Új Dunántúli Napló, 1996. augusztus (7. évfolyam, 209-237. szám)

1996-08-02 / 210. szám

6 Dunántúli Napló Gazdaság 1996. augusztus 2., péntek Eladó baranyai ingatlanok Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytár­saság megbízásából a Kes­keny és Társa Ügyvédi Iroda privatizációs árveré­sen értékesít több pécsi üz­lethelyiséget. Ezek között szerepel a Baranya Megyei Patyolat Vállalat Pécs, Nagy Imre u. 55-57. szám alatti ingatlana, amelynek a bér­leti joga eladó. Ügyancsak a bérleti joga eladó a Pécs, Nagy Imre u. 55-57. szám alatti üzlethelyiségnek, bronzáriumnak és játékte­remnek. A listán szerepel még a Pécsi Fodrász Kisvállalat Diána tér 2. szám alatti ve­gyes szolgáltató egységének bérleti joga. Az üzletekről részletes adatokat, tényeket, és az ár­verés helyét és szabályait az üzleti tájékoztató tartal­mazza. Az ügyletekre je­lentkezni lehet a bánatpénz befizetésével zárt boríték­ban elhelyezett formanyom­tatványokon lehet a Kes­keny és Társa Ügyvédi Iro­dánál (Veszprém, Megye­ház tér 2. tel/fax: 88/ 442- 816) legkésőbb szeptember 12-ig. A vásárlásnál fizetőesz­közként használható E-hitel és kárpótlási jegy is. A kár­pótlási jegyet az értékesítők 174,2 százalékon számítják be. Az árverési procedúrát szeptember 25-én délelőtt 9 órától rendezik fél óránként, az ÁPV Rt. Budapest, Po­zsonyi u. 56. szám alatti 8. emeleti tanácskozó termé­ben. Tulaj donosviszály. Éles kritikával illette az Ikarus Rt. többségi magyar tulaj­donosát, az ÁPV Rt.-t a ki­sebbségben lévő orosz társ- tulajdonos, az ATEX Rt. el­nöke. Jevgenyij Ljubinszkij az autóbuszgyár csütörtö­kön elhalasztott közgyűlése után méltatlannak nevezte, ahogy az ÁPV Rt. ki akarta őket szorítani az Ikarusból. Több a szolgáltató. Ha­zánkban már a GDP 40 szá­zalékát is meghaladja a szolgáltatások részesedése. A pénzügyi szféra valame­lyest növelte arányát, míg a többi alágazat őrzi helyét. A Gazdaságkutató Rt. egész évre szóló előrejelzése 1 százalékos mérséklődéssel számol a továbbiakban. Fizető alap. Az első fél évre 7,8 százalékos hozamot fizet a Pillér I. Ingatlanbe­fektetési Alap. A jegytulaj­donosok összesen 249,6 millió forinthoz juthatnak hozzá augusztus 15-től. Hajba kaptak. Csütörtök­től megszűnt az Üzlet Ma című reggeli televíziós mű­sor. Készítői nem tudtak megállapodni a határozott időre szóló szerződés meg­újításának feltételeiről. Az MNB hivatalos valutaárfolyamai (1 egységre, forintban) (középárfolyamok) Angol font 237,28 Görög drachma (100) 64,85 Német márka 103,45 Olasz líra (1000) 100,40 Osztrák schilling 14,70 Spanyol peseta (100) 121,24 USA-dollár 152,53 Ipari parkosítás Pécsújhegyen Az újhegyi terület kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkezik fotó: löffler (Folytatás az. L oldalról) -Tervünk, hogy a tönkrement gazdasági szerkezet helyett egy új, életképes jöjjön létre Pé­csújhegyen. Vonzó fizikai felté­teleket kell teremtenünk a ma­gas technológiák idecsalogatá- sára - hangsúlyozta dr. Gön- döcs István. A profil tekintetében a ter­melőipar és a kereskedelem egyaránt szóba jöhet a pécsi ipari park tartalommal való fel­töltésében. Az elsők között me­rült fel egy nagyméretű bevá­sárlóközpont, illetve egy or­vosi, egészségügyi eszközöket, anyagokat gyártó üzem létesí­tése, de számos más érdeklődés is van a terület iránt. Egyelőre arculattól függetle­nül a tervek szólnak egy minő­ségbiztosító, egy információs központ, egy vállalkozók útját egyengető inkubátorház, vala­mint számos szerviz, raktáro­zási és egyéb - posta, banki, vámügyi - szolgáltatások lete­lepítéséről. Mindezek létesíté­sénél a kulcsszó az innováció, amely a tervezett tevékenységi körök életképességét is bizto­síthatja. Teljes részleteiben a tanul­mány várhatóan októberben ké­szül el, az elképzeléseket akkor lehet hivatalosan a potenciális befektetők elé tárni. Biztató ér­deklődés már most is van, de reménytkeltőek azok az előre­jelzések is, hogy mind a Kör­nyezetvédelmi és Területfej­lesztési Minisztérium, mind az Ipari és Kereskedelmi Minisz­térium, mind pedig a privatizá­ciós kormányzat biztosított a támogatásról. A célirányos pá­lyázatokat a tanulmány elké­szültét követően lehet benyúj­tani. A park benépesítésének esé­lyeit így látja dr. Göndöcs Ist­ván:-A befektetők idejövetelét nem a telek ára dönti majd el, hiszen az a beruházások érté­kéhez képest nem lesz túl ma­gas. A döntésekben sokkal in­kább érvényesülnek majd az egyéb - infrastruktúrális, kör­nyezeti - feltételek, a térség fo­gadókészsége munkaerő, tu­dományos érték, szabályozók tekintetében. Véleményem és tapasztalataim szerint Pécs kedvező hely ilyen szempont­ból. Az újhegyi terület kiváló infrastruktúrális adottságokkal rendelkezik, közvetlen kijutási lehetőséggel a főútvonalakra, a repülőtérre, ugyanakkor az egyetemi város képzett munka­erőt biztosíthat az új cégek számára. Mindennek ellenére úgy látom, hogy a komoly be­fektetőket nekünk, pécsieknek kell majd megkeresni és ide­hozni, és a siker gyakran múl­hat a személyes kapcsolatok érvényesítésén is. Kaszás E. Villányi remények - A villányi Új Alkotmány Termelőszövetkezet búza- és árpater­mése csak közepes az idén, de a napraforgó, a kukorica, s főleg a szója várható hozama igen biztató. Felvételünkön aratás utáni szalmabálázás Nagyharsány határában. fotó: tóth TÉGLAVÁSÁRLÁSI AKCIÓ a sásdi Tégla Kfl.-nél augusztus 16-áig B 30-os blokk 34 Ft/db raklapon 36 Ft/db Kisméretű 15,50 Ft/db raklapon 17 Ft/db Csereraklap szükséges! Az árak az ÁFA-t tartalmazzad Érdeklődni és befizetni a téglagyárbon hétfőtől péntekig 6.30-tól 14-ig. Telefon: 72/475-180 Tisztelettel várjuk kedves vásárlóinkat! (55431) Szeretne Ön egy dinamikus csapat tagja lenni? OLYAN TERÜLETI KÉPVISELŐT KERESÜNK, aki 22-30 év közötti, minimum éretségizett, széles látókörű, kereskedelmi tapasztalatokkal rendelkezik Somogy, Baranya, Tolna megyében. Biztosítunk: vonzó fix jövedelmet, 13. havi fizetést, szolgálati gépkocsit és a teljesítmény elismerését. Előny: más cégnél szerzett tapasztalat (élelmiszer, ital, vegyi, kozmetikai) Bemutatkozó leveleket rövid szakmai önéletrajzzal, fényképpel a következő címre kérjük a megjelenést követő 2 héten belül: „Somogy, Baranya, Tolna” jeligére Man Trading Kft. 1103 Budapest, Szacsmay utca 37. (55175) CHIPPENDALE Angol Bűtorstúdló A világhírű angol bútorgyár egyedi termékei már Pécsett is megvásárolhatók.- konyhabútorok -konyhai kiegészítők csempék-járólapok- ülőgarnitúrák- ajándéktárgyak- hálószobabútorok- tapéták- függönyök ... a stílus, ami egy életre szól CHIPPENDALE Pécs, Teréz u. 14,-Jókai u. 11. (Római udvar) (55215) Gellert kapott az exportkvóta Visszájára sült el a kormány intézkedése, amellyel kedvező helyzetbe kívánta hozni a termelőket. Manapság nem kell a ke­reskedőknek az exportkvóta, mert külföldön a világpiacit fe­lülmúló áron úgyis eladhatatlan a hazai búza. így aztán most inkább a termelő fizet, csak túladhasson a kiviteli engedélyén. Lassan véget ér az aratás. A termelők a magasabb ár remé­nyében egyelőre kivárnak, nem sietős számukra túladni a gabo­nán. Közöny mutatkozik az ex­port iránt is, hiszen itthon job­ban értékesíthető a kenyérga­bona, mint a világpiacon. Az aratáskor kiderült, hogy a vártnál jóval kevesebb az idei termés. A betakarítással egyide­jűleg elkezdte feltölteni készle­teit az állam is: a világpiaci ár fölött 20-25%-kal, 180-200 dol­lárért vásárolt fel mintegy 420 ezer tonna gabonát. Ez érzéke­nyen befolyásolta a hazai pia­cot, felhajtotta az árakat. Vermes András, a gabona­piac 30 százalékát uraló Agrog- rain Rt. vezérigazgatója szerint az irreális belföldi drágaság megbénította az exportot. Érthető hát, ha a kereskedők nem kapkodnak a kvótákért. A búzakivitel csak a hazai árak normalizálódása után indulhat meg. Erre előbb-utóbb sor ke­rül, véli a vezérigazgató, aki örül, hogy nem kötöttek le előre szállítási kapacitásokat. Az biztos, hogy a belföldi el­látáshoz elegendő lesz az idei termés. Csak az a kérdés, mi­lyen áron? Újvári Gizella Hízó alapanyag és vágósertés ártájékoztató 1996. 30. hét Vételár Vételár Vételár Megye Szektor 15-25 kg 25-35 kg vágós. (Ft/kg) (Ft/kg) (Ft/kg) Baranya Nagyüzemi 300,00 285,00 169,00 Magán 260,00 250,00 149,00 Bács-Kiskun Nagyüzemi 290,00 280,00 169,50 Magán 255,00 250,00 148,00 Békés Nagyüzemi 290,00 280,00 168,50 Magán 255,00 245,00 148,00 Borsod-Abaúj­Nagyüzemi 285,00 280,00 168,00 Zemplén Magán 260,00 245,00 148,00 Csongrád Nagyüzemi 285,00 275,00 167,50 Magán 250,00 245,00 147,50 Fejér Nagyüzemi 285,00 280,00 168,50 Magán 250,00 245,00 148,00 Győr-Moson­Nagyüzemi 290,00 280,00 169,00 Sopron Magán 255,00 250,00 149,00 Hajdú-Bihar Nagyüzemi 285,00 280,00 169,00 Magán 255,00 250,00 150,00 Heves Nagyüzemi 285,00 275,00 167,50 Magán 250,00 245,00 148,00 Jász-Nagykun­Nagyüzemi 285,00 275,00 167,50 Szolnok Magán 250,00 245,00 141,00 Komárom­Nagyüzemi 285,00 280,00 168,00 Esztergom Magán 250,00 240,00 150,00 Nógrád Nagyüzemi 285,00 280,00 167,00 Magán 250,00 245,00 148,00 Pest Nagyüzemi 285,00 280,00 168,50 Magán 250,00 245,00 150,00 Somogy Nagyüzemi 285,00 280,00 167,50 Magán 250,00 245,00 148,00 Szabolcs-Szatmár­Nagyüzemi 280,00 275,00 169,00 Bereg Magán 255,00 245,00 150,00 Tolna Nagyüzemi 280,00 275,00 167,50 Magán 250,00 240,00 148,00 Vas Nagyüzemi 285,00 280,00 169,50 Magán 250,00 245,00 150,00 Veszprém Nagyüzemi 280,00 275,00 167,50 Magán 250,00 240,00 148,00 Zala Nagyüzemi 285,00 275,00 168,50 Magán 250,00 245,00 150,00 Süldő Süldő Vágó­15-25 kg 25-35 kg sertés (Ft/kg) (Ft/kg) (Ft/kg) NAGYÜZEMI ÁRAK 285,79 278,42 168,21 KISTERMELŐI (MAGÁN-) ÁRAK 252,37 245,26 148,34 ORSZÁGOS ÁTLAG 269,08 261,84 158,28 Forrás: AKII - Magyar Mezőgazdaság M O L s i MODUL-SZfitlT.ELEP D U r Pécs, Mecsekalja-Cserkút Tel.: 72/254-719 ■ Brikett ■ - 1 220 Ft/q ■ Cseh és lengyel fekete szenek 1 440 Ft/q ■ Lengyel dió II. 1 280 Ft/q ■ Barnaszén (cseh) 1100 Ft/q ■ Iszapszén 840 Ft/q ■ Cseh daraszén 1010 Ft/q ■ Vágott tűzifa 600 Ft/q Az árak az AFA-I tartalmazzák! Az árok az INGYENES gépi felrekást tartalmazzak! VISZONTELEDÓKNAK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKET BIZTOSÍTUNK! Önkormányzatok, intézmények szénellátását szerződéssel vállaljuk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom