rozália Német kisebbség: Batka Zsoltné Fleischmann Szilvia, Haál József, Zeyer Ferenc SZÁLAINAK Polgármester: Radics József Képviselők: Bregó János, Dobszai János, Lőcsei Jenő, Sillei Tivadar, Varga Péter SZAIÁNTA Polgármester: Dunai Zoltán Képviselők: Bohus Lenke, dr. Bori Beáta, Bosnyák János, ifj. Bosnyák Mihály, Ferencz Éva, Gorsics Gábor, dr. Szíjártó Zol­tán. Horvát kisebbség: Istóko- vics Mihályné, Standovár Mi­hály, Szemelyácz Györgyi SZAPORCA Polgármester: Bakó Imre Képviselők: Benedek Sándor, Kovács Attila, Kovács Lajos, Szabó Lajos, Szekeresné Ger­gely Gabriella SZAVA Polgármester: Ózdi Kálmán Képviselők: Czuppon József, Karászi Sándor, Palotásné Vö­rös Julianna, Szabó Dezsőné, Szekeres János SZÁGY Polgármester: Zima István Képviselők: Kalányos Lajos, Orsós Sándor, Ravasz Vince, Szentmiklósi Jenő, Wágner János SZÁRÁSZ Polgármester: Albert István Képviselők: Csemik Gábor, Fehér Gábomé, Simon Péter SZÁSZVÁR Polgármester: Bék János Sándor Képviselők: ifj. Ács István, dr. Andrási Friderika, Bányai Fe­renc, Gabb József, Havasi Béla, Hrubos József, Püski Mátyás, Savanya István, Téczely Ká­roly, Töpfner Ádám. Német ki­sebbség: Gabb József, Gloiber Jenő, Mattenheim Richárd, Te­leki Tibomé, Vida István SZERÉNY Polgármester: Barabás Péter Képviselők: Bene János, Hor- váthné Moldvai Rita, dj. Masz- ler János, Treszner János, Varga Ferenc SZEDERKÉNY Polgármester: Hergenrőder János Képviselők: Benedekné Végh Piroska, Bernhardt János, Bu- dzsáklia Istvánná, Helesfay Ti­bor, ifj. Hock János, dr. Kin­cses József, Kiss János, Oláh Oszkár, Straub Jánosné. Német kisebbség: Bernhardt János, Guth János, Hahner János, ifj. Hock János, dr. Kincses József SZELLŐ Polgármester: Tóth Sándor Képviselők: Mihályfi Mihály, Nagy Attila, Schmidt András, Stefán Katalin, Wesz Józsefné SZEMÉLY Polgármester: Kovács Pál Képviselők: Bosnyák Attila, Bosnyák Sándor András, Miá- tovics Mihály, Sárosácz Márk Tibor, Sárosácz Mihály Német kisebbség: Hoffmann Alfréd, Hoffmann Vilmos, Montag Tibor SZENTDÉNES Polgármester: Varga Zoltán Képviselők: Harmath Sándor, Horváth József, Illés Csaba, Nagy Halas Géza, Vidra Sán­dor SZENTEGÁT Polgármester: Agel Jenő Képviselők: Barbír Jánosné, Czifra Lászlóné, Horváth Já­nos, Tóth István, Vati Zsolt SZENTKATALIN Polgármester: Majorosi Ferenc Képviselők: Bíró Károly, Finta Zsolt, Horváth Imre, Ploke Zsuzsanna, Polgár József SZE NTIÁSZ LÓ Polgármester: Bognár József Képviselők: Bencze Antal, dr. Bengemo Miklós, Budai György, FUmstein János, Go­lob István, Paróczi József, Pasztorek József SZÉKELYSZARAR Polgármester: Szigyártó József Képviselők: Főglein Gézáné, ifj. Gerebics Gábor, Hahner Jó­zsef, Kropp Ádám, Péter Jó­zsef, Stang Antalné, Svegál Endréné. Német kisebbség: Hahner József, Kaiser Ferenc, Stangné Kaiser Anikó SZILÁGY Polgármester: Perlaki László Képviselők: Bátai József, Mik­lós Jánosné, Papp Ferencné, Polgár László, Tarr János SZILVÁS Polgármester: Emberovics Dénes Képviselők: Balogh Gusztáv, Födi Géza, Katona József, Ko­vács János, Miskolczi László SZÖRÉNY Polgármester: Kovács Zoltán Képviselők: Csulak Árpádné, Rippel György, Tóth Irén SZŐKE Polgármester: Szentmiklósi Attila Képviselők: Csike Józsefné, Hegyi Lajos, Kadia Dénes, Szabó Ferenc, Várszegi János Vendel SZŐKÉD Polgármester: Bunyevácz Mátyás Képviselők: Bogdán József, Dénes Györgyné, Hencz Zsolt, Horváthné Fekete Krisztina, Karakai Lászlóné, Szolláth Mi­hály. Cigány kisebbség: Bod­rog Tünde, Bogdán József, -Bogdán Piroska SZULIMÁN Polgármester: Bedő István Képviselők: Fülöp Ottó, Sajtá­ros Zoltán, Sipos Tibor, Sze­rencsés Ferenc, Túri János SZŰR Polgármester: Kropp Károly Képviselők: Hengl József, Müller Jánosné, Rescsik Béla, Ruppert József, Vogl Miklós Német kisebbség: Béni Ádámné, Hengl József, Müller Jánosné TARRÓS Polgármester: Wascher Zoltánná Képviselők: Bagdán Levente, Dobosi Zoltán, Dömse Emőné, Nagy Imre, Tóth Gyula TEKLAFALL Polgármester: Nagy Géza Képviselők: Gáspár Csaba, Gyenis Csaba, Klózer Gyula, Neiczer József, Szabó Jánosné TENGERI Polgármester: Tóth Jánosné Képviselők: Böröcz Józsefné, Csató Tivadar, Kiss Dezső TÉKES Polgármester: Pömecz Gábor Képviselők: Fehér Istvánné, Karsai Tibor, Karsai Zoltánná, Sebők János, Szabó Ferencné Cigány kisebbség: Horváth Elemémé, Kalányos Ferenc, Orsós László TÉSENEA Polgármester: ifj. Knapp Ferenc Képviselők: Csötönyi János, Czirbus Sándomé, Kovács De­zső, Nagy Melinda, Szmák Ti­bor TÉSENY Polgármester: Németh József Képviselők: Bodai Győző, Dá- vodi János, Horváth Józsefné, Pankotai István, Sárközi József TORMÁS Polgármester: Pál Zoltán Képviselők: Ács Gyula, Ko­pasz István, Krudinszky Zoltán, László Imre, Váradi János Cigány kisebbség: Gorgyánné Búzás Mónika, ifj. Pápai Jó­zsef, Peres Jenő TÓFŰ Polgármester: Cseke József Képviselők: Bandi Jánosné, Bede Jánosné, Sziklai Sza­bolcs, Vörös István, Walke Miklós TÓTSZENTGYÖRGY Polgármester: Verkman János Képviselők: Baumgartner Györgyné, Dombai József, Horváth Jánosné, Kerti Béla, Lukács József TÖTTÖS Polgármester: Wéber József Képviselők: Balogh Béla, Bayer József, Bohner Józsefné, Engert János, Ladányi Gábor, Mirkó Sándor, Rosenberger János TŰRONY Polgármester: ifj. Szarkándi Lajos Képviselők: Gazsi János, Lajos Csaba, Mészáros Tibor, Sós Ottó, Szakó Lajos UDVAR Polgármester: (nincs hivatalos jelölt) Képviselők: Bodolay Gyula Zsoltné, Fischer Antal, Hen­dinger Sándor, ívik Ferenc, Nagy István Német kisebbség: Fischer An­tal, Geiger Mihályné, Hendin­ger Sándor ÍJPETRE Polgármester: Geflách Gábor Képviselők: Bazsó Lajos, Bóka András János, Erdei József, Kosztics József, Kraft Ferenc, dr. Nagy Péter, Zeier Erzsébet Német kisebbség: Erdei Jó­zsef, Reisz Mária, Szenácz Mi­hályné VAJSZLÓ Polgármester: Lázár István Képviselők: Dani Lajos, dr. Harasztia Zoltán, Horváth Ist­ván, Kelemen István, Matovics Mihály, Mohácsi József, Torbó László, Váczi István, dr. Vittay Szilárd VARGA Polgármester: Pál Sándor János Képviselők: Lembach Ferenc, Lembach Ferencné, Márhoffer Tibor, Marton János, Pál Sán­dor Jánosné, Pusztai Tibomé VÁRAD Polgármester: Kiss István Képviselők: Balogh Gyula, Bi- csár László, ifj. Brezsán István, Jádi Józsefné, Molnár László VÁSÁROSBÉC Polgármester: Bankó István Képviselők: Bánó Józsefné, Horváth István, Lorencsics Gyula, ifj. Szilágyi Pál, Záká- nyi Lászlóné. Cigány kisebb­ség: Balogh Márton, Maróti Zoltán, Orsós István VÁSÁROSDOMBÓ Polgármester: Farkas István Képviselők: Benkő Irén, dr. Cseh Kálmán, Farkas Árpád, Fedeles Nándor, dr. Kenderes János, Köbli Ferenc, dr. Szandtner Gábor VÁZSNOK Polgármester: Renner Ferenc Képviselők: Árki Tibor, Feny­vesi János, Kiss Ervin, No- conné Preszl Ibolya, Orsós Já­nos, Simon Sándor VEJTI Polgármester: Burai István Képviselők: Csordás Ferenc, Czentnemé Hegedűs Ibolya, Kovács Lajosné, ifj. Rencse- vics János, Sipos Ferenc VELÉNY Polgármester: Vas Árpádné Képviselők: Gáspár István, Hunyadi István, Király Ferenc, Király István, Vogl György VERSEND Polgármester: Körtési Károly Képviselők: Dékány Imréné, Emese Anna, Heil Jakab, Ko- vácsevics Dezső, Kovács Péter, Sallai György, Vranesics Ist­vánné. Cigány kisebbség: Ba- tánovics István, Kovács Péter, Sallai György. Horvát kisebb­ség: Klárics Zoránná, Ková- csevics László, Vranesics Haj­nalka. Német kisebbség: Emese Anna, Feule Frigyes, Heil Jakab VÉKÉNY Polgármester: Endró'di Tibor Képviselők: Blum Béla, Fülöp Károly, Győri Jenő, Pauli Géza, Takács Károly VÉMÉND Polgármester: Trábert András Képviselők: Csonka György, Fáik Antal, Flódung József, Hahn János, Hauszmann Ven­del, Horváth Etele, Kajtár An­tal, Váradi János, Zimmer Zol­tán. Cigány kisebbség: Balázs György, Orsós Antal, Orsós Já­nos, A Orsós János, Orsós Ka­talin. Német kisebbség: Erő­mért József, Fáik Antalné, Horváth Etelén^, ifj. Jordán Gábor, Szalonna Zoltán VILLÁNY Polgármester: Takáts Gyula Képviselők: Bock József György, dr. Zeitvogel Teréz, Gere Attila, Hábel Szaniszló, dr. Kottlár Gábor, Maurer György, Tegzes Emil, Tengler János, Ugor Ferenc. Német ki­sebbség: Czinczámé Gettó Dalma, Eckhardt Jánosné, Kretz Antalné, Szendéné Ar­nold Katalin, Tröszt Erzsébet VILIÁNYKÖVESD Polgármester: Nesz Józsefné Képviselők: Fül Györgyné, Molnár Lajos, Peiszer Gábor, Török Tibor, Vincze György Német kisebbség: Goron Fe­rencné, Nesz Józsefné, Vincze Anett VOKÁNY Polgármester: Éva László Képviselők: Hódosi Csaba, Kádár Imre, Kovácsfi Imre, Predáts Ferenc, Rozsnai Sán­dor, Schönberger Ferenc, dr. Taradán Zdenkó, Turányi Lász­lóné. Cigány kisebbség: Búzás József, Farkas Sándor, Kovács József Tivadar. Német kisebb­ség: ifj. Fekete László, Ko- vácsné Kohn Erika, ifj. Márta Istvánné ZALÁTA Polgármester: Hekler Tibor Képviselők: Lukács László, Nagy Sándor, id. Tóth László, ifj. Varga Jenő, Vass Sándor ZÁDOR Polgármester: Barics Attiláné Képviselők: Berta Jenő, Fekete Ildikó, Goják Mihály, Marti - necz István, Sabján Istvánné Cigány kisebbség: Balogné Fenyvesi Piroska, Bogdán Mi­hály, Orsós Ildikó ZENGŐVÁRKONY Polgármester: Ördög Béla Képviselők: Gondos János, Gungl József, Kelemen László, Popp József, Szabó Anna ZÓK Polgármester: Nagy Gábor Képviselők: Filipovics Ist­vánné, Garai Lászlóné, Hartai Ervinné, Humpók Zoltánná, Lőrincz Béláné Szerkesztette: Grünwald Géza, Gyó'rjfy Zoltán SEGERSTRÖM A Segerström konszern Skandinávia legnagyobb vékonylemezből készült termékek gyártója. Gyáregységei Svédország­ban, Finnországban, Magyarországon (Pécsett) működnek. Évi üzleti forgalma 185 millió USD, alkalmazottak száma: Í300fő. A konszern termékei autó, elektronika és háztartási gépeket gyártó iparágak számára készülnek. Főbb partnereink: Volvo, Saab, Ericsson, Whirlpool, Nokia. Újonnan megnyílt üzemünkbe, amely a város központjától 7 km-re Pécs-Cserkúton a ll-es rakodónál található, keresünk: • szerszámgép-beállítókat • hidraulikus és excenter présgépek telepítéséhez és karbantartásához értő szakmunkásokat • présgépkezelőket (betanított munka) Feltételek: szakmában eltöltött gyakorlat előnyt jelent, de pályakezdők jelentkezését is várjuk. A kézzel írott szakmai önéletrajzokat a következő címre kérjük küldeni: SEGERSTRÖM&SVENSSON KFT 7602 Pécs, Pf. 72. 1 K i k «

Next

/
Oldalképek
Tartalom