Új Dunántúli Napló, 1993. január (4. évfolyam, 1-30. szám)

1993-01-12 / 11. szám

4 ü j Dunántúli napló 1993. január 12., kedd MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ERNŐ nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 7.27 nyugszik 16.17 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 10-től 12 óráig a 10-053-as telefonszámon. Hírszerkesztő: CSUTI JÁNOS Ma 9-12 óráig panaszügyekben fogad, a 10-046-os számon hívható: HETÉNYIJÁNOSNÉ Szerkesztőségi hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 15-000-es számon: NAGY ISTVÁN A fény is A hét végén kora tavaszi fényt árasztott a Nap. Csörgött az eresz, jégcsapok hulltak alá. Foltok tarkították a pécsi táj hó- lepel-ruháját. Az ég kékje in­kább mediterrán vidékek har­sogó színét ragyogtatta. Néha méhecske lengett bágyadtan, s egy-két téglabogár kandikált a fakéreg repedéseiben, ahol víz- csepp-gyönggyé változott az ónos páncél. Könnyeztek a gallyak, záporok neszét idézte az erdő. Repülők csíkjai vakí­tották a szemet és némelyik felhő gomolyban pipált, mint nyáron. Az emberek sürög- tek-forogtak, kiskertbe, vásárba mentek, sokan gyalog. Bandu­koltak, derűsen egymásra néz­tek. A természet gyermekeként rokon lett mindenki, amit a mozdulatok is sejtettek. Érez­tük, a fény is gyógyít, és jóke­délyt hozhat. Cs. J. — Emléklapok címmel füze­tet adott ki a Komlói Színház- és Hangversenyterem abból az alkalomból, hogy 10 éves a közművelődési intézmény. Időjárás Az évszakhoz képest enyhe idő várható. A gyakran megnö­vekvő felhőzet mellett néhány órás napsütés is valószínű. Szórványosan várható kisebb eső, számítani kell ködre. A hőmérséklet csúcsértéke ked­den általában 8, 13 fok Jcözött, Északkeleten 0, plusz 5 fok kö­zött várható. * Vízállás: Mohács 234 cm, áradó, vízhő 0,3 fok, Őrtilos -52 cm, apadó, 0,2, Barcs 2 cm, áradó, 0,3, Drávaszabolcs 75 cm, áradó, 0,3. Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei já­rás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti betegek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika; páros napokon: a Megyei Gyermekkórház látja el; a fő­épület rekonstrukciója miatta 400 ágyas klinika földszintjén, Pécs és Baranya megye egész területéről érkező betegek ré­szére. Pécs város lakossága részére felnőtt belgyógyászat: Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászata. Sebészet: Megyei Kórház. Bal­eseti sebészet: POTE Traumato­lógiai Önálló Osztálya. Égési A komoly Az Ernő nevünk alapszava az ógermánban és az angolban küzdelmet, helytállást jelent. Az ófelnémetben a buzgóság, harc. a mai németben komoly jelen­téssel egészül ki. Nyelvújítá­sunk hozta létre a Gergő, De­zső, Benő alakokat. Az ortodox egyházban ma emlékeznek Szent Tatiána vértanúnőre, a Szerbiai Szent Szavvaszra. To­vábbi mai névnapok: Árkád, Árkos, Bors, Cézár, Cezarina, Emesztina, Gujdó, Kaplony. — Jótékony célú nyelvokta­tás. A Nyugdíjasok Pécsi Egye­sülete ingyenes német nyelvű oktatást indít január 13-án 14 órakor az Apáca u. 15-ben az érdeklődőknek. Bővebb infor­mációval Táncsics Lászlóné szolgál a 26-041-es és a 10-675-ös telefonon. — Nem jön a karácsonyfa­gyűjtő. Mind több helyről szól­nak a lakók, hogy Pécsett hiába helyezik el a kukák mellé a ki­dobott karácsonyfákat, azokat nem viszik el a konténer-ürítők. Erre panaszkodnak az Éva, a Szendrey Júlia utcából is. — Nincsenek magvak. Ez­zel a címmel közöltük szombati lapunkban többek panaszát, amire reagált Zvornik Antal, a Pécsi Városfejlesztési Iroda fa­telepének vezetője, s elmondta, hogy a telepen 8 zsák ocsút kí­nál ingyen. Érdeklődés a 15-981-es telefonon, vagy a CB 19-es csatornáján, ahol hívható a Parkerdő 2. — Festők, zenészek színda­rabja. Hajdú András és fiatal pécsi képzőművész-közössége a Kispál és a borz együttessel színdarabot szerzett, amelynek témája a mai szerelem. A pró­bák már megkezdődtek a pécsi Nevelési Központban, ahol feb­ruár elején várható az első nyil­vános bemutató. — Súlyos hó-károk kelet­keztek a Mecseki Parkerdőben, mivel a vizes és ónos' hó terhe alatt, a szélben legalább félezer fa dőlt ki. Ezek egy része a sé- tautakra hullt. Eltakarításukat naponta két ember végzi, akik a tomapálya útjait már rendbe tet­ték. — Sikeres, teljesítménytú­rák. A Pécsi Testnevelési és Természetbarát Egyesület Ván­dorsport szakosztályának 7 tagja sikeresen szerepelt a Zse- lic 30, 6 tagja pedig a Zselic 50 túrán. A legnagyobb erőfeszí­tést igénylő 70 kilométeres írottkő túrát Szabó László, Jan- kovich Béla és Bencze László teljesítette. — Már metszik a bátrabb gazdák a borszőlőt és a dió, ba­rack, mandula kivételével a gyümölcsfákat Pécsett, a Me­csek déli lankáin, valamint Nagyharsány határában. Eddig még nem észleltek fagykárokat. A VIKOMISZ Kupa rövidpályás országos gyorskorcsolya utánpótlásversenyt rendezték meg teg­nap Pécsett, a Városi Műjégpályán, ahol a mintegy félszáz versenyző tavaszias melegben, ragyogó napsütésben állhatott rajthoz. Fotó: Proksza László Taigetosz A nyugdíjas orvosok szoká­sos havi összejövetelén ma 15.30-kor a Megyei Tisztior­vosi Szolgálat pécsi központjá­ban dr. Konkoly Thege Aladár dedikálja most megjelent Taige­tosz című könyvét. A rendez­vényt prof. dr. Morava Endre megyei tiszti-főorvos nyitja meg. Vegyes tulajdonú társasházak Tovább folytatódik a vegyes tulajdonú társasházak közös képviselőinek szervezett tájé­koztató előadássorozat a Lakás­bérlők és Lakástulajdonosok Pécsi Egyesülete rendezésében. Holnap 17 órakor az Apáca ut­cai TÉSZ-központban Körömi Attila önkormányzati képviselő, a Pécsi Önkormányzat szociális és foglalkoztatási bizottságának elnöke tart tájékoztatót. (Me­szesen eddig csaknem húsz tár­sasház alakult a PIK-ből ki­válva.) Rendezvények Az olyan szülőknek, akiknek a gyermeke írás és olvasási gondokkal küszködik, nyitott tanácsadó foglalkozást szervez ma 17 órakor a pécsi Szivár­vány Gyermekházban a Positiv Alapítvány. Ma 19 órakor a pécsi Harma­dik Színházban lép fel a vesz­prémi Petőfi Színház H. Pinter: A gondnok című produkciójá­val. A PDSZ ma 16.30-kor mun­kajogi fórumot tart a pécsi Le- őwey Klára Gimnáziumban Nagy Erzsébet és dr. Molnár Péter jogász közreműködésével. Szó lesz többek között a 13. havi illetményről is. A Carpenters Tools Interna­tional nevű amerikai keresztény iskolai együttes zenés igehirde­téssel mutatkozik be ma 14.30-kor a pécsi Babits Gim­náziumban, valamint 19 órakor a Bükkösdi Gyermekotthonban. Tegnap a Kodály Gimnázium­ban és a Csertői Gyermekott­honban szerepeltek jótékony céllal. A MEASZ Pécsi Klubjának tanácsadó fogadónapja ma 14 órakor kezdődik az Apáca u. 15- ben. Tancsik Beáta szervező-tit­kár Bretter Zoltán országgyűlési képviselő megbízásából ma 13-tól 15 óráig fogadja a pana­szosokat a Pécsi Városházán. Az 56-os Szövetség Megyei Szervezete ügyeletet szervez ma 10-től délig Pécsett, a Dischka Győző u. 2-ben. Pécsett, a Berek utcai Egész­ségvédelmi Intézetben ma több ingyenes szolgáltatás vehető igénybe. A nyugdíjas-torna pél­dául 9.30-kor kezdődik, az ae- robikot 18.30-tól Huszár Krisz­tina vezeti. Jogsegélyszolgálat lesz ma 16- tól 17 óráig a KDNP köz­pontjában, Pécsett, a Rákóczi u. 50-ben. Közlemények Pécsett, a volt tűzoltó-lakta­nyában működő Szociális élel­miszer-áruházban a hátrányos helyzetű embereknek újdon­ságként barna héjú tojást kínál­nak, az étolajat 20 százalékkal olcsóbban árusítják. A pécsi Erdélyiek Klubjába újabb tagokat várnak, érdeklő­dés Bandi András elnöknél a 25-644-es és a 47-760-as tele­fonon. A Hadirokkantak, Hadiözve­gyek és Hadiárvák Országos Szövetsége baranyai csoportot szervez. Érdeklődés Hosszú Fe­rencnél kedden, pénteken na­ponta 18-tól 19 óráig a 30-740-es telefonon. A Hallássérültek Megyei Szövetsége tagfelvételt hirdet. Kérik, hogy a jelentkező két igazolványképet hozzon magá­val. Leveleket várnak észrevéte­lekről, gondokról is. Cím: 7601 Pécs, pf.: 66, Jókai u. 9. A pécsi DOZSO-ban hétfőn­ként 18-tól 19 óráig Természe­tes Gyógymódok Klubja műkö­dik, ahol test-méregtelenítési tanácsadással szolgálnak. A Recski Szövetség szerdán­ként 15-tól Pécsett, az Apáca utcai MDF-székházban jogse­gélyszolgálatot szervez volt munkaszolgálatosoknak is. Mától január 19-ig a Siklósi lőtéren lövészetet és kézigrá­nát-dobógyakorlatot hajtanak végre. — A katonakönyvet, a nyugdíjas-szelvényt is hozzák magukkal a volt munkaszolgá­latos katonák Pécsett a ma 10-től 12 óráig a Dischka Győző u. 2-ben, 13-tól 14 óráig a József utcai Rácz Aladár Kö­zösségi Házban, csütörtökön 13-tól 16 óráig a Lenau-házban, pénteken 11-től 14 óráig a DO­ZSO-ban tartandó ingyenes jog­segélyszolgálatra, melyet vezet dr. Berényi István jogtanácsos. 04 - 05 - 07 Két gázolás Pécsett. Súlyos a sérülése annak a külföldinek, akit a Bőrgyárnál ütött el egy Trabant. Könnyebb sérüléseket szenvedett az a gyermek, aki a Felsővámház utcában került egy Barkas elé. Három autó szétválasztásá­hoz a tűzoltók segítségére is szükség volt az 57-es út lány- csóki elágazásánál. Két vonta­tásra készülő személygépkocsit lökött egymásnak egy harma­dik, közéjük szorítva azt a férfit, aki a hátsó szélvédőt tisztította. Őt lábtöréssel szállították a kór­házba. Az anyagi kár megha­ladja a 100 000 forintot. Fogadóóra Dr. Antalné Úz Éva, a pécsi 5. sz. önkormányzati vk. képvi­selője holnap 15 órakor fogadó­órát tart a Dugonics utcai német óvodában. Ausztria-lottó Az 1. heti Ausztria-lottó eredményei: 2 db 6-os, nyere­ménye egyenként 13 512 308 sch, 12 db 5-ös pótszámmal, egyenként 425 323 sch, 424 db 5-ös, egyenként 18 056 sch, 23 983 db 4-es, nyereménye 426 sch, 384 373 db 3-as egyenként 33 sch. Nyerőszá­mok: 8, 11, 18, 26, 38, 44. Pót­szám: 2. 3. Joker egyenként 1 469 964 sch. Joker-számok: 943 1 1 4. Hatos-lottó A januári Hatos lottósorsolás nyerőszámai: 1,6, 8, 18, 38, 39. Pótszám: 44. FIDESZ-teaház Egy év után újra indul a FIDESZ-teaház Pécsett, a Hunyadi u. 54-ben lévő Na­rancs Klubban hetente csütörtö­kön 18 órától. A nyitó-rendez­vényen január 14-én szó lesz az idei esztendő megyei program­jairól is. Hagyományos ételek A Független Cigány Szövet­ség Baranya megyei Szervezete gazdaasszonyképző kurzust in­dít január 14-én 15 órától Pé­csett, az Apáca u. 15-ben. Az első összejövetelen hagyomá­nyos ételeket készítenek mes­terszakács közreműködésével, - kóstolóval egybekötve. Ruhaosztás A Kereszténydemokrata Néppárt Megyei Szervezetének Női Tagozata az arra rászoru­lóknak ma 8-tól 10 óráig ingyen oszt szét ruhát Pécsett, a párt Rákóczi u. 50-ben található székházában jótékonysági cél­lal. IKU’üíM KIADOK! 280 Fr/kó NyilvÁNOs Fax NAqyposTÁNÁl, Citrom u. 7. (VárFaI íeIőI) T/FAX: 55-511 Egészségügyi szolgálat sérülések: Honvéd Kórház. Ko­ponya- és agysérülések: Idegse­bészet. Pécs város és a csatolt községek neurológiai betegei­nek felvételét a Neurológiai Klinika; pszichiátriai betegek felvételét a Pszichiátriai Klinika látja. Mindennapos akut uroló­giai ellátás és felvételes ügyelet: POTE Urológiai Klinika. Sze­mészeti betegek ügyeleti ellá­tása 17 órától: POTE Szemé­szeti Klinika. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-Orr-Gégeklinika. (Mun­kácsy M. u.) ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága részére egy helyen a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügye­leti helyiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőinté­zet földszinti ügyeleti helyisé­geiben, gyermekek részrée is. Telefon: 14-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklini­kán, Pécs, József Á. u. (bejárat a Bajnok utca felől) délután 5 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár; Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmentesen hívható a 12-390-es számon, este 7 órától másnap reggel 7 óráig. A MMSz pécsi csoportja or­vosi és tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe vehető Pécs, Janus P. u. 6. 12-13-ig pszichiátria, bel­gyógyászat, 13-14-ig bőrgyó­gyászat, 15-17-ig belgyógyá­szat, 17-18-ig sebészet. Jogi ta­nácsadó szolgálata 17-19 óráig. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Pécsi Iroda Pécs, Konzum Irodaház. Tel.: 72-12-277/17 m. Félfogadás naponta 11-13 óráig. ÁRUHÁZ J| ajánlja |L 1993. január 13-án Motorkiemelő 1 tonnás 35^0€TFt 31.900 Ft Hilti fúrógép TB 12 tSá^QÖ-Ft 9.900 Ft Forrasztópáka hőfokszabályzós _12T-0-Fr 600 Ft AMÍG A KÉSZLET TART! VERSENYZŐNK ÖNÉRT VERSENY UTCAI ÁRUHÁZUNKBAN! ________________________________ (166)

Next

/
Oldalképek
Tartalom