Új Dunántúli Napló, 1998. október (9. évfolyam, 269-298. szám)

1998-10-22 / 290. szám

1998. október 22., csütörtök Nem Csak Fiataloknak Dunántúli Napló 25 Zsákbamacska FOTÓ: TÓTH L. BARANYA Belvárd: Sugár-buli (P). Beremend: Harold-buli (Cs). Boly, Belvárosi Söröző: One More Time-koncert (Szó, 21). Boly: Ünnepi bál. Zene: Asterix (P). Búcsúbál. Zene: Cocktail (V). Hegyszentmárton: Derby­bál (Szó). Márok: Búcsúbál, zenél a Harold együttes (V). # Nagykozár: Falunapi bál (Szó, 21). Buli, party PECS ú B52: Thursday Party (Cs). Ki a legZORRÓBB? Sok meglepetés (P). : Boccaccio: Forró női mű­sor (Cs). Techno Party (Szó). Fair-Play Disco Club (Czindery u. 6., volt Soul): Vodka-Narancs Party - ked­vezményes belépéssel (Cs). Whisky-Cola Party (Szó). Fordán Center: Sláger Party (Szó, 21). Planet Pécs (Király u.): Stoni Blues Band-koncert (P). Egyetemi buli (Szó). Rák: Stardust Party - dj Hinter és Cons-Tee (P). III. Progresszív rockfesztivál (Sze). Szenes: 1 éves a Szenes! Fellép a Publo Hunny (H). St CSÜTÖRTÖK Drávafok: Drávafoki Ősz. Megemlékezés a Millenniumi Parkban, tűzijáték (18.00). PÉNTEK Dunaszekcső: TÖK-napok október 23.-24.-25. Töklám­pás készítő verseny. Tökhajító verseny. Kinek van a legna­gyobb töke? Tökmag pucoló verseny. Tökételek kóstolója. Tökösök bálja (Szó). Drávafok: Az eszéki Petőfi táncegyüttes a művelődési ház­ban (18.00). SZOMBAT Pécs, Színház tér: Határon túli magyarok VII. fesztiválja. Táncegyüttesek felvonulása a Széchenyi térről a Színház térre. A Színház téren vidám műsor (10.00). A várárok mel­lett ünnepi műsor (11.00). Gá­laműsor a Pécsi Orvostudomá­nyi Egyetem aulájában (18.00). (I Pécs, Szivárvány Gyer­mekház: 9.00-12.00 Logopé­dia. 9.00-11.00 Karate (Shoto- kan). 10.00-12.00 Törpjátszó. i|l Nagykozár: Falunap. Délelőtt gyermekprogramok szabadtéren, jó idő esetén. Dél­után a hagyományos horvát töl­tött paprikafőző verseny. Tánc­csoportok bemutatója a műve­lődési házban (18.00). Bálelő­zetes vidám zenével (19.00). Bál hajnalig (21.00). BARANYA ;i Beremend: Az ikrek vissza­vágnak (18.30). Boly: Godzilla (19.30). Dunaszekcső: Mr. Magoo (18.00). Hosszúhetény: G. I. Jane (18.00). Mohács: A kód neve: Mer­kúr (18.00, 20.00). Siklós: Halálos fegyver 4. (19.00) . Szigetvár: Armageddon (19.00) . Villány: Őrült város (19.00). PÉCS : Apolló: Chipkatonák (15.30, 17.45) . Zorro álarca (20.00). Apolló klub: Klubdélután: Lopott szépség (15.00). A nagy Lebowski (17.30, 19.30). Park: Bosszúállók (15.30, 17.45) . A suttogó (20.00). Uránia: X-akták (15.30, 17.45, 20.00). PÉNTEK Nemzeti Színház: Hunyadi László - opera. Rendező: Blázy Lajos. Társrendező: Balikó Tamás (19.00). £9Yéb VASÁRNAP Drávafok: Drávafoki Ősz. Ifjúsági nap: vidám műsorok, zenés rendezvények, tábortűz. Magyarlukafa: XIV. Ven­del-napi búcsú. Szentmise (8.00). Kirakodóvásár egész nap (9.00 órától). Népi kismesterségek bemuta­tója (10.00). Kiállításmegnyitók a művelő­dési házban (11.00). Népi együttesek fellépése a művelődési házban - Garabon­ciás együttes, Bognár Szilvia, Boróka zenekar, Zengő együt­tes, Ládafia bábegyüttes, bodai néptáncegyüttes. Táncház (17.00). Tűzijáték (18.00). Nagykozár: Hagyományos Vendel-napi búcsú. Pécsi Galéria: Matáv kép­zőművészeti kiállítás. Pécs, Kisgaléria: Kollázs című kiállítás. Pécs, Múzeumgaléria: Pinczehelyi Sándor Ismétlések című kiállítása. Pécs, Martyn Ferenc Tető­téri Galéria: DeForma csoport kiállítása. Pécs, Tehetségkutató Galé­ria: Kiss Ferenc kiállítása. Pécs, Horvát Színház, Cso­port) - Horda Galéria: Csonka Károly fotóművész művei. Pécs, Civil Közösségek Háza, Gebauer Galéria: Ha­lász Károly festőművész kiállí­tása.. > Pécs, Közelítés Galéria: Serge Vandercam kiállítása, i Pécs, Parti Galéria: Finn alkotók, Kirsti Carlenius, Sa- kari Martinlauri, Jaakko Pernu kiállítása. Pécs, Műhelygaléria: Berki Viola grafikusművész kiállí­tása. Pécs, IH Galéria: Kiállítás Márkus Endre fotóiból. Pécs, IH Kísérleti Galéria: Szigethy Gyula tanulmányraj­zainak kiállítása. Pécs, Mecseki Bányava- gyon-hasznosító Rt. (Kápta­lan u. 3.): Bányászati bemu­tató. Pécs, Bánkuti Galéria (Rá­kóczi út.. Főposta mellett): ‘ Kiállítás Aktok mai művészektől című kiállítás. Pécs, Harlekin Iparművé­szeti Galéria: Bánsági Petra bőrműves iparművész, Hege­dűs Andrea textiltervező ipar­művész és Rippl Renáta öltö­zéktervező iparművész kiállí­tása. Mohács, Bartók Béla mű­velődési központ: Határon túli fotóművészek kiállítása. Mohács, Kossuth Film­színház emeleti kisgalériája: Az 1848-49-es szabadságharc képeslapokon - Steiner Jó- zsefné gyűjteménye. Siklós, vár: Kötődés és kap­csolódás - határok nélkül. Ha­táron túli alkotók kiállítása. Komló, Múzeum (Város­ház tér 1.): A Mecsek termé­szetvilága - állandó kiállítás. SZOMBAT BARANYA Beremend: Őrült város (18.30). Boly: Godzilla (19.30). Mohács: A kód neve: Mer­kúr (18.00, 20.00). Siklós: Halálos fegyver 4. (19.00) . Szigetvár: Armageddon (19.00) . PÉCS Apolló: Chipkatonák (15.30, 17.45). Zorro álarca - színes, szinkronizált amerikai kaland­film - fsz.: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, r.: Martin Campbell (20.00). Apolló klub: Kölyökmozi: Az őserdő hőse (15.00). A nagy Lebowski (17.30, 19.30). I Park: Bosszúállók - színes amerikai akció-kalandfilm - fsz.: Ralph Fiennes, Urna Thurman, r.: Jeremiah S. Che- chik (15.30, 17.45). A suttogó (20.00) . i Uránia: X-akták - színes, szinkronizált amerikai film - fsz.: David Duchovny, Gillian Anderson, r.: Rob Bowman (15.30, 17.45, 20.00). Mozi VASÁRNAP BARANYA Boly: Godzilla (18.00). Dunaszekcső: A vasálarcos (18.00). Mohács: A kód neve: Mer­kúr (18.00, 20.00). Siklós: Halálos fegyver 4. (19.00) . I Szigetvár: Őrült város (19.00) . PÉCS : Apolló: Chipkatonák (15.30, 17.45). Zorro álarca - színes, szinkronizált amerikai kaland­film - fsz.: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, r.: Martin Campbell (20.00). Apolló klub: Klubdélután: Lopott szépség (15.00). A nagy Lebowski (17.30, 19.30). = Művész Örökmozgó-Hu- szárik: Veszettek (19.00). Park: Bosszúállók - színes amerikai akció-kalandfilm - fsz.: Ralph Fiennes, Urna Thurman, r.: Jeremiah S. Che- chik (15.30, 17.45). A suttogó (20.00) . Uránia: X-akták - színes, szinkronizált amerikai film (15.30, 17.45,20.00). Színház SZOMBAT Nemzeti Színház: Csárdás­királynő - Kálmán Imre műve, nagyoperett három felvonás­ban. Versek: Gábor Andor. L. Stein és B. Jenbach szövege alapján írta: Békeffy István és Kellér Dezső. Rendező: Moravetz Levente (15.00, 19.00). VASARNAP Nemzeti Színház: Csárdás­királynő (15.00, 19.00). Bóbita Bábszínház: János vitéz - bábjáték hatéves kortól. Rendező: Bagossy László. Ze­neszerző: Rozs Tamás. Koreog­ráfus: Vidákovics Antal. Báb­tervező: Bagossy Laura. Dísz­lettervező: Nagy Kovács Géza (10.00). 7végünk van Bár Szent Mihály napján már behajtják az állatokat a legelőről, Szent Vendel a ház környéki jószágok igazi védőszentje. Baranyában nagy ha­gyománya van a Vendel- napi mulatságnak. Magyar- lukafán és Nagykozáron rendeznek vasárnap búcsút a jeles szentre emlékezve. Ekkor az állatokat is na­gyobb becsben tartják. Kijár a megbecsülés a tö­köknek is, legalábbis a mos­tani hét végén Dunaszek- csőn ez a növény lesz a kö­zéppontban. Tökös legények hajigálhatják minél mesz- szebbre, lesz - amerikai mintára - tökfaragóverseny (gondoljunk csak a Hallo- weenre, bár azon most min­denki Clintonnak és Moni- cának akar öltözni). Érde­kes verseny várható a tök- magpucoló bajnokságon, nem tudom, időre vagy mennyiségre megy-e a derbi, netán csak egy dara­bot kell meghámozni. Az asszonyokra is gondol­tak a szervezők, tökből ké­szült ételek garmadáját le­het megkóstolni, sőt főmi is, a tökfőzeléktől a tökös-má- kosrétesig. Csak nehogy valami töké­letlenség süljön ki. («•“Egyéb programok) ROBIIM WILLIAMS Holt Költők Társasága Október 31. 19 55 FREI TAMÁS MINDIG BEJÖN FRIDERIKU5Z SÁNDOR Meglepő és Mulatságos Október 19. 19.55 kéthetente hétfőnként JULIA ROBERTS Szóbeszéd Október 23. 19. A 4 ft *

Next

/
Oldalképek
Tartalom