Új Dunántúli Napló, 1990. október (1. évfolyam, 179-208. szám)

1990-10-10 / 188. szám

INGATLAN WM Kertvárosi 2,5 szobás, erké- lyes, távfűtéses szövetkezeti lakás eladó vagy falusi házra cserélhető. .Megegyezünk 5884" jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (75884) Eladó családi okokból 64 m2-es szövetkezeti lakás. Érdeklődni du. 3-tól Pécs, Sarohin t u. 41. X. em. 28. Krasznai. (75874) Elcserélném 52 m2, II. em. tanácsi lakásomat kisebbre. Érd.: egész nap. Várkonyi N. 3. II. 7. Nemes. (76878) 300.000 R kp. lakásmegol­dást keresek. Ha kell, OTP-t is átválalok. Ajánlatokat a 23-607-es telefonon. (75870) 2 db 47 m2-es, megvásárol­ható tanácsi lakásunkat el- cserélnénk egy falusi házra. .Pécshez közel" jeligére az új ON Salai utcai hirdetőjébe. (76089) Elcserélném Építők útján le­vő, kettőszobás, összkom­fortos tanácsi lakásomat, plusz Keszű nyugati részén levő 372 n-öl zártkerttel együtt, egy kisebb családi házra, szigeti részen, Ko­vácstelep, Rácváros előny­ben. .Garázs van 4033" jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (54033) _________________ K omlón, (Szívásban) Ta­nácsköztársaság u. 18. IV/14. öröklakás tehermen­tesen eladó. Érdeklődni 16 óra után. Bogos. (76217) Vennék 1 1/2 szobás lakást vagy kis családi házat 1 M Ft-ig. Érd.: Tel.: 31-932. 17- 19-ig. (53902)____________ J urlsics u. 2 és 1/2 szobás, tehermentes lakásom elcse­rélem értékegyeztetéssel családi házra vagy eladnám. Tel.: 15 órától 26-785. (76123)_________________ 2 szobás tanácsi lakás át­adó. .Árajánlatot kérek" jeli­gére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe kérem. (76223) 2 szobás tanácsi lakást 1 szobás tulajdonra cserél­nénk. Tel.: 20-546 (54004) Belvárosi (tégla) 2,5 szobás öröklakás eladó vagy Me- csek-nyugatí 2 szobásra cserélhető. Tel.: 25-650. (54067) _________________ P écs, Jurisics M. 11. III/7. 2 szobás, összkomfortos, er- kélyes OTP-lakás eladó. (76188)_________________ 2 szobás kertvárosi tanácsi lakást 1,5 szobás tanácsira cserélnénk. Tel.: 20-546. (54005)_________________ 2 szoba, összkomfortos ta­nácsi lakást cserélnék falusi házra Pécs-Szigetvár között. .700 ezer 4061" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (54061)'________________ B udapesti 2,5 szobás szö­vetkezeti lakást hasonló, csak telefonos pécsire cse­rélnék. Tel.: 35-154, este. (54055)_________________ K ertvárosi 3 szobás, szö­vetkezeti lakásomat elcse­rélném 1 1/2 + kp. vagy gar­zon + Kp. Éld.: Ruff, Pécs, Laki István u. 1. X/32. (76008)________________ K odály Zoltán utcai, 53 m2- es tanácsi lakásom kisebbre cserélném. .Telefonos 6027" jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (76027) Tanácsi 40 m2 összkomfor­tos lakást 2 szobás hasonló­ra cserélném. Érd.: Leopold. T1IJ. 7.111/11.(76041) Bonyhádon lakások sürgő­sen eladók: 980.000 Ft-ért, 12 miliőért, fizetési könnyí­téssel, 1,7 millióért. Tel.: (74)51-799 este. (4487) Uránvárosban 11/2 szobás szövetkezeti, tehermentes, 39 n^-es lakás eladó. Érd.: Egri Gyula u. 116. fszt. 3.16 óra után. (53747)_________ S iklósi 79 m2-es, tanácsi, komfortos lakást cserélnénk kertes családi házra. Tel.: 28-041,5 óra után. (53743) 44 mZ-es lakás, azonnal be­költözhetően eladó vagy búto- rozatlanul kiadó. Érdeklődni: (62)21-935-ös telefonon, hét­köznap 7-15 óráig. (198070) Szigetvár belvárosában 100 m2^, kétszintes, villany padlófűtéses átrium udva­ros, 2 teraszos lakásomat el­adom, vagy pécsi lakásra cserélném. Érd.: Walter, Szi­getvár, Rókus köz 2 vagy (72)17-019-es telefonon. (53647)_________________ 3 szobás, erkélyes, parket­tázott, szövetkezeti lakás el­adó. Érd.: Pécs, Olga u. 7. V. em. 17.18 óra után. (53502) 3 szoba, összkomfortos, te­hermentes, saját tulajdonú lakás Kp-ért eladó vagy Pécshez közeli, összkomfor­tos családi házra cserélhető. Érd.: Májer Pécs, Berek u. 5. III/7. (53526) LAKAS Szigetvár központjában igé­nyes kivitelezésű, új, három­szobás lakás eladó. Érdek­lődni: Dr. Bajtai Sándor Paks, Gesztenyés u. 1. sz. alatt. (198063)________________ M ohácson a csillag házban 71 m2-es öröklakás eladó. Érdeklődni 24-71-es telefon­számon. Cím: Felszabadulá- Silkt. 13.11/17. (76571) Új 2 és 1/2 szobás, rózsa­dombi, összkomfortos lakás, azonnal beköltözhetően, reális áron eladó. Érdeklőd­ni: este 18 óra után 24-475- ős telefonszámon. Uránvárosi, II. emeleti, 54 m2-es lakás, valamint 390 n- öl szőlő,, az ürögi határúton eladó. Érdeklődni 16 óra után 18-000. (53171) Mezőszél utcai, 47 rr^-es, X. emeleti öröklakás, áron alul, sürgősen eladó. Kiss, Mező­szél 8. 10/38. Tel.: 10-11, 22-460. (53833) __________ R ókus u. 5/A, I. emeleti, 2,5 szobás, 64 mT-es, tehermen­tes szövetkezeti lakás, be­költözhetően eladó. Érdek­lődni: Csánk Pécs, Buzsáki u.. 23. Tel.: (72)35-448. (53854)_________________ S ürgősen eladó Mohács, Felszabadulási Itp. 6. IV/39. egy +,két fél szobás örökla­kás. Érdeklődni hétköznap. (76577) ____________. 5 4 mT-es 2 szobás, telefo­nos, tanácsi lakásom Jókai, Petőfi u. környéki, 1,5-es ta­nácsira cserélném. „Polláck M u. 6020” jeligére a Hunya­diéi hirdetőbe. (76020) Elcserélném Kodály u. vagy 32-es járat környékére, nagyméretű, másfél szobás, I. em., tehermentes örökla­kásomat, hasonló vagy vá­sárlásra jelölt tanácsira. .Minden érdekel 5960” jeli­gére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (75960) Eladó uránvárosi, 54 m2-es kettőszobás, II. emeleti, par­kettás, telefonos, tehermen­tes öröklakás Érdeklődni: 18 éra után 16-271-es telefon- számon. (75987) _________ É rcbányász utcai, 3 szobás, garázsos lakást harkányi családi házra cserélnék. Ér­deklődni: 35-746 (18 óra után) (53775)____________ E lcserélném belvárosi, ol­csóbérű, komfort nélküli ta­nácsi lakásomat, komfortos tanácsira. Érdeklődni: Fran­kel 29. fszt. Czibráki. (76029) Mecsek-nyugaton három­szobás öröklakás eladó. Fel­újított állapot, reális ár. Bor­nemissza u. 8. VI. em. 17. Tel.: 32-619 (ma egész nap, egyébként du. 5-től) (53803) Elcserélném 2 és 1/2 szo­bás tanácsi, földszinti laká­som 2 kisebb tanácsi lakás­ra .Gázfűtés 532219” jeligére a Sallai utcai hirdető­be (532219) _____________ E lcserélném pécsi, 2 szoba, összkomfortos, tehermen­tes, szövetkezeti lakásomat Pécs környéki (10-15 km) kertes házra. .Csere 532548" jeligére a Sallai ut- cai hirdetőbe. (532548) Elcserélném 42 m2, komfor­tos, idén megvásárolható ta­nácsi lakásomat, nagyobb összkomfortos tanácsi la­kásra + Kp. .Sürgős 532553” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. (K25M) _____________ E lcserélném pesti, IX., kerü­leti, 2 szoba, komfortos, ol­csó bérű tanácsi lakásomat hasonló pécsire vagy Har­kányban egy kisebb házért. .Tavaszi csere 532534’vjeli- gére a Sallai utcai hirdetőbe. (532534)________________ A lkotmány utcánál 3 szo­bás, 70 m2-es megvásárol­ható panelt cserélek környékbeli kisebb magán- tulajdonúra simán. .Körpa­noráma 532541” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (532541) ________________ E lcserélném pécsi 2 1/2 szobás, 60 m2 házfelügyelői összkomfortomat 1 1/2 szo­bás tanácsira. Érd.: Petőfi u. 6. fszt. 1. (53829)_______ 8 4 m2, 2 1/2 szobás, komf. tanácsi lakást cserélnék 2 db 1 1/2 szobásra ráfizetéssel. Érdeklődni: reggel 7-10, 10-685 tel. (53828)________ Elcserélném pécsi 1 1/2 szobás, tanácsi összkomfor­tos lakásom kaposvári 1 1/2- re. Érd.: Pécs, Petőfi u. 6. fszt 1.(53830)___________ E lcserélnénk kertvárosi, II- ku Pál utcai, I. emeleti, 2 szo­bás 52 m2 tanácsi, össz­komfortos lakásunkat belvárosi, IV emeletesben lé­vő tanácsi kisebb összkom­fortosra II. emeletig. .Belvá­ros bármely része érdekel” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. (53835) Pécs legszebb helyén, zöld­övezetben, 3 szobás, össz­komfortos öröklakás eladó. Telefon: 26-426. (76116) Elcserélném 47 m2-es, te­hermentes, szövetkezeti la­kásom 2 1/2-3 szobásra vagy eladnám. Pécs, Viktó­ria u. 3. VI. 21. Tel : 32-664, 7-16 óráig. (54035)_______ Ker tes, téglaépületes társas- házban 3,5 szobás, összkom­fortos lakás, kamra, garázs és Keszűben gazdálkodásra al­kalmas 360 n-öl bekerített ter­mő gyümölcsös, lakható épülettel, pincével, mellék- épületekkel, reális áron eladó. Családi ház csere vagy kész­pénz érdekel. Király Tibor Pécs, Móra Ferenc u. 62,18 óra után. (54019) Elcserélném 52 m2 II. eme­leti, tanácsi lakásom kisebb­re. Érd.: egész nap. Várkonyi N. u. 3. II. 7. Nemes. (54029) Elcserélném Pécsett, Kert­városban, földszintes, szö­vetkezeti, nagyméretű, más­fél szobás lakásomat garzonra. Jelige: .Ráfizetést kérek” az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (76118) Kertvárosi megvásárolható 3.5 szobás, I. emeleti tanácsi lakást, kisebb saját tulajdo­núra cserélnék. Szigetvári élakás is érdekel vagy a megvásárlás jogát átadnám. .Árajánlatot kérek 6204” jeli­gére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (76204) Készpénzért eladó 62 m2- es öröklakás. „Damjaních- Kodály u. sarok” jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjé­be (75849) Siklósi városrészben 2 1/2 szobás, 57 rr^-es öröklakás, garázzsal, beköltözhetően eladó. Érdeklődni a 22-940- es telefonon. (76060) Rendkívüli csereajánlat ta­nácsi lakásban lakók fi­gyelmébe! Egy db 3 szobás, összkomfortos, garázsos la­kásért adnék 2,5 szobás, I. emleti társasházi, saját tulaj­donú lakást Pécstől 16 km- re, Szentlőrinc központjá­ban. Ajánlatokat Pécs, ill. 30 km-es körzetéből várjuk. .Si­ma csere 6209” jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (762097 Családi okok miatt sürgősen eladó 1,5 szobás, földszinti lakás. Tehermentesen vagy kevés OTP-átvállalással. Ér­deklődni: Pécs, Melinda u. 53. fszt. 3. Bánó. Tel.: 22-438. (75806) __________ E ladnánk vagy elcserél­nénk szentlőrinci 2,5 szobás társasház (nem panel) I. emeletén lévő OTP-lakásun- kat 19.000 Ft/m2, kis kertes házra Baranyában bárhol, lehet tanácsi is. .Családi gondok" jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (76208) ________________ S zentlőrinci 2 szobás lakás eladó. Érd.: Szentlőrinc, Bá­nyász u. 10. Benkő, 15 óra után. (53789)____________ P écs, Bagoly-dűlőben 4 la­kásos társasházban, három- szintes lakás, igényesnek el­adó. 230 0)2/35. Tel.: 34-552. (76074) _________________ E lcserélném földszinti, 1,5 szobás, tanácsi, összkom­fortos, garázsos lakásomat 2 szobás, I. emeleti nagyerké- lyesre. „Váciból" jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjé­be. (75815) 63 m2-es, háromszobás, tv- erkélyes, V. emeleti tanácsi lakást 2 db garzonra cserél­nék. Lift van. Érdeklődni: Pécs, Krisztina tér 15. V. 15. esti órákban. (76239) 2.5 szobás, IV. emeleti örök­lakás a Petőfi utcában eladó vagy 1,5 szobásra cserélhe­tő. Érdeklődni: 16 után a 20-782-es telefonon. (75801) Krisztina téri, megvásárol­ható, tanácsi lakásunkat el­cserélnénk garzonra vagy kis 1,5 szobás tanácsi lakás- ra + kp. Tel.: 22-997. (75855) Elcserélném Veress E. utcai 2 szoba, összkomfortos, 3. emeleti lakásomat Deindol- ban vagy környékén lévő kis családi házra. „Sima csere 5824" jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (75824) Uránvárosi két és fél szo­bás, összkomfortos, 67 m2- es öröklakás eladó. .Tetőtér 1990.” jeligére az új DN Sal­lai utcai hirdetőjébe. (75821) Vásárcsarnokkal szemben 3 szobás, tanácsi (megvásá­rolható) lakást 1,5 szobás ta­nácsira cserélném. „Sürgős 5810" jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (75810) Egyezzünk meg! Szerintem 1.35 miliőt ér szellemvárosi 2.5 szobás, erkélyes, kelle­mes fekvésű lakásom. Meg­tekinthető este 7-8 között. Koloszár, Matusán B. u. 12. III. emelet. (75820) Merkur telep mögött lévő egy 210 m2-es és egy 380 m^res kert egyben vagy kü­lön is eladó. Érdeklődni: Pécs, Lugos u. 6.17 óra után mindennap. Ugyanitt 92-es Skoda-kiutalás eladó. (53155) Eladó háromszobás, össz­komfortos családi ház, nagy területtel. Hosszúhetény, Hegyalja ü. 8. (53691) Keszűben 1303 m2 kert és szőlő egyben eladó. Érdek­lődni: Keszű, Petőfi S. u. 72. sz. egész nap Csonkáéknál. (53699) _________________ K omlón a Sallai utca elején garázs eladó. Érdeklődni: Komló, Szabadság u. 3. Gu­mi javító. (53712) Villány, Virágos u. 34. sz. alatti családi ház, nagy kert­tel, gazdas^ji épületekkel el­adó. Érdeklődni: Villány vas­bolt. (53755)___________ No v. 7. u. 38/1-ben 238 n-öl építési terület eladó. (53786) Családi ház eladó a Pálosok környékén. Érd.: 31-104. La­kás csere is lehet! (53796) Sellyén, kétszintes, három- szobás, összkomfortos csa­ládi ház eladó. Érdeklődni: hétköznap 17 óra után, hét­végén egész nap Jókai u. 7. szám alatt. Szigetvári csere érdekel. (532308) Ócsárd, Dózsa út 6. sz. ház, nagy területtel, 1 hold földdel készpénzért eladó. Árban megegyezni lehetséges. Ér­deklődni: a Dózsa u. 7-ben. (532543) ________________ B elvárosi 2 szobás, gázfű­téses, garázsos családi ház eladó. Érdeklődni: 33-457, esti órákban. (532549) Pécsudvard, Széchenyi u. 36. sz. alatt családi ház el­adó. Érdeklődni: Pécs, Bras­só u. 1.(532545) _________ E ladó családi ház Dobsza (Nagydobsza) Hunyadi u. 64. Óvoda, iskola helyben, jó munkalehetőség, buszjárat Szigetvárra konzervgyárhoz, cipőgyárhoz. Érdeklődni le­het a fenti címen mindennap. (53823)_________________ D rávaszabolcsi családi há­zat cserélnék pécsi lakásra. „Tanácsi is lehet 3822” jeligé­re a Hunyadi úti hirdetőbe. (53822)_________________ P ogányban kis telekkel, ki­sebb családi ház eladó. Ér­deklődni: Móricz Zs. u. 8. (53818) _________ E ladó Kispostavölgy, 36. sz. ház, szép konyhakerttel, gyümölcsfákkal, szőlővel. (53825)________ K ettőszintes ház, szőlővel, gyümölcsössel sürgősen el­adó. Kővágószőlős, Rákóczi 1/A. sz. sürgős jelige. (53772)_________________ E ladó 220 m2 családi ház Pécs, Mecsek u. 15. Érdek­lődni: 16 óra után, 34-275. (53170)_________________ Pé csi vagy 10 km körzetén belüli családi házra cserél­nénk kertvárosi, 2,5 szobás, telefonos, OTP, IV. em. laká­sunk + 3-800 ezer készpénzt adunk. Érd.: 41-925. (53239) Eladó szabolcsfalui szőlőhe­gyen 440 n-öl szőlő, gyü­mölcsfákkal, pince, présház, teljes felszereléssel, termés­sel. Érdeklődni: Pellérd, Bem u. 4. Tel.: 73-299, 17 óra után. (53225) ____________ S zőlőt, gyümölcsöst vagy hétvégi telket vennénk, kis házzal. „300 négyszőgölig" jeligére a Hunyadi úti hirdető­be, vagy a 24-183-as telefo­non. Eladó belvárosi kertre néző, összkomfortos, telefonos, különálló, házrész kis csa­ládnak, azonnali beköltözhe- tőség. Telefon: 31-131. (53115)_________________ S iklós, Vértanúk u. 11. sz. alatti családi ház eladó - üz­let kialakítható . Érdeklődni: Havasi Dezső, Siklós, Kani­zsai D. 15. sz. 17 óra után. Tel.: (73)21-453. (53357) Eladó Kétújfaluban a Rákó­czi u. 47. alatti szoba, kony- hás ház melléképülettel, 600 n-öl telekkel. Érdeklődni :Ma- kay Bertalan, Kaposvár, Páz­mány P. u. 44. Telefon: (82)20-028. (479862) Sikondán télen is lakható (víz, áram van) nyaralónkat elcserélnénk pécsi tanácsi garzon vagy 1 1/2 szobás la­kásra + kp. Tel.: 22-997. (53594) _________________ E ladó 2 szobás, étkezős, kü­lönálló házrész garázzsal. Érd.: 33-397, 17-19 óráig. (53481) _________________ Ig ényesen épülő zöldöveze­ti, 3 szintes, félkész családi házunkat pécsi lakásra cse­rélnénk. .Bükkösd 3646” jeli­gére a Hunyadi úti hirdetőbe. (53646) _________________ E ladó 350 n-öl gyümölcsös, szoba, konyháslakható épü­lettel. Építkezésre is alkal­mas terület. Érdeklődni a helyszínen: Nagydeíndol 12 vagy Pécs, Kovács Antal u. 2. Pálfí Miklós. (53738) Szkókói víztározó mellett, 300 n-öl szőlő, gyümölcsös, épülettel eladó. Érdeklődni: Radnics u. 22. (53737) Háromszobás, gázfűté­ses családi ház eladó. Tál­tos u. 24.31-870,18 óráig. Érd.: Huba u. 16. hétvégén 41-266. (76106) __________ E ladnám vagy elcserélném 1 1/2 tanácsiért megegye­zéssel, Basamalom-dűlőben lévő családi házam, nagy kerttel és pincével. Érd.: Fürj u. 37. (53721) A15-ös buszvégállomástól 5 percre kisebb felújítást igénylő, kertes lakrész eladó vagy simán lakásra cserél­hető. Gazdálkodásra alkal- mas. Érd.: 31-865. (53707) Újhegyen 500 n-ől szépfek­vésű házhely eladó. Érdek­lődni: Dobó I. u. 62.1. em. 4. „Érdemes megnézni". Új személygépkocsit beszámí- tok. (76002) ______________ H ázhely sürgősen eladó. Éld.: Újhegy, Arasz u. 7, dél- után. (76012)_____________ Garázs eladó az uránvárosi erdősávban. Tel.: 16-590. Ér- deklődni: 19-21-lg. (76243) Terehegyen, 260 n-ől szán­tóföld eladó. Borsózásra ki­válóan alkalmas. Érdeklődni: Lőrincz Tibor Baksa, Ifjúság u. 1/2. (76006) ___________ P écs központjában legalább 250 m2 lakóalapterületű kü­lönálló ingatlant vagy építési telket vennék. Érdeklődni: 27-166, munkanapokon 15.30-18 óráig. (76046) Eladó családi ház, gazdálko­dásra alkalmas mellék- épületekkel. Víz, villany, köz­ponti fűtés van. Érd.: Bánfa, Petőfi u. 43. Péter Domon- kos. (76017)_____________ G arázs eladó uránvárosi er­dősávban. Az érdeklődők Pécs, Ybl Miklós 9. XII/1. címre írjanak. (75967) Szőlő Szentmiklóson, 160 n- öl épülettel, felszereléssel el­adó. Ugyanott 2 m3 fűrészelt tölgy. Érdeklődni: 11-493 tel. vagy Szentlőrinc, Zrínyi 3. Kapossy. (75972) ________ S ásd központjában, Rákóczi u. 17. alatti, 4 szobás családi ház, üzlethelyiséggel, ipar gyakorlására műhely és rak­tárhelyiségekkel, ipari áram­mal, nagy udvarral és kerttel, beköltözhetően eladó. Irány­ár 1.800.000 Ft. Érdeklődni: Ottó József Siklós, Felsza­badulás u. 33. Telefon: (73)11-864, az esti órákban. (75978) _________________ D rávaszabolcson 5 szobás családi ház, nagy mellék- épülettel eladó. Vállalkozás­ra alkalmas. Telefon: 79-237. (53758)_________________ C saládi ház eladó Baksán. Érdeklődni: Baksa, Kossuth L. 25. egész nap Bencsík. (76007) Siklóson másfél szobás, für­dőszobás házrész eladó vagy nagyobb családi házra cserélhető. OTP-átvállalás­sal is. Siklós, Magyar u. 13. (53774)_________________ B og ad, Homoktetőn, 800 n- öles szántó, kukoricaföld el­adó. Érd.: Pécs, Kalapács u. з. (53821)_______________ Somogyapáti, Fő u. 66. szá­mon, 6372 m2 belterület, régi épülettel eladó. Érdeklődni munkaidőben: Szigetvár 11- 151, hétvégén a helyszí­nen. (53883) _____________ 3 00 n-ől szőlő, gyümölcsös eladó Kismélyvölgy, Hegy­hát-dűlőben. Tel.: 17 után 26-555. (53870)__________ P adlásteres négyszoba + nappali, garázsos családi ház készpénzért vagy Lenin lakótelepi lakásért eladó. Tol­nai Imréné Szigetvár, Megye utca 6.(53903) ___________ K ét családnak kialakítható családi ház, gazdasági épü­letekkel, beköltözhetően el­adó. Belvárdgyula, Petőfi u. 25. Érdeklődni: 17 óra után. (76579) _____________ E ladó összkomfortos csalá­di ház, csere kizárva. Cím: Kozármisleny, Munkácsy M. и. 32. du. 17 órától. (53969) Családi ház, gazdálkodásra kitűnően alkalmas eladó. Ugyanitt lovaskocsi, új kere­kekkel. Magyariukafa, Fő u. 14. (53939) Aradi vértanúk útja felett 3 szobás, fél családi ház el- adó. Tel.: t1-765. (53845) Kétszintes családi ház el­adó. Érdeklődni a helyszí­nen: Pécs III. kér. Kertes-dűlő 13. sz. Pellérdi elágazásnál. (53849) Bogláriellén parközeiben a Tulipán társasüdülő, II. eme­leti, 26 m^es lakrész eladó. Érdeklődni: Csánk, Pécs, Bu­zsáki I. u. 23 Tel.: (72)35-448. (53855) _________________ P écstől 15 km-re Birjánban 1595 m2 építési telek sürgő­sen eladó, főút mellett. Érd.: 17 óra után a 71 -199-es tele- fonon. (53858)___________ K ökényben kis családi ház olcsón eladó, kerttel. Felső- köz9. (53872)____________ Harkány, Berek u. 19. sz. alatti ikernyaraló eladó. Ér­deklődni: Bonyhád, Kún B. út 11. Telefon: 06-74/51 -902.8­12- ig, 13-17-ig. (54026) Családi ház eladó. Cím: Pécs, Magyarürögi út 130. (54024)_________________ C saládi ház eladó. Pellérd, Dózsa Gy. u. 68. sz. (54069) Eladnám Komló, Határtetői, 440 n-öl kertemet, kapáló­géppel, fűnyíróval együtt. Víz, faház, pince van. Érdek­lődni: Komló, Hegyhát u. 7. X. em. 27. ajtó. (54010) 208 n-ől építési terület el- adó.Érdeklődni: Pécsújhegy, Nagykozári út - Zsák u. sa- rok 10-től 18-ig. (76104) Közművesített, ipari tevé­kenységre alkalmas 300-400 n-öl telek megvásárlása ér­dekel. Pécs, Bolgár-köz 6, ugyanitt lakatos-műhelyt bé­relnék. Választ Pécs, Bolgár köz 6. (75879) Belvárosban Katalin u. 8 kisméretű építési hely, meg­kezdett építkezéssel, építő­anyaggal kedvező áron el­adó. Üzlethelyiség is kialakítható. Lakáscsere te­hetsége. Érdeklődni: End- resz u. 17. IX/3. esti órákban. (76195) _________________ P écsett a Patak u-ban 300 n-öl házhely, pincével együtt eladó. Érd.: Magyarürögi u. 76.17 óra után. (76237) Felsőörs kishegyen zárt- kertben (Balaton 2 km) nya­raló igényesnek eladó. Érd.: (80)26-270, 16 óra után. (75812)_________________ S ikondán télen is lakható (víz, villany, fűtés van) ház eladó vagy 1,5 szobás pécsi tanácsi lakásra + kp. cserél- hető. Tel.: 22-997. (75856) Könyök u. 17. sz. alatt 108 n-ől építési telek eladó. Ér­deklődni ugyanitt Gálék. (76111)_________________ E ladó présház, pinceszoba, 1200 n-öl kert, plusz szőlő 800 n-öl olcsón, sürgősen, Csetdi kishegyen. Érd.: Be­nedek Jenő 7682 Bükkösd, Petőfi u. 40. (75857) Panorámás helyen hétvégi ház, 250 n-ől szőlő, gyü­mölcsös eladó vagy üzlethe­lyiségre cserélhető. Tel.: 33-653. (76140)__________ H osszúhetényben műút mellett kert eladó 80.000 Ft­ért. Érdeklődni a 10-528-as telefonon Dr. Szabó Flórá- nál. (76073)_____________ E lcserélném Bükkösdön lé­vő 2 szobás, 2 konyha, für­dőszoba + melléképület, pé­csi hasonló házra. Bükkösd. Rákóczi 22. (75862) Gazdálkodásra alkalmas, kertes, 2 szoba, hallos köz­ponti fűtéses családi ház el­adó. Mozsgó, Kolozsvári u. 19. (75863)______________ É pítési telek a Mária-dűlő- ben eladó. Villany, gáz, út van. Érd.: 26-958-as telefo- non. (75832)_____________ E ladó 300 n-öl házhely, iker­ház építésére alkalmas. 1,5 - 2 szobás lakást beszámítok. Pécs, Tiborc u. 60. (76246) Rózsadombon eladó 200 n- öl telek, Málom, Akác sor 9. (76066) Eladó 308 n-öl konyhákért, gyümölcsös, hétvégi házzal, gyódi szőlőhegyen. Út, vil­lany, ciszterna van. Tel.: 30-450. (76053)__________ E ladó Tenkeshegy alatt hét­végi ház, kerttel, gyü­mölcsössel vagy pécsi la­kásra, házra cserélhető. Tel.: 35-807. (76052) Belvárosban vagy annak peremén felújításra szoruló házat vagy földszinti lakást vennék. Érdeklődni az esti órákban a 32-655-ös telefo- non. 218-as mellék. (75812) Ház eladó, több helyiséggel. Csere nincs. Pécs, Vince u. 27. (76060)______________ B alatongyörök-Szépkilátó nál panorámás nyaraló 580 n-ölőn szőlővel, gyü­mölcsössel eladó. Pécs.Tel.: (72)21-811.(75861) Kozármislenyben 1200 m2 lugasszőlő, présház, felsze­reléssel, 1825 m2 szántó, sürgősen eladó. Érd.: Kozár- misleny, Rákóczi u. 39. (75833) _________________ K omlói garázs a Sallai utcá­ban eladó, 120 ezer. Komló, Pécsi út 49. IV/4. Hock. (75811) _________________ E ladó 2,5 szobás, összkom­fortos, telefonos családi ház megkezdett tetőtéri építke­zéssel, 2.500.000 Forintért. Lada Samarát beszámítok. Ugyanitt 2 db bontott 3-as ablak műanyag redőnnyel eladó. Érdeklődni: 27-282 tel. vagy Jól jár” jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjé­be. (76203) Házhely eladó, 258 n-ől. Vá- rosi víz, villany, gáz van. Pécs, Marx u. 83. (76179) Családi ház eladó és zárt- kert Pécstől 20 km-re. Pel- lérd, József A. u. 2.(76190) Kertes családi ház eladó. Érdeklődni helyben. Cin: Birján, Alsó u. 43. (76199) Elcserélném 32 rré-es, fel­újított, belvárosi házrésze­met, 2 szobás, összkomfor­tos tanácsi lakásra. Érdeklődni este 7 után, Tel.: 18-749. (76186)__________ H osszúhetényben 300 n-öl szőlő eladó. Érdeklődni egész nap. Hanzel Ferenc Hosszúhetény, Landler Jenő u. 13. (76220)____________ B alatontól 7 km-re Kereki- ben kis családi ház eladó. Érd.: (84)40-672-es telefo­non 9-12-ig. (76258) Cserkúti szőlőhegyen, a Növényvédő Állomás mellett eladó 320 n-öl szőlő, kétszin­tes panelépülettel, pincével, garázzsal és teljes felszere­léssel. Érd.: Tel.: 28-419. Pécs, Lotz K. u. 6. (76093) Orfűi, 983 m^-es, ősszköz- műves terület eladó. Érdek­lődni: 18-19 óra között Pécs, Surányi M. u. 16/A. fszt. 1. vagy 11-13 között 15-532-es telefonon. Álmosné. (75819) Birján, Rákóczi út 21. sz. alatt, - Pécstől 15 km-re — 2467 m2 gazdálkodásra al­kalmas istálló, pajta, pince, melléképület és lakóház el­adó. .Gazdálkodó” jeligére az új DN 3allai utcai hirdető­jébe. (76084) Belváros központjában 400 m2 alapterületű, több helyiségből álló iroda egyben vagy helyiségenként kiadó Érdeklődni: 15-725 (4493) BÉREL-KIAD > Kertvárosi 2,5 szobás lakás 1,5 szobája bútorozatlanul kiadó. A fennmaradó szobát a tulajdonos csak időnként használja. Érdeklődni: Füze­siné, Szalai A. u. 10/A. Tel.: 22-876. (75836) __________ G arázst bérelnék hosszú idő­re Rózsadombon vagy köze­lében. Dupla is tehet. Tel.: 17-416, egész nap. (53890) Kiadó Mecsek-nyugaton 3 szintes ikerház fele 4 szoba. 2 fürdőszoba, garázs tele­fonnal. Érdeklődni: 35-180- as telefonon. (75961) Kétszoba, konyha, bútoro­zott lakás albérletbe kiadó Gyárvároson. Érdeklődni: szerda kiv. mindennap 7-16- ig, Csaba u. 2. (76039) Kiadó 36 mT-es szuterin, raktárnak vagy egyéb célra. Pécs, Márton u. 14. Tálos. (75995)_________________ 1 1/2 szobás, összkomfortos lakás albérletbe kiadó. Sza­bó Ervin tér. Telefon: 23-329. (53795)_________________ Ön álló tevékenységre alkal­mas tanya, kerttel, gyü­mölcsössel, felesben bérbea­dó. Kis és nagyállat tenyésztés megengedett. .Ott lakás ingye­nes” jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (76013) Üzlethelyiség kiadó belvá­roshoz közel, főútvonalon. A tevékenység megnevezését kérem. „Autósbolt vagy egyéb kereskedelemre el­őnyös" jeligére az új DN Sal­lai utcai hirdetőjébe. (75977) Üzlethelyiség Kertvárosban kiadó. Érdeklődni: ITAKI mű­szaki bolt. Pécs, Szikora I. úti pavilonsor. (76022) Pécsett belvárosban szoba kiadó, két szolid lánynak. Érd.: Bpest. 62. Postafiók 615. (4502) ______________ V egyesbolt kocsma bérbe kiadó. Ottlakási lehetőség­gel. Pécshez közel 3790" je­ligére a Hunyadi úti hirdető­be. (53790)______________ K iadó 2 1/2 szobás, bútoro­zatlan, távfűtéses lakás Su­rányi úton. Érdeklődni: 18 óra után 32-693. (75977) Szliven környéki kettőszo­bás lakás kiadó. Érdeklődni: Hajdú Gyula 17. X. 30. 18 óra után. (54023)_________ G arázs kiadó a Bártfa utcá­ban. Érdeklődni lehet nappal a 13-863-as számon. (76130) Bérelne fiatal házaspár másfél - kétszobás lakást üresen, hosszabb időre. Szi­geti városrész, belváros el­őnyben. Érdeklődni: 29-387- es telefonon, 17 óra után. (76156)___________ D olgozó nő bútorozott albér­letet keres. Jelige: .Kertváros és környéke 5829” az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (75829) _________________ F őbérlő nélküli lakás az Endresz utcában azonnal ki­adó. Érdeklődni 18-tól Ja- kabhegyi u. 6. 422. szobá­ban. (75834) Kétszobás, összkomfortos, üres lakás Kertvárosban ki­adó. „Egy év előre fizetéssel 5820” jeligére az új DN Sallai utca hirdetőjébe. (75820) 2 fő középiskolás diáklány részére albérleti szoba ki­adó. Fürdőszoba, konyha használat. Cím: Aki Ferertc- né Pécs, 39-es dandár u. 9/C. II. emelet. (75846) Presszó bérleti joga, beren­dezéssel együtt átadó. Tel.: 30-731. (76198)__________ S zoba kiadó 1 vagy 2 férfi részére. „Kertváros 6228” je­ligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (76228) Garázst bérelnénk a Melin­da út környékén. Melinda 29. IV/15- Csohányék (76054) Különbejáratú bútorozott szoba egyedülálló dolgozó hölgynek kiadó. „Gerbera” jeligére az új DN Sallai utcai hirdetőjébe. (76171) Összkomfortos szoba, für­dő-konyha használattal, kö­zépkorú nőnek kiadó. Cím: 7618 Pf. 1.(76220) Telefonos lakásban külön­bejáratú szoba értelmiségi részére albérletbe kiadó. Tel.: 29-827. (76154) Scwáb alpokban téli és nyári üdülésre alkalmas 65 rrF-es összkomfortos, dunaparti la­kás kiadó. Érdeklődni tel.: 0049-7579-552 vagy levél­ben Kurucz Sándor, Hauser- tal Str. 7. 7476. Schwennin­gen. (76157) Szigetvár Városi Tanács Szociális Foglalkoztató Intézete 7900 Szigetvár, Turbékpuszta MNB 249-98116 /589-333111/ Tel.: 337, 338 7. feliratú bélyegző elveszett Használata 1990. október 8-tól ÉRVÉNYTELEN (75782) 500 Ft BON Ha ezzel a bonnal redőnyt - reluxát rendel nálam, a vételárból 500 Ft-ot elengedek Fehér Imre Pécs-Patacs, Fő u. 31. Tel.:33-774 I I I I I I J GÉPJÁRMŰ 1991-es Skoda kiutalás el­adó. Tel.: 12-833. (13-16 óra között) (53893) ___________ E ladó 1500-as fehér Lada felújított állapotban, 2 éves műszakival, 6 hónapos ga­ranciával. Irányár 145 ezer Ft. Érdeklődni: Pécs, Marx u. 76. (53878)______________ E ladó Skoda Liaz, fix hosz- szúplatós, 7 éves, 1 év mű­szaki, reális áron. Érdeklőd­ni: 06-73/21-083-as telefonon 17 óra után. Imre János, Sik­lós, Iskola u. 20/A. I/4. (53876)_________________ S koda 120-as, 10 éves, megkímélt állapotban és új Zsuzsi kötőgép eladó. Tele- fon: 10-128. (53863) Ikarus busz büfékocsinak félig berendezve, paraszt­szekér előkertbe, eladó. Ér­deklődni: Pécsvárad 151 tel. 7-17 között. (53862) Skoda 120 L tip. szgk. 18.000 km. eladó! Érdeklőd­ni este 6 óra után: Pécs, Kas­sa u. 5. (53824) __________ S koda 120-as személygép­kocsi KA-s rendszámmal, megkímélt állapotban áron alul eladó. Tel.: 17-997. (53976)_________________ K R-es, 105-ös piros Skoda megkímélt állapotban, ugyanitt lambériának való és egyéb asztalos faanyag szá­rítva, gyalulva eladó. Tel.: 41 ­849. (52982)_____________ Z A rendszámú Trabant, ugyanott ZS rendszámú 2 éves műszakival Wartburg eladó. Érdeklődni: Pécs, Radnics u. 18. (52377) Polski Fiat 126-os, 3 éves, eladó. Érdeklődni: 27-995.7­17 óráig. (53369)_________ 1 991-re visszaigazolt Lada Combi kiutalás eladó. „160” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. (53751)______________ J ó állapotban lévő 1200 S Lada KP-54-34 rsz. eladó. Érd.: Pécs, Bánki Donát u. 19/b. Bencze. (53728) Opel Kadett Caravan dízel eladó. Tel.: 17-783. (53719) 89-es Ford Fiesta 85-ös Nis­san Sunny eladó. Érdeklőd­ni: 34-451 este. (53704) 0 km-es Favorit eladó. Kom­ló, Április 4. u. 21. Barta. (4488)__________________ Eladó felújított zárt Barkas teherautó. Tel.: 90-847 (76011) EC Trabant garanciális reális áron eladó. Krúdy Gyula u. 22. (76019)_____________ Lada Combi kiutalás 1991 tavaszán átvehető. Érd.: 25- 274-es telefonon. (53778) Robur teherkocsi eladó. Érd.: Stang Tibor Sellye, Me ző Imre út 35. (75991) Felújított 9 éves Dada friss műszakival eladó. Pécs, Pál­ma u. 20. (Kovácstelep) (53740) GZ-s piros Lada 1200-s és TO-s Trabant eladó - méltá­nyos áron. Mindkettő 2 éves, műszakival. Érdeklődni: Har­kány, Kolozsvár u. 6. Tel.: 80-393 esti órákban. (53733) Lada Combi kiutalás 91-es, 130.000,- eladó. Tel.: 11 -680. (53732) _________________ 126 P. Fiat friss műszakival eladó, TL-es. Érdeklődni: Ihászné, Komló, Ifjúság u. 44.18 óra után. (53788) 4 éves,5 sebességes Lada 2107 olcsón eladó. Pécs, Körmöcz u. 1. Rudnay 17 óra után. (53797)____________ La da Combi kiutalás eladó. Autó csere érdekel. Érdek­lődni: 24-170-es telefonon. (53801) _________________ R enault 11 GTL, 1986-os, 1400 cm3, benzines, eladó. Érd.: Pécs, Székely B. u. 17/2. Tel.: 18-298. (53802) Cítroén AXuTtGR 6 hóna­pos autó eladó. Telefon: 27-013, (532481) _________ O pel Omega Kombi GLS 2,3 TD fehér, 86 dec-i, megkí­mélt állapotban sürgősen el­adó. Érd.: (73)21-744-es te­lefonon az esti órákban. (53805)_________________ E ladók: jó állapotban lévő, TL-es Trabant, 1 üveglapos asztal, gardrobos, kétajtós szekrény, kis és nagy tétel­ben oszlopos tuja. Érd.: 10- 136-os telefonon. (53820) 4 éves, karambolos ZUK és 9 éves Polski Fiat műszaki nélkül olcsón eladó, gépi cserép nagyobb mennyiség­ben eladó. Pécsszabolcs, Vöröshadsereg u. 33. (53815) ______________ R enault 11 GTL reális áron eladó. 20-545. (54014) 8,8 tonnás, bllenös Skoda típusú teherautók eladók. Ér­deklődni lehet 817 óra kö­zött a 127-2628-as telefon- számon. (4585) Wartburg kiutalás eladó. 170 van előtte. Tel.: 24-122/1580.(76122) Új Lada Combira cserélném 3 éves Fiat Regatámat ext­rákkal vagy eladnám. Tel.: 32-548. (75830) __________ E ladó BMW 318 i személy- gépkocsi sok extrával. Ér­deklődni: 23-006-os telefon­számon az esti órákban lehet. (76236)____________ Hatéves Barkas személy- gépkocsi eladó. Érdeklődni lehet 16 óra után: Szigetvár, Szabadság u. 29/1. Szabó. (76240)_________________ S koda Favorit kiutalás el­adó. Telefon: 72/31-604. (75813)_________________ T l-s Trabant eladó. Érd.: M6- riczZs. tér 11.1/6.(76245) Igényesen felújított Volks­wagen 1300 Bogár eladó. Ér­deklődni: Jakabfi László Pécs, Németh László u. 8. X/41. (75819) Wartburg eladó. 41-724-es telefonon. (76155) Fiat Unó eladó, vagy tanácsi lakásra cserélhető. Tel.: 73-425. (76138)__________ W artburg S 14.000 km-rel, garázsban tartott, eladó. Pécs, Zsolt u. 3. II/2. Tel.: 32-198. (76150)__________ Fi gyelem! Autóbontó és al­katrészkereskedés nyílt: Zsi­guli, Dada, Skoda, Trabant, Wartburg, Polski komplett motorok, fődarabok és alkat­részek eladása. Pécs, Tiborc U.58/B. (PMSC pálya fölött). (76232)_________________ B lllencs IFA bérbeadó. „Ötéves” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (53937) Lada Combi extrákkal eladó. 3 éves. I rányár: 288 ezer. Te- lefon: 41-691. (76065) 125 Polski bontott alkatré­szek eladók. Vókány, Kos­suth u. 60. Egész nap. (76049)_________________ 13 02/S Bogár teljesen felújít­va eladó. Tel.: 70/46-060. (76068)_________________ L ada Samara kiutalás sür­gősen eladó. Érdeklődni: Teli Vilmos 7763 Egerág, Ipoly- ság u. 18. (76095)________ S koda előjegyzés 1993-ra eladó. Petőfi u. 2.111/12. Há­mori (76086)_____________ S koda Favorit kiutalás „2000 van előtte” jeligére az Új DN Sallai utcai hirdetőjé­be. (76072)______________ 0 km-es Skoda Favorit el­adó. Érdeklődni: Pécs, Káp­lán Teniszpályák, vagy 19 óra után a 21-957-es szá­mon. (54039) Renault 21 GTS 2,5 éves eladó. Dízel csere érdekel, vagy új Ladát beszámítok. Hird, Harangvirág u. 6. (54032)_________________ 4 éves, ötsebességes Sko­da GLS megkímélt állapot­ban eladó. Érd.: 20-691 esti órákban. (54027) Wartburg Tourist kiutalás Bp.7260 sorszámmal eladó. Tel.: 28893. (54021) Polski 126-os 1991-es ki­utalásomat 1990-es Samara kiutalásra cserélném árkü­lönbözettel. Tel.: 21-632. 15 óra után. (54015) Cítroén 1600 TRI típusú extrákkal felszerelt, 30.000 kilométert futott személy- gépkocsi (részletfizetési lehetőséggel) áron alul el­adó. Érdeklődni nappal: 25- 434, vagy személyesen Pé­csett a Kun Béla tér 12-ben. (53977) _________________ N égyütemű Trabant kiuta­lás októberi átvétellel eladó. Tel.: 20-622. 17 óra után. (76187)_________________ 4 ü Wartburg, 92-re igazolt, átadó. Érd.: Júlia u. 1. (54002) 2108ÖS Lada kiutalás el­adó. 1992-re visszaigazolva. Érdeklődni: Vajszló, Tel.: 10. Tóthné. (76205)

Next

/
Oldalképek
Tartalom