Új Dunántúli Napló, 1997. január (8. évfolyam, 1-30. szám)

1997-01-30 / 29. szám

12 Dhnántúli Napló Olvasószolgálat 1997. január 30., csütörtök Pécs és Komló levegő- szennyezettségi értékei a szennyezőanyagok 24 órás határértékeinek százalékában január 28-án Közérdekű Új helyen a gyermek­szemészet. Az Egyesített Eü.Intézmények Igazgató­sága tájékoztatja a lakossá­got, hogy a gyermekszemé- szeti szakrendelés Pécsett, a Rét u. 19. sz. alatt mától megszűnik és a szakrende­lés költözés miatt február 3- ig szünetel. A sürgős esete­ket a dr. Veress E. és a Lánc utcai rendelőintézet felnőtt szemészetén látják el. Feb­ruár 4-től a dr. Veress E. Ut­cai intézet pavilonjában lesz a gyermekszemészet. Vízállások, vízhőfokok a Dunán és a Dráván. Mo­hács 203 cm, apadó, 1,0 fok, őrtilos -30 cm, apadó, 2,0 fok, Barcs 1 cm, áradó, 1,8 fok, Drávaszabolcs 103 cm, apadó, 1,8 fok. Körzeti TV-mnsor. Dél- Dunántúl megyei jogú váro­sai polgármestereinek rész­vételével élő adásban fóru­mot láthatnak a Hétközben nézői a TV 2-n 18.15-kor. A kérdésekre Suhai Sándor nagykanizsai, Szita Károly kaposvári, Kocsis Imre An­tal szekszárdi és Dr.Páva Zsolt pécsi polgármester vá­laszol. Az adás alatt a 06- 80-323-520-as, díjmentesen hívható számon lehet kér­dezni a polgármestereket a városok, az önkormányza­tok életéről. Szerkesztő: Bé­kés Sándor, műsorvezető: Pánics György. Egészségügyi Ellátás Mindennapos felvételi ügyele­tek gyermek belgyógyászati be­tegek részére: Siklós, Sellye vá­ros és városkörnyék, Pécs vá­roskörnyék progresszív ellátás­ban a megye területe: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülé­szeti betegek részére páratlan napokon: POTE Gyermekkli­nika; páros napokon: a Megyei Gyermekkórház látja el, Pécs és Baranya megye egész területé­ről érkező betegeket. Pécs város felnőtt lakos­sága részére belgyógyászat, se­bészet: POTE II. sz. Sebészeti és Belgyógyászati Klinika. Baleseti sebészet: POTE Trau­matológiai Önálló Osztálya. Érsebészet: állandó felvéte­les ügyelet: Baranya Megyei Kórház - POTE III. sz. Sebé­szeti Tanszéke - Rákóczi út 2. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérü­lések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek neuroló­giai betegeinek felvételét a Neurológiai Klinika; pszichiát­riai betegek felvételét a Pszi­chiátriai Klinika látja el. Mindennapos akut uroló­giai ellátás és felvételes ügye­let: POTE Urológiai Klinika. Szemészeti betegek ügyeleti ellátása 17 órától: POTE Sze­mészeti Klinika (400-ágyas Klinika). Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-Orr-Gégeklinika. Éjszakai körzeti orvosi ügyelet Pécs város és városkörnyék felnőtt lakossága részére egy helyen, a Lánc utcai rendelőin­tézet földszinti ügyeleti helyi­ségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Tel.: 214-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklini­kán, Pécs, József A. u. (bejárat a Bajnok utca felöl) délután 5 órától másnap reggel 7 óráig. Tel.:310-144. Éjszakai ügyeletes gyógyszertárak Pécs: Zsolnay Patika, Lánc u. 20., Arany Sas, Széchenyi tér 2. Komló: Kökönyös gyógy­szertár, Petőfi tér 2. Mohács: Belvárosi gyógyszertár, Sza­badság u. 26. Pécsvárad: Szentháromság gyógyszertár, Szentháromság tér 9. Sásd: Szent György gyógyszertár, Szent Imre út 19. Siklós: Hollós gyógyszertár, Baross G. u. 7. Szentlőrinc: Fehér Kereszt gyógyszertár, Kossuth L. u. 1. Szigetvár: Oroszlán gyógy­szertár, Zrínyi tér 2. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmentesen hívható a 212-390- es számon este 7 órától másnap reggel 7 óráig. A MMSZ Pécsi Csoportja ingyenes orvosi és tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe vehető Pécs, Ja­nus Pannonius u. 6. sz. alatt. 8-9-ig, 12-16-ig belgyógyá­szat, 16-18-ig nőgyógyászat, 18-19-ig bőrgyógyászat. Ma jeligés AIDS tanács­adás és szűrés ingyen Pécs, Ai- dinger J. u. 33.1.5.17-20 óráig. Díjmentesen hívható: 413-303. Alkoholbeteg Gondozó Pécs, Dedison u. 23. Tel.: 315- 413 minden nap 7-től 15 óráig. Nemzetközi Gyermek­mentő Szolgálat Pécs-Bara- nyai Csoport Pécs, Irgalmasok u. 5. Konzum Irodaház I. em. 109. Tel. és fax: 72/212- 277/121 mellé. Félfogadás: 11- 13 óráig. Gyermek Jogsegély- szolgálat naponta 10-16 óráig. Véradás hétfőtől péntekig naponta fél 8-tól du. 3-ig Pécs, Dischka Gy. u. 7. Változóan felhős idő Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Kereskedelmi Szolgáltató Iroda ORSZÁGOS ELŐREJELZÉS Az északkelet Európa felett örvény­lő ciklon, illetve a nyugat-észak­nyugat Európa felett elhelyezkedő anticiklon együttesen alakítja időjárá­sunkat. Hatásukra északnyugat felől meglehetősen száraz levegő érkezik fölénk. így az ország nagy részén változóan felhős lesz az ég, de lesznek párás, tartósan ködös terü­letek is. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél csak időnként élén­kül meg. A hőmérséklet kora délután általában +2, -3 fok között, a ködös helyeken -5 fok alatt valószínű. ELŐREJELZÉS A DÉL-DUNÁNTÚL TÉRSÉGÉRE Változóan felhős idő várható, de többfelé erősen párás, helyenként tar­tósan ködös maradhat a levegő. Csa­padék nem valószínű. Az északnyu­gati szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet kora délután többnyire +1, +2 fok körül alakul, de egy-két tartósan ködös helyen hidegebb lehet. Várható legmagasabb hőmérséklet (°C) Kaposvár: +1 Paks: Siófok: +1 Pécs: Szeks/ird: +1 Mohács: Várható legnagyobb széllökések (km/ó) +1 +2 +2 Vízhőmérsékletek (°C) Balaton: Tisza-tó: Tisza: 0 Velencei-tó: 0 Fertő-tó: 0 Duna: 0 0 0,1 Balaton: Tisza-tó: Kaposvár: Siófok: Szekszárd: 30-40 Velencei-tó: 25-40 Fertő-tó: 20-35 Paks: 25-35 Pécs: 30-35 Mohács: 30-40 35-45 20-30 25-35 20-30 KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. TÁMOGATÁSÁVAL Az ország nagy részén jó látási viszonyokra számíthatunk, de helyenként - főleg a keleti országrészben - tartós pára, illetve ködfoltok lehetnek. Erős szél, csapadék sehol sem várható. Országos előrejelzés (5 napos): Előrejelzés a Dél-Dunántúl térségére: 06-90-304-631 Agrometeorológia: 06-90-304-623 Orvosmeteorológia: 06-90-304-614 06-90-304-612 A szolgáltatás dija: 88 Ft/perc Ma Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából MARTINA nevű kedves olvasóinkat A név latin eredetű Jelentése: hadisteni rokon A Nap kél 7.15, nyugszik 16.40 órakor Társasházak közterhei Egy 45 lakásos pécsi, kertvárosi, panel társasház egyik lakásának tulajdonosa vagyok. Közös képviselőnk egy nyugdíjas lakótár­sunk, akinek 1996. január 1-től évi, bruttó 101 250 forint tiszte­letdíjat állapítottunk meg. Adóköteles jövedelemről van szó, ami a közös képviselőnk esetében hozzávetőlegesen havi, nettó öt­ezer forint „fizetést” jelent. A januártól megváltozott tb-törvény szellemében a bruttó jövedelem után a közös képviselőknek is 39% járulékot, illetve 1800 forint egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. A mi közös képviselőnk számára ez évi 51 087 fo­rint járulékot jelent, vagyis a neki adott éves jövedelem 52%-át befizeti a TB-nek. Véleményem szerint a honatyák több fontos szempontot fi­gyelmen kívül hagytak, amikor ezt a törvényt megalkották. Pél­dául azt, hogy a társasházak a működtetésükhöz szükséges pénzt sehonnan sem kapják, hanem a tagok az adózott jövedelmükből, a nyugdíjas tulajdonosok pedig a szégyenletesen alacsony nyug­díjukból rakják össze. Arra sem gondoltak, hogy az ország lakos­ságának hány százaléka él társasházakban, következésképpen e jogszabály milyen széles réteget sújt. Nem vették figyelembe, hogy a társasházak nem profitorientált intézmények, legtöbbjük­nek - így nekünk sincs - sem termelésből, sem szolgáltatásból eredő jövedelmük. Nem venném rossz néven, ha a pécsi-baranyai honatyák közül valaki venné a fáradtságot és megmagyarázná, hogy miért is tör­tént így mindez. Dr. Erdődy Gyula, Pécs, kertvárosi lakástulajdonos Megszűnt az életveszély A Középmakár úton, a Német Oktatási Centrum mellett kialakí­tandó összekötő út céljára megvásárolt területen egy lebontott hét­végi ház „élő” villanyórája és csatlakozó vezetéke az egykori tel­ken maradt. Ezen a környéken rendszeresen játszanak az iskola ta­nulói. A környék lakóinak figyelmeztetésére, a vezeték leszerelé­sére kértem dr. Révész Mária alpolgármestert, a terület önkor­mányzati képviselőjét, illetve a DEDASZ Rt.-t. Az árammérő és a vezeték példás gyorsasággal eltűnt, a gyerekeket nem kell félte­nünk az ottani játéktól. Dr. Nádor András Pécs Hírszerkesztő: Csuti János. Hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 215-000-es számon: Újvári Gábor 9.30-11.30 óráig Közérdekű ügyekben fogad, a 215-000-es számon hívható és az oldalt összeállítja: Török Éva § Jogi tanácsadó § L. M élettársa nemrég meg­halt. Azt kérdezi, hogy kap- hat-e az elhalt után özvegyi nyugdíjat és a közös gyermek pedig árvaellátást? A jelenleg hatályos társada­lombiztosítási szabályok sze­rint özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek esetén az is, aki élettársával an­nak haláláig a./ egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy b./ megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt. Nem jogosult az élettársa után özvegyi nyugdíjra az, aki a fentebb megjelölt együttélési idő, vagy ennek egy része alatt özvegyi nyugellátásban, vagy baleseti özvegyi nyugdíjban ré­szesült. S.Á MAI MŰSOR SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Orp­heus (este 7 órakor) József Attila b. Kamaraszínház: Julius Cae­sar (este fél 8 órakor) J. PannoniusTB. b. Bóbita Bábszínház (PNSZ Stúdiószínpad): Hol van a vi­lág vége? (du. 3 órakor). MOZI Park: Hetedik (f4, hn6,8). Apolló: A bátrak igazsága (f4, hn6,8). Apolló klub: Pámakönyv (5,f8). Uránia: Váltságdíj (3, f6,8). Művész Örőkmozgó-Hu- szárik: Négy szoba (7). Mohács: Láncreakció (6, 8). Siklós: Jack (7). HANGVERSENY Pécsvárad Mú'v. Közp.: Ifj. bérlet II. hangverseny. „Miért szép?" (9 órakor). Mohács Filmszínház: Ifj. bérlet II. hangversenye. „Mi­ért szép?” (11 és 12.30 óra­kor). MTV1 5.40 Gazdatévé. 6.00 Nap­kelte. 12.00 Déli harangszó. Hírek. 12.25 Welcome to Hungary. 14.10 Szívtipró gimi. 15.00 Repeta. 15.55 Póráz. 16.00 A tegnap hol­napja. 16.15 Kukkoló. 16.30 A homok titkai. 17.05 Kor­mányváró. 17.30 Eszterlánc. 17.50 Zenelánc. 17.55 Az utódok reménysége. 18.15 Üzlet. Gazdasági informá­ciók. 18.30 Kép-játék. 19.00 Luciferke, a kisördög. 19.15 Magyarok Cselekedetei. 19.30 Híradó. 19.50 Sporthí­rek. 20.00 Szomszédok. Te- leregény. 20.35 Friderikusz- show. 22.35 Múzsa. Kulturá­lis hírműsor. 22.45 A Habs­burgok. 23.35 TeleJazzPó- dium. 0.10 Híradó. 0.20 BBC- híradó. MTV2 14.55 Műsorajánlat. 15.00 Palackposta. 15.30 Robin Hood. 16.00 Emberek a ter­mészetben. Egy élet a Bala­tonért. 16.20 Segítség! Men­tálhigiénéről mindenkinek. 16.30 Repeta. 17.00 Titkos küldetés. 17.30 TOP 40. Slá­gerlista. 18.00 Körzeti hír­adók. 18.15 Körzeti magazi­nok. 19.05 A házasságtörés iskolája. 19.55 1100 év Eu­rópa közepén. 20.10 Manő­ver. 20.40 Zene, zene, zene. 21.30 Mindent vagy semmit! 22.00 Híradó. 22.15 Aktuális. 22.35 Kenósorsolás. 22.40 García Márquez történetei filmen. A szép galambászné meséje. 23.55 Magyarok Cselekedetei (ism.) DUNA TV 8.00 Segítség! Tanulok?! 12.00 Déli harangszó. La­pozó. 12.20 Régiók. 13.00 Esti kérdés 13.15 Kismama­klub 13.45 A Zene Arcai 14.25 Páger Antal filmjeiből: Nem ér a nevem 15.45 Aki le­tapogatta a Holdat. 16.40 Drótszamarak városa: Amsz­terdam 17.05 17.30 Ness család. Baltazár professzor. 17.55 Műsorismertetés. 18.00 Híradó. Szamba, (ma­gyar film). 19.55 Filmetűdök klasszikus zenére. 20.05 Váltó. Gazdasági magazin. 20.45 Esti kérdés. 21.00 Hír­adó. 21.20 Sportpercek. 21.30 Mozgó Kép. 22.00 Hul­laégető. 23.35 Nagy László: Vértanú arabs kanca. HBO 16.30 Taz-Mánia. (amerikai rajzfilm). 17.00 Alf. (amerikai sorozat). 17.30 Taplófejek, (amerikai vígjáték). 19.10 Falcon Crest, (amerikai soro­zat). 20.00 Folytassa a kem­pingezést! (angol vígjáték). 21.30 Szökésben, (amerikai film). 23.25 Az utolsó üzenet, (amerikai film) 1.00 Jelige: Vörös cipellők. TV3 14.55 Műsorajánlat. 15.00 Enyves kezek, (amerikai-ka­nadai vígjáték). 16.35 Ne- gyeddra (ism.) 16.50 Palánta. 17.20 A szelíd terminátorok. (német-amerikai vígjáték). 19.00 Híradó. Sporthírek. 19.15 Baywatch. (amerikai sorozat - 5.) 20.10 Mr. Rozsda. 20.45 Aloha. Sport. 21.00 A fekete bosszú, (ame­rikai film). 22.45 Napi profit. 22.55 Negyedóra gazdaság. 23.10 Aloha Sport (ism.) MSAT 2.00 Music Box. 6.00 Vekker. 9.00 Monika. Sport. 9.30 Mu­sic Box. 12.30 Tányéron a vi-' lág. (sorozat, ism.) 13.00 NASA (ism.) 13.30 Fashion Tv (ism.) 14.00 Parti sétány, Ausztrália (ism.) 14.30 Játszd újra. 15.00 Scheriock Bond, (amerikai vígjáték). 16.30 Music Box Top Ten. 17.00 Nap Tv (AM-micro) Monika. Sport, Music Box (szatellit). 19.30 Parti sétány, Ausztrália (sorozat). 20.00 A Szépség és a Szörnyeteg (ism.) 21.00 Tűzoltók (ism.) 22.00 Az utolsó megbízatás, (ameri­kai-olasz film) 23.40 Nem probléma. 24.00 A3-ik vonal SZÍV TV 16.05 Autósport (ism.) 16.30 Toma Cindy Crawforddal. 17.00 Hívd Andreát! (ism.) 18.00 Hétpróbás. 18.30 Az ördög nem alszik, (magyar vígjáték). 20.00 Pénzvilág. 20.30 Mi van vele? 21.00 Ze­nés műsor. 21.15 Dodge City. (amerikai western). 23.00 Flört (ism.) PÉCSI VTV 15.30 Centromédia Elektro­nikus Tv újság. 16.40 Sűsű a sárkány - bábfilm. Sűsű a pesztra. A mű-Sűsű. 17.40 Monitor - gazdasági magazin (ism.) 18.30 Aktuális stúdió (ism.) 18.57 Reklám. 19.00 Pécs Ma (ism.) 19.20 Klipek. 19.30 Kisasszony, (brazil so­rozat, ism.) 20.00 Frivol val­lomások. (angol játékfilm). 21.40 Centromédia Elektro­nikus Tv újság. 22.40 Műsor­zárás. 10. CSATORNA Baranya TV Produkció 18.00-19.00 Műsorajánlat, hí­rek, időjárás, kliplista. Aktuá­lis információk, hasznos ta­nácsok. Heti horoszkóp rova­tunk. HBO-ajánló. Klipkíván­ság, telefonos játékunk a Képkirakó. A műsor ideje alatt hívható telefonszám: 233-709. RTL 12.00 Déli magazin. 12.30 Barkácsbajnok. Két dudás egy csárdában. 13.00 Mag­num. 14.00 Barbel Schafer. Szerintem a csúf szexis. 15.00 Ilona Christen, (be­szélgetés). 16.00 Hans Mei- ser. Ha a gyerek terrorizálja a környezetét. 17.00 Agytoma. 17.30 Egymás közt. 18.00 Vidéki magazin. 18.30 Sztármagazin. 18.45 Híradó. 19.10 Robbanékony - maga­zin. 19.40 Jó idők, rossz idők. 20.15 Dr. Brucknert kérik a műtőbe. - Németország leg­jobb orvosai. A tévedés. 21.15 Schreinemakers talks- how. 24.00 Hírek. 0.30 Che­ers. Norman csodálatos mo­sodája. 1.00 Arany lányok. Rex felügyelő, SAT1, 20.00 (amerikai sorozat). Életre szóló kötelék 2. 1.30 Bar­kácsbajnok. 2.00 Magnum. 2.50 Hírek. 3.20 Hans Mei- ser. 4.10 Ilona Christen. 5.00 Barbel Schafer. SAT.1 12.00 Vera délben, (talks- how). 13.00 Sonja talkshow- ja. 14.00 Cagney és Lacey. 15.00 Ürszekerek. 16.00 Pic­ket Fences. 17.00 Mindenki mindenki ellen. 18.00 Villám - bulvármagazin. 18.30 Hírek, sporthírek. 19.00 Szerencse- kerék. 20.00 Rex felügyelő. 21.00 Minden esetre Stefa­nie. Súlyos gyanú. 22.00 Alphateam. 23.00 Harald Schmidt show-ja a kölni Capi- tolból. 24.00 Gunslinger. KOSSUTH RÁDIÓ Óránként: Hírek. Időjárás. Útközben. 4.30 Reggeli Kró­nika. 9.05 Napközben, 11.05 Fényes Szabolcs zenés játé­kaiból. 11.35 Anno. 12.00 Déli Krónika. 13.05 Vendég a háznál. 13.20 Egyházi népé­nekek és feldolgozásaik. 13.30 A római katolikus egy­ház félórája. 15.06 Beszéljük meg! 16.00 Délutáni krónika: 17.05 Magyarországról jö­vök. 18.00 Esti krónika. 18.30 Ráadás. 19.06 Sportvilág. 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Öt este Mensáros Lá­szlóval. 20.05 Hagyományá­polók. 20.30 Határok nélkül. 21.05 Papp Gyula-Mamó Já­nos: Az első sírásó. 21.25 Kossuth klub. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Hangos re­cept. 23.00 Hírek. PÉCSI RÁDIÓ 5.55-9.00 Hajnaltól - regge­lig. 12.00 Szerb nyelvű mű­sor. 13.00 Horvát nyelvű mű­sor. 15.00 A Pécsi Rádió ze­nés délutáni műsora. 18.00 Regionális német nyelvű mű­sor. 19.30 A MR. német nyelvű műsora Pécsről. 20.00 A MR. horvát nyelvű műsora Pécsről. 20.30 A MR szerb nyelvű műsora Pécsről. DRÁVA RÁDIÓ 6.00 Adásnyitás. 7.00, 8.00, 9.00,10.00,12.00,13.00, Hí­rek, időjárás. 8.20 Útinform. 8.30 Gazdasági hírek. 8.40 Kulturális ajánló. 8.50 Útin­form. 9.10 Publicisztika. 9.20 Útinform. 9.30, 16.30 Prog­ramajánló. 10.30 Sporthírek. 12.10 Hangújság. 12.30 Napi gazdaság. 12.40 Kulturális ajánlat. 12.50 Útinform. 13.30 BBC-híradó. 14.30 Rock­klasszikusok. 15.15 Tőzsde­hírek. 15.50 Útinform. 16.30 BBC-híradó. 17.00 Pop-rock hírek. 17.15 Sportmozaik. 17.30 Regionális rádió- és tv- műsorok. 17.40 Útinform. 17.50 Hírek, időjárás. FORDÁN RÁDIÓ 6.00-9.00 Reggeli ébresztő. 8.50 Krónika. 9.50, 10.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50 Hírek, időjárás. 10.05,11.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05 Közlekedési informá­ciók. 11.50 Krónika. 12.00 Zenedoboz. 16.50 Krónika. 17.30 Helyi tv-műsorok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom