Új Dunántúli Napló, 1998. október (9. évfolyam, 269-298. szám)

1998-10-14 / 282. szám

30 Dhnántuli Napló Önkormányzati Választás ’»8 - Mohács Környéke, Kátoly-Nagypall 1998. október 14., szerda JELMAGYARÁZAT: F = független FK = független kisebbségi LD = Lungo Drom NG-MNBK = Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör SRK, SVC = Siklósi Roma Klub, Siklós Vidéki Cigányo kért Érdekvédelmi Szervezet KISNYÁRÁD KÁTOLY Polgármesterjelöltek: Divják Antalné F Hosszú István F Zsivkovics László Vincéné F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselőik: 5) Andrics Antalné F Divják Katalin F Horváth Gilbertné F Hosszú István F Ivánkovics Mihály F Kő Sándor F Molnár Mátyás F Mucsi Istvánné F Pesti Józsefné F Polics Szaniszló F Takács József FK Zámbó Imre F Zsivkovics László Vincéné F Horvát kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Bárics János FK Ivánkovics Gábor FK Kollár Jánosné FK Molnár Szaniszló FK Zsivkovics László Vince FK KÉRESD KISBIDMÉR Polgármesterjelöltek: Gyöngyösi Lászlóné F Soós Endre F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Görgye Ferenc F Gulyás Antal F Gyenis György F Gyöngyösi Lászlóné F Kollár Antal F Pécsiné Görgye Katalin F Pesti Ilona F Tóth Sándor F Polgármesterjelöltek: Horváth Péter F Novacsek János MDNP Putnoki Jenőné F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Androvics László LD Antal Róbert F Baranyai József F Bíró Árpád F Csorba József F Kőszegi István F Mészáros Istvánné F Nagy András F Novacsekné Fejér Klára F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Androvics László LD Horváth Péter LD Nikolics Zoltán LD Polgármesterjelöltek: Godina György F Lakatos Géza F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselőik: 5) Bőhm József FK Fledrich Ferencné FK Hertrich Jánosné FK Kulcsár Sándor F Lakatos Géza F Lakatos Gézáné F Schneider János FK Vigné Fledrich Gabriella FK KÖLKED Polgármesterjelöltek: Dr. Fekete Mária F Muskát Zoltán SZDSZ Szűcs Lajos F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Balázs Zoltán F Balogh József LD Baranyai János F Barna István F Csömör Tibor SZDSZ Deák Antalné SZDSZ Füredi István SZDSZ Gömzsik Tibomé SZDSZ Hegedűs Józsefné F Hegedűs Sándor F Katos László F Kovács Ágnes LD Mihálovics Péter LD Molnár Lászlóné F Orsós Ferenc FK Orsós József LD Pataki Andrásné SZDSZ Petrovics Györgyné LD Schäffer István F Szűcs Lajos F Tokai János F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek Megválasztható képviselőik: 3) Balogh Jolán FK Balogh József LD Kovács Ágnes LD Mihálovics Péter LD Orsós Ferenc FK Orsós János FK Orsós József LD Petrovics Györgyné LD Schäffer István FK LÁNYCSÓK Polgármesterjelöltek: ? é ü 1 «in I jiF GtZ. - több mini iCKZ Márkakereskedés és szerviz Pécs, Szigeti u. 131. Tel.: 72/256-999 SZERETNE ON autót NYERNI? 3 millió a tét! VÁLASSZON magának november 5-ig bármilyen típusú GAZELLA tehergépkocsit! Ha részt vesz akciónkban, és november 5-ig befizet egy Gazellára, részt vesz a november 7-i sorsoláson, ahol kisorsolunk egy 0 km-es, full extrás Fiat Puntót! Részletek a márkakereskedőnél! Te!.: 72/256-999 Nagynyárádi utcarészlet FOTÓ: MÜLLER ANDREA Frank Imre Hadra József Frank Imre . Lánycsókért-Egymásért Érdekvédelmi Egyesület Hadra József F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 9) Balogh Árpádné F Bárácz Mátyás F Beck János FK Farkasné Bővíz Ágnes F Frank Imre Lánycsókért-Egymásért Érdekvédelmi Egyesület Horony Béla F Kern László Lánycsókért-Egymásért Érdekvédelmi Egyesület Kratofilné Zeitvogel Éva FK Orsós Sándor LD Polyákovics Márk F Schwarczkopf Ádámné FK Szabó Péter F Szalai Mihályné FK Szellár József Lánycsókért-Egymásért Érdekvédelmi Egyesület Dr. Szűcs Béla F Timotity Péter Lánycsókért-Egymásért Érdekvédelmi Egyesület Vargáné Dara Aranka F Dr. Várhegyi Zoltán Lánycsókért-Egymásért Érdekvédelmi Égyesület Várhegyi Zsolt F Wehring Vilmos FK Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 5) Balog Istvánné Mihálovics Zsuzsanna LD Balog János LD Kovács Péter LD Orsós Sándor LD Orsós Sándomé LD Pfeiffer Lászlóné LD Varga Sándomé Varga Mónika FK Német kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselőik: 5) Balogh Ferenc FK Bayer Antalné FK Hahn Ádám FK Kratofilné Zeitvogel Éva FK Weithoffer Zoltánná FK LOVÁSZHETÉNY MAJS FK LEPPÓ Polgármesterjelöltek: Dr. Farkas Ferenc F Lovas Miklós F Weiszbart József F Kép viselőj elöltek: Polgármesterjelölt: Dr. Herger László Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Ács Lajos Balog László Briss József Dani Gábomé Erős Salamon Fekete József Fogl János Hauné dr. Nagy Klára Laduver Albert Magyar Mónika Nyitrai Sándomé Volk Miklós Wallinger György Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Balog László LD (Megválasztható képviselőik: 7) Mihálovics László LD Bak Miklós F Nagy Anikó LD Bodonyi Tamás Dr. Farkas Ferenc F F MARÁZA Kadarkuti József F Karasz László F Lantos Ferenc Tibor F Polgármesterjelölt: Lovas Miklós F Schenk János F Marosi Csaba F Dr. Mervai Ilona F Képviselőjelöltek: Pfaff Jakab F 'Megválasztható képviselők: 5) Popovics Miklós FK Barna László F Dr. Széles Ferenc F Ifj. Hoffmann János F Szugfil József FK Kiss József F Virág Pétemé F Magyar László F Német kisebbségi önkormányzati jelöltek Marxer Ferencné Pónya László (Megválasztható képviselők: 3) Csókáné Szente Ágnes FK Földvári Józsefné FK Scheid László F Vágási Margit F Szugfil József FK MÁRIAKÉMÉND LIPTÓD Polgármesterjelöltek: Légrádi Ferenc F Németh László F Rótt Ferenc F Polgármesterjelöltek: Drexler Ádám FK Kriegshauser Jánosné F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bakó Zoltán F Bucsuházy Zoltán F Dobosy György F Géczy Erzsébet F Jánosi István F Kállai János MSZP Klingler Lajos F Légrádi Ferenc F Marat Zsoltné F Mester Ferenc F Mogyorósi László F Spengler Mária F Szűcs Tibomé F NAGYBUDMÉR MÁRTONÉ A Polgármesterjelöltek: Csorba Ferenc F Tetz Ferenc F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bíró Jánosné F Dom Erzsébet F Fitt Szilvia F Szegedi Béla F Szekeres Istvánné F Tóth Lajos F Varga Jánosné F Vaszlavik Jánosné F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Kép viselőj elöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Derestey Csabáné F Fleischmann Ádám F Markesz Péter FK Mukné Heilmann Mária FK Muth György FK Pfeiffer Tibor F Stefán Lászlóné FK Német kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Drexler Ádám FK Markesz Péter FK Mukné Heilmann Mária FK Muth György FK Stefán Lászlóné FK Polgármesterjelöltek: Kovács István FK Cser Csaba F Kovács Istvánné FK Mészáros Sándor F Kovács Koméi FK Németh István F Kovács László FK Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) NAGYNYÁRÁD Erdősi Vendel F Geng Ferenc F Hegedűs József F Polgármesterjelöltek: Kőszegi Attila F Hágendom József F Marcsó Zoltán F Hinze Wolfgangné FK Németh István F Huber Jánosné N-G MNBK MECSEKNÁDASD Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 7) Polgármesterjelöltek: Ajtai János Beck Andor Gonda Sándomé Hadai Józsefné Hartvég Zoltán Horvát József Huber Norbert Marton György Nagy Gábomé Rajcsányi Ferencné Dr. Szél Zoltán SRK, SVC FK N-G MNBK F F FK FK N-G MNBK F F F Polgármesterjelöltek: Kapoli Mihály F Tóbei Józsefné F Wágner Ferenc F Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bogdán Katalin FK Csilléné Varga Mária F Lukácsevics László F Palágyi Gyuláné F Szabó László F Bischof Ádám Ruppert József Bischof Ádám FK Ruppert József FK Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 9) Bischof Ádám FK Frey József FK Gradwohl Zsolt FK Gungl Istvánné FK Hauck József FK Ifj. Keszler József FK Márkus Róbert FK Pitz Alfréd FK Dr. Reisz Terézia FK Stolcz Jánosné FK Szigriszt János FK Dr. Wekler Ferenc FK Wilhelm Istvánné dr. FK Sziebert Imréné N-G MNBK Wéber Imre FK Wememé Armbruszt Erzsébet FK Wezán Ottó FK Zsifkovics Józsefné N-G MNBK Zubán Tamás F Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek (Megválasztható képviselők: 3) Ajtai János SRK, SVC Ifj. Horváth Antal SRK, SVC Rajczi Csaba SRK, SVC Német kisebbségi önkormányzati jelöltek Megválasztható képviselők: 3) Beck Andor FK MOGYORÓD F Polgármesterjelöltek: LD Horváth György F FK Mogyorósi András F FK Képviselőjelöltek: F (Megválasztható képviselők: 5) FK Anschau János F FK Bíró Dezsőné F FK Erdei Antalné F FK Francsics Zoltán F F Kormányos Ferenc F F Marczi Áranka F FK Ifj. Rázsics György F FK Szabó Edit F Tamás Lajos F Gonda Sándomé N-G MNBK Hinze Wolfgang FK Huber Norbert FK Marton György N-G MNBK Sziebert Imréné N-G MNBK Wememé Armbruszt Erzsébet FK Zsifkovics Józsefné N-G MNBK NAGYPALL Polgármesterjelölt: Nidlingné Grátz Erika FK Képviselőjelöltek: (Megválasztható képviselők: 5) Bartos Antal FK Bérces Boldizsámé FK Csille Lajos FK Gemer Józsefné FK (Folytatás a 31. oldalon) F F A kölkedi református templom fotó: müller a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom