Új Dunántúli Napló, 1996. november (7. évfolyam, 298-327. szám)

1996-11-29 / 326. szám

20 Dhnántúli Napló Sport 1996. november 29., péntek Balázs Hajni egyik vágya teljesült Együtt a család a kertvárosi otthonban: Balázs Hajnalka, dr. Juhász Zsolt és az egy hete, 3,3 kiló súllyal született Juhász Gergely Márk nevű kisfiú FOTÓ: LÄUFER LÁSZLÓ Sporthétvége Baranyában Kötelező Matáv-győzelem lesz holnap a SMAFC ellen? Lottósok a parketten Négyen vannak Baranyából Jó tanuló - jó sportoló tot hagytak maguk mögött, így lassan a csoport meghatározó együttesévé léptek elő. Amennyiben a vendég Sop­ronnak sikerülne a negyedik he­lyet megszereznie a bajnokság alapszakaszában, akkor a hol­napi eredményt is magukkal vinnék a mérkőző felek, ezért is lényeges a találkozó kimene­tele. Hoffmann és Völgyi sérült. Hoffmann biztos, hogy nem játszhat. Ez gondot okot Rab Gyula edzőnek. Ennek ellenére a játékosai győzelmet ígérnek a szurkoló­iknak. P. P. több ismert, volt NB I-es labda­rúgó (Bodnár, Róth, id. Dárdai, Morvái, Lőrinci, Havasi) ját­szik, míg a vendégek volt és je­lenlegi aktív futballistákat, igazi teremspecialistákat vonul­tatnak fel (Erdélyi, Bozsik, Só­lyom, Mészáros, Evanics). A mérkőzésre a belépés in­gyenes. Knézy Jenő lesz a főnök A korábbi lapértesülések helytállónak bizonyultak: az ötvenhárom éves Knézy Jenő veszi át a Magyar Televízió Sportfőszerkesztőségének vezetését, miután az eddigi főnök, Vitray Tamás nyug­díjba vonul. A hírt maga Knézy Jenő erősítette meg a Magyar Táv­irati Iroda munkatársának ér­deklődésére, majd hozzá­tette, hogy megbízatása de­cember elsején lép életbe, de hivatalosan csak hétfőn je­lenti be kinevezését Peták Ist­ván, a Magyar Televízió Rt. elnöke. A főszerkesztővé előlépő Knézy Jenő 1971 szeptember elsejétől dolgozik a Magyar Televízióban, s legutóbb pe­dig a helyszíni sportközvetí­tésekért felelős rovatot ve­zette. Röviden LABDARÚGÁS. December 7-8-án kispályás torna lesz Harkányban. Nevezés: a 480- 100-as telefonon, Kasza Zol­tánnál. December 7-én Felsőszent- mártonban is teremtornát ren­deznek, Mikulás Kupa néven. Nevezés: a 73/352-051-es tele­fonon. ÚSZÁS. Egyetemi- és főis­kolai országos bajnokság, Bu­dapest. A JPTE úszóinak eredmé­nyei. Nők. 100 m hát és 200 m vegyes: 2. Petőfalvi. 100 m vegyesváltó: 5. JPTE (Pe­tőfalvi, Miszlai, Koroknai, Sas). Férfiak. 100 m mell és 400 m gyors: 6. Fábián. 4x100 m vegyesváltó: 6. JPTE (Széli, Fábián, Jávái, Gál). CSELGÁNCS. A II. o. ma­gyar bajnokságon, amelyet Győrben rendeztek, Kersics Antal (PVSK) a +95 kilósok súlycsoportjában az első helyen végzett. ASZTALITENISZ. NB III.: DDGáz SC II. - Dombóvár II. 15-3. Pécsi győztesek: Tóth L. 4, Fonód 4, Ragoncsa 3, Szebe- rényi 3, valamint a Tóth-Szebe- rényi páros. Öttusa-elnök A Magyar Öttusa Szövetség tisztújító közgyűlésén egyhan­gúlag Kálnoki Kis Sándort vá­lasztották a szervezet új elnö­kévé. Megbízatása négy évre szól, ismeretes, hogy dr. Török Fe­renc korábban lemondott tiszt­ségről. A „Hogy vagy?" féle kérdésre adandó választ általában az adott helyzet határozza meg. Balázs Hajnalka, a PVSK-Dá- lia válogatott kosárlabdázója a napokban egészséges fiút szült, és említett felvetésemre azt válaszolta:- Fáradt vagyok és álmos. A triatlon olimpiai sportág lett. Egy évvel ezelőtt a ma­gyar „hárompróbázók” (köz­tük több baranyai versenyző) minden eddiginél jobb ered­ményt értek el. A Magyar Triatlon Szövet­ség elnöke Boross László, a pécsi Centrophone Kft. igaz­gatója.-Egyszerűen nem értem a logikát - mondta kérdésünkre Boross László. - Szóval, azért akar a triatlonosok elnöke lenni, mert csak a megválasz­tása után kíván pénzt adni?! Ringhoffer László pályázik még a triatlonosok elnöki po­zíciójára. Ő az, aki korábban- Megpróbáltalak akkor hívni, amikor nem alszik ép­pen a piciri.-Lehalkítottuk a telefont, hogy ne zavarhassa senki.- Nyugodt a Gergő?- Igen.- Kire üthetett ez a fiú? Ap­jára, dr. Juhász Zsoltra, aki a vesztett Boross Lászlóval szemben. A jelenlegi elnök megbízatása két évre szól.- Több millió forinttal tá­mogatjuk a triatlont, és nem azért, mert én vagyok a szö­vetség elnöke. Más sportágak­nak is adok pénzt. Van, aki pe­dig azután próbál beszállni, miután megválasztják. Pécsett például december végén újra megrendezzük a Centrophone Kupa teremfoci-tornát, azt is támogatjuk, pedig semmiféle funkciót nem töltök be a lab­darúgó szövetségben. Boross László szerint ha­talmi harcról van szó, melynek egyik alapvető oka az, hogy a pécsi Gyermekklinika sebésze, vagy anyjára, aki a PVSK-Dá- lia válogatottja és egyik leg­jobb játékosa?-Nem tudom, ne is kér­dezd, mindketten nyugodtak vagyunk általában. Alig tíz napos a fiam. Mindenesetre akkor ideges, ha nem kap ka­ját.- Amikor legutóbb a PVSK- Dália egyik mérkőzésén talál­koztunk, elárultad, december hatodikára, Mikulás napjára írtak ki az orvosok: azt mond­ták, akkor érkezik az ajándék. Aztán . . .-Az ajándék mindig jókor jön.- Szóval legutóbb, amikor kommentáltad nekem a mécs­esét, megpróbáltad elterelni a szót arról, hogy előbb-utóbb szülsz.- Akkor a meccsel voltam elfoglalva.- Kosaras lesz a fiúból?- Kérdezd meg tőle két év múlva, amikor már tud be­szélni, aztán majd úgyis meg­látjuk.- Gondolom szép, világos­kék szeme van, mint az anyu­kájának ...- Sötétkék szeme van, ami­nek a színe még változhat.- Múltkor kérdezte tőlem egy szurkoló: mikor láthat újra a pályán? Hiányzol neki.- Legszívesebben azon­nal elkezdenék edzeni, de az nem lenne jó senkinek. Azt hiszem, legkorábban a kö­vetkező bajnoki szezonban játszhatok.- Ne siesd el!-Nem is fogom elsietni a visszatérést, de már most hi­ányzik. Miket beszélek?! Közben meg felsírt a gyerek. Biztos éhes, vagy szomjas. Bozsik László triatlon olimpiai sportág lett, így a vezetőknek is nagyobb lehetőségük van a kiugrásra. A pécsi sportvezető nyu­godt, és várja a szombati triat- lonos tanácskozást, melynek elsődleges célja, hogy köztes­tületté alakuljanak. Hangsú­lyozta, ha valaki több pénzt tud hozni a sportágba, mint ő, azonnal átadja a helyét. * Csak annyit fűznék mind­ehhez: végre egy olyan ma­gyar sportági szövetség, amelyben azon veszekednek, vitatkoznak, ki tud több pénzt hozni a hatalomért. Bozsik L. A kötelező győzelmek néha nehezebbek, mint a meglepeté­sek. Szombaton 17 órakor olyan bajnoki mérkőzés vár a Matáv Pécsi SE férfi kosárlabdázóira a városi sportcsarnokban, ame­lyiket megnyerni magától érte­tődő dolog, elveszíteni pedig bűn lenne. A táblázaton is az előkelőbb harmadik helyen állnak a pé­csiek, másrészt az ötödik SMAFC csupán négyszer győ­zött eddig, míg a Matáv már nyolcnál tart. Ráadásul a kez­deti vereségek után, megszakí­tás nélküli veretlenségi soroza­Szombaton 19.00-kor Pécsett, a városi sportcsarnokban az NB I-es férfi kosárlabdameccs után kispályás labdarúgó mérkőzés lesz. Ezen a Lotto Hawaii Sport csapata (volt Marocco-Hawaii) az Országos Lotto válogatottal játszik 2x25 percet. (A Lotto egy olasz sportszergyártó cég.) A pécsieknél pályára lép A Baranya Megyei Testneve­lési és Sporthivataltól kapott tá­jékoztatás szerint a Magyar Köztársaság Jó tanulója - jó sportolója címet Baranyából a következők kapták: Balogh Ba­lázs atléta és evezős, Kisfaludy Károly Gimnázium (Mohács), Ferenczy Zsanett kötélugró, Közzétették a hivatásos teni­szezőknek azt a ranglistáját, amely a fehér sport kiválóságait az alapján rakta sorba, hogy mekkora erővel adogatnak. Ezek szerint huszonnégy olyan játékos is akad, aki 200 kilomé­ter feletti óránkénti sebességgel képes a labdát szerváláskor út­nak indítani. A jelenlegi világranglista­A FIFA eltiltotta Albániát a nemzetközi szerepléstől. A büntetés meghatározatlan időre szól. A FIFA azok után hozta meg határozatát, hogy az albán Mátyás király u. Ált. Isk. (Pécs), Farkas Judit kötélugró, Leöwey Klára Gimnázium (Pécs), Kozma Noémi triatlo- nozó, TÁSI AGK (Pécs). A cím ünnepélyes átadására december 13-án, 11.00-kor ke­rül sor Budapesten, a Néprajzi Múzeum aulájában. vezető amerikai Pete Sampras ebben a sajátos lajtsromban nyolcadik. 1. Philippoussis (ausztrál) 220.4 km/h. 2. Krajicek (hol­land) 220.0. 3. Ivanisevic (hor- vát) 218.8. 4. Rusedski (angol) 217.2. 5. Enqvist (svéd) és Ra- dulescu (német) 215.6-215.6. 7. Matsuoka (japán) 214.0. 8. Sampras (amerikai) 212.4. sportminisztérium lemondásra szólította fel Edvard DervishiX, az ország labdarúgó szövetsé­gének főtitkárát, továbbra fel­oszlatta a szervezet végrehajtó bizottságát. „Más sportágnak is adok pénzt” A triatlon „olimpiai résztvevő” lett Szerva-ranglista a világ legjobb teniszezőinél A FIFA eltiltotta Albániát Fa Nándor és az égiek Meleg hangú, elismerő cikk­ben „búcsúzott” a Vendée Globe Föld-körüli vitorlás- verseny magyar indulójától, Fa Nándortól a Le Figaro című francia napilap csütör­töki száma. Mint ismert, Fa Nándor szerdán bejelentette, hogy hajójának újbóli meghibáso­dása miatt kénytelen feladni a versenyt pedig háromszor is megpróbálta, hogy részt vegyen azon a versenyen, amely minden ember szá­mára hatalmas megpróbálta­tással jár. A Le Figaro szerint Fa Nándornak balszerencséje volt: mintha csak az égiek távol akarták volna tartani az óceántól, s ezért egymás után adták számára az elbátortala- nítást célzó jeleket. Pedig ő maga nyíltan a győzelemről álmodozott - írja a lap, felidézve Fa Nán­dornak a Vendée Globe rajtja előtt tett nyilatkozatait. A Le Figaro feleleveníti Fa Nándor versenyzői pályafu­tását: az egyszerű vasutas fia tizenegyedik lett a BOC Challenge Föld-körüli vitor­lásversenyen 1990-ben, majd pedig a legutóbbi Vendée Globe-on már ötödik helye­zést ért el.- Amikor úgy határozott, hogy ismét nekivág az óceán­nak, Budapest, s hazája, Ma­gyarország követte őt - olvas­ható a francia újságban, amely azt is leszögezi, hogy az átalakulásban lévő or­szágban Fa Nándor a társa­dalmi siker, a felemelkedés szimbólumának számít. Weah nem játszhat Nem játszhat a szerdai Baj­nokok Ligája-mérkőzésen George Weah, az olasz AC Milan libériái csatára, aki a legutóbbi BL-fordulóban az öltözőfolyosón lefejelte a por­tugál Jorge Costát - hozta meg döntését az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) ellenőrzési és fe­gyelmi bizottsága. így a milánói piros-feketék nélkülözni kényszerülnek egyik leggólerősebb játéko­sukat a norvég Rosenborg Trondheim elleni sorsdöntő hazai BL-mérkőzésükön, amelyen legalább egy pontot kell szerezniük a továbbjutás­hoz. A bizottság a november 20-án megrendezett FC Porto - AC Milan Bajnokok Ligája- mérkőzés játékvezetői jelen­tése alapján hozta meg a hatá­rozatot. Ezzel azonban nincs le­zárva a "Weah-dosszié", az ügy alapos kivizsgálása után további szankciókra is szá­míthat a magáról megfeled­kezett futballista. Egyébként az FC Porto csapatkapitánya, Jorge Costa jogi útra tereli az ügyet, felje­lenti Weah-t, aki olyan súlyos sérüléseket okozott neki, hogy három hétre harcképte­lenné vált. Az olasz csapat vezetői szerint viszont a portugál lab­darúgó a mérkőzés nagy ré­szében keményen, sőt durván játszott a pályán a libériái csa­tárral szemben, miközben még rasszista megjegyzések­kel is idegesítette őt. Doppingvád Doppingolással gyanúsítanak két junior ökölvívó világbajnokot, akik a nemrég véget ért havannai korosztályos csúcstalálkozón nem találtak legyőzőre. A kubai Andry Laffita Hernandez és az ukrán Alekszandr Jacsenko A-tesztje pozitív eredményt hozott. Amennyiben bebizonyosodik a doppingolás ténye, ehhez szüksé­ges egy B-teszt, akkor kétéves el­tiltás vár a vétkes sportolókra. Nagyszabású festményvásár! Pécsett a Kertvárosi Nevelési Központban Megnyitó: 1996. november 29-én, pénteken 19.00 óra A megnyitón egy műalkotást sorsolunk ki a megjelentek között. Vásár: 1996. november 30-án, szombaton 9.00-19.00 1996. december 0l-|én, vasárnap 9.00-18.00 200-nál több alkotás közül választhat 50 alkotótól kedvező fizetési feltételekkel. Készpénzes fizetés esetén különböző kedvezményeket adunk. Alkotóink között található: Herpal Z., Puskás I., Mág X, Sipos I., Csömör K., Csikós A., Fajka J., Zombor L., Szanthoffer I. stb. Vidéki vásárlóinknak külön kedvezményt adunk. Érdeklődését köszönjük. Telu 06-30-572-230, 06-30-469-306 Új tulajdonosok Részben új tulajdonosai vannak a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnoksá­gon érdekelt Minardi-csa- patnak, amelynek részvé­nyei 70 százalékban új ke­zekbe kerültek. A beszámolók külön megemlítik Alessandro Nannini és Flavio Briatore nevét. 1 k

Next

/
Oldalképek
Tartalom