Új Dunántúli Napló, 1991. március (2. évfolyam, 59-88. szám)

1991-03-09 / 67. szám

a HŰVÖSEBB NAPOKON:- átmeneti kabát szövetből hölgyeknek (kék, fekete és khaki színekben) 2.900 - 10.800 Ft- ballonkabát hölgyeknek (drapp, fekete és szürke) 3.150 - 5.200 Ft- LEVI'S farmerdzseki 3.620 Ft- svájcisapka és sál garnitúra divatos színekben 460 Ft HAMELEGEBBAZIDŐ:- színes rövidnadrág férfiaknak- bermuda férfiaknak- selyem SPEEDO rövidnadrág- bermuda fiúknak- vászon bermuda lánykáknak- fehér pamutpóló- színes pamutpólók 1 (import) CSAK 430 Ft 710-740 Ft 750 Ft 280-310 Ft 310-350 Ft 230 Ft 250 Ft 370 Ft KONZUMBAN SPORTOSAN:- úszónadrágok férfiaknak- olasz szabadidőruha (S, M, L)- import szabadidőruha nagykamaszoknak, pamutból- pamut szabadidőruha bakfisoknak IRODAI MUNKÁKHOZ:- SFIARP és CASIO zsebszámológépek- CITIZEN CASIO asztali számológép- CANON FC-2 fénymásoló ZENEHALLGATÁSHOZ:- PIONEER hangszórók (autóhoz)- DUAL musikcenter 18.700 Ft helyett 510 Ft 3.420 Ft 1.870 Ft 1.710 Ft 890-6.100 Ft 7.250-15.850 Ft 67.800 Ft + ÁFA- KAMACROWN musiccenter 3.760 Ft - 22.600 Ft 16.950 Ft és 24.200 Ft helyett 23.000 Ft 14.900 Ft AKONZUM EXPÓBAN: (Pécs, Vásárcsarnok)- fémvázas kerti garnitúra- ventilátorok- műsoros videokazetták 19.900 Ft 1.500-2.000 Ft 1.590 Ft (1343) KONZUM PÉCS, KOSSUTH TÉR LXXXXl TÁRSAT KERES „Napsugár" Társkereső há­zasságot, szabadidőpartnert közvetít. Nőknek kedvez­mény! Hunyadi út 21. Tele- fon: 13-736. (60892) Magyar származású német üzletember fiatal, független cigánynő ismeretségét kere­si (165cm-ig). Későbbi há­zasság is lehetséges. Vá­laszleveleket „No.61980" jeligére kérem a Hunyadi úti hirdetőbe. (61980) ________ S zabadidő partnerként hív­jon egy 22 éves és egy 27 éves férfit. .Nyár 2018” jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (62018)_________________ B arátnőt keres 45 éves férfi. Tartós kapcsolat lehetséges. .Szimpátia 7225" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjé­be. (67225)______________ Ö römteli szexualitás hiá­nyában szenvedő partnerét keresi egy 40-es sportos dip­lomás férfi, függőségre tekin­tet nélkül. „Érzelem-értelem" jeligére a Hunyadi úti hirdető­be 158/56, özvegy, két gyer­mekes nő társat keres 35-45 év közötti intelligens, komoly gondolkodású, de a vidám­ságot is kedvelő férfi szemé­lyében. Válaszokat „Harmó­nia 1 983” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérek. (61983) 184/105, 47 éves, korrekt, természetkedveiő pécsi férfi keres olyan vígkedélyű höl­gyet, akinek hiányzik a meg­értő szeretet és viszont tud szeretni. „Legyünk egymás­nak fontosak 533196" jeligé­re a Sallai u. 9. hirdetőbe. (533196) ________________ 6 5 éves, 164/60 özvegy, ká­ros szenvedélyektől mentes férfi 50-60 éves korig függet­len hölgyet keres élettárs­nak. Családi ház, kocsi van, jogosítvánnyal rendelkezők előnyben, vidékiek levelét várom. „Még nem késő 533178" jeligére a Sallai u. 9. hidetőbe. (533178)________ 29 éves, 182 cm magas fia­talember megismerkedne korban hozzáillő egyszerű leánnyal. Falusi is lehet. Pé­csi családi ház, gépkocsi van. Fényképet szeretnék. „Fehér szegfű 533195” jeli­gére a Sallai u. 9. hirdetőbe. (533195) Társaság hiányában ezúton keresek egy magányos, jó­zan, intelligens, magára igé­nyes, 65 év körüli férfit, aki barátja, társa tudna lenni egy hasonló 61 éves nyugdíjas özvegyasszonynak. „Egy­másért” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61915)________ 1 62/38 éves barna kéksze­mű csinos, jóalakú nő barátot keres tartós kapcsolat céljá­ból. „Hóvirág 7172" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdető­jébe. (67172)_____________ Társtalan? Diszkrét, sike­res, gyors társkeresés. IN­TERMEZZO 7608 Pécs, Pf.: 8.(67175)_______________ 1 55/58/40 éves barna nő, két gyermek anyja, megis­merkedne élettársi kapcsolat céljából korban és magas­ságban hozzáillő férfivel. Vi­dékiek is írhatnak! „Két gyer­mek" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (68173) Kellemes megjelenésű, jó alakú, elegáns, mélyérzésű, művelt, 170 cm magas, ön­magára és környezetére so­kat adó, 38 éves hölgy várja - lehetőleg független, ma­gas, igényes, értelmiségi, 40 év körüli Úr levelét - tartal­mas, nívós szórakozáshoz és társasági élethez társnak. „Ajándék évek" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67206) ________________ K ereslek Téged, a Te hűsé­ges szemeidet. Én, ikercsil­lag, német, sötéthajú, hűsé­ges, gyengéd és beilleszkedő, jó állással, sa­ját lakással, saját autóval rendelkező fiú vagyok. Té-„ ged kereslek 18-30 év kö­zött, fiatalon, romantikusan, 1,70 m alatt, egy kedélyes vacsorára. Minden más ma­gától adódik. Minden fényké­pes levélre válaszolok. Fény­képes levelet „Hűség 7207" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67207) Temperamentumos, 176/78, arányos testalkatú férfi, lakással rendelkező, fi­nomlelkű hölgybarátot keres 45 éves korig. „Nemdohány­zó 7210” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67210) Hiába van Budán palotád, ha Pestre jársz a boldogság után. Még szeretni tudó öz­vegyasszony, 40-es, társa­ság hiányában keresi társát jó egzisztenciává! rendelke­ző férfi személyében 51-56- ig. Fényképes levélre vála­szolok. „Ámor" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (68894) _________________ 3 3/178/95, barna hajú, zöld szemű, erős testalkatú nőt­len férfi házasság céljából megismerkedne 25-32 év körüli hölggyel. „Szolid, átla­gos, családcentrikus" jeligé­re az Új DN Sallai utcai hirde­tőjébe. (67103)___________ 3 4 éves, csinos, fiatalos, ér­telmiségi hölgy keresi társát független, jó megjelenésű, inteljigens, rendezett körül­ményekkel bíró, családra vá­gyó férfi személyében. „Tü­kör által" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67121)________________ C sinos, jólszituált, utazást, természetet kedvelő diplo­más nő 55 év körüli, hasonló adottságú, jó megjelenésű, korrekt, sportos alkatú pécsi diplomás társat, férjet keres. „Szeress” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67140) _______________ M egismerkednék házas­ság céljából 55 év körüli füg­getlen, egyedülálló hölggyel. „Új élet" jeligére az Uj DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67141) _______________ 3 7 éves, független, rende­zett, jó anyagi körülmények között élő, vidám nő megbíz­ható tartós, diszkrét kapcso­latot keres egy 38-45 éves kimondottan magas, jó meg­jelenésű, ápolt, független, ér­telmiségi férfi személyében. Lehetőleg fényképes, telefo­nos választ kérek. „Diszkrét 8855” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (68855) 30/172/75, vidéki fiatalember házasság' céljából megis­merkedne fiatal lánnyal vagy elvált asszonnyal. Egy gyer­mek nem akadály. „Piros szegfű 8850" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (68850) 51/174 magas, barna, kö­zépvégzettségű nyugdíjas, átlagos külsejű férfi megis­merkedne hasonló adottsá­gú hölggyel 55 évesig. „Ezüst virágok" jeligére az Uj DN Sallai utcai hirdetőjébe. (68835) _________________ 3 8/173/70, elvált, dohányzó, sportos testalkatú értelmisé­gi férfi jóalakú hölgy fényké­pes levelét várja, aki harmó- nikus lelki-testi kapcsolatra vágyik. „Örömszerzés” jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61803) Szeretnék megismerkedni igényes, korrekt, magányos özvegy férfival, aki szintén szeretetre és megértésre vá­gyik 60 éves korig. Élettársa lenne egy 57/162/55 kelle­mes külsejű kedves özvegy nőnek. Anyagiak rendezet­tek Kaland kizárva. „Kertba­rát" jeligére a Hunyadi úti hir­detőbe. (61710) __________ S zeretném megtalálni azt a magas férfit, aki szintén sze­retetre és megértésre vágyik és élettársa, esetleg félje lenne egy 5,1 éves, 162 cm magas özvegyasszonynak. „Indián nyár 1742" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61742)_________________ 4 1/180/80, szakmunkás férfi megismerkedne korban hoz­záillő házias, természetet kedvelő, karcsú pécsi hölggyel tartós kapcsolat­hoz. „Tavaszi virág” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61V71) Dekorativ, diplomás, rende­zett anyagiakkal, perspektí­vával rendelkező 33 éves hölgy egy gyermekkel, ha­sonló adottságú igényes férfi ismeretségét keresi. „Korrekt 8022" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (68022) 29/170, fiatalember vidám természetű lány ismeretsé­gét keresi. „Próba-szeren­cse" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61668) 48/164, felsőfokú végzettsé­gű, vidám természetű, csi­nos, független nő lakással, megismerkedne hozzáillő, intelligens férfival. „Tavasz- szal 7535” jeligére az Új DN Sallai • utcai hirdetőjébe. (675351 38/170, elvált gyermektelen nő magas, igényes férfi is­meretségét keresi tartós kapcsolat céljából. „Tavaszi találkozás 7548” jeligére az Új DN Sallai utcai hindetőjé­be. (67548) ______________ E gy vidám természetű, la­kással, kocsival és más in­gatlannal rendelkező hölgy keresi 180 cm-nél maga­sabb, 44-50 év közötti kor­rekt, független férfi barátsá­gát. „Metszéspont" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdető­jébe. (61622)_____________ Keresem annak a 38-45 év közötti komoly gondolkodá­sú férfi ismeretségét, aki mindenben társa lenne egy 37 éves rendezett körülmé­nyek között élő özvegy­asszonynak. „Orchidea” jeli­gére á Hunyadi úti hirdetőbe. (61623) Keresem a párom! Ala­csony, káros szenvedélyek­től mentes, független, elvált, vagy özvegy hölgy szemé­lyében 55-60 éves korig. Én nyugdíjas, elvált férfi vagyok. Falun élőktől is szívesen vá­rok levelet „Veled vagy nél­küled" jeligére az Új DN Sal­lai utcai hirdetőjébe. (61625) 39 éves, magas férfi őszinte társat keres. Cím: Pécs 1., Pf.: 115. (7601) (61fj76) 35 éves özvegyasszony ba­rátot, társat keres, megértés esetén házasság céljából. Részletes levelet „Együtt a jövőért” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67514) ________________ 2 2/163/52 lány barátot, tár­sat keres. Lehetőleg fényké­pes leveleket várok. „Mono- gám" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61585) Németországban (NSZK) élő fiatalember, 27 eszten­dős, 182 cm magas, hozzáil­lő társat keres karcsú, csinos hölgy személyében 30 éves korig. Német nyelvtudás el­őny. Csak fényképes leve­lekre válaszolok. „Kölcsönös megértés" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61566) Magányos, 60 éves nő va­gyok. Keresem hozzámillő, nemdohányzó férfi társasá­gát. Esetleg élettársi viszony is kialakulhat. „Váljatok még őszirózsák” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67470) _________________ C sinos 40 es elvált hölgy keresi 170 feletti, jólszituált, anyagilag rendezett férfi kapcsolatát. „Hajnalka” jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61511) _________________ 2 8/168, diplomás nő keresi okos, higgadt, jó humorú fér­fi társaságát. „Magvető" jeli­gére az Uj DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67136) _____ K ét fiú keresi 21 év körüli lányok társaságát tíznapos görög tengerparti nyaralás­hoz. .Augusztus 1494" jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61494)_________________ 3 4/162, elvált tanárnő egy gyermekkel keres jó megje­lenésű, intelligens társat 40- ig. „Nemdohányzó 1477" je­ligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61477) 37/183 férfi megismerkedne fiatal, csinos nővel, gyere­kessel is. „Március 1394" je­ligére a Hunyadi úti hirdető­be. (61394) ______________ S zűz fiatalember Bak ki­sasszonyt keres házasság céljából. „26 éves” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61383)_________________ 33 évesig keres kiegyensú­lyozott, katolikus, gyermek­szerető, értelmiségi, krvül- belül vonzó, karcsú feleséget egy 172 cm magas diplomás fiatalember. „Talál­kozunk?” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (69259) _______________ P écsi fiatalember nőiesen telt barátnőt keres. Fényké­pes levelek előnyben. „Ér­zem a tavaszt" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67209) Figyelem! Színes katalógus jelenik meg külföldi férfi és női szexis fehérneműkkel és erotikus cikkekkel 18 éven felüliek részére. Megrendel­hető: „M+M" Ámor Kft 100 Ft + Postaköltség Budapest 62 Postai399/Pf. 705.(1324) EXPRESSZ DÍJMENTESEN csak házas­ság céljából nőket, fényké­pes levelet + telefonszámmal várok. 7170 Schwäbisch Háll Kreuzwisenweg 44. De­utschland (62058) Nyugotszenterzsébeti sző­lőhegyen 300 n-öl lugassző­lő épülettel, felszereléssel kedvező áron eladó. Érdek­lődni a helyszínen, Szabad­ság u. 11. Lieb János. (62027) Eladó 944 m2 építkezésre alkalmas üdülőtemlet, Csa­logány-dűlő 4. Érdeklődni: 18-188-as telefonon 18 óra után. (67843) ____________ K isszkókó dűlőbe 298 n-öl szőlő-gyümölcsös kis ház­zal, teljes felszereléssel el­adó. Megközelíthető a 32 és 36-os buszjáratokkal. Busz­megállótól 5 percre. Érdek­lődni lehet a kertvárosi pia­con lévő büfé-falatozónál. Keddtől péntekig 10-18-ig, szombaton 8-12-ig. (68276) ..KARAVÁN" Tehertaxi 1*24 t-ig szombat-vasárnap is. Fix, billencs. golyodarus gk. Tel.:31-077 ‘ó’486i Eladó Vasason 297 n-öl - házhelynek alkalmas - terü­let. Kedvező áron! Érd.: Mó­ra, Pécs, Sarohin 78. esti órákban. (62066)_________ J ó aiapotú régi páncéltőkés planinót vennék. Levélcím: Pécs, Magyarürögi út 6. (61437)_________________ 1 00 ezer forintra" lenne szük­ségem 6 hónapra. 150 ezret adok vissza. „Fedezet van” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67115) Hároméves Dacia TX, ke­vés kilométerrel eladó. Kom­ló, Mecsekfalu 3.15 óra után. (62094)_________________ G áz- és oxigénpalackot vá­sárolnánk. Pécs, Báthory u. 8. Tel : 10-761. (62115) Trabantot, Wartburgot ven­nék lejárt műszakival. „For­galomból kivont” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61123) ATA Kft. GÉPJÁRMÜKÖZVETÍTÉS Tel.: 72/11-546 (61534) Harkányban, társasüdülő­ben egy szoba összkomfor­tos lakrész eladó. Fürdőhöz 5 perc. Tel.: 79/22-914. Érd.: 16 óra után. (67467) Balaton közvetlen partján lé­vő nyaraló eladó. Érdeklődni: 36/20-152, 36/18-663-as te­lefonon. (127553)_________ M agas áron vásárolnék Vá­sárhelyi Viktor, Martyn Fe­renc és Rippl-Rónai fest­ményt vagy művészeti alkotást gyűjteményembe. „61438" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (61438) Kerti diórönköt napi legmaga­sabb áron vásárolunk. Beje­lentkezéseket, pontos címet (79)26-385-ös telefonszámra kérjük. (1244)_____________ Szentlörincen 2 1/2 szoba, erkélyes, panel lakás és egy 3 szoba összkomfortos tégla társasház garázzsal, kerttel eladó, vagy szentlőrinci csa­ládi házra cserélhető. Érdek­lődni: Szentlőrinc, Ifjúság u. 1/b. II/7. (61717) __________ J ó állapotban lévő pianinót vennék. Ajánlatokat kérem: Apaceller, Pécsvárad, Bem közi.Tel.: 161. (68807) Nyaraló eladó! Boglárlellén, központi helyen, társasház I. emeletén 35 m2-es teraszos lakás eladó. Érd.: 72/33-189 és 73/21-654. (1261) ARÓ 10 (benzinüzemű) 16 ezer km-rel, extra felszerelt­séggel eladó. Tel.: 31-845. (61939) _________________ P ontiac Fiero GT 87' eladó Sport autó tele extrákkal, új­szerű állapotban. Tel.: 41-777. (61971)_________ D iszkont jellegű árusításra 40-100 m2 körüli helyiséget vennék vagy bérelnék. Nem szükséges belvárosi. Ajánla­tokat a kaposvári hirdetőbe kérek a „481297" számra. (481297) ________________ K aposvári 2,5 szobás taná­csi lakásunkat pécsi tanácsi vagy öröklakásra, vagy csa­ládi házra cserélnénk, ér­tékegyeztetéssel. Pásztor Csaba, Kaposvár, Latinca S. u. 8. Telefon: 82/19-912. (481295)________________ S zlivennél 53 m2-es megvá­sárolható tanácsi lakás át­adó. Sarohin úti tehermentes felújított telefonos 2,5 szobás lakás + garázs eladó, vagy 1,5-es tanácsira cserélhető. 10-136 délután. (67174) Ikarus 256-os, négyhó­napos, eladó. Telefon: 70/52-144. (67333) Eladó Pécsújhegyen 220 n- öl telek, beépíthető. Fátyol u. 16. sz. Bazsó. (62132) Mecseknyugati 2,5 szobás, garázsos, panorámás lakás eladó. Tel.:27-997. (62135) Münnich utcai tehermen­tes másfél szobás lakás be­költözhetően eladó. Tel.: 35-344. (62161)_________ E ladó a kővágószőlősi he­gyen 800 n-öl terület, 20 méte­res pince, présház, kis szoba. Érdeklődni: Kővágószőlős, Hősök t. 4. sz. Ugyanitt feles művelésbe kiadó 200 n-öl kert, szőlőlugas. (62162)________ O lcsón 1300 m2, üdültetés­re is alkalmas terület prés­házzal Gyükésben eladó. Dallosné, Pécs, Ányos Pál 10. (62173)____________ A blaktisztítást vállalunk. Megrendelhető a 23-919-es telefonon. (62183) Szétköltözők! 2 db 2 szo­bás, összkomfortos magán- tulajdonú lakást cserélek egy 3-4 szobás összkomfortos, kiskertes családi házra Pécs területén. „Sürgős, értéke- gyeztetéssel” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (67255) Igény szerinti helyen masszírozást vállal egy kor­rekt fiatalember. Tájékoz­tatót küldök Pécs, 7614 Pf.: 117. (67343) _____________ K ozármislenyben össz­komfortos családi ház kert­tel, melléképületekkel eladó. Kozármisleny, Hunyadi 20. (67369)_________________ K ozármislenyben eladó két családnak megfelelő gazdál­kodásra alkalmas családi ház 510 n-öl telken. 1 1/2 szobás öröklakást a vételár­ba beszámítok. Érd.: 71-937- es telefonon. (67370) Belvárosi kis alapterületű, max. 30 m2 üzlethelyiséget vennék, vagy bérelnék. Ajánlatokat a kaposvári hir­detőbe kérek a „481296" számra. (481296) _________ M ecseknyugati 120 m2-es sorház nagy garázzsal - esetleg fizetési könnyítéssel -, 3,3 M-ért eladó. 34-709. (62113) Városi, közösségi kábeltelevízió hálózatokat üzemeltető szervezetek! ASZÜV Pécsi Számítóközpontja felajánlja az Önök részére az alábbi számítógépes rendszereit:- képújság-hirdetés szerkesztő és bejátszó program,- antennarendszerek karbantartási, díjelszámolási, műszaki nyilvántartási rendszer. Bambi A megszokott széles választékú gyermekruházat mellett igazán szolid áron kínálunk női divatárut is korrekten, udvariasan. De ez természetes Minden kedves Vevőnknek, ki először betér, kinek ma van a névnapja, ki 3000 Ft felett vásárol s ez a plusz! 10% árengedményt adunk! Szolid áron lehet igényes mindenki. Ezt kínálja Önnek a Bambi. Pécs, Citrom u. 7. Nyitva: 9-17.30 Bambi Az ........ Min» D unántúlt napló na Sallai utcai hirdetőjében angol, német ésszerb-horvát nyelvű folyóiratok, magazinok kaphatók! GRUND HÚSVÉTI Játékvására N.o.1. GRUND KFT-néí! Játékok nagy választékban! Társas-, PIKO, -szőrme, -logikai, -elektromos Viszonteladóknak nagykereskedelmi áron! Érdeklődni: dr. Boros u. 5. Tel.: 41-466. 8-12-ig (1356) (62054) S & F Bau Kft. jó kereseti lehetőséggel ács, kőműves és vasbetonszerelő szakmunkásokat keres németországi munkavégzésre május 1 -i kezdéssel. Németül tudók előnyben. Jelentkezni: Pécs, Rákóczi út 13/a. Fszt. 8-12-ig Tel.: 16-716 Érdeklődésüket várjuk: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 3. Tel.: (72)32-355/Patkó Viktor, Jakab András DOLGOZÓKAT FELVESZ A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichiátriai Klinikája felvételre keres fiatal szakképzett ápolónőket, az Orvosi Pszichológiai Csoport keres általános asszisztenst, egészségügyi szakközép­iskolai végzettséggel, gépelni tudással, alapfokú angol nyelvtudással és számí­tógép kezelésben való jártassággal. Je­lentkezés személyesen: POTE Orvosi Pszichológiai Csoport, Pécs, Rét u. 2. szám alatt. (1376) „E" KATEGÓRIÁS jogosítvánnyal gépko­csivezetőket felveszek. „Gyakorlott" jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. A PÉCSI ERDŐTERVEZÉSI Iroda felvesz érettségizett gyors- és gépírni tudó admi­nisztrátort. Jelentkezni lehet: Pécs, Me­gye u-19. sz. alatt. Telefon: 14-889. (1280) A MIKSZ ÜGYNÖKSÉG osztrák-magyar Rt. megbízásából ügynököket keres ma­gas jutalékkal. Tanfolyami részvétel Bu­dapesten, március 16-án és 17-én. Érdek­lődni személyesen 8-15 óráig, Pécs, Rét u. 4.1. em. (1297) ÉLELMISZERBOLTBA fiatal eladót felve­szek. „Április 1-)étől" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (62086) A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI Egyetem Anatómiai Intézete felvételre keres 1 fő asszisztenst és 1 fő laboratóriumi kisegí­tőt. Jelentkezni lehet: Pécs, Szigeti út 12. szám alatt az Anatómiai Intézetben. (1333) PRESSZÓMBA felszolgálót felveszek. „Kertváros 2081” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (62081) SZAKKÉPZETT ápolónőt felveszünk. III. sz. Szociális Otthon Pécs, Tímár u. 5. (1361) A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM Mosóüzeme felvételre keres kétműsza- kos munkabeosztással betanított női dolgozókat. Jelentkezni lehet: Mosó­üzem vezetőjénél, Pécs, Rákóczi út 2. szám alatt. (1378) ANGOL ÉS NÉMET nyelvtanárt keres ok­tatói közösség. Telefon: 19-014. „Jól kép­zett” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. BÜFÉ-falatozóba szakképzett eladót fel­veszek. „Szabad hétvége“ jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (62153)

Next

/
Oldalképek
Tartalom