Új Dunántúli Napló, 1991. január (2. évfolyam, 1-30. szám)

1991-01-16 / 15. szám

BOY-HÍRADÓ Mozgó autómosó­csapat házhoz megy. Tel.: 17-095 Gyógynövényeket ismerő és gyűjtő nyugdíjas nők és férfiak jelentkezését várom. Érd.: 22-651. (58572) AMERIKA összes tartomá­nyába angolul beszélő höl­gyeknek Euröpában HÁ­ZASSÁGKÖZVETÍTÉS - azonnal társat ajánlunk ön­nek! Adatával jelentkezzen BIZALOM Országos ügy­nökségen - 8007 Székesfe­hérvár, Pf.: 32.1374 BUDA- PEST, Pf.: 531. (6108) Állást keresek magánke­reskedőknél. Jogosítvány B-C, PÁV-II. Telefon: 26-316. (247235) Áruszállítás, költöztetés Tel.: 26-550 (58360) Gyermekfelügyeletet vál­lalnék 2-6 éves korig. Érdek­lődni: Losonc 29. (247237) Redőnyt, reluxát tavalyi áron. Telefon: 17-880. (247213) Totó-lottó! Garantáltan nye­rő variációkat küldök válasz- borítékért térítésmentesen! Pásztor Gyula 3301 Eger, Pf.: 305. (74) _____________ F uvarozást vállalnék saját tehergépkocsjval, 1 illetve 3 tonnás zárt. Érd.: 41-137-es telefonon. (38451) Olcsón vállalok személy és teherszállítást zárt Barkas- sal. Telefon: 10-335, 9- 17.30-ig. (58473) KÖLTÖZTETÉS BÚTORSZÁLLÍTÁS 25-555 (58391) Némettanítást vállalok 10- 14 éves gyermekek számá- ra. Tel.: 18-641. (58468) Főiskolai hallgató t éves angliai nyelvgyakorlás után angoltanítást, korrepetálást vállal. „Szombatonként 2 tanó­ra hosszat" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. (58481) Kereskedelmi és gépírói végzettséggel, PÁV-II. vizs­gával, jelenleg anyagköny­velő 27 éves hölgy saját gép­kocsival munkahelyet változtatna. „DV 640216" je­ligére a Hunyadi úti hirdető- be. (58448) Kisiparos vállal kőműves, ács, tetőfedő, bádogos munkát. Állvány anyag köl­csönzés, állványozás közü- leteknek, magánszemélyek­nek rövid határidővel. Tel.: 18-427. (58291) Hiteles fordítás is 20 nyel­ven rövid határidővei. Euró­pa Ügyfélszolgálat Teréz u. 5. Tel.: 33-433 (57921) Bejárónőt keresek heti 5 napra 7-12-ig. „Megbízható 8333" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58333) ________ D iplomás latintanár óra­adást vállal, érettségire is fel­készít. Érdeklődni hétköznap este 19 órától. Csalog Judit, Olga u. 5.111/11.(58493) Fémmegmunkálás, lakatos és forgácsoló munkák válla­lása rövid határidőre. Tel.: 25-029. este. (58503) Dekorációs munkát, címfes­tést vállalok közületnek is. Telefon: 14-947. (58452) Magányosok klubja nyílik a 48-as téren, az Ifjúsági bisztróban január 19-én 17 órakor. Mindenkit szeretettel várunk. (58559) Homok - Föld Kavics - Beton megrendelhető. Tel.: 10-351 (58258) Kisiskolások német nyelv tanítása csoportokban. Tele­fon: 18-637. (58552) Eltartási szerződést köt­nénk idős nénivel, aki há­zunkba jönne. „Törődés 91” jeligére a Hunyadi úti hirdető- be.(58522) ______________ Fr egoli fából, műanyagból, szögbelövés, panelfúiás. Előszo­bafal megrendelhető. 11-166 Várhelyi. (58019) ______ Fe lvonók javítása, karban­tartása, új felvonók telepíté­se. Roczkó Jován felvonó- szerelő mester Tel.: 28-094. (57956) Automata és hagyományos mosógépek, centrifugák, vil- lanyboylerek javítását 16 óra után vállalom. Tel.: 41-286. Szombaton egész nap. (71052) Gépi földmunka (ásás, rendezés, reseles, bontás, rakodás) Homok, sóder, beton, trágya szántással. Sztráda Tehertaxi 32-266 (58211) Kandón végzett oki. vili. üzemmérnök 1,5 évi híradás- ipari gyakorlattal informatikai és PC-s ismeretekkel, B. kát. jogosítvánnyal állást .változ­tatna. Kft-k, Rt-k is érdekel­nek. „Híradás" jeligére az Új DN Sallai utca hirdetőjébe. (71036) VEGYES Agilis, fiatal oki. szervező­vegyész mérnöknő marke­ting, reklám, piackutatás te­rületén állást változtatna. Jogosítvány van. „Legjobbat a legjobbnak” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (71635) ________________ R edőny, reluxa, harmónika- ajtó legolcsóbb a gyártónál. Tel.:25-836. (57991) lirpiluilt epedaragós ■ límu készilésÉI lállalnm. VAJTA KARPIIDS Pics, KnfKB.il 9 hónapos kislánnyal és 3 hónapos kutyával gyeden lévő gyerekgyógyász ottho­nában (IX.em) hasonló korú kisgyerekekre vigyázna. Tel.:32-226. (71283) BELLÁRIA Autósiskola rendkívüli ajánlata: ingyenes bevásárlóul Becsbe valamennyi tanuló részére, akik jan. 25-ig tanfolyamunkra jelentkeznek. Pécs, Laki István u. 3. 15.30-19 óráig. Tel.: 14-16 óráig a 22-694 (6121) Kútfúráshoz szakértő, illet­ve tőketársat keresek, gép van. „URB-2" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (58301) Import ruhák turkáló megszű­nése miatt sürgősen eladók. „Olcsó” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70888) Bedolgozástvállalna nő. „Kéz­ügyesség” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (72669) 33-316,24-588 . /bástya\ •AUTÓMENTÉS* Ha jövőjét idén is szeretné biztosítani, vegyen Pfaff tí­pusú svájci motoros kötő­gépet. Betanítást, munkát adok. „Biztos megélhetés”. Ugyanitt nagytételben férfi kötöttárut veszek folyama­tosan. Tel.: 34-976. (70871) Költöztetés Bútor-, zon­gora-, páncélszekrény szállítás. Tel.: 22-857 (58020) ANTIK bútor felújítását és újrafényezését vállalom. „Politur" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70867) Bejárónői munkát vállal pe­dagógus. „Létminimum" jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58320)_________________ V állalkozókedvű erotikus játékok előadásához fiatal, izgatóan vonzó, ápolt egye­temista párt keresek heti egy alkalomra. „Fix" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58422) ________________ K eresek fiatal, csinos, lehe­tőleg egyetemista vagy diáklányokat hosszútávú üzleti kapcsolat céljából. „Diszkréció és biztos anya­giak" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58423) Biztonság - energiata­karékosság Redőny - Reluxa - Védőrács minden méretben Tel.:37-115 (72679) Eltartási szerződést köt­nénk Mohácson egyedülálló idős emberrel. „Lakásunk van" jeligére a Mohácsi Nap­ló Szerkesztőségébe. (76687)________________ B utikosoknak, kiskereske­dőknek kötést vállalok. „Preciz munka” jeligére a Mohácsi Napló Szerkesztő­ségébe. (76678) „B" kategóriás jogosít­vánnyal, középfokú német nyelvtudással állást kere­sek. „Autó van" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58575)_______________«_ 3 5 éves nő középfokú vég­zettséggel képesített köny­velői és ruházati eladói szakmával állást keres. „Megbízható 8584” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58586) „Gyógyika” natura-gyogynövény üzletünket megnyitottuk Pécs, Körösi Csorna Sándor u. 1/1 alatt (PIK udvarban) (72697) 23 éves érettségizett, agilis fiatalember üzletkötői gya­korlattal bármilyen munkát vállal. „Gépkocsi van" jeligé­re a Hunyadi úti hirdetőbe. (58595) _________________ V annak jó ötletei? Segítünk egymásnak! Küldjön egy rö­vid önéletrajzot. „Klub lesz" jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. (58596) Lakások átalakítását, felújí­tását anyagbeszerzéssel vállalom. 27-194 este. (71222)_________________ É & G stúdió építész-épület­gépész tervezést, műszaki vezetést, ellenőrzést vállal. Telefon: 21-684. (70899) Mindennemű aszta­losmunkát vállalok. Tel.: 32-392. (58567) ' Bérszabást, bérkonfek­cionálást vállalunk. Ér­deklődni: 72/23-104-es telefonon. (58654) Kárpátaljáról áttelepült épí- tészmémöknő 6 év gyakor­lattal munkát vállalna önkor­mányzatoknál építési igazgatásban. Pécsi lakás­sal rendelkezem. Kijárás megoldható. „Kreatív" jeligé­re a Hunyadi úti hirdetőbe. (58634) Emelökötelek készítése au­tó és egyéb darukhoz végte­lenített és többágú kivitel­ben. Megrendelhető: Pécs, Nagykozári u. 42. Katona. (58633) TEHERTAXI 14-184 Értesítem kedves vendége­imet, hogy 1991. jan. 14-től a Pedikür a Szalai A. utcai Pe­dikűrbe, a Masszázs az írisz Szalonba, (a Dr. DoktorS. u.) költöztem Kanyar Ilona, Ady E. u. 51-ből. Szeretettel vá­rom kedves vendégeimet. (58632)_______________ Egyedülálló idős ember el­tartását vállalnám belvárosi házamban. „Külön lakrész" jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. (58621) Télivásár a Nyissz-Tex-ben! 400 Ft-ért kabátszövetek! 700 Ft-ért ágynemügarnitúrák! Kodolányi u. 35. (72721) Egész télen nyitva Vaskakas Panzió-Étterem Orfű. Nyit­va: 11-22-ig. Tel.: 78-069. (72717)_________________ Vállalatok, vállalkozók fi­gyelem! Mindennemű gép­írást lakásomon vállalok. 7627 Pécs, Kun u. 8/1. (70959) Mindennemű sablonos be­dolgozói munkát vállalunk. Tárolási lehetőséggel. „Vidé­ki” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70982) m TEHERTAXI OBII 5« - 592 FIX BILLENŐS DARUS Kertészetben elhelyezked­nék növényvédelmi képesí­téssel. Alkalmi munka is ér­dekel. # „Munkaszerető” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70969) MEFAG Árpádtetői Erdé­szetének kovácsműhelyé­ben lópatkolást és lovasko­csi vasalást rövid határidőre vállalunk. (162) Poclain földmunka 35-313 (58480) 12 éve jól bevezetett ipar el­adó. 2 család részére meg­élhetést biztosít. 2-3 hónap betanulási időt vállalom. Te­lefon szükséges. „Ajánlatot várok" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58525) Keresek Harkányban 20-30 m2-es üzletnek alkalmas he­lyiséget, 90-100 m2-es át­alakítható házat vagy lakást tartós bérletre. Keresek Pé­csett 1 szoba konyhás lakást közel a belvároshoz. 7233-888, 72/27-166/23. (150) Az OMKER Szaküzlete vál­lal mindennemű orvosi ké­szülék, kéziműszer, fogá­szati anyag és készülék, gyógyászati segédeszköz, orvosi bútor, labor üvegáru és készülék beszerzését. Vidékiek részére a szállítás megoldható. Éves rende­lést is elfogadunk. A lakos­ságnak ajánljuk: babett bé­bi etetők, cumik, 5 részes jénai etető garnitúra, olasz pelenkázónadrág: 24 órán keresztül száraz marad a csecsemő bőre. Kapható még a különleges gyógyha­tású osztrák szarvasfagy- gyúkrém, osztrák terhessé­gi teszt reklámáron, gumi fülfecskendő, olasz intim be­tétek, sárvári termál kristály fürdősó. Receptre kiváltható: finn spirál, NSZK pesszári- um. Nálunk a legolcsóbb. Cí­münk: OMKER Pécs, Dr. DoktorS. u. 53/1. (139) , Kőműves kisiparos munkát vállal és megrendelést vesz fel új lakóépületekre. Érd.: Pécs, Felsőbalokány út 56. 18 óra után. (58508) Volfné, Erzsiké női fodrász értesítem vendégeimet, hogy február 4-én munkába állok a Szalai András úti sza­lonban. (70925) Az enyhe tél is nekünk dol­gozik! Rendeljen redőnyt, re­luxát a gyártónál. Tel.: 22-769. (70870) Vásárlóink figyelmébe! A „régi” Kertvárosban, a Gyulai Pál u. 19. sz. alatt átalakítás után ismét megnyitottuk üzletünket, ABC jelleggel. Áruféleségek széles választékával várjuk minden Kedves Vásárlónkat. Nyitvatartási kedd-péntekig: 6,30-18,00 óráig szombaton: 6,30-12,00 óráig Betérni-megéri! VELÜNK MINDEN KAPCSOLAT GYÜMÖLCSÖZŐ! (249) Egy hét alatt ügynök lehet! A Commercium Kft. ügynök-üzletkötő tanfolyamán bárki elsajátíthatja a munkához szükséges alapfokú kereskedelmi, jogi, közgazdasági ismereteket. Atanfolyam díja: 3.000 Ft Képzési idő: 5 nap (20 óra) Atanfolyam elvégzése után munkalehetőséget biztosítunk. Jelentkezni lehet: dr. Majorossyl. u. 36. Telefon: 33-633/131 ________________________________________________________________________________________________________(247) DOLGOZÓKAT FELVESZ AZONNALI belépéssel felveszünk 1 fő villanyszerelőt, legalább 5 éves építőipa­ri gyakorlattal. Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezés: ÉLISZ Pécs, Felszaba­dulás u. 16. sz. Tel.: 14-234. (183) 2-3 FŐS komplett kőműves brigádokat felveszünk jó kereseti lehetőséggel. Ér­deklődni 12-518-as számon vagy szemé­lyesen Pécs, Teréz u. 6. szám alatt. ÉKKI. (181) A POSTAI Gépjármű Szállítási Üzem fel­vételre keres 1 fő közgazdászt, lehet pá­lyakezdő is. Jelentkezni lehet személye­sen az üzemvezetőnél Pécs, Diósi út 51. szám alatt. (192) KISIPAROS kőművest felvesz. Tel.: 35- 986. (72732) NAGY beruházáshoz asztalost, lakatost, ácsot , villanyszerelőt, központi fűtész- szerelöt, burkolót alkalmazna Veres Mik­lós Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 38. (72738) IFÁRA sofőrt felveszek. „Sörszállitás” je­ligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70903) SZAKÁCSOT és pincért felveszek. „Zen­gő" étterem Pécsvárad, Palkó.(58438) KERESEK pontos, precíz varrónőt gyer­mekruha varrásához. „Minőség" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58427) ÁCSOKAT felvesz kisiparos, magas kere­settel. Tel.: 18-427. (58292) ADMINISZTRÁCIÓS munkára munkatár­sat keresünk. „Fejlődőképes" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58368) KERESKEDELMI és műszaki (gépész) is­meretekkel rendelkező fiatal férfi munka­erőt keresek. Előnyben: német nyelvtu­dással, autóval rendelkezők. „Boltvezető” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70869) UTAZÁSI Iroda vezetésére kellemes meg­jelenésű, lehetőleg németül beszélő, önállóan dolgozni tudó fiatal hölgy je­lentkezését várja NSZK vállalkozó. „Jo­gosítvány szükséges" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70868) FIZIKA tanítására munkatársat keresünk. Tel.: 74-643,8-T6-ig. (70983) A MAGÉV felvételre keres 1 fő árufor­galmi előadót vas-műszak! anyagisme­rettel és gépkocsihasználattal, lehető­leg kereskedelmi gyakorlattal. Jelentkezni lehet: személyesen Pécs, Megyeri út 59/1. áruforgalmi osztályve­zetőnél. (145) A PLASTEX Ipari Szövetkezet azonnal felvesz gyengeáramú vezérlőtechniká­ban jártas, fröccsöntőgépek javításához értő TMK vezetőt, jó kereseti lehetőség­gel. Jelentkezés: Péterpuszta, müanyag- üzem. (182) NÉMET-magyar Kereskedelmi Kft. főál­lású, gépkocsival rendelkező ügynököt keres cipő és egyéb divatáru értékesí­tésére, tiszta jutalékos rendszerben. Érdeklődni lehet: Budapest 1165 Koro­nafürt u. 14. sz. Tel.: 06-11-838-219. (163) EXPRESSZ 125-ös P. Fiat 2 év műszaki­val, rengeteg alkatrésszel, egyben vagy külön is eladó. Cím: Gerde, Béke u. 78. (58823) Egerágon félkész családi ház eladó. Érd.: Pécs, Fülep L. 32. Horváth Lajos. (58814) Eladó 2000-es Grundig vi­deó, kazettákkal. Érd.: Pécs, Tiborc u. 88. Tel.: 35-172. (58817) 60-as Audi egyben, vagy bontva eladó. Érd.: Pécs, Ti­borc u. 88. Tel.: 35-172. (58818) Betegség miatt elcserélném Pécstől 15 km-re gazdálko­dásra, kertészkedésre alkal­mas parasztházamat, pécsi tanácsi kisméretű összkom­fortos lakásra. „Kertváros e- lőnyben" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58805) 20-25 m2-es üzlethelyiséget bérelnék vagy vennék. Rác­város és Ujmecsekalja e- lőnyben. Tel.: 26-358. (58803) VW 130-as bogár, 17 éves, kitűnő állapotban, komplett motor kis hibával és 6 db 205x50 köpeny felnivel el­adó. Tel.: 80-267. Lada csere is érdekel! (58800) 70 ezret kérek sürgősen öt hónapra, ötven százalékos kamatra. „Kisiparos” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58790) _________________ V W mikrobusz lakóautó el­adó. 34-933, de. 8-10-ig, du. 17-től. (58774)__________ J ókai utcában új, földszinti 20 m2-es üzlethelyiség bér­beadó. „Hosszú távra" jeligé­re az Új DN Sallai utcai hirde- tőbe. (70023)____________ B elvárosi, kétszintes, össz­komfortos 65 m2-es örökla­kás eladó. „Nem panel" jeli­gére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (70022) KA-s Skoda 120, esztétikai hibával eladó (75 ezer). Pécs, Endresz 5. Kubinka. (70025) 50 I mélyhűtő eladó. Érd.: Bajzan Jánosné Pécs, Veres P. u. 26. (70028) __________ E ladó Szentdénesen gaz­dálkodásra alkalmas felújí­tott ház, melléképülettel, 1482 m2 gyümölcsössel. Érdeklődni lehet: minden­nap Szentdénes, Zrínyi u. 1. Irányár: 350.000 Ft. (72779) _________________ O verlook, 4 szálas eladó Pécs, Jókai u. 5. Viola, 17 óra után. (70027)________ 4 éves Lada Samara ol­csón eladó. Érd.: Hajas Im­re 30. Polacsek. (58820) Pécs Nagyszkokóban 3 szobás családi ház eladó. Érd.: 29-873 telefonon, 19 óra után. (70040) Megkímélt Trabant friss műszakival eladó. Érd.: Görcsöny, Dózsa u. 18. (58767) Szobafestés-mázolás- tapétázás. Telefon: 26-049, 30-862 (70988) Modern gondolkodású egyetemista lányt vagy párt keresek. „Megegyezünk” jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (58653) Villanyszerelés Tel.:34-626 (58696) Béri Balogh Ádám utcai üz­letsoron 34 m2-es üzlet átadó vagy közös üzemeltetésre ki­adó. Érdeklődni: A Szliven Áruház Virág-Shopjában. (58643)__________ K ötődések figyelem! 4 szá­las interlockkal kötöttáru összeállítást vállalok azon­nal. Érdeklődni: 18-19-ig a 32-393-as telefonon. Molnár. (58642) Hétvégi házak, családi há­zak tervezése, adaptálása rövid határidővel. Tel.: 32-797. (70973) _________________ K émia-biológiából egyetemi felvételire előkészítek. Ér­deklődni a 28-186-on az esti órákban. (72683)_________ A lváz üregvédelem 3 éves garancia, rövid határidő. Far­kas Bertalanná, Pécs, Csapó J. 12. (58531) Velünk olcsón utazik! Mün­chen: február 7-9,14-16. Ár: 1200 Ft + 5 DM. Bécs: január 22,28. február 5. Ár: 650 Ft. Isztambul: 2200 Ft + 45 DM. vízumdfjjal együtt! január 30. február 3. február 20-24-ig. | Tel.: 35-075. (72713) Gyermek felügyeletét laká­somon vállalom. Tel.: 16-104. (70941) HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. TAKÁTS GYULÁNÉ Steibler Laura életének 82. évében elhunyt. Szeretett halottunkat január 18-án pénteken 14 órakor kísérjük utolsó útjara a villányi római katolikus temetőben. Gyászoló fiai, menyei, unokái, dédunokái. (241) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy jósá­gos édesanyánk, mamuskank és dédikénk MÉREI SÁNDORNÉ Mészáros Mária január 13-án csendesen elhunyt. Temeté­se 17-én, csütörtökön 2 órakor lesz a csonkamindszenti temetőben 1/4 2-kor szentmisével búcsűzunk tőle a kápolná­ban. Emlékét szívünkben őrizzük. Lisicza és Deák család. (58917) Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. SCHMERL JÁNOSNÉ Széli Anna 82 éves korában csendesen elhunyt. Te­metése 1991. január 18-án 12.30 órakor a szigetvári turbéki temetőben. A gyászoló család. (58918) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BAUMANN JÁNOSNÉ Marxer Erzsébet volt pécsváradi lakos, 84 éves korában elhunyt. Temetése 1991. január 18-án, 3 órakor lesz a pécsváradi katolikus teme­tőben. Gyászoló család. (58887) Összetört szívvel tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy drá­ga jó férjem, fiam, édesapám, aposom, nagypapánk NÉMETH JÓZSEF váradi lakos, tragikus hirtelenséggel el­hunyt. Temetése január 18-án 14 orakor lesz Szigetváron a kanizsai temetőben. A gyászoló család. (58946) Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. PÉTER JÓZSEFNÉ Bóra Ilona volt romonyai lakos január 14-én, 81 éves korában elhunyt. Temetése 18-án (pénte­ken) délután 15 órakor lesz a romonyai temetőben. Előtte 14 órakor szentmise. A gyászoló család. (246) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, lányom, menyem, testvé­rem és kedves rokonunk KÚCS SÁNDORNÉ Nó'dling Mária villányi lakos életének 51. évében türe­lemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése január 17-én du. 2 órakor lesz a villányi temetőben. Gyászoló család. (58859) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapám, apósom, nagy­apánk és dédapánk FEKETE JÓZSEF Bogád, Kossuth u. 13. sz. alatti lakos 70 éves korában hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése 1991. január 17-én csü­törtökön 3 órakor lesz a bogádi temető­ben. A gyászoló család. (71322/T) Mély fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy FENYŐVÁRI JÓZSEF életének 55. évében türelemmel viselt rö­vid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója január 18-án fél 3 óra­kor lesz a Szederkényi temetőben. A gyá­szoló család. (58776) Megrendültén tudatjuk, hocjy LAKATOS TIBOR KAROLY életének 33. évében váratlanul elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés. Gyászoló család. (71305) Mélységes fájdalommal értesítünk minden kedves rokont, barátot, volt mun­katársat és ismerőst, hogy HERING BÉLA Pécs, Daru-dülő 29. sz. alatti lakos türe­lemmel viselt gyógyíthatatlan betegség­ben 1991. január 7-én elhunyt. Örök nyu­galomra helyezéséről később történik intézkedés. A gyászoló család. (73699/T) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­rető feleségem, édesanyánk, leányom, nagymamánk, anyósunk és felejthetetlen testvérünk PATKÓS JÓZSEFNÉ Fonter Mária 56 éves korában türelemmel viselt hosszú betegség után 1991. január 8-án fáradt szíve örökre megpihent. Szeretett halottunkat 1991. január 21-én 12 órakor kísérjük utolsó útjára a pécsi központi temetőben. Gyászoló család. (71301/T) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett tériem, édesapám, nagypapám, testvérünk, sógorunk, nagybácsink és kedves rokonunk SZAKLAJDA ANDRÁS 64 éves korában hosszas betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója január 21-én fél 1 órakor lesz a pécsi központi temető kápolnájából. A gyászo­ló család. (73697) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁNTOR SZILVESZTER 59. évében váratlan hirtelenséggel el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója ja­nuár 23-án 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló család. (73696/T) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett édesanyám, drága nagymamánk, dédnagymamánk, anyósom, nagynénim és kedves rokonunk özv. KERÉNYI TAMÁSNÉ volt máriakéméndi lakos, 1991. január 5- én hosszú türelemmel viselt betegség után 78 éves korában elhunyt. Temetésé­re 1991. január 21 -én 13.30 órakor a pécsi központi temető kápolnájából kerül sor. Emléke szívünkben örökké élni fog. Gyá­szoló Weidinger és Sólyom család. (73677/T) Mély fájdalommal tudatom, hogy sze­retett férjem FUCSKÁR JÓZSEF 61 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Hamnvasztás utáni búcsúztatá­sa január 21-én fél 3 órakor lesz a pécsi köztponti temetőben. A gyászoló felesé­ge és rokonai. (73^80/T) Megrendültén tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, drága nagypapánk, apó­som, sógorunk, testvérem és rokonunk PINTÉR JÁNOS MÁV nyugdíjas 69 éves korában 1991. január 7-én várat­lanul elhunyt. Temetése 1991. január 21- én 13 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család. (73692/T) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, testvérem, sógorom és kedves rokonunk HEINRICH JÁNOS kőműves, a Szénbányák építési üzemé­nek nyugdíjasa 65 éves korában 1990. december 8-án elhunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása 1991. január 21-én 15 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. (69954) Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk KOVÁCS NÁNDOR volt húsipari dolgozó, nyugdíjas 1991. január 8-án, 60 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá­sáról később adunk értesítést. A gyászo­ló család. (58787) KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik feledhetetlen férjem FEKETŰ FERENC temetésén részt vettek, ismerősöknek, barátoknak és a 600 fős kollégium dolgo­zóinak. Gyászoló család. (58690) Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága édesanyánk NAGY SÁNDORNÉ Takáts Jolán temetésén megjelentek és fájdalmunkat virágok, táviratok, levelek küldésével enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (72730) Hálás szívvel mondunk köszönetét azoknak a kedves rokonoknak, barátok­nak, ismerősöknek, akik szeretett halot­tunk KOVÁCS IMRE baksai lakos temetésén megjelentek, vagy bármi más módon részvétüket fe­jezték ki. Gyászoló családja. (72709) Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik dr. SCHAFHAUSER ISTVÁN elhunyta alkalmából részvétükkel fájdal­munkat enyhítették. Gyászoló család. (72698) Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, szomszédoknak és volt munkatársak­nak, akik szeretett halottunk BOKROVICS LÁSZLÓ búcsúztatóján részt vettek. A gyászoló család. (58663) Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, ba­rátoknak, szomszédoknak, utcabeliek­nek, akik felejthetetlen halottunk SOMOGYI JÓZSEF MÁV nyugdíjas temetésén részt vettek, virágok, koszo­rúk, táviratok küldésével fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét MÁV Pécsi Szertárfőnökség, Szentlőrinci Postahivatal, ÁFÉSZ Faipari üzem dolgozóinak. Gyászoló család. (70960) Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, komáknak, is­merősöknek, szomszédoknak s jóbará­toknak, akik felejthetetlen drága jó édes­anyámat, anyósunkat, nagymamánkat és dédimamánkat özv. LENGL FERENCNÉT Szauer Máriát utolsó útjára a pécsváradi temetőben el­kísérték, az iránta érzett szeretetüket, tiszteletüket, a koszorúkkal és a sok vi­rággal fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Külön köszönet a segítőkész pécsvá­radi barátoknak és szomszédoknak s a szülőföldbeli, sombereki kedves ismerő­söknek. Gyászolják a gondviselő unoká­ja, Fogl József és a gyászoló család. (70965) Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, akik szerető fiam KISS NAGY CSABA temetésén résztveftek. Külön köszönet­tel tartozunk a DÉLVIÉP vezetőinek, a főépít és vezetőség dolgozóinak, akik fáj­dalmunkban osztoztak. A gyászoló édes­anya és Feri bácsi. (70926) Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, szomszédnak, ismerősöknek és barátoknak, akik felejt­hetetlen halottunk SZOMMER JÓZSEFNÉ búcsúztatásán jelenlétükkel koszorúik­kal, virágaikkal az iránta érzett szere­tetüket, tiszteletüket kifejezték és együtt­érzésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Temporg dolgozó kollektívájának. A gyászoló család. (70924) Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik édesapám id. TÓTH SÁNDOR temetésén részt vettek. Gyászoló család. (72689) Köszönjük a cserkészbarátoknak, a kedves volt tanítványoknak, ismerősök­nek, hogy édesapánk GALAMBOS FERENC temetésén együttéreztek velünk. (58592) Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, a 138. sz. bolt kollektívájának, szomszé­doknak és ismerősöknek, akik szeretett halottunkat VÁMOS ANTALT utolsó útjára elkísérték és bánatunkban osztoztak. A gyászoló család. (58537) Köszönetünket fejezzük ki mindazok­nak, akik NAGY JÁNOSNÉT szeretett ETA nénit utolsó útjára elkísér­ték. Gyászoló család. (58529) Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, szomszédok­nak, barátoknak, munkatársaknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen halottunk MOSBERGER PÁLNÉ temetésén részt vettek, koszorúkkal és virágokkal fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. (58521) Köszönetünket fejezzük ki mindazok­nak, akik NAGY JÁNOSNÉ Keresztes Katalin Bükkös-megvefai lakos elhunytával kap­csolatban bármilyen módon fájdalmun­kat enyhítették. A gyászoló család. (58276) Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a kedves rokonoknak, kollegáknak, szomszédoknak, peljérdieknek, ismerő­söknek, diákoknak, akik felejhetetlen fér­jem, apám GELENCSÉR JÁNOS temetésén részt vettek, végső útjára elkí­sérték, a tisztelet és emlékezés virágait elhozták szeretett férjemnek, apámnak. (58434) Fájó szívvel mondok köszönetét a ked­ves rokonoknak, jóbarátoknak, ismerő­söknek, munkatársaknak és a nyugdíjas klub tagságának, akik drága fiam ifj. RÁKOSI GYULÁT utolsó útján elkísérték. Gyászoló édes­anyja. (58442) Hálás szívvel mondunk köszönetét a jó szomszédoknak, volt munkatársaknak, barátoknak, rokonoknak és mindazok­nak, akik szeretett halottunk HORVÁTH JÓZSEF volt basali lakos szentlőrinci temetésén jelenlétükkel, virágokkal, koszorúkkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk CSÉPÁN JENŐNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, virá­gok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (76326) Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk HAJDÚ IMRÉNÉ temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló rokonság. (76327)

Next

/
Oldalképek
Tartalom