Új Dunántúli Napló, 1990. november (1. évfolyam, 209-238. szám)

1990-11-29 / 237. szám

LAKÁS-INGATLAN BÉREL-KIAD GÉPJÁRMŰ Kertvárosi 3 szobás, szö­vetkezeti lakás sürgősen el­adó. Érd.: du. 5-től, Egri Gy. 116. fszt. 1. Hamvas. (56663)_______________ Szoba konyhás vagy egy nagyszobás házrészt vagy lakást vásárolnék. .Eső" jeli­gére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (72995) ____ Átvennék 2 szobás tanácsit vagy saját tulajdonút magas OTP-vel. .600 ezer” jeligére az Új DN Sallai utcai hirde- tőjébe. (72994) _________ Pé csi háromszobás örökla­kásom eladom vagy buda­pesti kisebbre cserélem. Tel.: 1620-884. (5534) FUNDUS Ingatlanközvetítő Iroda Adatbankunkból el­adó: kertvárosi 2-3 szobás lakások, Jurisics úti kétszo­bás erkélyes lakás, belváro­si kétszobás lakás, családi házak, házrészek, nyaralók, telkek, vidéki ingatlanok, stb Cserére keresünk: Pécshez közeli vidéki házrészt pécsi 3 szobás tanácsi lakást, kertvá­rosi 2.5 szobás öröklakásért 2 db tanácsi lakást. 2 szobás öröklakásért 1,5 szobás taná­csi lakást stb. Ingyenes címki­adás. Albérletközvetítés. Szerződéskötés, ingatlan értékbecslés. Címünk: 7624 Pécs, Őz u. 5. Tel.: 25-688/27,28. Nyitva: hétköz­nap 9-18-ig, szombaton 9-12- ig. (72977) _____________ Sü rgősen eladnám nagyon olcsón, villánykövesdi. 2 szobás házam, gazdálko­dásra alkalmas vagy pécsi tanácsi lakásra cserélném Érdeklődni: Pécs, Sánc 45. Mindennap 10-től 18-ig Ko- vácséknál. (72985) Eladó Hinten egy szoba, konyhás kis ház, 1600n-öl területtel. Mindenre alkal­mas. .Ibolya" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (72982)_______________ 7. emeletesben I. emeleti, saját tulajdonú, tehermen­tes, telefonos, 2 szobás la­kást cserélnék családi ház­ra. .Több variációt ajánlok” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (72981) Nyaraló eladó Sikonda, Fü­lemüle u. 5. alatt. Érd.: Pécs, Szabadság u. 10. fszt. Gás- pár. (72970)___________ 60 0.000 kp. lakásmegol­dást keresek. .Talán sikerül 2966" jeligére az Új DN Sal­lai utcai hirdetőjébe (72966) Kacsóh P. u. 47m2 lakás el­adó, tavaszi költözéssel. Érd.: 33-211/Nagyné 8-14- ig. (72965)____________ Ke rtvárosban női fodrász­üzlet átadó. Berendezés külön is eladó. Érdeklődni: 12-481-es telefonon, 10-17 óráig. (56630)__________ Ké tszobás, garázsos. kert­városi lakás: kéthónapos Samara, GO-s 1300-as La­da eladó vagy nagyobb bel­városi lakásra cserélhető. Pécs, Gyenis L u. 4. IV. 15. (56626)_______________ Garzont vagy házrészt ven­nék 630 + OTP. Tel.: 17-599. .Költözésben megegye­zünk" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (56619) A volt Lauter csárda eladó Érdeklődni egész nap Gerde, Malom u. 8. !»«> Kisebb lakást vásárolnék, jövő nyári költözéssel. Tel.: 22-319. (56615)________ Elc serélném 2 szoba, össz­komfortos, tehermentes, szövetkezeti lakásom 3,5 szobás tanácsira. Tel.: 11-033. (56612)________ Fö ldszinti 3 szobás, össz­komfortos lakást, garázzsal, 800n-öl telket épülettel el­cserélném családi házra. Érdeklődni a hirdetés nap­ján 17-20 óráig. Tel.: 31 -059. (56587)_______________ Martonfán 3 szobás ház el­adó vagy 1 1/2 szobás la­kásra cserélhető. .Tanácsi lakás’ jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (56567) 600.000 + OTP-átvállalás- sal lakásmegoldást kere­sek. Sürgős. Érdeklődni: Sarohin t. 68. Vili. em. 22. Fazekas István. (56566) Lángossütő ejadó Nevelési Központnál. Érdeklődni a helyszínen. (56549) Garázs eladó_ Pécsett az At­tila utcában Érd.: 16-540-es telefonon. (56554) Eladó 6 éves. kétszintes, 5 szobás, központi fütéses családi ház, garázzsal, gaz­dasági épülettel, ipari áram­mal, 1 1/2-2 szobás Szliven környéki lakást beszámítunk I, emeletig. Hosszúhetény, Zrínyi M. u. 32. (56558) Gyulaj, Kossuth L. u 17. sz. alatti, 1100n-ölü telek eladó. Érdeklődni lehet: Komló, Gorkij u. 26. Szitás Sándor- né. (56562)____________ Ké t db egyterű garázs el­adó. Illyés Gyula úton. Tel.: 19-237. (56564)________ El adó Mecsek-nyugati. két­szobás lakás, nagy terasz- szal, garázzsal, téglaépület- ben. Tel.: 33-268. (56636) Megvételre keresünk a Jó­kai, Surányi. Köztársasági téri környékén 70-90m2-es, 3 szobás téglaépületben lé­vő lakást vagy családi házat. 2 szobás jókaí utcai csere­lakást biztosítunk. Telefon: 32-004,17 óra után. (72963) Eladó 2,5 szobás, ró­zsadombi öröklakás. Tel.: 41-777. (56480) Eladó vagy elcserélném 2,5 szobás kozármislenyi csalá­di házamat. Érdeklődni: bár­melyik órában, Pécs. Alkot­mány u. 47. sz. (56588) Csonka mind szent. Fő u. 8. szám alatti, 3 szoba, kom­fortos családi ház, nagy te­rülettel, ipari árammal, gaz­dasági épületekkel, betegség miatt sürgősen el­adó. Érdeklődni a helyszí­nen, bármikor lehet. (56578) 15 szobás OTP-őröklakás kőért eladó. Pécs, llku Pál u 22. IV/14. (56600) Szentkatalin, Szigetköz út 4 sz. alatti családi ház, mel­léképületekkel. esetleg kü­lön kertekkel eladó. (56481) 7773. Kisjakabfalva, Fő u. 27. alatt, összkomfortos, ré­gi nagy ház. gazdálkodásra alkalmas területtel (irányár: 1 200.000 Ft) + állatok és felszerelés eladó. Megte­kinthető délutánonként. (73000)_______________ Belvárosi garzon eladói „980 ezer" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. (56545) Igényesnek eladó a tanár­képző mellett a Pacsirta u. 23. sz. alatt 250n-ől össz- közművesített terület, építé­si engedéllyel (kétlakásosra is) és lakóházzal. Balatoni v. orfüi, üdülőcserét beszámí­tok. Érdeklődni a helyszínen XII. 1-jén 10-16 óráig, 2-án 10-14-ig lehet. (56643) Eladó Kóróson, kétszobás, kertes családi ház, tataro­zással beköltözhető. Érd.: Farkas Lajos Pécs, Homok u. 5. (56642) ___________ Ga rzon eladó. Érd.: Sziget­vár, Lenin Itp. 17/1. II. em. 32. (56456)____________ El adó szőkéi szőlőhegyen, olcsón, 800n-öl jól termő szőlőlugas, egyben vagy megosztva. Tel.: 34-324. Eladó ingatlan, gépjármű adatait Baranya megye 25.000 családjához juttatjuk el. Európa Ügyfélszolbálat Teréz u. 5. Tel.: 33-433 (»»rí Szőlő, 160n-öl Szentmikló- son, épülettel, felszerelés­sel eladó. Tel.: 11-479. (73372)_______________ Készpénzért vásárolnék kis házat Pécsett, lehet felújí­tásra szoruló is. „900 ezer kp + kölcsön" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (73877)______________ Eladó egy most épült, há­romszintes vendéglátó egy­ség, Pécshez közel. Tel.: 27-486. (56108) Elcserélném 61 rt^-es, gáz­fűtéses tanácsi lakásom, kisméretű 1 1/2 szobás ta­nácsira. Érdeklődni: Sallai u. 38. I. emelet Kissné, i egész nap. (532876) [ Elcserélném Zala-megye, becsehelyi, 1200n-öl ingat­lanomat nagy parasztház, gazdálkodásra kiválóan al­kalmas pécsi 1 1/2 szobás lakásra, sima csere. Jól jár. Érdeklődni: Pécs, Krisztina tér 23. Böjti. (56421) Fonyód legszebb részén, I Bartók Béla úton, ötszobás j családi ház eladó. Érdeklőd- ni lehet egész nap, Magyar- hertelend, Fürdő u. 2. Tel.: 90-776. (72885)________ Sz egedi, öSn^-es 1+ 2-es lakásom elcserélném pécsi saját lakásra. Kovács Attila I Szeged, Lomnici u. 43. VII. I 38. (72891)____________ j 1 1/2 szobás, szövekezetí lakás sürgősen eladó. Ér­deklődni munkanapokon 26-500-as, 26-os mellékes telefonon vagy Egri Gy. u. 114. 4. emelet 14, 16 óra után. (72929)__________ L El adó 2 szobás OTP-örök- lakás. 880 kp + 354 ezer OTP. Antal László, Melinda 13. II/9. (72897)________ Na gy Deindol 37 szám alatt bővíthető, ráépíthető családi ház 400n-ől területtel, pin­cével eladó. Érdeklődni 16 óráig a 18-394, 16 óra után a 27-712-es telefonon lehet. (72894)______________ [ | 500 ezerig lakásmegol­dást keresek. Telefon: 11 -833/71. (56536)______ El adó 1 szoba, konyhás la­kás 1600n-ől területtel. Min­denre akalmas hely. Megtekint­hető: Pécs-Hrd, Szövőgyár 9. Érdeklődni: Hird, Csizmazia 5. (56529)_____________ Harkányi kétszobás nyara­ló, társasüdülőben eladó. Bartók u. 4, vagy elcserél­ném belvárosi öröklakásért. Telefon: 22-026 vagy „Zen­gő” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (56518) Eladó 2,5 szobás, kertváro­si öröklakás. 250.000 Ft-os OTP-átvállalással. Továbbá a pogányi tó mellett 800m2 zártkertben 30m2-es, 90%- os készültségü hétvégi ház, pincével. Keresünk cserébe 2 db kertvárosi 1,5 szobás lakást. Érdeklődni: 26-797, este. (56502)__________ 1 vagy másfél szobás, összkomfortos tanácsi la­kást átvennék. Telefon: 18-198, 17 óra után. (56501)______________ Sz oba-konyhás _ házrész sürgősen eladó. Érd.: min­dennap 14 órától. Pécs, Vak Bottyán 32. (56499) Velénybe családi ház, gaz­dasági épületekkel, nagy kerttel eladó. Érdeklődni: j Szabadszentkírály, Hársfa u.1.(56485)___________ Hé tvégi telek, panorámás, szép helyen, a Malomvöl- gyi-tó felett, új présházzal eladó Érd.: egész napa 17- 926-os tel. (56483) 2 szobás lakás eladó. Ér­deklődni: Siklós, Sallai u. 20. IV. emelet 13. 18 óra után. (72937)__________ Mo hács, Felszabadulás Itp. 10. I/8. 3 szoba, ebéd- lős öröklakás, fizetési i könnyítéssel eladó. Tel.: ' 711/17-79. (72933) BOMIK Ingatlanközvetítő Iroda Harkány, Kossuth u. 32. Tel.: 80-085 (10 órától) sürgősen eladó Harkány­ban Bartók B. I. emeleti, egyszobás üdülő, Pécs- Cserkúton a Mezőgép fölött családi ház, 1600n-öl szőlő­gyümölcsössel 1.300.000- ért. Egyéb ingatlanok nagy választékban! Keresünk vé­telre önálló üdülőket! (72932)______________ El adó Bogád Venyedtetőn 300n-öl zárt kert, szőlő + gyümölcsös, 30m2 alapterü­letű hétvégi házzal. Villany van. Érdeklődni: Pécs, Bú­zavirág u. 3. sz, 15 órától (budai vámnál). (56628) ÁLLAT ADÁS-VÉTEL 8 hónapos vemhes üsző (Fritz) eladó. Érdeklődni: Szülök, Kossuth u. 23. Keszkenyős. (76302) Hízók kedvező áron eladók. Dióspuszta 14. Szigetvár mellett. (56513) __ 18 hónapos, törzskönyve­zett, aranyszínű, angol coc­ker spaniel szuka eladó. Le­hetőleg kertes házba. Érdeklődni: Pej JózLef Pécs, Vince u. 14. 1/1. (72888)_______________ Sarplaninac kölyök eladó. Telefon: 33-332. (72887) Sarplaninac kölyök hatal­mas, támadó, díjnyertes szülőktől eladó. Megtekint­hető: ifj. Bernics Ferenc Pécs, Bánya u. 28/3. (72886) Brama tyúkok, kakasok, magyaróriás és postaga­lambok eladók. Szentlőrinc, Vörösmarty u. 13. (532877) 200 kg hízó, 30 q szemes kukorica eladó. Szalánta, Németi út 8. (56627) ____ Az újpetrei „Petőfi" Mező- gazdasági Termelőszövet­kezet HÍZÓSERTÉS ÉRTÉ­KESÍTÉST tart a központi sertéstelepén 1990. decem­ber 31-ig. Ár: 78 Ft/bruttó kg. A sertések átvehetők hétfő­től szombatig 7 órától 15 óráig. Érdeklődni lehet a 77-000, 77-100, 77-103-as telefonon. (5537) Sarplaninac kiskutya, im­port szülőktől eladó. Nagy- baracska, Köztársaság u. 21. (162210/v.) Naposcsibe megrendelhe­tő, hampshire, húshibrid, kopasz, búbos fajtákból. Te- I nyésztojás eladó. Horváth- I né. Siklós, Szabadság u. 16. Telefon: (73)21-631. (56508)______________ 12 0-170 kg közti hízók el­adók. Érdeklődni a hétvé­gén. Orfű, Béke u. 12. (56608)______________ Tö rzskönyvezett német ju- hászköjykök eladók Nemes­kén. Érdeklődni esténként (70)48-011 -es telefonon. (72976) ______________ 4 éves, hasas nehézló, csi­kójával együtt és 1 db 2 éves sodrott kancacsíkó eladó. Érd.: Diósviszló, Petőfi u. 71.16 óra után. (56563) Hízók eladók. Érdeklődni: Pécs, Szőlő u. 33. 17 óra után. (56574) Összkomfortos, telefonos lakásban szoba értelmiségi­nek kiadó. Telefon: 29-827. (72934)_______________ 28m2-es üzlethelyiség kiadó a Taksonyi J. utcában. Szo­bakerékpár eladó. Érdek­lődni: Pécs, Csatlós J. u. 17. 111/12. Nagy, 18 óra után. (56510)_______________ Szentlőrinc, Bányász u. 4, garázs kiadó. Erzsébet u. 15. Sümegi. (56542) Bérelnénk egy vagy másfél szobás, összkomfortos la- kást. Tel.: 18-286. (56537) Lakásokat bérbe vesz, kiad a Partner Szolgáltató Iroda a Mecsek Áruház földszintjén. (56477)_______________ Lakás kiadó 1 1/2 szobás, gyermektelen házaspárnak.' Telefon: 29-976. (72820) Pécs, Magaslati úti, II. eme­leti, panorámás, napfényes, kétszoba étkezős, bútoro­zott, gázfűtéses, telefonos lakás, hosszabb távra kiadó. 06-1/137-1572, este. (56091) Pellérden üzlet kialakításá­ra alkalmas házrészt, helyi­séget, garázst bérelnék. Tel.: 33-769, 15 után. (74075)_______________ Bérelnék magántulajdonú, kizárólagos használatú nagy alapterületű házas in­gatlant a belvárosban. Vétel is lehetséges. Telefonos el­őnyben. Érd.: 06/52/20-019- es telefonon. (415342) Büzatéri piac új üzletsorán, frekventált helyen, üzlet bér­beadó, esetleg „Társulás" jeligére a Hunyadi úti hirde- tőbe. (566Ó7) __________ Fo rgalmas helyen (esetleg főút vagy sétálóutca) 80m2- től üzlethelyiséget kere­sünk. Novomatic Hungária Kft. Budapest, Vád út 177. 1138. Tel.: 1401-579 vagy 1299-070/55 m. (5489) Kiadó hosszabb időre 2 szoba, összkomfortos, búto­rozott lakás, az orvosi egye­temhez közel, telefon van. Érdeklődni a 31 -142-es tele­fonszámon. (72947) Gombázásra berendezett pince bérbeadó. Pécs, Ba- samalom-dülő 17. 8-18 órá- ig. (56589)____________ Na gyforgalmú kisvendéglő bérbeadó. Érdeklődni „Reá­lis ajánlat" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. (56577) Kiadó Pécs forgalmas he­lyén, 35m2 üzletnek, irodá­nak alkalmas épületrész vagy vállalkozásba apport­ként bevinném. „Tőkeerős jelentkezzen” jeligére a Hu< nyadi úti hirdetőbe. (56583) Családi ház, 320m2-es pad­lástérrel együtt, üzleti tevé­kenységre bérelhető vagy eladó. Érdeklődni: Mohács. Jókai u. 76. (56528) Üzlethelyiséget - 20m2 kö­rül - bérelnék, esetleg meg­venném, belváros vagy kör­nyéke előnyben. Ajánlatokat „Marina 532917" jeligére a Sallai u. 9. hirdetőbe. (532917) _____________ Au tómentő tralier és 300 D Mercedes vontató egyben és külön is bérelhető. Bóly. Szegfű u. 21.(56601) ADÁS-VÉTEL Pécsújhegyen többfé­le kályhák eladók. Érd.: 26-425-ös tel. (56494) Hajdú bojler (200 l-es) el­adó. Siklós, Szabadság u. 16. Telefon: (73)21-631. (56507)_______________ Bontásból kisméretű téglát vennék. 28-481. (56531) Eladó egy új fél rókabunda, 36-38-as méretben. Érdek­lődni: mindennap, 17 óra után a 27-712-es telefonon. (72893)_______________ Vásárolok régi antik bútoro­kat, festményeket, régi asz­tali-, fali-, karórákat, porce­lánfejű babát, réz, ón és faszobrokat, vitrin tárgyakat, Mária medálokat. Kimagas­ló árakat fizetek! Értesítésre házhoz megyek. Ramos Miklósné Dombóvár, 7200 Wörösmarty út 118. Telefon: 06-74/65-699. (480323) Brehm: Az állatok világa so­rozat eladó. Tel.: 17-124. (72812)_______________ 200 tag bontott lemezradiá­tor 3-4 oszlopos 60 Ft tagja eladó. Egerág, Ipolyság 29. (532886)____________ El adó 3 db 50m3-es üzem­anyagtartály. Csikóstöttös, Rákóczi út 5. (56252) Ezüstfelvásárlás! Szakképzett becsüs készpénzért vásárol ezüst ékszereket, cukordobozt, gyertyatartót, tálcát, komplett étkészletet. Régiségkereskedés Pécs, Kossuth L u. 35. udvar. 33-968 [5M*7i Magas áron vásárolok por- celánfejü babákat, korabeli bútorokat, régi festménye­ket. mindenféle régi órákat, csillárokat, bronzszobrokat, régi színes poharakat, vázá­kat. perzsaszönyegeket. Tel.: 14-269, üzenetrögzítő. (55080) Most érdemes! Zuhanyfülke akció 5500 Ft Tel.: 22-941. Antal László Hosszúhetény, Hegyelő u. 14. (56457) Gázolajtartályt vennék. El­adó Bőrkey kulcsmásoló­gép, Honda aggregátor, bú­várszivattyú. Telefon: 15-607: (56650)________ Pa pírvágógépet vennék Telefon: Mohács 711/1 (M7 (TWT4) Húskeverő gép, 70 literes el­adó. Mohács, Felszabadulás Itp. 12. fszt. 6. (76642) Nagyméretű büfé utánfutó eladó. Érdeklődni: Szek- szárd, Béri B.Á. u. 101.111/11 vagy 74/15-604-es telefo­non, 19 óra után. (162211/v.) 10/100 automata, négyszhvál- tós, kéttüágyas Diamant kötő­gép, árulehúzóval, sorszám- láióval eladó. Érd.: 30-458, az esti órákban. (56582) 30 q morzsolt, szárított ku­korica eladó. Érd.: 17 óra után, tel.: 34-256. (56552) Árokásó MTZ eladó. Érdek- lődni: 17-589. (56503) Figyelem! Színesfém átvé­tel magas áron, mindennap 100-150 Ft-ig. Pécs, Buzsá- ki Imre u. 12. sz. (56581) Új ötszálas interiock és egy körkéses szabászgép el­adó. Érdeklődni a 32-417-es telefonszámon. (56516) Eladó jó állapotban lévő. bontott cserép Érd.: Böbék Dezső Eilend, Petőfi u. 2/A. (73002)_______________ Új rokkantkocsi eladó. Érd.: Böbék Zoltán Diósviszló, Korvin O. u. 38. (73001) Antik bútorok, márkás fest­mények, porcelánok, fali órák, álló óra, csillár, vitrin eladók. Damjanich 8. (56555)_______________ Eladó kis Videoton hifito­rony, kétkazettás rádiómag­nó tv-vel, 2 db 40 W hangfal. Érdeklődni: 16 órától 21-925- ös telefonon. (56551) Gyári nyúlketrecek eladók, fizetési könnyítéssel. Pécs, Basamalom-dűlő 17. (56590) ______________ Di ófa rönköt veszek, lábon is érdekel. „Azonnal fizetek 6579" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (56579)______ Ré gi intarziás ebédlő, auto­mata mosógép, porszívó el­adó. Pécs, Károlyi M. u, 4. este 6-tól. (72989)_______ Emeleteságy eladó. Tel.: 17-834,17 ára után. (72960) Szép, olcsó függönyanyag, marmonkanna eladó. Női gyermekbunda és citera. Tel.: 29-193. (72926) Antik intarziás szobaberen­dezés, igényesnek eladó. Naumann varrógép. 4 egy- betolós zsúrasztal ugyanitt eladó. Érd.: Pollack M. u. 12/B. I/5- 16-tól. (72969) Olcsón kapálógépet ven­nék. Lehet üzemképtelen is. Cim: Feldvébel Károly 7761 Üszögpuszta. (72996) Használt pianinót vennék. 21-123, este. Hatfiókos Gorenje mélyh­űtő, 91-es Favorit-kiutalás eladó. Tel.: 18-287. (73042) Surranók! 350 Ft munka­nadrágok kék 420 Ft, kheki színű 480 Ft kertésznadrág 500 Ft. Ezeket az árukat postán is küldöm. A nadrá­gok rendelésénél derékbő­séget szíveskedjék megad­ni. Baracskai Edéné 8154 Polgárdi, Május 1. u. 1/A. Telefon: 22/66-061. (274886)_____________ Va sipari tevékenységhez 80-100m2-es műhelyt kere­sünk. BSB-LUX Kft. 7623 Pécs, Rét u. 37. Tel. és fax.: 11-711.(5511)__________ Eladó Wartburg gyári főten­gely és gyermek emelete­ságy. Érd.: a 19-676-on. (56240) LŐRINC ifjúsági és LUniHL/ kiegészítő bútorok Mintatermek: Autógráf ’90 Pécs, Varsány u. 16. ÁFÉSZ Faipari üzeme Szentlőrinc, Királyegyházai út. tel.: 70/71-103 ____________Szekrénysorok már 26 ezer Ft-tól_________ Fi gyelem! Munkalehetőség! Kimondottan csinos fiatal lányokat felveszünk nappali és éjszakai vendéglátó-panzió munkára. Szakképzettség nem szükséges, fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a 26-495-ös telefonon, vagy személyesen az üzletvezetőnél, Somogyi Béla u. 1. sz. alatt (5587) Kedves Vásárlóink! A „SZATELLIT” Kft. alkatrészboltja a Kossuth L. u. 38-ba költözött (régi hangszerbolt) Változatlan választékkal várjuk Önöket rádió és tv alkatrészek, antennák, hangszórók, háztartási gépalkatrészek szATEirr ■*-' (72508) Olcsó bevásárló utak forintért! Isztambul: 5naptélp. dec. 8-12-igés 1519-ig. Részv. díj: 4990 Ft + vizűm. Bécs: dec. 6-án és 20-án, részv. díj: 650 Ft Jelentkezés személyesen: NETTO Trans-Tours Kft. Pécs, Rét u. 4.1. em. (5446) IFA fix platós, 10 hónapos tehergépkocsi, pótkocsi­val eladó. Megtekinthető: Pécs Cserkúti csárda. Tel.: 10-000. (72936) IZS furgon eladó. 4 éves, 65.000 km-rel. Érd.: 24-724. (56486) ____________ Lada Samara 3 éves. Opel Kadett 1,2 S olcsón eladó. Érd.: tel.: 15-230. (56488) Idéa átvehető Samara 1300-as kiutalás átadó. Tel.: 34- 251.(56497)_ TU Trabant Combi, garan­ciás motorral, friss müsza- kivl eladó vagy kis teherbí­rású utánfutóra elcserélném, értékegyeztetéssel. Tel.: 35- 739, este. (56509) 1991-re visszaigazolt Sa- mara-kiutalás eladó. Érdek­lődni: Lippó, Kossuth u. 77. (56538)_______________ 4 éves zárt AVIA eladó Ér­deklődni: 31-041-es telefo­non, az esti órákban. (72883)_______________ Tolótetős Wartburg, reális áron eladó. Pellérd, Dózsa 71.(72884)____________ Új Mercedes 190 D 2,5 mo­torral, atracid metál, sok extrával eladó. Telefon: (36)17-111. (532883) ___ 2 éves DadaTLX eladó. Ér­deklődni: 31-409-es telefo­non, 14-16 óráig. (532879) IFA billencs, lejárt műszaki­val eladó. Érdeklődni lehet délután 5 órától 71-815-ös telefonon. (532884) Volkswagen Passat Combi. 4 éves eladó. Tel.: napköz­ben 27-354, 17-től 31-788. (56233)_______________ Eladó új Moszkvics Pécs, Légszeszgyár u. 14. Tel.: 27-194,17 óra után. (73392) „STOP” Autókereskedés Engels út 211. Tel.: 31-443 8-16-ig. Hétvégén délután. (54197)_______________ Vennék 120-as Skodát bontva. Érdekel: szélvédők, ülések, kárpitok, műszerfal, kormány. „Skoda" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (56645) 10 éves, megkímélt állapotú Skoda 105 S eladó. Érd.: du. 16-20 óra között. Pécs, Ga- rai u. 32/a. III. em. 13. (56648)_______________ Dacia TX és TLX karambo­losán eladó. A javításhoz szük­séges karosszériaelemek meg vannak! Érd.: Pécs, Gesztenyés u. 15, 16 óra után. (56652) __________ 19 91-re visszaigazolt Sko- da-kiutalás eladó. 23-593, 19 óra után. (72825) Mercedes 230, benzines, 1992. februárig érvényes műszakival, kitűnő állapot­ban eladó. „Extrákkal" jeli­gére a Mohácsi Napló Szer­kesztőségébe. (76640) Új dízel ARO, csukott eladó. Bárdosék Pécsvárad, Tel.: 262. (56592)___________ 10 éves Wartburg, új motor­ral eladó. Tel.: (70)10-623. (72998)_______________ Alfa Romeo GTV 21 -es, ha­láleset miatt sürgősen el­adó. Megkímélt állapotban. Érdeklődni egész nap. Har­kány, Kossuth 50. sz. (56639)_______________ idén átvehető Samara-ki- utalást vennék. Tel.: 06- 711/17-45. Tésenyi Gyulá- né. (56605)____________ Tö rtfehér, 0 km-es 4 Ütemű Trabant eladó. Tel.: 10-447. (56547)_______________ 126-os Polski-kiutalás, idén átvehető eladó. Mohács, Csele patak u. 4. (76641) Skoda Coupe eladó. Kiss Sándor, Németh L. u. 28. (72990)_______________ Eladó terepes IFA billencs műszakival. Érd.: Pécs, Fel- ső út 48. (56591)________ VW 1300-as Bogár, totálká­ros, érvényes műszakival ol­csón eladó. Tel.: 80-267. (56568)_______________ Új Wartburg Spedál eladó. Pécs. Tel.: 20-739, érdek­lődni péntek és szombat dél- után. (56584)__________ PS-s Trabant, friss műszaki­val eladó. Tel.: 17-184. (56593) UX-es 1200-es Lada, felújí­tott állapotban eldó. Érd.: Pécs, Építők u. 13/A. vagy a 14-949-es telefonon. (56598)______________ Fo rdEscort1,6dizel35.000 km-rel, 2,5 évesen, olcsón eladó. Bóly. Szegfű u. 21. (56602)______________ Me rcedes 300 D fekvőlám­pás 3000 cm3 dízel 18.000 km-el 295.000 Ft-ért eladó. Bóly, Szegfű u. 21.(56603) 1700 Ford 8000 km eladó. Pécsvárad, Bem u. 4. (56604) v Samara-kiutalás átadó. Tel.: 22-319. (56614) Dízel Fiat Ritmo 1,7 eladó. 17-599. (56631)________ VW 1302-es. 2 éves műsza­kival eladó. Pusztai Kálmán­ná Pécs, Nagy Jenő u. 20. Tel.: 23-342. (56633) Eladó KH-s 13000 S Lada szgk. kifogástalan állapot­ban 180.000 kp. Megtekint­hető és érdeklődni: Komló, Hegyhát u, 15. fszt. 4. Hor- váth. (72975)__________ Fo rd SC Skorpió 2.000 kifo­gástalan állapotban ABS- sel, sok extrával eladó. Tel.: 06-62/28-876. (72952) Eladó 3 éves Trabant Com­bi, friss műszakival, megkí­mélt állapotban. Érdeklődni: Hosszúhetény, Fő út 40. Pallos. (72962)_________ 19 92 évre visszaigazolt 4 ütemű Wartburg Standard­kiutalás átadó. Tel.: 32-756. (72968)______________ Ki tűnő állapotban lévő Ika­rus 255-ős autóbusz eladó. Érdeklődni: (70)52-144. (72939)______________ Fe hér 1500-as Lada 6000 km-el eladó. Tel.: 10-881. (72938)______________ El adó terepes IFA billencs műszakival. Érd.: Pécs, Fel­ső út 48. 1992-re igazolt Wartburg Standard gépkocsi eladó. Telefon: (70)10-408. (480555/v.) EXPRESSZ Cserépkályha tartozékaival eladó. Érdeklődni: 17-19 kö­zött Pécs, Tiborc u. 11. (72504)_______________ Postavölgyben 298 n-ől házhely eladó Tel.: 31-897. (73100)_______________ Kedves Szülők! Lepjék meg gyermeküket ablakfestmény - nyel (Mikulás, téli táj). Pataki I. u. 10. László. (73056) Garázs kiadó Melinda utcá­ban. Érd.: 25-232 egész nap. (73082)___________ Fe hér perzsa macska, egy 1 1/2 éves anya és három hó­napos kölyke macskabarát­nak olcsón eladó. Érd.: Frö­lich Pécs, Polláck M. u. 10/B. vagy 13-622/11 mun­kanapokon. (73086) Szőkéi házat gazdálkodás­ra alkalmas nagy területtel pécsi tanácsi lakásra cserél­nénk. Tel.: 20-546 délelőtt, 11-792 délután. (73089) 2,5-3 szobás tanácsi lakást átvennénk. Érdeklődni: lly- lyésGy. 72. 111/11.(73092) 50-es MTZ traktor ekével el­adó. Érdeklődni: Meződ, Kossuth 12. (73093) 1,5 éves mogyorószínü plüss kárpitos sarokgarnitú­ra újszerű állapotban eladó. Érd.: 28-061,17 óra után. Garzont bérelnék. „Garzon" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (72980) Új kisméretű tégla azonnali szállítással dec. 3-ától el­adó. Érd.: 34-480-as telefo- non.(56661) ___________ Eg y darab 140-150 kg-os hússertés eladó. Patacs, Patak 64, (56662)_______ Sé táló utcában üzlethelyi­ség kiadó. „Bevezetett" jeli­gére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (73074) Orvostanhallgató egy há­romszobás, önálló, bebúto­rozott, telefonos lakást bé­relne az egyetem környékén. Az ajánlatokat naponta a 20-026-os tele­fonszám " alatt várom. (56666) __________ Jó zsef utcai albértet kiadó. 26-080. (56671)________ Gy akorlott varrónőt kere­sek, azonnali munkakez­déssel, ipari gépre. „Nem bedolgozó” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (56694) 1980-as évjáratú Skoda 105-ös hengérfejhibával eladó, vagy Trabant Com­bira cserélhető. Érd.: Pécs, 31-348-as telefonon 10-től 16-ig. (56698) Favorit-kiutalás eladó, 200 db van előtte. Érdeklődni: Pécs, Panni Falatozó Pető- fi-Alkotmány utca sarok. (56700)______________ Új ra nyit a Lomb utcai Bön­gészde. Bálabontás ma 10 órakor, Régi Kertváros, Bőr­gyár utáni első megálló. (56702)______________ El adó GB Dacia 6 éves. Érd.: Harkány. Kolozsvár út 4. Szántó Tel.: 80-398. (73052)______________ Va rroda céljára keresünk 80-90 m2 közötti, ipari áram­mal ellátott helyiséget, Pécs területén. „Tanulóképzés" jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjébe várjuk az ajánla- tokat. (5538)___________ Ki s családi ház Hirden el- adó. Tel.: 12-422._______ Fi gyelem! Éwégi akció! Im­port fenyő fűrészáruból komplett telőszerkezet terv szerint, méretre szabva, helyszínre szállítva kedvez­ményes áron eladó. Meg­rendelhető: Pellérd, Dózsa Gy u. 22. Tel.: 73-290. (56667) Vállalkozók! Családi vállalkozások! Pécs határában - Kozármislenyben - főút mellett 1000m2 telken összesen 600m2 hasznos alapterületű összefüggő épületegyüttes (lakóház + üzemépület) teljes infrastruktúrával eladó. Bármilyen környezetkímélő tevékenységre alkalmas. Irányár 10 millió. Fizetési kedvezmény lehetséges. Telefon: (72)25-863, (72)25-655/116-os mellék. ÜZLET-BECSÜLET= KORREKT ÁR! Készpénzért veszek-eladok: márkás antik fali és zsebórát, parasztórát, jobb porcelánt és kerámiát, fém- és faszobrot, bútort, képet, régi pénzt . (papírt is), kitüntetést, fegyvert. Tel.: Pécs 26-804 (73355)

Next

/
Oldalképek
Tartalom