Új Dunántúli Napló, 1994. február (5. évfolyam, 31-58. szám)

1994-02-20 / 50. szám

Kevesebben A balatonfüredi edzőtáboro­zással befejeződött az NB Il-es paksi labdarúgók alapozása. A bajnoki nyitányig a formábaho- zás időszaka következik, bár eddig is több edzőmérkőzést játszottak, például az ÚTÉ, a Parmalat és a Vác csapataival. Mihalecz István, a paksiak szakvezetője úgy érzi, hogy a felkészülés jól sikerült, bár ezt majd végsősoron a bajnoki mérkőzések eredményei fogják eldönteni. Az őszi gólképtelen csatársor erősítésére átigazolták Magyar Zsoltot, a PMSC-ből, és Farkas Simont a Haladásból. A mester bízik abban, hogy az öt támadóból - Farkas, Fejes, Kádár, Magyar, Porga - sikerül ütőképes csatársort összehozni. Jenei sajnos sérült. A dunapartiak 24-es keretét 20 főre szűkítette a szakosz­tályvezetés, így Kulcsár, Prant- ner, Sánta és Somogyi szabadlis­tára került, akik megfelelő je­lentkezés esetén azonnal iga­zolhatók. Zerza József Újabb boksz-halál Újabb szomorú hír érkezett az ökölvívás világából. Az Egyesült Államokban egy ama­tőr bokszmérkőzésen a 28 éves Donell Lindsey olyan súlyos fejsérülést szenvedett a Tom McLeod elleni csatában, hogy ájultan esett össze. Az ütés olyan erősnek bizonyult, hogy a gyors orvosi beavatkozás is ha­tástalannak bizonyult - Lindsey két nap múlva, szerdán meghalt. Jim O’Hara, a Minnesota Ál­lami Ökölvívó Szövetség titkára elmondta, a szövetség kényte­len lesz nyomozást indítani az ügyben. Köss segélye Együttérzéséről tett tanúbi­zonyságot Johann Olav Köss, a norvégok kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázója (1500 és 5000 m). Köss, miután megszerezte második aranyér­mét a lillehammeri téli ötkari­kás játékokon, felajánlotta az Olimpiai Segélyakció Szaraje­vóért akció keretében minden pénzjutalmát, amit az olimpiai aranyérmekért kapott (30 000 dollár).- Ma Szarajevó népéért kor­csolyáztam. Ezúton elküldöm összes prémiumomat a boszniai város rászorultjainak. Ezzel próbálom felhívni az egész vi­lág figyelmét arra, hogy vannak olyan embertársaink, akik na­gyon váiják a segítségünket - nyilatkozta Johann Olav Köss, a norvégok kedvence, miután szerdán másodszor is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Az Olimpiai Segélyakció Szarajevóért 1992-ben jött létre. Olyan szervezetek is tá­mogatják, mint a Vöröskereszt, a norvég kormány és a lille­hammeri téli olimpia szervező- bizottsága (LOOC).- Szeretném felkérni összes honfitársamat, hogy fejenként csak 10 koronát adakozzanak az olimpiai segélyszervezetnek minden norvég aranyérem után; ebből tekintélyes összeget gyűjthetünk össze - tette hozzá Köss. Madridi skinheadek Ismét bebizonyosodott, hogy a fajgyűlölet nem csak a német sport világára jellemző. A mad­ridi rendőrség letartóztatott négy szkinhedet, akik alaposan gyanúsíthatok egy kolumbiai származású fotóriporter megve- résével. Az eset az Atletico Madrid - Real Madrid össze­csapáson történt, ahol a négy fi­atalember belekötött a fotóri­porterbe, akit könyörtelenül - és senkitől sem zavartatva - megvertek, megrúgdostak. A rendőrség a letartóztatott szkin- hedeket már jól ismerte, hiszen régóta körözték őket két fiatal megkéselése miatt. Baranya idei első országos bajnoka Knoch Balázs hamarosan kinövi korcsolyáját Ez a fiú még nem tervezhe­tett állandó korcsolyát magá­nak. Kinövi ugyanis, mert csu­pán 15 éves. Knoch Balázs, a pécsi Szivárvány JSC sporto­lója szerezte Baranya első or­szágos bajnokságát. A tehetsé­ges fiatalember megnyerte a Székesfehérváron rendezett rövidpályás gyorskorcsolya utánpótlás országos bajnokság több távját. Edzője, Aczél Ta­más szerint is szép jövő állhat előtte ebben a sportágban.- Miért éppen ezt a sport­ágat választottam? Unokatest­vérem vitt le annak idején egy toborzóra, aztán ott is marad­tam. Lehet, hogy ebben közre­játszott az is, hogy a többieknél gyorsabban elsajátítottam az alapelemeket - mondta Knoch Balázs. Felkészüléséről faggatom, miután megmutatja az a szép serleget és érmet, amit győ­zelméért kapót. A felkészülés­ről szóló mondatai nem ily fé­nyes helyzetet tükröznek.- Sajnos, csak téli időszak­ban tudunk igazán készülni. Ekkor is mi fizetjük a műjégpá­lya bérleti díját, hiszen a pécsi önkormányzat nem támogatja az egyesületet - teszi hozzá Ba­lázs, aztán újra az anyagi ügyek részleteiről szól. - Nyá­ron is lehetőségünk van egy felkészülési táborra Tiszaújvá- rosban, önköltséges alapon. A mi egyesületünkből nyolcán így is részt vettünk. Balázs egyébként az ötszáz métert 49,13 másodperccel, a nyolcszáz métert 1 perc 21,23 másodperccel, országos ser­dülő csúccsal nyerte, ezer mé­teren nyújtott teljesítménye (1 perc 42,78 másodperc) is fel­nőtt első osztályú eredmény­nek számít. Szüleinek segítségéről is be­szél Balázs, hiszen támogatá­suk nélkül igen nehéz lenne például az is, hogy megvaló­sulhasson az álma, résztvehes- sen Magyarország képviseleté­ben a junior rövidpályás gyorskorcsolyázó vb-n. Ja, és a kori. Holland gyárt­mány, többtízezer foint az ára, meg még a az élezeő szerkeze­tek és tartozékaik.- Március elején lesz a fel­nőtt országos bajnokság, talán a döntőig is eljuthatok - fejezi be a beszélgetést Knoch Ba­lázs, aki elárulja: a kanyarban, a gyorskorcsolyázókra jel­lemző, a laikusoknak némileg furcsának tartott kézmozdula­tok közül ő azt választja, hogy a kanyarban az egyik keze há­tul maradjon, hátha elesik. Ta­lán nem. Sok sikert, Balázs! Bozsik L Szexvizsgálat mindenkinek nyálminta-vétellel Az AFP francia hírügynök­ség a téli olimpia ideje alatt tar­tandó szex- és doppingvizsgála­tokról kérdezte a NOB orvosi bizottságát.-Minden hölgysportoló tu­dott válaszolni a különböző jel­legű kérdésekre, amelyeket a vizsgálat alkalmával feltettek neki - mondta a NOB orvosi bi­zottságának vezetője, Dr. Pat­rick Schamasch. Annak ellenére, hogy még sok versenyzőnő véleményét nem ismerik, az eddigi tapaszta­latok szerint a hölgyek az új módszer, azaz a nyálminta tesz­telése mellett foglaltak állást, szemben a nőgyógyászati vizs­gálatokkal.- Az eddig megkérdezett sportolónők 25 százaléka egyál­talán nem ért egyet a nőgyógyá­szati vizsgálatok bevezetésével - folytatta dr. Schamasch. ­Ezenfelül az új módszer nem fog semmiféle meglepetést tar­togatni a hölgyek számára, nem úgy mint az Albertville-ben használt teszt. A doppingvizsgálatokat az olimpiai előírásoknak megfele­lően fogják végezni. Ennek az ellenőrzésnek az egyes versenyszámok első négy helyezettje, valamint két másik, véletlenszerűen kiválasztott versenyző köteles alávetni ma­gát. A vizeletmintákat egy oslói laboratórium fogja analizálni. A jégkorongozók esetében pedig egy, szintén véletlenszerűen ki­választott játékost vizsgálnak majd meg csapatonként. Ami a vérvizsgálatot illeti, ezt a módszert, mivel fennáll az idegen vérrel való érintkezés, s így az AIDS-fertőzés veszélye, a lillehammeri olimpián már nem fogják alkalmazni. Elhunyt Varjú Vilmos 57 esztendős korában elhunyt Varjú Vilmos. A nagyszerű súlylökő a KÖZÉRT, majd az Ú. Dózsa színeiben 13 szabad­téri (ritka bravúr: tíz alkalom­mal megszakítás nélkül érde­melte ki a büszke címet) és egy fedettpályás magyar bajnoki aranyérmet szerzett pályafutása során. Negyvenkilenc alka­lommal volt válogatott. Első or­szágos csúcsát 1958-ban érte el, rá egy évre már 18 méteren fel­üli dobással hívta fel magára a figyelmet. 1960. júliusában Eu- rópa-csúcsra lehetett büszke (18,67 méter), 1962-ben a 19 méteres „álomhatárt” is túlszár­nyalta. Ugyanabban az évben Európa-bajnokká avatták. Az 1964-es tokiói nyári olimpián bronzérmet vehetett át. 1966-ban a fedettpályás Európa Játékokat nyerte meg, majd 19,62 méterre javította a sza­badtéri Európa-csúcsot. Michael Jordan nyilvános edzése A Chicago White Sox ameri­kai baseball csapat edzőtáboro­záson tartózkodik Floridában, ahová a város híressége, Mi­chael Jordan (31), a profi kosár­labda bajnokságban (NBA) sze­replő Chicago Bulls visszavo­nult és pályát módosított sztárja is elutazott. Jordánt a chicagói együttes arra kötelezte, hogy esetleges leigazolása előtt a Nashville Sounds-nál szerezzen tapasztalatot, amely a „Fehér Zoknik” másodosztályú fiók­csapata. Á White Sox vezetősége úgy döntött, hogy Michael Jordan ­fejlődése érdekében - részt ve­het az elitcsapat edzőtáborozá­sán. Jordan nem is hagyta ki a lehetőséget, s a héten már a nyilvánosság előtt is részt vett az edzéseken. A 198 cm-es sportoló tréningje rengeteg fu­tásból és ütésből áll. A 45-ös számot viselő Jordannek még van mit finomítania a techniká­ján, de népszerűsége már a leg­nagyobb baseball-sztárokéval vetekszik, ugyanis edzésein rendszeresen 250 riporter és új­ságíró jelenik meg. Természetesen nem min­denki örült Jordan hirtelen és radikális sportágváltásának. Példa nélkül álló tettét excsa- gata sínylette meg leginkább. - En csak annyit tudok kérdezni, hogy miért? - mondta értetlenül Bobby Hansen, a Chicago Bulls „természetes módon” visszavo­nult játékosa. Ha Jordánnak rövid időn be­lül sikerül a pályamódosítás és sikeres baseball-játékos lesz, akkor a Chicago White Sox minden további nélkül szerző­dést köt vele. Ezt a nem min­dennapi gázsival járó kecseg­tető ígéretet a klub elnöki testü­leté is megerősítette. Az év játékvezetője Somogy megyében Cservölgyi mindig a magáét fújja A Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség döntése szerint - múlt évi tevékenysége alapján - Cservölgyi József barcsi játék­vezető, az NB III-as keret tagja lett az „ Év játékvezetője So­mogybán ”. Eddig a hír, s a megye labda­rúgó berkeiben járatosak egyál­talán nem lepődtek meg. A bar­csiak egykori jóképességű lab­darúgója - miként egykor a lab­dát bűvölve - játékvezetőként is sokszor felhívta magára a fi­gyelmet. A sportág szeretete ’’ragályos” a Cservölgyi-csa- ládban, hiszen fiát a tehetségek között tartják nyilván a barcsi ifiben, testvére - Tibor - pedig ugyancsak fújja a sípot a me­gyében, és tagja az NB III-as partjelző keretnek is. József - ebbéli minőségében - tizenkét éve van a pályán, miután egy makacs térdsérülés ideje korán elválasztotta a futballabdától. Elválasztatta? No, azért nem egészen, mert mint mondja, a kispályán ma is rendszeresen „nosztalgiázik”. Önmagát is az­zal nyugtatja, hogy szükség van az állandó mozgásra, mert enél- kül a játékvezetés elképzelhetet­len. Nem titkolja, életeleme a mozgás, az egyik biztosító tár­saság ügynökeként amúgy is ál­landó jövés-menésben van. Az emberekkel való kontaktus te­remtést így aztán mindkét „pá­lyáján” gyakorolhatja. Milyen játékvezető is Cser­völgyi József? Illetékesebbtől aligha kérdezhettem volna meg. Szilvási József, SLASZ-elnök véleménye: - Jóskát nyugodt, higgadt, megfontolt játékveze­tőnek tartom. Sohasem kíván főszereplő lenni a pályán, több­nyire a játékkal törődik és sike­resen tudja függetleníteni magát a játékvezetőt zavaró körülmé­nyektől. Egy volt FIFA-bírótól ennél elismerőbb szavakat aligha kaphat bárki. Na, de hát ezért a megyei „numero 1” rangért mégis csak kellett valamit ten­nie mondom Cservölgyi József­nek.-A hibázás lehetősége min­dig benne van a játékban, de egy valami megnyugtat: én fel­készületlenül sohasem megyek vezetni. Van, amikor magam is észreveszem a tévedésem, de sokat adok partjelzőim vélemé­nyére is. Egyébként ebben az elsősé­gemben az ő kellő köreműködé- sük is benne van. Ettől függet­lenül időnként felül bírálom jel­zéseiket, de sohasem bántó szándékkal. Alapvetőnek tar­tom, hogy az elkövetett hibámat ott a pályán, kompenzálással ne tetézzem.- Ettől függetlenül ön sem tagadhatja, hogy vannak ked­venc együttesei, és természete­sen olyan csapatok, melyeket kevéssé kedvel.- Ha tagadnám, senki sem hinné el. De ha a számomra rá­zósnak tűnő helyre utazom, fo­kozottabban vigyázok. Hogy miket produkál az élet? Például a Gerjen általam vezetett mér­kőzést még sohasem nyert meg, mégis - ha szabad egyáltalán ezt a kifejezést használni - a kedvenceim közé tartozik, és azt hiszem, hogy a vezetőik és szurkolóik is szimpatizálnak ve­lem.- Bizonyára akad ellenpélda is?- Ha már belementem ebbe a játékba! A PVSK-nak például megannyi győztes mérkőzését vezettem, de egyszer valame­lyik játékosa megsértette a part­jelzőmet, akinek jelzésére kény­telen voltam az illetőt kiállítani. Csapatuk kikapott, és ezt nekem azóta sem tudják megbocsátani.- Manapság módosítják a labdarúgás néhány alapszabá­lyát. Mi a véleménye a most módosított lesszabályról?- Mindenek előtt egyetértek vele, bár tudom, hogy alaposan megnehezíti a munkánkat és to­vább növeli a felelősségünket. De hát az egész játékvezetés erre a felelősségvállalásra épül. Jutási Róbert • • Önnek van szabálykönyve? A Magyar Televízió egyik legjobb ötlete a Telesport­ban megindított „A bírónak nincs videója” elnevezésű sorozat. Szembesülhetnek itt a játékvezetők esetleges tévedéseikkel. Nos, ahogy a bírónak nincs videója, úgy a laikusnak sokszor nincs szabálykönyve. Minden idény előtt össze­hívják a játékvezetőket, hogy együtt vitathassák meg a gondokat, véleményt cse­rélhessenek egymással, fizi­kai képességeik javítását, a nagy megterhelés ellenére kellemes körülmények kö­zött rendezhessék. így történt ez most is. A Tatán megrendezett leg­utóbbi edzőtáborban a já­tékvezetők tesztet is kitöltöt­tek. A kérdések közül idé­zünk néhányat Vavika Fe­renc pécsi játékvezető jóvol­tából. A játékvezetőknek ugyanis szabálykönyvük van, de a teszt kitöltésekor azt sem használhatták. 1. Megengedhető-e, hogy a kapus partdobást végezzen? 2. Miként lehet cserélni, és mikor tekinthető a csere befe­jezettnek? 3. A cserére készülő, mele­gítő cserejátékos egy kővel megdobja a játéktéren a labda után futó ellenfelét. A játék­vezető, ezt látva, megszakítja a játékot. Hogyan jár el a to­vábbiakban? 4. Mikor kell az elfecsérelt időt beszámítani? 5. Dobhat-e gólt a kapus az ellenfél kapujába? 6. Ha a büntetőrúgást meg­ismétlik, mert a kapus elmoz­dult, ugyanannak a játékosnak kell-e ismét rúgnia? * 1. Igen. 2. Ha a lecserélendő el­hagyta a játékteret, a cserejá­tékos pályára léphet a felező­vonalnál, amikor a játék áll, és a játékvezető engedélyezi. 3. A cserejátékost kiállítja, és labdát ejt onnan, ahol a labda, a sípszó pillanatában volt. Ha a kapuelőtérben tör­tént, akkor az ötésfeles vona­láról. 4. Mindenkor a megfelelő félidő végén. 5. Igen, saját tizenhatosán belülről, és ha a labda játék­ban van. 6. Nem, bármely játékos el­végezheti. B. L. 10 új VDN 1994. FEBRUÁR 20., VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom