Új Dunántúli Napló, 1993. február (4. évfolyam, 31-58. szám)

1993-02-19 / 49. szám

Női kosárlabda BEK Csúfos vereség Rózsahegyen Ruzsomberok - PVSK-Co-Order 110-59 (59-28) (Kiküldött munkatársunk telefonjelentése) Rózsahegy, 4000 néző. V.: Petrovics (jugoszláv), Bachma- ier (osztrák). PVSK-Co-Order: Balázs 18/3, Ábrahám 3, Sztoj- kovics 15/3, Veres 4, Vilutyte 13. Cs.: Czékus 6. Edző: Verte- tics István. Nincs szerencséje a PVSK-nak az autóbuszokkal. Most az volt a baj, hogy a pécsi önkormányzattól ingyen kapott járműnek nem voltak rendben a papírjai, ezért szerdán délután nem engedték át a határon. Vé­gül az ellenfél a telefonon lea­dott kérésre küldött egy buszt (amit persze ki kellett fizetni), így 4 órás várakozás után a vasutas csapat elindulhatott a határról. Rózsahegyre a terve­zett 17 óra helyett este 10-re meg is érkezett. Már a legelején súlyos vere­ség elé nézett a PVSK. Ugyanis játékosai nem tudtak mit kez­deni az ellenfél emberfogásá­val, sok labdát eladtak, ugyan­akkor nagy hibaszázalékkal dobtak, a védekezésük pedig ki­fejezetten gyenge volt. Olyan iramot, amit a szlovákok diktál­tak, a pécsiek képtelenek voltak felvenni. A hazaiak kedvükre ziccerezhettek és gyakorolhat­ták a triplákat. Nem emlékszem olyan esetre, amikor egy félidő alatt majdnem 60 pontot kapott a Vasút (persze nem az ifik). Az a szándék, hogy lassítsa a játékot a magyar bajnok, a szü­net után sem jött be, és továbbra sem mentek a dobások. Ekkor már sejthető volt, hogy a pé­csiek nem ússzák meg 100 pon­tot elérő vereség nélkül. Nem is tudták azt elkerülni. Sokkal korszerűbb kosárlabdát játszott a szlovák gárda, mint a magyar. Kár szépíteni, csúfos vere­séget szenvedett a pécsi gárda, amire az sem lehet mentség, hogy csak hat emberrel ját­szott. Az amit bemutatott, a nemzetközi porondon nagyon kevés. Az ellenfél legjobb dobói: Kurtinaitine (22), Bjelikova és Jonkute (18-18), és Godaljova (15) voltak. Vertetics István: - Ilyen - a mai modern kosárlabda, mint amit a rózsahegyiek bemutat­tak. Horváth László Mai sportműsor KOSÁRLABDA. NB I. nők, B-csoport: Komlói Bányász - Nagykanizsai MÁV-NTE. Komló, városi sportcsarnok, 18.30. Expécsi versenyző sikere Bécsben Nappal munka, este teke A közelmúltban játszották Pécsett a nagy hagyományokkal rendelkező Eszék - Pécs közti tekerangadót. A nézőtéren rég látott ismerőst is felfedezhet­tünk: a pécsiek egykori játéko­sát, Labancz Imrét, aki jelenleg Ausztriában tekézik.- Most az osztrák II. osztá­lyában játszom, de csapatom meggyőzően vezet a bajnok­ságban. Ha semmi nem jön közbe, ősztől a legjobbak között folytathatjuk. Ezzel komoly fegyvertényt hajtanánk végre, hiszen az osztrák elitliga a világ egyik legerősebb bajnoksága.- Profi tekézőnek szerződtet­ték, vagy mást is csinál a sport mellett?- Bár én vagyok a csapatban az egyetlen idegenlégiós, még­sem csak a tekéből élek: szak­mámban, az építőiparban dol­gozom szponzorunk egyik vál­lalatánál. Esténként járok edzeni, így jól eltelik egy na­pom, nem unatkozom.-A közelmúltban egyéniben is szép eredményt ért el... Labancz Imre- Valóban, sportpályafutá­som eddigi legnagyobb sikere volt, amikor megnyertem Bécs város bajnokságát. Ezt a Stadt- halléban rendezték, s 600 ver­senyző közül bizonyultam a leg­jobbnak.- Gondolom az osztrákok ér­tenek a hangulatteremtéshez.- Fantasztikus környezetben, nagyszámú, lelkes szurkoló előtt zajlott a viadal. Amikor éj­fél után átvettem az első díjat és a helyi műsorközlő tudatta a közönséggel, hogy aznap va­gyok 25 éves, olyan ünneplés­ben részesítettek, amit életem végéig nem felejtek el.- Hogyan tud tőkét ková­csolni magának ebből a siker­ből?-Ezentúl mindig úgy kell gurítanom, hogy megőrizzem ezt a nehezen kiharcolt helyet az osztrák élmezőnyben. Táv­lati célom pedig a német Bun­desliga, sportágamban ugyanis ez a csúcs, ahová egy versenyző eljuthat. Emellett természetesen a magyar színekben is szeretnék bizonyítani, s a különböző kor- osztályos válogatottak után jó lenne végre felölteni a magyar nagy válogatott mezét. Kosa Péter Sporthétvége Holnap magyar - horvát férfi kézilabda-mérkőzés Komlón Meccs meccset követ a svéd­országi férfi kézilabda világbaj­nokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott felkészü­lésében. Az elmúlt hét végén az ország keleti részén, a Nyírség­ben találkoztak kétszer az ukrá­nokkal, ezen a hétvégén pedig néhány napos tatai edzőtáboro­zás után a délvidékre költöznek a fiúk, pénteken este Szegeden, szombaton 11.30-kor pedig Komlón mérkőznek meg a hor- vátokkal. Persze az edzőtáborban is a játék a legfontosabb, tegnap a Tatabánya ellen próbáltatott ki néhány új védekezési variációt Kovács László szövetségi kapi­tány.- Jók a tapasztalatok, kezd összeállni a dolog — nyilatkozta a kapitány, aki egy évvel ezelőtt még a komlóiak edzője volt, s mint mondta, kellemes emlékei vannak a városról, szívesen megy csapatával Komlóra, s biztos benne, hogy a csarnokot zsúfolásig megtöltő közönség ezúttal is kitesz magáért. Azt mondania sem kellett, hogy ugyanezt várja el tanítványaitól is. A horvátokat lényegesen jobbnak tartja az ukránoknál, így szerinte nem várható, hogy ezúttal is kettős győzelem lesz a mérleg. A kapitány nem sokat tud a horvát válogatottról, de a Szu­per Kupa döntőn látta a vesz­prémiek ellen bajnokcsapatu­kat, s erre alapozva állítja, telje­sen biztos, hogy nagy csata lesz mindkét helyszínen. A vb-re készülő keret még nem teljes, az eddigi munkában nem vehetett részt a két „spa­nyol” kapus, Szatmári és Bíró, s a magyar állampolgárságot szerzett Zsitnyikov is hiányzik - súlyos beteg édesapját utazott el meglátogatni Oroszországba. Szatmárit még a Szegedre uta­zás előtt várják, s ha megjön, szerepet is kap az egykori deb­receni kapuvédő. A komlói mérkőzés kezdési időpontja azért került az eredeti­leg tervezett délutánról a déli órákra, mert a televízió felvételt készít a meccsről, s egy össze­foglalót sugároz is erről. G. G. Megszerezhetik első győzelmüket a PMSC kézilabdás lányai „Hál' istennek túl vagyunk a nehezén!” - sóhajtott fel a Va­sas elleni mérkőzés után Danyi Gábor, a PMSC lányainak mes­tere. Mitagadás, nagy kő esett le a fiatal szakvezető szivéről, hi­szen az alapbajnokságban nyúj­tott nagyszerű szereplés - no és a színfalak mögött folyt huza­vona - bizony sokat kivett a lá­nyokból. Mindez nem volt elég, jöttek az igazán nagyágyú csa­patok: a tabella első harmadába tartozó Herz-FTC, a sokszoros bajnok- és kupagyőztes Debre­cen, valamint a hasonló „cipő­ben” járó Vasas. Az is igaz, hogy a Pécsett lejátszott Debre­cen elleni találkozón 50 percen át nagyszerűen tartották magu­kat a hazaiak, csakhogy a haj­rára kifulladtak, hibát-hibára halmoztak, így átgázolt rajtuk a Hajdú Expressz. Most azonban más a helyzet. Nemcsak azért, mert a vasár­napi ellenfél Szegednek - csu­pán egy ponttal van többje, mint a Mecsekalján lévőknek -, de azért is, mert a héten felépült az eddig beteg Bényei, s minden valószínűség szerint a két ven­dégmunkás ukrán közül az is­mét egészséges Gorbunova lesz Burjakova helyett a horvát Modrics idegenlégiós társa. Márpedig amennyiben a pé­csiek legjobb összeállításukban veszik fel a harcot vasárnap délután fél 4-kor a városi sport- csarnokban a szegedeiekkel, akkor nagy a valószínűsége an­nak, hogy a Debrecen ellen csa­lódott szépszámú hazai közön­ség a PMSC első felsőházi győ­zelmének tapsolhat. A tervezett kezdőcsapat a következő: Mod­rics - Mészáros, Suga, Bényei, Balázs, Csendes, Szabó. A cse­repadon pedig Takaró vagy Braxatórisz kapus közül vala­melyik, a mezőnyjátékosok kö­zül Gorbunova, Gergely, Ko­vács, és Pucsli ülhet. K. L. Szurkológyűlést tartott a PMSC-FORDAN Tegnap délután közel kétórás szurkológyűlésen mutatták be a klub vezetői a csapat újonnan igazolt labdarúgóit az össze­gyűlt mintegy 50 drukkernek. Ismertették a tavaszi szezonra szóló és hosszabb távú tervei­ket, a névváltozással kapcsola­tos információkat. Kérdésekre válaszolva Koller Nándor vezetőedző részletesen és külön-külön szólt a játéko­sokkal szembeni terveiről és el­várásairól, a sérültekről és a Vi­deoton elleni bajnoki nyitány esélyeiről. Egészen friss hírként tudhat­ták meg a szurkolók, hogy a Rába ETO végre teljesítette a PMSC-vel szembeni fizetési kö­telezettségét, vagyis átutalta a Belanskyért járó összeget a pi­ros-feketék számlájára. * A klub vezetői ezúton kérik a rendezőket, hogy a szombati mérkőzés előtt 10.45-re menje­nek az újmecsekaljai pályára. Sz. Zs. Új Dunántúli Napló, az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: LOMBOSI JENŐ Főszerkesztő-helyettesek: BÁLING JÓZSEF, GÁRDONYI TAMÁS és MIKLÓSVÁRI ZOLTÁN Kiadja az AS-M Kft. Baranya Megyei Irodája, MOLNÁR GYÖRGY irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7623 Pécs, Rákóczi út. 34. 7601 Pf.: 134 Telefon: 15-000. Szerkesztőségi telex: 12-421. Telefax: 36-345. Kiadói telex: 12-320. Telefax: 22-301. Készült a Pécsi Szikra Nyomdában. Pécs Engel János út 8. 7630 Telefon: 32-177. Telex: 12-211. Felelős vezető DR. FARKAS GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármelyik hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapel­látási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással Postabank Rt. 219-98636 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 319 forint, negyedévre 957 forint, félévre 1914 forint, egy évre 3388 forint. ISSN 0865-9133 Dunántúli napló MAI MŰSOR Színház Nemzeti Színház: Don Pas- quale (este 7 órakor) Katona b. kamaraszínház: A hazug (este f8 órakor) Sulyok/A. b. Film Park: Nincs bocsánat f4, 6, f9. Uránia: Egy becsületbeli ügy (f4, 6, f9). Apolló: 1492 - A paradicsom meghódítása 4, 7. Apolló klubterem: Verseny (f8). hály együttese játszik. 23.03 Sporthíradó. 23.10 Napforduló - éjfél előtt. PÉCSI RÁDIÓ 5.55 Hajnaltól reggelig. 13.00 Horvát és szerb nyelvű műsor. 14.00 Német nyelvű műsor. 15.00 Dél-dunántúli hírmaga­zin. 16.00 Pannónia Rádió. 18.00 Regionális német nyelvű műsor. 19.30 A MR német nyelvű műsora. 20.00 A MR horvát nyelvű műsora. 20.30 A MR szerb nyelvű műsora. Televízió Rádió KOSSUTH RÁDIÓ 8.20 Törvénykönyv. 8.30 Hangszemle. 9.05 Napközben. 9.50 Lottósorsolás. 11.05 Válo­gatott perceink. 11.35 Agancs­bozót. 12.00 Déli Krónika. 12.30 Vendég a háznál. 12.50 Külpolitikai figyelő. 13.05 Ki nyer ma? 13.15 Falurádió (ism.) 13.30 A baptista egyház fél­órája. 14.05 Klasszikusok min­denkinek. 14.55 Versek. 15.05 A magyar irodalom története, 1945-1991. 16.00 Délutáni Krónika. 16.15 Mindennapi gazdaság. 16.30 Zenefórum. 17.05 Magyarországról jövök .. . 18.00 Esti Krónika. 18.30 Rá­adás. 19.05 Sportvilág. 19.25 Jó éjszakát, gyerekek! 19.35 Az utolsó szonátáról. 20.05 Népda­lok, -feldolgozások. 20.30 Ha­tárok nélkül. 21.05 Kos- suth-klub. 22.00 Késő esti Kró­nika. 22.30 Fórum. Küldetéstu­dat. 23.05 Hangversenymú­zeum. PETŐFI RÁDIÓ 8.05 Sportreggel. 8.20 Rivalda­fényben. 8.50 Helykereső. 9.05 Zene-szó. 10.55 Gordiusz plusz. 11.05 Napóra. 12.00 Nó­ták. 13.05 Mit üzen a Rádió? 13.30 Leo Mathisen zenekará­nak lemezeiből. 14.00 Péntektől péntekig. 17.05 Napóra. 17.55 Gordiusz plusz. 18.00 Magyar slágerlista. 18.30 Walkman. 19.05 Kölyökrádió. 19.35 Ma­gyar tájak dalaiból. 20.00 Hi­ánypótló. 21.05 Rácsos panop­tikum. 22.00 Slágerfilmek - filmslágerek. 22.30 Dresch Mi­MAGYAR TELEVÍZIÓ TV 1 8.30 Közjáték. 8.35 Napközi. 9.00 “Szomszédok (ism.) 9.50 Lottósorsolás. 10.00 Dallas. Am. filmsor. 10.50 Játék. 11.05 Sorstársak. 11.20 Segítség! 12.00 Hírek. 12.05 Képújság. (6.00 Délutáni egyenleg. 16.10 Évgyűrűk. 16.40 Képújság. 16.45 Megveszem ezt a nőt. 17.10 Esti mese. 17.45 Pénzvi­lág. 18.00 Ablak. 18.55 „Ma­radjatok meg szeretemben! ...” 19.00 A primadonna: Honthy Hanna. 20.00 Híradó. 20.30 Te­lesport. 20.40 Dallas (ism.) 21.35 Panoráma. 22.35 Közjá­ték (ism.) 22.45 A vonat. Fran­cia-olasz film. 0.25 Kenny Wheeler-koncert. 1.10 Híradó. 1.15 BBC-híradó. TV 2 15.14 Zsebtévé (ism.) 15.44 Gyerekeknek. 16.05 Euroklick. 16.35 Pop-rock fehéren, feke­tén. 17.00 Híradó. 17.10 Nagy­látószög. 18.00 Híradó. 18.10 Regionális híradó. 18.30 Pro­dukció! 19.05 A fölmelegedés után. Ausztrál dók. film. 20.00 „Elvonókúra”. Kabaré. 20.55 Operettböngésző. 21.25 Adha­tok még egy kávét? Komédia. 22.00 Esti egyenleg. 22.25 Napzárta előtt... 22.45 1/2 álom. Magyar film. HBO 17.30 Babar: Az evezős verseny. 18.00 A Nílus gyöngye. Am. kalandfilm. 19.50 Go Trabi Go. Némeffilm. 21.30 Veszedelmes viszonyok. Am. dráma. 23.30 Lin, a majom. Am. horrorfilm. A bentmaradásért küzdenek a komlói női kosarasok Kis híján meglepetést okozott Nagykanizsán az NB I. B-cso- portjában szereplő női kosár­labda csapat. Áz alapbajnok­ságban csak az utolsó helyet tudták megszerezni a lányok, ezért volt meglepő, hogy a rá­játszás első meccsén az őket nyolc hellyel megelőző MÁV NTE otthonában már 15 ponttal is vezettek Megyeriék, a végén mégis kikaptak öt ponttal. A há­rom győzelemig tartó páros­mérkőzés második felvonásá­rára pénteken 18.30-kor kerül sor Komlón, a városi sportcsar­nokban, s Egri Nándor edző azt várja MitukékXól, hogy a kétszer 20 perc alatt tegyék hozzá játé­kukhoz azt a pluszt, ami Kani­zsán hiányzott a sikerhez. Tud­ják persze, hogy jobb erőkből áll az ellenfél, ráadásul a beteg Pálvölgyi mellé csatlakozott Rébay is, s Megyeri és Marcsik is kihagyott néhány edzést. A párosmérkőzés nyertese biztosan NB I-es lesz a követ­kező bajnokságban is - erre a papírforma alapján a Nagykani­zsának van lényegesen jobb esé­lye -, de a vesztesnek is lesz még lehetősége a későbbiekben a bentmaradás kiharcolására - újabb párosmeccseken. De a hátsó ágra kerülő négy csapat közül ez majd csak egynek sike­rülhet. NEZZ HATRA ES MOSOLYOGJ! DIORO MODELL ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSSOROZAT ÉS VERSENY Jo fellépés, magabiztosság, növekvő életesélyek! Ezt kínálja a budapesti DIORO Divat Stúdió 3 hónapos modellelőkészítő foglalkozás sorozata, amelyre 3 éves kortól jelentkezhetnek GYEREKEK, TINIK és FELNŐTTEK. ízelítő a foglalkozások anyagából: \azz balett, színpadi mozgás, manöken ismeretek, videózás, kozmetika, divat, s mindez egy nagyszabású, látványos GÁLAMŰSORRAL zárul, amelynek főszereplői a növendékek. Az Országos MODELLVERSENY korosztályonkénti fődija: FLORIDAI UTAZÁS A legtehetségesebbeket várja, a DIORO SZTÁR csapata. A tanfolyam dija: 3-5 évesek részére 3900 Ft 6-18 évesek részére 5400 Ft 18 év felettiek részére 6900 Ft Felvételi megtekintés: Pécs Doktor Sándor Művelődési Ház (DOZSÓ) Felsővámház u. 72. Telefon: 72/24-855 febr.20. és febr.27. szombat 17 óra Komló Városi Művelődési Központ, Templom tér 4. Telefon: 72/82-042 febr.20. és febr.27. szombat 14 óra. Mosolyogj, hogy győzhess! (796)

Next

/
Oldalképek
Tartalom