Új Dunántúli Napló, 1996. október (7. évfolyam, 268-297. szám)

1996-10-01 / 268. szám

2 Dunántúli Napló 24 Óra A Nagyvilágban 1996. október 1., kedd Göncz Árpád köztársasági el­nök kedden háromnapos hivata­los látogatásra Svédországba érkezik. Az államfőt fogadja XVI. Károly Gusztáv svéd uralkodó. 40 tonna élelmiszerből álló segélyt juttatott el a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a hét végén Groznijba. A da- gesztáni Haszavürtből indított, lisztből, cukorból, száraztész­tából és más létfontosságú cikkből álló szállítmány sikere­sen célba ért, és megkezdődött szétosztása a rommá lőtt cse­csen fővárosban. Nagy arányú kommunista győzelmet hozott a hét végi helyhatósági választás a lening- rádi megyében. A rosztovi terü­leten nem sikerült a kommu­nista előretörés: a dél-oroszor- szági körzetben a reformernek tartott eddigi kormányzót vá­lasztották újra. Oroszországban ez az ősz a helyhatósági válasz­tások évszaka: minden hét vé­gére jut valamilyen szavazás a föderációban. Biztonsági okokból októ­berre halasztották a korrupció­val gyanúsított Naraszimha Rao volt indiai miniszterelnök hétfőre kitűzött meghallgatását. A 75 éves politikus az ország 20 legjobban őrzött embere közé tartozik, mivel mind a szikh szeparatisták, mind pedig a kasmíri muzulmán szélsősé­gesek halállistáján szerepel. Az Európai Unió nem akarja elszigetelni Törökországot, de a jelenlegi körülmények között nem könnyű elmélyítenie kap­csolatait Ankarával - fejtette ki Hans van den Broek, az EU külpolitikai biztosa, miután New Yorkban megbeszélést folytatott Tans'u Ciller török külügyminiszterrel. Brüsszel mindenekelőtt az emberi jogok megsértését, valamint a ciprusi török közösség által a közel­múltban végrehajtott inciden­seket nehezményezi. Az egység hirdetésének je­gyében, mégis kétségek köze­pette vágott bele az általános választások előtti utolsó orszá­gos kongresszusába a brit par­lamenti ellenzék vezető ereje, a 17 éve ellenzékben politizáló Munkáspárt. A hétfőn kezdő­dött blackpooli rendezvénytől megfigyelők azt várják, hogy megerősíti a Tony Blair pártve­zér által kezdeményezett re­formista irányvonalat. Súlyos károkat okoznak az áradások Laoszban és Kambo­dzsában. Laoszban 30 személy életét vesztette az ország egyik legsúlyosabb áradása következ­tében; Kambodzsában 1,3 mil­lió embert sújt az árvíz, s a ter­mészeti katasztrófa eddig 11 ember halálát okozta. Jasszer Arafat a washingtoni találkozó elhalasztását kezdeményezte Bizonytalanságok a csúcs körül A palesztin vezető a kairói repülőtéren FOTÓ: FEB/REUTER Jasszer Arafat palesztin vezető arra kérte Bili Clinton ameri­kai elnököt, hogy halasszák el a keddre Washingtonba terve­zett izraeli-palesztin csúcstalálkozót, amíg a napirendre vo­natkozó nézeteltéréseket nem sikerül elsimítani. Arafat hétfő délelőtt az észak­egyiptomi Borg-al Arab tá­maszponton egy órán át tár­gyalt Hoszni Mubarak elnök­kel, igyekezvén rávenni őt a csúcson való részvételre. A pa­lesztinok számára ez azért fon­tos, mert Egyiptom jelenléte el­lensúlyozná az Egyesült Álla­mok, Izrael fő szövetségese részvételét. Arafat nem nyilat­kozott a megbeszélések ered­ményéről. A palesztin vezető szeretné, ha a véres eseményeket kirob­bantó alagútügyről is szó lenne Washingtonban, Benja­min Netanjahu izraeli kor­mányfő azonban hét végi in­terjúiban is nyilvánvalóvá tette: a föld alatti járat bezárá­sáról hallani sem akar, és a washingtoni meghívást csak azzal a megszorítással fogadta el, hogy a találkozó elé nem támasztanak előfeltételeket. Ilyen körülmények között csodára lenne szükség, hogy Arafat elmenjen a találkozóra - állították palesztin források. Az amerikai kormány kép­viselői hétfő reggel érzékeltet­ték, hogy Washingtonba vár­ják Jasszer Arafatot annak el­lenére is, hogy a palesztin ve­zető a Bili Clinton elnök által kezdeményezett izraeli-pa­lesztin csúcstalálkozó elha­lasztását kezdeményezte. Ni­cholas Bums külügyi szóvivő a CNN-nek adott nyilatkoza­tában azt mondta, hogy a ta­nácskozás megtartását to­vábbra is erre a hétre tervezik. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn eluta­zott Washingtonba, hogy részt vegyen az amerikai elnök által kezdeményezett közel-keleti csúcsértekezleten. Tiltakozás a Mercedes-gyárban. Hétfőn kétezer dolgozó fél órára eltorlaszolta a cég düsseldorfi üzemének főbejáratát. A munkások a táppénz megkurtítása miatt tiltakoz­tak. A német autógyárak dolgozói sztrájkokat is kilátásba helyeztek. fotó: feb/reuter Hírháttér Nyerésre állnak a tálibok Ultrakonzervatívok, fundamentalisták, a muzulmán szélsőséges áramlatok képviselői - a legtöbb megfigyelő így jellemzi az Afga­nisztánban az elmúlt napokban felülkerekedett tálib fegyvereseket. A felkelő csoportok alig két év alatt - pakisztáni határvidéki bázi­saikról kiindulva - fokozatosan megerősödtek, a múlt hét végére el­foglalták a fővárost, most pedig megkezdték előrenyomulásukat az északi tartományok felé. Kabu ' tehát elesett, a hajdani szovjetbarát rendszer egyik fő alakjának számító Nadzsibullah exelnököt felakasztották; a Hek- matjar-l abinet vezetői elmenekültek; a kormányhadsereg szinte el­lenállás nélkül ad fel újabb és újabb településeket. Egyelőre senki nem tudja megjósolni, milyen irányvonalra lehet számítani a sza­kállas, fegyverüket és Koránjukat egyaránt becsben tartó felkelő erők felülkerekedése után. A közép-ázsiai, szegény, elmaradott, s majd két évtizede polgárháborúba süppedt országot névleg egy friss, hattagú átmeneti tanács irányítja, de ténykedésük egyelőre kimerüli abban, hogy bejelentették: a közép-ázsiai államot „telje­sen iszlám alapokra helyezik", s a törvénykezésben is a saria, az iszlám jogrendszer lesz ezentúl a mérvadó. Ez tiltja az alkoholt, a kábítószert, keményen szabályozza a nők öltözködési és viselkedési kötelezettségeit, megtorolja a házasságtörést, szakállviseletre köte­lezi a katonákat és a közintézmények tagjait. Ha az erőviszonyokat nézzük, jelenleg a tálibok állnak nyerésre. Am annyi bizonyos, hogy jó ideig még a bizonytalanság marad jel­lemző az afganisztáni politikai helyzetre. Szondy Gábor Filmcsillag a politikáról Megjelent Brigitte Bardot önéletrajza „A politika is ugyanolyan szennyes, mint a pornográ­fia” - nyilatkozta a 61 eszten­dős Brigitte Bardot. Most megjelent emlékiratában még a francia államfőről is le­szedte a keresztvizet a hajdani filmdíva. „Jobboldali vagyok - mondta Bardot. - Boldog len­nék, ha Chirac, a várakozások­nak megfelelően, igazi jobbol­dali politikát folytatna. Csak­hogy ő, a szavakkal ellentétben, baloldali irányt követ. Én vi­szont nem kedvelem azokat, akik egyszerre két széken pró­bálnak ülni.” A hajdani filmcsillag nem tagja egyetlen pártnak sem, és szerinte félreértés, hogy azt mondják róla, a szélsőjobbol­dali Le Penhez áll közel. „Le Pen egy alkalommal valóban idézett tőlem valamit, talán azért, mert talált olyan gondola­tot, amelyet felhasználhat.” A kivándorlás gondolatával is foglalkozik BB, mert Fran­ciaország túlságosan megválto­zott, hiányzik közmondásos charme-ja és elapadtak érzel­mei. Ha rászánná magát hazája elhagyására, Olaszország lenne úti célja. S hogy kit tart örökösének? Külalakban, a filmsztár szerint, Claudia Schiffer hasonlít egy­kori önmagára. A filmvásznon Isabelle Adjanit, Sophie Mar- ceau-t, Vanessa Parodist és Emanuelle Beartot kedveli. „A mi autónk” vezeti a leggazdaságosabbak listáját Amerikában mégsem veszik Az amerikai Környezetvé­delmi Hatóság (EPA) évről évre közzéteszi toplistáját az általa legjobbnak tartott autómárkákról. Mindaddig, amíg a „zéróemisz- sziójú” azaz káros anyagot ki nem bocsátó (villany)autók nem kerülnek forgalomba, ad­dig a leggazdaságosabb, a leg­kevesebbet fogyasztó autók állnak a lista élén, minthogy ezek szennyezik legkevésbé környezetünket. Az EPA hétfőn nyilvános­ságra hozott listájának éllovasa a Geo Metro. Ez a kocsi, és ha­gyományos sebességváltóval fölszerelt társa, a nálunk is köz­ismert Suzuki Swift („a mi au­tónk”) azonban közel sem áll ilyen jól az eladási kimutatá­son. Az idén augusztusban mindössze 76 Swiftet adtak el az amerikai üzletkötők, ami igen gyatra teljesítmény, össze­hasonlítva a tavaly augusztusi 534-gyel. Hiába a csekély benzinigény, az amerikai vásárlók nem ér­deklődnek a kiskocsik és az alacsony fogyasztás iránt - vé­dekeznek az eladók. Amíg 1980-ban az autó fogyasztása a kiválasztás második legfonto­sabb szempontja volt, addig ma mindössze a tizenötödik (!) a vásárlók követelménylistáján. Ferenczy Europress Hetente egy előfizetőnket megajándékozzuk! JÓ & OLCSÓ Ruhakereskedéstől Ifjúsági Ház és Viktória u. 3. 8.00-17.00 között ahol bébi, gyermek, felnőtt őszi ruhavásár működik Nyeremény: 4.900 Ft értékű ballonkabát Ön a nyertes: Ha kedd, Kiskegyed! • Rejtvénymelléklet, másfél millió forintos nyereménnyel • Sztár a súgólyukból • Gyerek emlékbe • Az erkélyjelenetet is vállalni kell Kiskegyed- a legolvasottabb női magazin!

Next

/
Oldalképek
Tartalom