Új Dunántúli Napló, 1993. november (4. évfolyam, 298-327. szám)

1993-11-13 / 310. szám

4 uj Dunántúli napló Események - Programok 1993. november 13., szombat MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából SZILVIA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.42, nyugszik 16.14 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 10-12, valamint 14-16 óráig a 415-000-es telefonszámon. Hírszerkesztő: PATAKI VERONIKA Szerkesztőségi hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 415-000-es számon NAGY ISTVÁN Értékrendek Van, áki a pénzben, gyönyö­rökben, más az uralkodásban, néhányan a tudásban, a lélek mélységeiben látják az élet ér­telmét. Arisztotelész háromféle embert ismer: az élvhajhászót, a hatalomvágyót és a bölcset. Az emberi eszmélet primitív foka a pénz istenítése: a gyönyörök szeretete, melyekhez a pénz, mint minden anyagi érték közös nevezője által juthatunk. A ha­talom szerelmese az emberi kapcsolatok bonyolult rendsze­rében próbál lavírozni. A bölcs a dolgok lényegét kutatva az öröknek vélt értékek fényében sütkérezik. Bennünk többnyire mindhárom értékrend jelen van, arányuk más. Ritka a szélsősé­ges pénzimádó, a világból ki­vonult bölcs is. Mindannyian feltesszük az életünket valamire anélkül, hogy az élet értelmébe belegondolnánk. Katona G. Időjárás Túlnyomóan borult időre kell számítani, sokfelé havazással. Néhol havaseső, ónos eső, eső is előfordul. A délkeleti, keleti szelet többfelé élénk lökések kí­sérik. Erdőt kedvelő A Szilvia név a latin alapszó nyomán erdőt kedvelőt jelent. Ma ünnepelnek a Szaniszlók is. Ez a név szláv eredetű, jelen­tése: állhatatosságával dicsősé­get szerzett. — Minusz 10 fok nappal. Tegnap 10 órakor Pécsett, a mi­sinai tévéállomás hőmérője mi­nusz 10 fokot mutatott, amire eddig nem volt példa november közepén. A péntekre virradó éj­szaka minusz 11 fok volt az 530 méter magasan lévő hegytetőn. — Együttműködés. A Me­csekurán Kft 1994-re szerződést kötött a Paksi Atomerőmű Részvénytársasággal. így bizto­sítva jövőre is a kft. működése, teljes létszámának foglalkozta­tása, sőt további munkaerő-fel­vételre nyílik lehetőség. — Egyre több roncskocsi. Több mint kétszáz roncskocsi akadályozza Pécsett az autósok és a járókelők forgalmát. A Vá­rosgondnokság és a Közterület Felügyelőség naponta elszállítja az elhagyott kocsikat, mégis napról napra nő a gazdátlan au­tók száma. — Romániaiak kérték fel­vételüket. A Csíkszeredái pol­gármester és a Nemzeti Női Liga meghívására vasárnap egyhetes látogatásra utazik a pécsi Magyar-Román Baráti Társaság küldöttsége Erdélybe azzal a céllal, hogy létrehozzák a Csíkszeredái fiókot. Találkozó lesz azokkal a román polgárok­kal, akik felvételüket kérték a társaságba. — Bomba-riadó volt tegnap a pécsi Köztársaság téri Iskolá­ban. A több mint 500 gyerek egy órám át az udvaron tartóz­kodott. A tűzszerészek nem ta­láltak robbanóanyagot. — Roncsautók derbyjét rendezi vasárnap 14 órakor 6 fi­atal Görcsönyben, a temető mögötti, volt téglagyárban. Edzés és benevezés reggel 8-tól. Még várnak amatőr je­lentkezőket. Érdeklődni lehet Berkó Bélánál, a 372-521-es te­lefonon. Vízállások: Mohács 264 cm, apadó, 9,0 fok, Őrtilos 84 cm, áradó, 5,0 fok, Barcs 174 cm áradó, 9,6 fok, Drávaszabolcs 264 cm, apadó, 8,1 fok. HULLÁMPALA 112x175 cm 340 Ft ÁFÁS áron kapható 8.00 - 16.00-ig PÉCS-ÜSZÖGPUSZTA Tel.: 72/310-311/65 Az orffíi völgybe beköltözött a csend Csillog a Pécsi tó vize, s rezgő tükörén apró hullámok sodródnak a part felé. Csak a fák ritkuló lombjai zizegnek az őszi fényben. Kiss Sanyi bácsi még mindig reménykedve száll csónakba. Van mit pótolnia, hiszen nyugdíjas éveire ragadta el a horgászkedv. Bősz Gáspár a partról kíván sok szerencsét. Úgy beöltözött, mintha már tél lenne. Ő megelégszik egy partközeli fogással is. A házak körül már az őszi takarítással foglalkoznak. El­száradt virágok, levelek terítik be a kerteket. A horgászszek­ciókban szinte egymáshoz búj­nak a bungalowok, míg az út felettiek némelyike családi háznak is beillik. Az orfűi nya­ralókon végigmérhető az épí­tési előírások időnkénti válto­zásai. A telekméretek nem ép­pen emberi léptékűek. Erősen vitatható a múlt, a minikért, a miniház. Sokan ki is bővítették azóta, vagy tetőtérbeépítéssel csináltak helyet a családnak, a gyerekeknek, az unokáknak, vagy éppen a külföldi vendég­látásnak. A Dollártanya felőli oldalon nem zsibonganak csapatostul a gyerekek, kiürültek a táborok, az üdülők. A Száztelek kes­keny utcácskáiban csak néhány autó áll a házak előtt. A Sport utcában építkeznek, átalakítják a húsz éves házikót. Ők is ki­nőtték, és most egyúttal kor­szerűsítik, mint nemrég a Gé- mesi Lászlóik. Szolga Rezsőik most is itt töltik a hétvégeket. Szerény kis víkendházukat az elsők közt építették, amikor még alig lehetett autóval fel­jutni a dombra. Asbóth Gyulát mindig szerszámmal a kezében látni, állandóan tesz-vesz, szorgoskodik. Telkén minden az ő munkáját dicséri. A Verseny utcában a lehul­lott leveleket gereblyézik ösz- sze. A sarkon még nyílik a ró­zsa és halkan berreg a fűnyíró­gép. Gazdátlan cicák keresnek téli búvóhelyet. Másutt vízte­lenítenek, téliesítik a házakat. Tavaszig csak ellenőrizni jön­nek ki, mert többen is pana­szolják, hogy mostanság egyre-másra tűnnek el a hol­mik, pedig itt húsz éven át is­meretlen volt a lopás. Egymá­séra vigyáztak az emberek. Most meg idegenek szüretelték le a gyümölcsöt. Még a meg­maradt, értékes építési anyag­nak is lába kél. Úgy látszik, erre az új jelenségre is fel kell készülni. • Odébb éppen ágyneműt gyömöszölnek be egy autóba. Takarítanak, rendezik a háza­kat. Ősszel és tavasszal van a legtöbb munka itt, az üdülőte­rületnek illik egész évben szépnek lennie. R. Gy. Újabb autószalont nyitott tegnap a pécsi Autó Profi Kft. A Búza téren megnyílt szalonban a Wolksvagen-csoporthoz tartozó üzemek termékeit mutatják be és természetesen árusítják is. Vörös Ferenc, a kft. tulajdonosa annak a reményének adott hangot, hogy a megyében a szalon megnyitásával még több autó kerül eladásra, amit Kanyó László, a Porsche-Hungaria, a ma­gyarországi Wolksvagen autók legnagyobb forgalmazójának sajtófőnöke is megerősített: az idén 30 százalékkal növekedett a német cég magyarországi forgalma. Ma az autósoknak 14-től 15 óráig adózási tanácsokat adnak, majd divatbemutató színesíti a programot. Fotó: Löffler Rendezvények A Pécsi Önkormányzat no­vember 11-én tartott közgyűlése ma 9 órától látható felvételről az Önkormányzati kábelcsator­nán. Nyílt nap lesz a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimná­ziumában szombaton 9 órakor. Az AKISZ dél-dunántúli szervezetének ma 14 órakor kezdődő összejövetelén, a pécsi Várkonyi Könyvtárban Kis Va­lér ismerteti Antalfy István no- vellás kötetét. Sátorhelyen ma 19 órától jó­tékonysági bált rendeznek az új iskoláért. A Zöld Altenatíva Párt bara­nyai szervezete a mai biatorbá- gyi kongresszus-előkészítőn há­rom megyei választási körzet kialakítását javasolja. Közlemények A pécsi Gyár-cukrászdában ma 21 órakor Gömbös Gyula és társai együttes muzsikál. Népi gyermekjáték, -néptán­coktatói tanfolyam indul ma 9 órakor Pécsett, a Megyei Műve­lődési Központban. A Pogányi-tóban telepítés miatt mától csak ragadozó hala­kat lehet horgászni. Az álomfejtésről tart előadást Kustár Zsuzsanna vasárnap 10 órakor Pécsett, a Szalay A. u. 9-ben. Vasárnap 17 órakor a pécsi Vasutas Művelődési Házban gyermek-játszóház, utána ma­gyar táncház lesz. A pécsi Belvárosi Iskola le­endő elsősöknek iskolaelőkészí­tőt szervez heti két alkalommal német nyelvből. Körzeti TV-adás A Pécsi Körzeti TV „Nekünk nincs tengerünk” c. műsorával részt vett az Azori-szigeteken rendezett Atlanti televíziós szemlén. A szigetek az At­lanti-óceán közepén fekszenek, ritkán jut oda a magyar turista. Ezért egy úti beszámolót készí­tettek az ottani körzeti stúdió munkatársai. Ez látható ezen a vasárnap délutánon 6 órakor a TV 2-n. Választás A 60 fős Pécsi Erdélyiek Klubja ma 18 órakor az Ifjúsági Házban közgyűlést tart, aminek keretében vezetőségválasztásra kerül sor. Zenés vígjáték Fűben-fában szerelem cím­mel zenés vígjátékot írt Unger Pálma színésznő. A természet- gyógyászattal foglalkozó dara­bot ma 19 órakor adják elő a Pécsi Helyőrségi Klubban. A belépés díjtalan. Akciószázadok A Misina és a Tenkes ha- tárőr-akciószázad november 14-én 9.30-kor nyílt napot ren­dez a Határőr-Igazgatóság pécsi laktanyájában, valamint a sik­lósi kiképző-bázison. Nagygyűlés A Munkáspárt programis­mertető megyei nagygyűlést tart november 15-én 17 órakor Pé­csett, a József Attila Művelő­dési Házban. Előadó Nyirő Sándor, a párt alelnöke. A ren­dezvény nyilvános. Reumatológia Megkezdődik a bicsérdi egészségügyi központban a re­umatológiai szakrendelés. A kezeléseket reumatológus és szakképzett ápolónő végzi vár­hatóan hétfőtől a bodai, zóki, aranyosgadányi betegeknek. SZOMBAT-VASARNAP Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei já­rás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan na­pokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: a Megyei Gyermekkórház látja el, Pécs és Baranya megye egész területé­ről érkező betegek részére. • Pécs város lakossága részére felnőtt belgyógyászat: Megyei Kórház I. Belgyógyászat. Sebé­szet: Megyei Kórház Sebészet. Baleseti sebészet: POTE Önálló Traumatológiai Osztálya. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Ko­ponya- és agysérülések: Idegse­bészet. Pécs város és a csatolt községek neurológiai betegei­nek felvételét a Neurológiai Klinika; pszichiátriai betegek felvételét a Pszichiátriai Klinika látja el. Mindennapos akut uro­lógiai ellátás és felvételes ügye­let: POTE Urológiai Klinika. (Munkácsy M. u.) Szemészeti betegek ügyelet ellátása: POTE Szemészeti Klinika. (400 ágyas Klinika) Felnőtt fül-orr-gégé- szet: PÓTE Fül-Orr-Gége Kli­nika./ Munkácsy M. u). SZOMBATON NYITVA TARTÓ GYÓGYSZERTÁRAK Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár 7.30-13.30 óráig, utána zárt ajtók mellett ügyele­tet tart; Pécs, Széchenyi tér 2. 10/1. sz. gyógyszertár 8-13 óráig, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár 7-14 óráig, utána zárt ajtók mellett ügyeletet tart; Pécs-Kertváros, Krisztina tér 10. 10/57. sz. gyógyszertár 7-12 óráig; Ötto­rony magángyógyszertár Pécs, Hajas I. u. 11. 8-12 óráig. Ko­ronás Kígyó magángyógyszer­tár Pécs, Szabadság u. 46. Nyitva 8-12 óráig. OMKER szaküzlet, Hungária út 53/1. 8.30-12.30-ig. Ad-Vitalis Gyógyászati szaküzlet Pécs, Kereskedők Háza, Rákóczi u. 46., római szint. Nyitva 9-től 13-ig (orvosi vényeket is beváltanak). VASARNAP NYITVA TARTÓ GYÓGYSZERTÁR Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár 7- 14-óráig, utána zárt ajtók mel­let ügyeletet tart. Igazgyöngy magángyógyszertár Pécs (Ó-Kertváros), Galamb u. 14. 8- 12 óráig. SZOMBAT-VASÁRNAP ORVOSI ÜGYELET Körzeti orvosi ellátás szom­bat-vasárnap sürgős orvosi ellá­tásra szoruló betegek részére: Pécs város, valamint Abaliget, Kozármisleny, Pellérd, Ber- kesd, Nagykozár, Kővágósző­lős, Görcsöny, Egerág és a csa­tolt községek felnőtt lakossága részére szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti körzeti orvosi ügyeleti helyiségeiben. Telefon: 414-347. Fogászati ügyelet, szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőinté­zet földszinti ügyeleti helyisé­geiben, gyermekek részére is. Pécs város gyermeklakos­sága részére szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Gyermekllinikán, Pécs, József Attila u. 7 (bejárat a Bajnok u. felől). Telefon: 310-938. A be­rendelt betegek ellátása 8-13 óráig történik ugyanitt. A városkörnyéki községek­ben és Egerágon lakó gyermek- lakosság (1-14 éves korig) ré­szére az ellátást a Megyei Gyermekkórház (Pécs, Nyár u. 8.) ambulanciáján végzik szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig. Telefon: 313-144. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmentesen hívható a 412-390-es telefonszámon. Galenus Egészségügyi és Szociális Gondozó BT. Beteg­ápolás, gondozás, szociális ellá­tás. Pécs, Megyeri u. 25. B. ép. III. 317. Tel.: 314-115/15 mell. Hívható: 9-től 17 óráig. JAKON Kedvezményes karácsonyi vásárt hirdet a FORD TRANSIT, FORD MONDEO, SIERRA, ESCORT, FIESTA és a FORD Álba család összes típusára 1993. nov. 15-től dec. 31-ig. Pécs, Megyeri út 72. 'S : 72/ 336-247 f SZILVESZTER A PICCOLA PERLA ÉTTEREMBEN! Itáliai hangulat háromféle különleges menü kitűnő italok vérpezsdítő zenekar Asztalfoglalás a helyszínen (Pécs, Ybl M. u. 2.) vagy a 72/315-093-as telefonszámon. PICCOLA PERLA ÉTTEREM ualódí g ijöngjjízsm! J « i

Next

/
Oldalképek
Tartalom