Új Dunántúli Napló, 1998. október (9. évfolyam, 269-298. szám)

1998-10-14 / 282. szám

36 Dünántúli Napló ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS *98 - SIKLÓS KÖRNYÉKE, PÉCSDEVECSER-ZALÁTA 1998. október 14., szerda JELMAGYARÁZAT: F = független FK = független kisebbségi LD = Lungo Drom SRK, SRC = Siklósi Roma Klub, Siklós Vidéki Cigányo­kért Érdekvédelmi Szervezet PÉCSDEVECSER Polgármesterjelöltek: Solmosi József FK Stanitz János FK Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Belovai Lajosné FK Bolvári István F Haász Vilmos FK Kripák András F Muth Miklós FK Rikker Ferenc FK Rumszauer András FK Stanitz János FK Szendi Ferenc FK PETERD Polgármesterjelölt: Henik Lajos F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Amold Zoltán F Géczi Krisztina F Gondi Gézáné F Kerékgyártó Tibor F Kiasz Józsefné F Ifj. Rácz Lajos F Ruppert György F Subicz Jánosné F Szili Lajosné F PiSKÓ Polgaimesterjelöltek: Bogdán János F Bulik Honimé Kapusi Anikó Maliid F Id. Matyi Dezső F Id. Rónás László F Ternyákné Kővári Eszter F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bánovics Györgyné F Bogdán László F Bulik-Horniné Kapusi Anikó Matild F Id. Csóka Sándor F Csonka János F Csőszi Sándor F Dajka József F Greksa György FK Ignácz Dezső FK Ignácz Ferenc F Ignácz László FK Kerekes Bernadett F Kolompár Józsefné F Laczi Csaba F Id. Orsós Sándor FK Ostrosics Tamás FK Id. Petrovics János F Id. Rónás László F Ifj. Rónás László F Ternyák István F Ternyákné Kővári Eszter F Topa Zoltán F Vadász József F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Csonka János FK Greksa György FK Ignácz Dezső FK Ignácz Ferenc FK Id. Ignácz István FK Ignácz László FK Kolompár Józsefné FK Laczi Csaba FK Id. Orsós Sándor FK Ostrosics Tamás FK RÁDFA1VA Polgármesterjelöltek: Burján István F Endrődi Lajos SZDP Libor István F Maimer János F Kép viselőj elöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Árva Zoltánné F Bogdán József F Csoport Béla F Endrődi Lajos SZDP Gálfi Sándor F Kasza Zoltán F Kiss Lászlóné F Kovácsné Libor Julianna F Kovács Rozália F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Bihari Sándomé LD Bogdán József LD Orsós Mária LD Várnai Anett LD Várnai József LD SÁMOD Polgármesterjelöltek: Bónis Imre F Gut Mária F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bagi Csaba F Balogh Jenő F Bencze Gábor F Bencze Lászlóné F Bíró Jánosné F Fintics Sándomé F Gábor Lászlóné F Gut Mária F Hegedűs Csaba F Kerekes Lajos F Kréhling János F Ócsárdi Sándor F Zsigi János F SIKLÓSBODONY Polgármesterjelöltek: Ágoston László F Roll Miklós F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Ágoston László F Bánosi Mária F Epresi Szilárd F Fekete Sándomé F Kaszap Zsolt F Lőrincz László F Orsós Ilona F Orsós Lászlóné F Schiszler Zsolt F S1KLÓSNAGYFALIÍ Polgármesterjelöltek: Bálint Bánk Fidesz Balogh József F Kosztics József SRK, SVC Kovács Dezső F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Balogh Emőné F Balogh József F Balogh Miklós SRK, SVC Berényi Sándor SRK, SVC Bicskei László F Bicskei Sándor F Csötönyi Sándomé F Jovánovics Tibor F Jovánovics Zoltán SRK, SVC Kalányos János F Kosztics József SRK, SVC Kovács Dezső F Nagy István F Pápai József F Id. Rada Antal F Szabó Zoltánná F Szekeres Mihály F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Balogh Anita FK Balogh Miklós SRK, SVC Berényi Sándor SRK, SVC Ignácz Zorán FK Jovánovics Tibor FK Jovánovics Zoltán SRK, SVC Kosztics József SRK, SVC Petrovics József LD SÓSVERTIKE Polgármesterjelöltek: Balatoni János F Kelemen Árpád F Kép viselőj elöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Balatoni János FK Berta Ernő F Berta Gyuláné F Böröcz Zsolt F Cseh Gabriella F Hollósi István F Horváth János F Kátai József F Kustra Péter Pálné F Tóth Tibomé F Vargáné Béda Mária F SZALÁNTA Polgármesterjelöltek: Dunai Zoltán F Standovár Mihálv F Kép viselőj elöltek: (Megválasztható képviselőik: 7) Bohus Lenke F Dr. Bori Beáta F Bosnyák János F Ifj. Bosnyák Mihály F Faludi Béláné F Ferencz Eva F Gorsics Gábor F Horváth Ferenc F Kriston Ferenc F Szemelyácz Györgyi F Szendrői László F Dr. Szíjártó Zoltán F Szőke Attila MSZP Horvát kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Bosnyák Márk FK Istókovics Mihályné FK Pávics Tibomé FK Standovár Mihály FK Szemelyácz Györgyi FK SZAPORCA Polgármesterjelöltek: Bakó Imre F Pál József F Ifj. Pál Lajos F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bálint Ferenc F Benedek Sándor F Kólát József F Kovács Attila F Kovács Lajos F Nyerges István F Szabó Gizella F Szabó Lajos F Szekeresné Gergely Gabriella F Végi Zoltánné F SZAVA Polgármesterj elölt: Ózdi Kálmán FKgP Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Özv. Cicárdi Jánosné FKgP Czuppon József MSZP Gasteiger József MSZP Gasteiger Józsefné MSZP Jakab János F Karászi Sándor FKgP Kovács Pál F Özv. Köteles Vincéné FKgP Köteles Zoltán F Kreil Nándomé F Maróti Zsoltné F Molnár Ferenc F Palotásné Vörös Julianna F Panka József FKgP Szabó Dezsőné F Szavai Attiláné F Szekeres János FKgP SZILVÁS Polgármesterjelölt: Emberovics Dénes F Képviselőj elöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Balogh Gusztáv F Bertalan László Márk F Födi Géza F Gyurász Ferencné F Jovánovics Lívia F Katona József F Kiinger Károly F Kovács János F Kresz Sándomé F Miskolczi László F SZŐKÉD Polgármesterjelöltek: Bunyevácz Mátyás F Fábiánná Wach Erzsébet F Hajdú István F Mohos Károly F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bogdán József FK Darvasi Béla F Dénes Györgyné F Hencz Zsolt F Horváthné Fekete Krisztina F Horváth Zoltán F Karakai Lászlóné F Lakatos József Tibor F Mohos Károly F Molnár János F Nagy Imréné F Netik Attila F Szolláth Mihály F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Bodrog Tünde FK Bogdán József FK Bogdán Piroska FK Stefánovics Sándor FK Stefánovics Zoltán FK TENGERI Polgármesterjelöltek: Kiss János F IQ. Szilágyi Sándomé F Tóth Jánosné F Varga Lajos F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 3) Böröcz Józsefné F Csató Tivadar F Horgos István F JugI Zoltán F Kiss Dezső F Varga Ágnes F Varga Lajos F TÉSENFA Polgármesterjelöltek: Ignáczné Harmath Hajnalka F Ifj. Knapp Ferenc F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Ifj. Arpási Kálmán MSZP Bálint János F Csötönyi János F Czirbus Sándomé F Ignáczné Harmath Hajnalka F Kovács Dezső F Nagy Józsefné F Nagy Melinda F Oláh Tamás F Szmák Tibor F TÉSENY Polgármesterjelöltek: Farkas Dezső F Németh József F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bagó Márta F Bakos László F Bodai Győző F Dávodi János F Grunda István F Horváth Józsefné F Kovács Lászlóné F Marton Sándomé F Nagy Mária F Pankotai István F Racsek Lászlóné F Sárközi József F S. Nagy Józsefné F Szmák Ilona F Vasvári József F TÚRONY Polgármesterjelöltek: Koncsecskó Jenő F Ifj. Szarkándi Lajos F Vető József János F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Gazsi János F Jerszi Lajos F Ifj. Káta Sándor FKgP Lajos Csaba F Mészáros Tibor F Sós Ottó FKgP Szakó Lajos F FJPETRE Polgármesterjelöltek: Gerlach Gábor F Mohai Zoltán F Id. Szendrődi Miklós F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Bazsó Lajos F Bóka András János F Erdei József F Hendingemé Ujpál Etel SZDSZ Kajos Ibolya F Kosztics József SRK, SVC Kraft Ferenc F Krámosné Pásztor Ilona F Dr. Nagy Péter F Id. Szendrődi Miklós F Zádori János F Zeier Erzsébet F Német kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Czinczár Attila FK Erdei József FK Reisz Mária FK Szenácz Mihálvné FK VAJSZLÓ Polgármesterj elöltek: Lázár István Szűcs Vilmos Lázár István F Szűcs Vilmos FKgP Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 9) Ábrahám Attila F Dani Lajos F Gút Antal F Dr. Harasztia Zoltán F Horváth István F Kelemen István F Matovics Mihály F Mayer György F Mohácsi József F Ifj. Spilák József F Torbó László F Váczi István FKgP Vastag Zoltán FKgP Dr. Vittay Szilárd FKgP Zilahi Károly FKgP VEJTI Polgármesterjelöltek: Burai István F Simon Jenő F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Balázs Sándor F Csordás Ferenc F Czentnemé Hegedűs Ibolya F Kovács János F Kovács Lajosné F Ifj. Rencsevics János F Sipos Ferenc F Temesi Valér F VILLÁNY Polgár mesterj elöltek: Faludi László Takáts Gyula Ugor Ferenc Faludi László F Takáts Gyula F Ugor Ferenc F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 9) Amrein Ferenc F Baranyai Ferenc F Bock József György F Csizmadiáné Dr. Zeitvogel Teréz F Ifj. Deák Sándor F Eckhardt Jánosné F Fekete Ferenc F Ifj. Feuerbach Pál F Földvári Józsefné F Garai József F Gere Attila Fidesz Gyuris Ferenc F Hábel István F Hábel Szaniszló F Héhl Istvánná F Dr. Kottlár Gábor F Kovács Györgyi F Maurer György F Molnár Tamás F Nádasi István SZDSZ Neizer Zoltán F Pálinkás Ferenc F Radnai Gyula F Dr. Szalontai Jenő F Takáts Gyula F Tegzes Emil F Tengler János F Tiffán Zsolt Fidesz Ugor Ferenc F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 5) Balogh Lászlóné FK Hajnal Lajos FK Jovánovics Margit FK Lukács Imre FK Péter Istvánné FK Német kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 5) Czinczámé Gettó Dalma FK Eckhardt Jánosné FK Fritsch Marianna FK Kretz Antalné FK Kürti Istvánná FK Neizer Zoltánné FK Szendéné Amold Katalin FK Tröszt Erzsébet FK VILLÁNYKÖVESD Polgármesterjelöltek: Nesz Józsefné F Vincze György F Ifj. Vitényi Józsefné F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Fül Györgyné F Goron Ferencné F Martyin Balázsné FK Molnár Lajos F Nesz Józsefné F Peiszer Gábor F Róth András Ervinné F Schwarczwaltemé Pál Rita F Török Tibor F Vincze György F Ifj. Vitényi Józsefné F Német kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Goron Ferencné FK Martyin Balázsné FK Nesz Józsefné FK Vincze Anett FK VOKÁNY Polgármesterjelöltek: Éva László F Konstanczer Antal FK Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Búzás József FK Heirich János FK Hódosi Csaba F Kádár Imre F Kovácsfi Imre FK Nagy né Varga Mária F Ifj. Németh István F Predáts Ferenc F Rozsnai Sándor F Schönberger Ferenc F Dr. Taradán Zdenkó F Turányi Lászlóné F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Búzás József FK Farkas Sándor FK Kovács József Tivadar FK Német kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Ifj. Fekete László FK Heirich János FK Kovácsné Kohn Erika FK Ifj. Márta Istvánná FK Schwab Vilmos FK ZALÁTA Polgármesterjelöltek: Hekler Tibor F Kertész András F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) FUleki Imréné F Hadnagyné Szél Bernadett F Lukács László F Nagy Erika Brigitta F Nagy Sándor F Szata József F Ifj. Takács József F Id. Tóth László F Ifj. Varga Jenő F Vass Sándor F i

Next

/
Oldalképek
Tartalom