Új Dunántúli Napló, 1996. július (7. évfolyam, 178-208. szám)

1996-07-01 / 178. szám

Alakulóban a magyar Nehogy „Ófalu” Németország szilíciumvölgy legyen a Zengőbői! az Euróba-bajnok (5. oldal) (6. oldal) (16. oldal) Kétévente rendeznek világtalálkozót A nyári betegségek elkerülhetők Sikerrel zárult vasárnap a Ma­gyar Polgármesterek első világ- találkozójának ötnapos ese­ménysorozata Gödöllőn, ahol ezernél több hazai és külföldi település vezetői jöttek össze. A záró ülésen Gémesi György, a rendezvényt szervező Magyar Az már biztos, hogy családi ház fűtéséhez a háztartási tüzelő­olajnak csak múltja van, a jövőt kényelmi, szabályozhatósági, környezetvédelmi és nem utolsó sorban anyagi okok mi­att a gáz jelenti. De melyik gáz? A vezetékes, vagy a tartályos propángáz, vagy a pb-gáz? A szolgáltatók a nagy üzlet remé­nyében megkezdték a csendes háborút a fogyasztók kegyeiért. A többségi német (Ruhrgas és VEW) tulajdonban lévő Önkormányzatok Szövetsége elnöke bejelentette külön egye­sület alakult annak elősegíté­sére, hogy minden magyar tele­pülésnek legyen egy határon túli testvérvárosa, községe, hogy a különböző országok polgárai ezáltal is közelebb ke­DDGáz Rt. kidolgozta Baranya 2000-ig szóló középtávú háló­zatfejlesztési terveit, elvégre te­lepüléseink alig több mint egy- tizedét látják csak el jelenleg vezetékes földgázzal. Jelentős fővezetékek hiányoznak a teljes körű ellátáshoz, ezért a fejlesz­tések csak fokozatosan és nem csekély vállalati és lakossági hozzájárulással valósíthatók meg akkor, ha a gazdaságossági számítások szerint azok 10 éven belül megtérülnek, és ezen rülhessenek egymáshoz. A résztvevők elhatározták, hogy ezentúl kétévenként megrende­zik a magyar polgármesterek világtalálkozóját. A zárónap befejezéseként rendezték meg a Magyar szabad­ság napja kulturális programot. időn belül a háztartások és a nagy fogyasztók legalább 70%- át elláthatják. A program sze­rint Komlón és térségében 5, Nyugat-B aranyában 26, Dél- Baranya és a BCM Rt. ráköté­sével 23, Marázán és térségé­ben 18, Eszak-Baranyában is 18 település a hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésével vezetékes földgázhoz juthat. Mi lesz azokkal a települések­kel, amelyek még a vezetékes (Folytatás a 3. oldalon) Van néhány olyan tünetcso­port, mely elsősorban a nyári időszakban jelentkezik, s rontja meg a szabadság heteit. Annyira már a legtöbben óva­tosak, hogy tudják: ha túlságo­san sokat vannak a tűző napon, napszúrást kaphatnak, a me­leghatás értágulatot eredmé­nyez, és zavart teremt a kerin­gési rendszerben is. Ha felhe- vült testtel hideg vízbe ugra­nak, szívüket túlságosan nagy terhelés éri, ez akár halálos is lehet. Hidegvizes úszómeden­cékben több baleset is történt ilyen okból országszerte, de ugyanez vonatkozik a szabad vizekre is. Nyáron azonban olyan be­tegségeket is felismerhetünk, amelyekre év közben tettünk szert, csak éppen eddig nem tudtunk róla. A Bőrgyógyá­szati Klinika adjunktusával. dr. Battyáni Zitával erről be­szélgettünk.- Ilyenkor tűnnek szembe azok a világos foltok, melyek elsősorban a váltakon, a háton találhatók. Ha ilyen jelet lá­tunk, tudnunk kell, hogy ezt sar- jadzógomba okozza. - kezdte. Sokan napgombának is ne­vezik ezt, pedig nem a nap a bűnös, csak a napfény teszi lát­hatóbbá. A sarjadzógomba té­len fél vagy egy centiméter át­mérőjű, finoman hámló, bar­náspiros folt alakjában tűnik fel, de ezt többnyire észre sem vesszük. A bőr felületén he­lyezkedik el, a nap hatására el­pusztul és lepotyog, de a keze­lés ennek ellenére hónapokig is eltarthat. Sokszor a hajas fejbő­rön is találni ilyen telepeket, a lehulló hajjal pedig rákerül a testre. (Folytatás a 3. oldalon) A gáz elég, de melyiket válasszuk? A hosszabbítás előtt Herke Imre ad tanácsot Pest Rolandnak FOTÓ: LÖFFLER GÁBOR Labdarúgás: Továbbra is NB I-es a Pécs Nem sok hiányzott a meglepetéshez - sok pécsi drukker szerint a tragédiához - tegnap Újmecsekalján. A tiszakécskei 0-0 után ugyanis nem csupán a rendes játékidő, de a hosszabbítás is gólnélküli döntetlent hozott az NB I. osztályozó- ján - a PMFC labdarúgói csak öt berú­gott büntetőt követően lehettek bizto­sak abban, hogy ősszel az első ligában folytathatják. Balogh kapuson múlott minden - azon, hogy egy tizenegyest védeni tudott. Fellélegezhetnek tehát a futball ked­velői, de a csapat 1995/96-os teljesít­ményét figyelembe véve sajnálattal kell leírnunk: a pécsi labdarúgás hagyomá­nyaihoz méltatlanul szerepelt a PMFC. Remélhetőleg az építkezés és a meg­erősödés éve következik. Pauska Zs. (Tudósítás a mérkőzésről a 16. oldalon) Folytatódik Pécsett a TRIBU-tárgyalás Kedden 11 órától folytató­dik Pécsett, a Baranya Me­gyei Bíróságon az egykori komlói betétgyűjtő cég, a TRIBU pere. A héten ese­dékes tárgyalási napokon feltehetően a beidézett, de eddig valamilyen okból meg nem jelent tanúk kihallgatá­sára kerül sor. Mától nem fogadják el a papír 50-est Hétfőtől már nem számít törvényes fizetőeszköznek Magyarországon az 50 fo­rintos bankjegy. A Magyar Nemzeti Bank június 30- ával kivonja a bankót a for­galomból, az azonos címletű érme azonban továbbra is érvényes marad. Az MNB pénztáraihoz hasonlóan a Magyar Posta és a jelentő­sebb kereskedelmi bankok még ez év végéig elfogadják az 50 forintos bankjegyeket. Súlyos baleset a 71-es főúton Négy személyautó ütközött vasárnap délután 14 óra 45 perckor a 71-es főúton, Bala- tonfűzfő és Almádi között. A baleset során kilencen sérül­tek meg, köztük öt kisgye­rek. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügye­letesétől kapott tájékoztatás szerint a balesetet az okozta, hogy a Fűzfőről Almádi felé tartó Opel Kadett eddig is­meretlen okból áttért a me­netirány szerinti bal oldalra és frontálisan ütközött egy Nissannal. Ebbe rohant bele egy Wartburg, majd egy Re­nault gépkocsi. A két utóbbi járműben senki sem sérült meg. A balesetet okozó Opel vezetője egy fűzfői férfi az ütközéskor beszorult az au­tóba, őt a tűzoltók szabadítot­ok ki, majd mentőhelikopter szállította a veszprémi kór­házba. A külföldi részvény zöldebb Igencsak elcsodálkoznak majd azok a részvénytulajdonosok, akik a hét elején Cofinec érték­papírt jegyeztek. Előfordulhat ugyanis, hogy a többségi tulaj­donos úgy dönt, részvénycserét hajt végre, s a régi értékpapíro­kat csak a Kanári-szigeteken lévő bankban lehet átváltani. Ekkor ugyanis vagy elutazik a részvénytulajdonos a megjelölt helyre vagy veszni hagyja az értékpapírjait. Mindez persze szélsőséges példa, ám ez is megtörténhet. Az elsőként Magyarországon is megvásárolható külföldi érték­papír tulajdonképpen egy próba volt, s mint ilyen, számtalan bi­zonytalanságot tartalmazott. A magyar pénzügyi szervek ugyanis mindezidáig csak a külföldi befektetéseket támo­gatták, a spekulációs tőkekihe­lyezést általában nem engedé­lyezték. Az OECD-csatlakozá- sunknak viszont feltétele volt, hogy a magyar állampolgárok forintért is vásárolhassanak külföldi értékpapírt. Hogy azért a kecske is jóllakjon és a ká­poszta is megmaradjon, az OECD-feltételt betartva tették lehetővé a külföldön már jegy­zett, Magyarországon is vállal­kozásokkal rendelkező (Petőfi Nyomda, Kner Nyomda) fran­cia Cofinec cég papírjainak nyilvános forgalomba hozata­lát. A részvényt csak meghatáro­zott magyar brókercégeken ke­resztül lehetett vásárolni. Az igénylők nem is kapják meg a részvényt, csak az értékpapír tulajdonjogát bizonyító Globá­lis Letéti Igazolást. (Folytatás a 3. oldalon) A szabadság napja Mohácson Mohácson már hagyomány, hogy megün- neplik a szovjet katonák kivonulásának évfordulóját, tegnap a Kereszténydemok­rata Néppárt szervezésében ötödik alka­lommal rendezték meg a Magyar Szabad­ság Napja ünnepségsorozatot. A város vendége volt dr. Giczy György, a KDNP országos elnöke és dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke. A Fogadalmi Templomban 10 órától tartott ünnepi istentiszteletet Csősz István katolikus esperes-plébános, majd az eső­ben száznál is többen hallgatták a Szabad­ság téri emlékműnél a Mohács-Palotabo- zsok-Somberek ifjúsági fúvószenekara játszotta himnuszt, s a szavalatot követően a KDNP elnökének ünnepi beszédét.-Öt esztendővel ezelőtt, amikor az utolsó szovjet megszálló katona, Silov tá­bornok elhagyta az országot, valósággá (Folytatás az 5. oldalon) FOTÓ: LÖFFLER GÁBOR Csősz István esperes celebrált misét <

Next

/
Oldalképek
Tartalom