Új Dunántúli Napló, 1997. november (8. évfolyam, 299-328. szám)

1997-11-18 / 316. szám

1997. november 18., kedd Autó Dünántúli Napló 7 tJj ötlet: az ötüléses családi kocsi Európában is megjelentek a többcélú, variálható járművek A Citroen Berlingo és a Peu­geot Partner után a Renault is piacra dobta többcélú jár­művét, a Kangoot. A riváli­sokhoz hasonlóan a Renault sem egyik régebbi modelljét alakította át az új igényekhez igazodva, hanem teljesen új járművet alkotott. A négy méternél egy hajszál­nyival rövidebb Kangoo 183 centiméter magasra nőtt, s ez szokatlan megjelenésűvé teszi. Orrkiképzését kifejezetten vi­dámra szabták, a Twingóhoz hasonló formájú fényszóróknak és a szűk levegőbeömlő nyílá­soknak köszönhetően mintha állandóan mosolyogna az autó. Az ötszemélyes családi ko­csit olyan fiataloknak szánják, akik kedvelik az aktív életmó­dot, sokat túráznak, sportolnak, s ehhez sokféleképpen variál­ható járműre van szükségük. A Kangoo ebben kiváló társ lehet, hiszen öt kényelmes ülőhely piellett 500 literes csomagtérrel Rendelkezik. A karosszéria ma­gassága az autósok fejedelmi fejterénél érzékelhető, lehajtott hátsó üléseknél pedig akár né­hány kerékpár is befér a 2380 literesre bővíthető raktérbe. Az ajtók megoldása sem hétköz­napi, a hátsó ülésre csak a jobb oldalon kialakított tolóajtón ke­resztül lehet beszállni. A személyszállító változat­nál a hatalmas méretű csomag­térajtó a lökhárítótól nyílik fel­felé, itt hasznosabbnak tartjuk a haszonjármű Kangoo kétfelé, oldalra nyíló ajtaját. A hátul ülők oldalra kitámasztható ab­lakokon keresztül kaphatnak friss levegőt. A vezető környezete a sokcé- lúság, a praktikum jegyében készült. Mindenhol tárolóreke­Hihetetlenül sok minden fér a kívül kicsi, belül tágas autóba Ötletes belső rakodótereket alakítottak ki szék és szinte mindent elnyelő rakodópolc van a vezető feje felett. A műszerfal ki­alakítása tipikus Renault-jegyeket tükröz: a műsze­rek és a kapcso­lók, valamint a kezelőszervek a gyár egyéb tí­pusaiból szár­maznak. A Kangoo négyféle motor­ral készül. A vadonatúj 1,2 lite­res benzinest a Twingóból, az 1,4 literes pedig a Mégane-ból kölcsönözték, teljesítményük 60, illetve 75 lóerő. Az 1,9 lite­res dízel kétféle teljesítmény­nyel, 55 és 65 lóerővel rendel­hető. Menetpróbánk során a ki­sebbik dízelt kissé gyengének találtuk, a többi erőforrás azon- ,ban elegendő teljesítményt nyújtott az 1100 kilogramm ön­tömegű Kangoo lendületes mozgatásához, s mindehhez nem is igényelt sok üzemanya­got, 8 literes átlagot mértünk. A magas karosszéria nem be­folyásolta hátrányosan az úttar­tást még forszírozott kanyarvé­telnél sem. Az első McPherson- felfüggesztés és a hátsó csatolt lengőkaros, torziós rugós fu­tómű kitűnően - s ami szintén fontos -, biztonságosan látja el feladatát. Hazai bemutató: jövő tavasszal. Sebestyén Kálmán Törődj az öveddel! Az autósok jó része kíméli, ápolgatja kedves járgányát, mossa, polírozza a karosszé­riát, tisztítgatja az üléshuza­tot, ugyanakkor a biztonsági övvel kevesen törődnek. Pedig ez nemcsak esztétikai, hanem alapvető biztonsági követelmény is lenne. A szíjat érdemes rendsze­resen mosni, de ne használ­junk ehhez valamilyen ag­resszív vegyi anyagot! A zá­rat is évente többször por­szívózzuk ki, mert a bele­hullott morzsák, porszemek a finom rugókat, ezáltal az egész szerkezetet tönkrete­hetik. A zárat, csakúgy mint a feszítő szerkezetet tilos olajozni, ha hibát észlelünk, szakemberhez forduljunk! Óvni kell magát a szíjat is, mindannyiszor, ha becsí- pődik az ajtóba, gyengül anyagának szerkezete. Ugyanígy rongálják a rávar­rott emblémák is. Akit irritál a szíj súrlódása, ne varrjon rá semmiféle toldást, védőt, használjon a szíjat kívülről körbefogó, tépőzáras rátétet. A szíj megcsavarodása ugyan az anyagnak nem árt, gyakran viszont emiatt ép­pen céljának nem felel meg, biztonsági öv helyett veszé­lyeztető öv lesz. Amennyiben a szíj anya­gában a legkisebb sérülés, szálhiba látszik, vagy a fe­szítőszerkezet nem megfele­lően működik, azonnal cse­rélni kell. Normál esetben egy biztonsági öv tíz évet kibír, de tudni kell, hogy az UV-sugárzás, a pára a szél­sőséges hőmérsékleti viszo­nyok megteszik hatásukat. A szíj rugalmassága és sza­kítószilárdsága évről évre három százalékot romlik. A japán autógyártás útjai Az 1991 óta tartó mélyrepülés óta a tavalyi volt az első esz­tendő, amikor a japánok több autót gyártottak, mint az előző évben. 1996-ban összesen 10 345 786 személy- és teherautó, valamint autóbusz hagyta el a japán sze­relőcsarnokokat, 1,5 százalék­kal több, mint 1995-ben. A mo­torkerékpárok piacán a ’95-ös biztató eredmények után tavaly ismét csökkent a darabszám, méghozzá jelentős mértékben. A 2 587 636 legyártott kétke­rekű 6 százalékkal kevesebb az előző évinél. A motorok körül­belül felét 50 köbcentis, vagy annál kisebb motor.hajtja. Érdekesség, hogy a szigetor­szágban mindössze három ka­tegóriát különböztetnek meg a személyautók között. Nálunk nem túl elterjedt, de Japánban az adó- és biztosítási kedvez­mények, valamint a lakosság át­lagmagassága miatt igencsak népszerű a minikategória. Ide a 3,3 méternél nem hosszabb, 1,4 méternél nem szélesebb és 2 méternél alacsonyabb járművek tartoznak, amelyeket 660 köb­centisnél kisebb erőforrás hajt. Míg 1989-ben még mindösz­sze 9 százalékát tették ki az autóparknak a miniautók, addig tavaly már 22 százalékra nőtt az arányuk. A következő kate­gória a 4,7 méternél rövidebb , 1,7 méternél keskenyebb au­tóké. Ezeket legfeljebb kétlite­res motor hajthatja, arányuk 85 százalékról 61 százalékra csök­kent. Japánban átlagautó-kate- góriának jelölik az ennél na­gyobb autókat, részarányuk ta­valy 17 százalék volt. 1996-ban 46 868 712 sze­mélyautó rendelkezett rend­számmal, ebből 5 százalék Európából és az amerikai kon­tinensről érkezett. A japán au­tók átlagéletkora meglehetősen alacsony, egy-egy Toyota, vagy Mazda 4-4,5 évet fut a sziget- ország útjain. Miközben világszerte az üvegházhatásról, a globális felmelegedésről beszélünk, a mérnökök gőzerővel kutatják az új megoldásokat az üzem­anyag-fogyasztás csökkené­sére. A japán szabványok sze­rint 2000-re a személyautók fo­gyasztását átlagosan 7,9 száza­lékkal, a teherautókét átlagosan 5,2 százalékkal kell visszaszorí­tani az 1990-es normákhoz képest. Mazda MVX-e már a jövő évezred vonalait idézi SZERVIZEK A BIZTONSÁGÉRT Ingyenesen átvizsgáljuk Toyotáját, ha Ön november hónapban felkeresi 34 márkaszenHzünk bármelyikét. Amennyiben az átvizsgálás alapján javítás, karbantartás lenne indokolt, és ezt Ön még november hónapban márkaszervizünktől megrendeli, a biztonságos autózással összefüggő alkatrészek (kormánymű, felfüggesztés, fékrendszer, világítás, ablak­törlők) árából 25% kedvezményt nyújtunk Önnek. Az akció részleteiről márkakereskedőink adnak felvilágosítást! MÁRKAKERESKEDŐ: TROSKA AUTÓHÁZ Kft. 7627 PÉCS Engel J. u. 1/2. Tel/Fax: 06-72-325-553 3 ÉV VAGY 100.000 KM GARANCIA <S> TOYOTA BIZTONSÁG A NAP 24 ORAJABAN informóció: 06-1-277-38-44/154 Bízhat a jelben TOYOTA »CARE r IVEIM FAZIK Nálunk az eredetivel azonos mi­nőségű alkatrészt talál autójához. Tovább növeli az Ön biztonságát az UNIX- Trade Rugalmas Ga­ranciális Rendszer, melyet Cégünk vezetett be első­ként. Ennek az egyedülálló szol­gáltatásnak a lényege, hogy ga­ranciális meghibásodás esetén Cé­günk az alkatrész cseréjének szer­vizköltségét is átvállalja Öntől. Két dolog garantált: a hideg tél és alkatrészeink minősége 1 év garanciával. Keresse árujelölő címkénket! Bárhol az országban! UNIX, AUTÓALKATRÉSZEK / faa& Es az autó biztosan megy tovább... Budapest, 1139 Frangepán u. 55-57. Tel: 270-87-00 Fax: 270-87-99 3 hónap UJVfJC mQAiwtismfr*** tt u t*ti tirttm mtff twtüé... H-Í139 Budapest Frangepán u. 55-57. Tel.:(3611-270-87-00 Fax.: 270-87-99 GmrandténmU

Next

/
Oldalképek
Tartalom