Új Dunántúli Napló, 1998. október (9. évfolyam, 269-298. szám)

1998-10-22 / 290. szám

22 Dünántúli Napló ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS ’98 - GERDE-LIPPÓ 1998. október 22., csütörtök GERDE Polgármester: Fehér János Képviselők: Chrapó László, Fehér Sándor, Kovács István, Pulió László, Rozmer Béla, Szín Krisztián Cigány kisebbség: Balogh Já­nos, Fehér Sándor, Szirtes Já­nos GERESDLAK Polgármester: Kiss György Képviselők: Bőhm György, Gasz György, dr. Habjánecz Tibor, Horváth József, János Ambrusné Sipos Kornélia, Schneider János, Schulteisz Jó­zsef Német kisebbség: Bőhmné Kroh Katalin, Schneider János, Schulteisz Balázs GERÉNYES Polgármester: Jónás István Képviselők: Antal István, Brandt István, Csordás Sán- domé, Léder Szilveszter, Schon János, Szilágyi Gyula Cigány kisebbség: Orsós György, Orsós László, Szilágyi Gyula GILVÁNEA Polgármester: Orsós János Képviselők: Dömsödi Tamás, Kis József, Lukács József, Nyerges István, Palkó László Cigány kisebbség: Csonka Ti­bor, Nagy Nándor, Orsós Zol­tán GORDISA Polgármester: Lukácsné Kislaki Zsuzsanna Képviselők: id. Balogh József, Berta Béláné, ifj. Csonka Sán­dor, ifj. Kazamér Sándomé, Keresztes Sándor, Krémer László Cigány kisebbség: Ifj. Balogh József, Csonka Imre, ifj. Kalá- nyos Imre GÖDRE Polgármester: Végh István Képviselők: Bódis Zoltán, Büki Károly, Gelencsér Gábor, Lehotai Lajos, Milkovics Jenő, Pető Tibor, Szennai János GÖRCSÖNY Polgármester: Grünwald Géza Képviselők: dr. Endrédi Gyula, Gadó Márta, Kilinkó Gyula, dr. Koós Zsuzsanna Mária, dr. Kovács László, Orsós József, Pfaff Antal, Pohnert Jánosné, Szabó Gézáné, Thán Csaba GÖRCSÖNYDOBOKA Polgármester: Tröszt József Képviselők: Farkas Tamásné, Hesz Ádám, Ritzl Jánosné, Tamás Tibor, Tóth János GYÓD Polgármester: Schmidt Ferenc Képviselők: Kovács Ferenc, Krum István, Kram János, Medgyesi Antal, Schmidt László Német kisebbség: Kram Ist­ván, Krum János, Schmidt Fe­renc GYÖNGYFA Polgármester: Kovácsevics László Képviselők: Herceg Ildikó, Horváth József András, Ková­csevics Lászlóné, Kovács Fe­renc Istvánná, Márton István, Varga Imréné GYÖNGYÖSMELLÉK Polgármester: Tóth József Képviselők: Győrösi Gyula, Horváth Jánosné, ifj. Mauer Károlyné, Orsós Zsolt, ifj. Schán Józsefné HARKÁNY Polgármester: Bédy István Képviselők: Baksai Endre, Be- reczky Ildikó, Döme Róbert, Éva Ferenc, Fórizs Sándor, Hajdú Gábor, dr. Heffner Zsolt, Horváth Tamás, dr. Manzini Tibor, Tar István, Vitáriné Keczeli Rozália HÁSSÁGY Polgármester: Wilhelm Fülöp Képviselők: Hofecker Ferenc, ifj. Mayer András, ifj. Wilhelm József, Trischler József, Wil­helm Antal Német kisebbség: Fritzné Mammel Krisztina, Mammel Magdolna, Wilhelm Fülöp HEGYHÁTMARÓC Polgármester: Czinege Sándor Képviselők: Beke János, Cse- mez Sándor, Hajdú László, Kun István, Varga Lívia HEGYSZENTMÁRTON Polgármester: Jakab Gézáné Képviselők: Budai Vince, Fe­hér Nándor, Grósz Tiborné, ifj. Gyarmati Ferenc, ifj. Kovács Béláné Cigány kisebbség: Ignácz Jó­zsef, Orsós János, Orsós Sán­dor HFLESFA Polgármester: Gondos Gyula Képviselők: Gondos Istvánná, Nagy Ferenc, Pécsi Istvánné, Rózsa Zsolt, özv. Szabó Lász­lóné HETVEHELY Polgármester: Ifj. Wágner Antal Képviselők: Bagó János, Hau- pert János, Horváth Ferenc, Kvell Antal, Reisz András Cigány kisebbség: Bogdán Já­nos, Granda Jánosné, Orsós István Német kisebbség: Haupert Já­nos, Kvell Antal, Reisz András HIDAS Polgármester: Vajda Pétemé Képviselők: Amreinné Kántor Klára, Balogh János, dr. Csimma Béla Tibor, Gecő László, Nagyváradi Lajos, Ömböli Imre, Radványi Lász­lóné, Szántó István, dr. Széllé Tibor Cigány kisebbség: Balogh György, Orsós Anna, Orsós György, Orsós János, Orsós Sándor HÍMESHÁZA Polgármester: Rozmer András Képviselők: Fischer Mihály, Jakabné Heller Anna, Lakatos László, Mezei István, Miche- lisz András, Poltné Schumann Ildikó, Schulteisz Ferencné Német kisebbség: Jakabné Heller Anna, Krammné Mezei Anikó, Millich Józsefné HIRICS Polgármester: Böde Lajos Képviselők: Bana Tibor, Kiss Margit, Kovács Lajos, id. Mol­nár Károly, Varga Jenő Jó­zsefné HÓBÓL Polgármester: Joós Tibor Képviselők: Boda Tamás, Far­kas Ferenc, Mencigár Ferenc, Molnár István, Pap Ferenc, Pénzár Mihály, Vas László HOMORÚD Polgármester: Németvarga István Képviselők: Darabos János, Faragó István, Faragó Istvánné, Kovács Ferenc, Kozári Antal, Mojzesné Tamás Erika, Né­metvarga Istvánné HORVÁTHERTELEND Polgármester: Rózsa Menyhért Képviselők: Andrási Ferenc, Gondos István, Morvay István, Orsós Ferenc, Ranyhóczki László HOSSZÚHETÉNY Polgármester: Nádor Rudolfné Képviselők: Csajkás Géza, Ga- lácz István Gábor, dr. Gyimesi László, dr. Herbert Tamás, dr. Horváth Gyöngyike Éva, ifj. Molnár Ferenc, dr. Müller Zsu­zsanna, Papp János, Stemler Tibor, Strang Nándor, dr. Varga Pál Etelka Cigány kisebbség: Bogdán Istvánné, Gábor László, Orsós László, Orsós Sándor, Sánta József HIJSZTÖT Polgármester: Pataki István Képviselők: ifj. Horváth Lász­lóné, ifj. Katona István, Szabó Győzőné IRATA Polgármester: Benes László Képviselők: Bíró István, Hau­ser Mátyásné, Lakatos Sándor, Szalai Margit, Varga Ferencné ILLOCSKA Polgármester: Juhos József* Képviselők: Drakszler Ferenc, Kehi József, Németh János, Szakács Gyuláné, Windheim Károly IPACSFA Polgármester: Ifj. Bárdos János Képviselők: Badak Imre, Gal­góczi Sándor, Kosa László, Pancsa Ferenc, Vanyur Lajos IVÁNBATTYÁN Polgármester: Keresztes László Képviselők: Gergics György, Körmöcziné Boncföldi Erzsé­bet, Papp József, Pilgermájer János, Pulfer Ádámné Német kisebbség: Fritz Fe­rencné, Keresztes Szilvia, Pil­germájer János IVÁNDÁRDA Polgármester: Toronicza János Sándor Képviselők: ifj. Fröhling Györgyné, Horváth János, Ke­resztes Edina, Kostyál György, Moór Róbert KACSÓTA Polgármester: Papp Zoltán Képviselők: Bálint Lászlóné, Gáspár Gyula, Holeczné Ba­logh Mária, Ottó Béla, Szili Zoltán KATÁDFA Polgármester: Kiss Nándor Képviselők: Csonka József, Hollósi Sándomé, Modok Ár­pád István, Modok Benő, Szil- ber Ferenc KÁKICS Polgármester: Bódis János Képviselők: András Márta Etele, ifj. Bódis János, Margit Sándor, Rácz Lászlóné, Tömer Dávid KÁRÁSZ Polgármester: Mezei Attila Képviselők: dr. Csősz Gyula, Dobos László, Jenczer Jenő, Lép Jánosné, Nagy László KÁSÁD Polgármester: Orsokics István Képviselők: Bosnyák Márk László, Katona Lajos, Kovács Pál, Sztevics Edit, Sztipánovics József, Tóth György. Horvát kisebbség: Kovács István, Szte­vics Edit, Sztipánovics József KÁTOLY Polgármester: Divják Antalné Képviselők: Andrics Antalné, Hosszú István, Pesti Józsefné, Polics Szaniszló, Takács József Horvát kisebbség: Bárics Já­nos, Kollár Jánosné, Molnár Szaniszló KEMSE Polgármester: Tömös Mihó László Képviselők: Joó Sándor, Ódor László, Vető Jánosné KESZÜ Polgármester: Nagy Béla Képviselők: Antal Tamás, Be- senczi Ferenc, Farkas Dezső, Kardos Lajos, Marton Béla KÉRESD Polgármester: Soós Endre Képviselők: Gulyás Antal, Kollár Antal, Pécsiné Görgye Katalin, Pesti Ilona, Tóth Sán­dor KÉMES Polgármester: Fauszt György Képviselők: dr. Császár László, Simon István, Szabó Istvánné, Szabó Pál, Szabó Szilvia KÉTÚJFALU Polgármester: Farkas János Képviselők: Egréder János, Hinterdorfer János, Karsa Ti­bor, Keller Kálmán, Kis János, Kovácsevicsné Tóth Marianna, Patai Jánosné KIRÁLYEGYHÁZA Polgármester: Grim Ferenc Képviselők: Grimné Hunyad- vári Éva, Kosa Tihamér, Ko­vács Lászlóné Máyer Kornélia, Ligler László József, Palkó Ottó, Tóth Józsefné Pénzes Il­dikó, Vincze László KISASSZONYFA Polgármester: Bite Gyula Képviselők: Csipák Lászlóné, Debertin Csaba, Horvát Tímea, dr. Németh Zoltánná, Szabó Zsolt Cigány kisebbség: Balogh Brigitta, Kosztics István, Palkó Zsigmond KISBESZTERCE Polgármester: Kiss József Képviselők: Balogh József, Hédervári Ernő, Kovács János, Kovács Pálné, Varga Gyula KISBUDMÉR Polgármester: Novacsek János Képviselők: Androvics László, Csorba József, Kőszegi István, Mészáros Istvánná, Nova- csekné Fejér Klára Cigány kisebbség: (érvényte­len) KISDÉR Polgármester: Dr. Ács Imre Képviselők: dr. Ács- Imréné, Csóka Gyula, Fehér Dezső, Hajdú László, Kovács József KISDOBSZA Polgármester: Ifj. Horváth István Képviselők: Egyed Ferenc, ifj. Fekecs László, Gáli Ferencné, ifj. Kálmán László, ifj. Kovács Sándor KISHAJMÁS Polgármester: Nagy László Képviselők: Faragóné Boro- nyák Éva, Kordé Lászlóné, Kovács Gyuláné, Kovács Nán- domé, Tombi Tibor KISHARSÁNY Polgármester: Csőszi Sándor Képviselők: Farkas Gyula, Kozák István, Mátyásné Bíró Éva, Mecseki László, Molnár Lajos KISHEREND Polgármester: Völgyi Sándor Képviselők: Kornfeld Fe­rencné, Lisch Tivadar, Matena István, Sütőné Tarr Györgyi, Tamási Józsefné KISJAKABFALVA Polgármester: Ifj. Somogyi József Képviselők: Bordács Istvánné, Somogyi Józsefné, Somogyi Tibor, Szabó László, Szabó Zsolt Német kisebbség: Dankó Bá- lintné, Somogyi Józsefné, So­mogyi Tibor KISKASSA Polgármester: (szavazategyen­lőség miatt időközi választás lesz) Képviselők: Bánó István, Erdei Ferenc, Kresz Ernő, Lőrincz Zoltán, Veszprémi Istvánné Német kisebbség: Bódog Sán­dor, Lehr János, Matkovits Kretz Eleonóra KISLIPPÓ Polgármester: Szuhány László Képviselők: Fürdős Zoltán, ifj. Harcos László, ifj. Harkai Sán­dor, Konrád Tamás, Lazanov Anna Mária KISNYÁRÁD Polgármester: Godina György Képviselők: Bőhm József, Fledrich Ferencné, Hertrich Já­nosné, Schneider János, Vigné Fledrich Gabriella KISSZENTMÁRTON Polgármester: Lónay Gyula Képviselők: Bogdán Gábor, Bogdán László, Döméné Döme Anita, Illés István, Kovács Lászlóné, Ócsárdi Lászlóné Cigány kisebbség: Balázs Ist­ván, Gyenes Gyula, Ignácz Sándor KISTAPOLCA Polgármester: Ifj. Waller Ferenc Képviselők: ifj. Ambrus La- josné, ifj. Bánfi Antal, Borsos Szilárd, Greges Mihály, Magu- sics Istvánné KISTAMÁSI Polgármester: Bogdán József Képviselők: id. Bagoly Já­nosné, Balog Ferenc, Bogdán István, Bogdán László, Kati László KISTÖTFALU Polgármester: Taranyi Ádám Képviselők: Éles Lászlóné, Fehér Dezső, Nagy Lajos, ifj. Pálfi Lajos, Pelczel György KISVASZÁR Polgármester: Óbertné Miks Mária Képviselők: Csák Ivett, Fejes Teréz, Kárpáti Tibor, Lenczné Farkas Brigitta Ildikó, Németh József, Orsós János Cigány kisebbség: Búzás Györgyi, Búzás Tibor, Orsós Péter KOVÁCSHIDA Polgármester: Márta Ernő Képviselők: Bódi Béláné, Mé­száros Istvánné, Nagy Lász­lóné, Szaszkó Ferenc Béláné, Teleki Zoltánné KOVÁCSSZÉNÁJA Polgármester: Haiser József Képviselők: Orsós János, Schneider József, Szabó Ferenc KOZÁRMISLENY Polgármester: Völgyesi Gyula Képviselők: Ferencz Miklós, Jámbor Attila, Pohl Imre, dr. Raboszky Gábor László, dr. Ruzicska Zsolt József, Szie- berth Péter, Szolga Antal, Tar- csay Gyöngyvér, Tóth Sándor, Vidákovics Zoltán Márton, Vö­rös István Horvát kisebbség: Csordás Márta, Gergics Mihály, Kersity Gábor, Kovácsevics Tibor, Ud­varáé Mihály Német kisebbség: Appl Mó­nika, Baumholczer Jenő, Bu- gyikné Hell Anna, Győrök Fe­rencné, Kresz Gábor KÖRÖS Polgármester: Horváth Sándor Képviselők: Bogdán László, Orbán László, Orsós Lászlói Vass István, Vetró Sándor ) KÖBLÉNY í Polgármester: Kiss Gyula Képviselők: Dékány László, Hemesz János, ■ Klesch Csaba, Radó György, Szabó László KÖKÉNY Polgármester: Grisnik János Képviselők: Kajos Gyula, Ko­vács Miklós, Krizsics Tibor, ifj. Simái Ferenc, Taragyia György Horvát kisebbség: Grisnik Já­nos, Kovács Miklós, Taragyia György t KÖLKED i Polgármester: | Muskát Zoltán Képviselők: Baranyai János, Csömör Tibor, Füredi István, Gömzsik Tiborné, Hegedűs Sándor, Katos László, Pataki Andrásné. Cigány kisebbség: Mihálovics Péter, Orsós Fe­renc, Petrovics Györgyné KŐVÁGÓSZÖLŐS Polgármester: Bátor József Képviselők: ifj. Bogdán Jenő, Búzás Ferenc, ifj. Hergyó László, Maurer Péter, dr. Pallós Zoltán, Sándor Tibor, Varga Géza, Vas Sándor ' Cigány kisebbség: id. Bogdán Jenő, ifj. Bogdán Jenő, Kalá- nyos Mihály KÖVÁGÓTÖTTÖS Polgármester: Lévai Sándor Képviselők: Bárdos György, Kelenfi Lajos, Kosztolányi De- zsőné, Pércsi Sándor, Rab Já­nos, Vizslár Irén Cigány kisebbség: Bárdos György, Bogdán Tibor, Istenes Jánosné LAPÁNCSA Polgármester: Kiefer Ferenc Képviselők: Boros Jánosné, Deák Lajosné, Hengl Jánosné, Kiss Ferenc, Krizsán János LÁNYCSÓK i Polgármester: Hadra József Képviselők: Balogh Árpádné, Bárácz Mátyás, Farkasné Bővíz Ágnes, Horony Béla, Kern László, Kratofilné Zeitvogel Éva, dr. Szűcs Béla, Várhegyi Zsolt, Wehring Vilmos Cigány kisebbség: Balog Ist­vánné Mihálovics Zsuzsanna, Balog János, Kovács Péter, Or­sós Sándor, Orsós Sándomé Német kisebbség: Balogh Fe­renc, Bayer Antalné, Hahn Ádám, Kratofilné Zeitvogel Éva, Weithoffer Zoltánné LIGET Polgármester: 1 Geisz Egon Képviselők: Gyöngyösiné Szűcs Gabriella, Hágendom József, Hunyadi Ferencné, Mühl János, Vargáné Szabó Gabriella. Cigány kisebbség: Bien Csabáné, Csonka Elvira, László Ferenc LIPPÓ Polgármester: Lovas Miklós Képviselők: Bodonyi Tamás, dr. Farkas Fe­renc, Karasz László, Marosi Csaba, dr. Mervai Ilona, Popo- vics Miklós, Szugfil József Német kisebbség: Csókáné Szente Ágnes, Földvári Jó­zsefné, Szugfd József

Next

/
Oldalképek
Tartalom