Új Dunántúli Napló, 1990. szeptember (1. évfolyam, 149-178. szám)

1990-09-26 / 174. szám

Önkormányzati Választás 1990. A SZAVAZÁSRÓL az 1990. szeptember 30-án megtartandó választásokhoz 88.szavazókor 103. szavazókor 118. szavazókor 138.szavazókor Építők útja 1-től 7-ig, 2-től 4-ig, Radnóti Miklós u. Szh.: Komarov Gimn., Pécs, Dr. Veress Endre u. 15. 15. sz. egyéni választókerület _____89. szavazókor_____ Bá nki Donát u. 1., Lengyel Gyula u., Páf­rány u. 35-től végig, Dr. veress Endre u. Szh.: Komarov Gimn., Pécs, Dr. Veress Endre u. 15. _____90. szavazókor_____ Bá nki Donát u. 3-tól végig, 2-től végjg, Gáztároló, Szigeti tanya, 4. sz. MÁV Or- ház. Szh.: Ált Isk., Pécs, Bánki Donát a 2 91.szavazókor 39-es Dandár út 1/A-tól 5/C-ig. Sz.h.: Ált Isk., Pécs, Bánki Donát u. Z _____92.szavazókor_____ Ka rikás Frigyes u., Páfrány u. 1-től 7-ig, 39-es Dandár út 7/A-tól végig. Sz.h.: Ált. Isk., Bánki Donát u. 2. _____93. szavazókor_____ Yb l Miklós u. Szh.: Rendelőint., Pécs, Dr. Ve­ress Endre u. 2. 16. sz. egyéni választókerület _____94.szavazókor_____ Al pári Gyula u„ Páfrány u. 9-től 33-ig. Szh.: Ált Isk.,Pécs, Bánki Donát u.2. _____95.szavazókor_____ Kö rösi Csorna Sándor u., Türr István u., 39-es Dandár út páros oldala. Szh.: Ált. Isk., Pécs, 39-es Dan­dár út 6. 96. szavazókor Hajnóczi út. Szh.: Közösségi Helyiség, Pécs, Hajnóczy út 35. _____97. szavazókor_____ Ár vácska u., Baranya u., Borostyán u., Hóvirág u.,Jácintu., Jázmin u., Levendula u„ Liliom u., Monostor u., Páfrány u. 2-től 44- ig, Pálma u., Rozmaring u., Százszor­szép u., Vadrózsa u. Szh.: Ságvári Endre Müv. Ház, Pécs, Hajnóczy út 41. _____98. szavazókor_____ Br assó u., Ércbányász u„ Gyöngyvirág u.,' Hajnalba u.. Kovácstelepi sportpálya, Mály­va u., Őszirózsa u., Sarkantyú u., Szarkalab u., Űrögi fasor. Szh.: Ságvári Endre Műv. Ház, Pécs, Hajnóczy út 41. 17. sz. egyéni választókerület ___________99___________ Ar anyhegyi-dűlő, Árok-dűlő, Bodzás-köz, Cseresnyés-köz, Cserfa-köz, Epres-köz, Erdész-köz, Fábián Béla út, Fábián Béla- köz, Füge-dűlő, Karvaly-dűlő, Kisdaindoli út, Kisdaindol-dűlő, Kisdaindol-köz, Kis- daindol-tető, Kisdaindol-hegyhát dűlő, Kisdaindol-hegyhát köz, Kökényes-köz, Költés-köz, Kózépdaindoli út, Középdain- dol-köz, Középdaindoli-hegyhát u„ Meggyes-köz, Nagydaindoli u., Nagydain- dol-tető dűlő, Nagydaindol-köz dűlő, Nagydaindol-hegyhat dűlő, Szamóca-dű­lő, Szilfa-köz, Szilvás-köz, Szurdok-köz. Szh.: Általános Műv. Közp., Fábi­án Béla u. 7. _____100.szavazókor_____ Bo kály-dűlő, Bagoly-dűlő, Cinke-dűlő, Csóka-dűlő, Csurgó-tető dűlő, Csurgó­dűlő, Csurgó-köz, Donátus-köz, Donátusi út, Fácán-dűlő, Fecske-dűlő, Fogoly-dűlő, Gólya-dűlő, Harkály-dűlő, Jakabhegyi út 45- től végig, ..50-től végig, Kotyogó-dűlő, Lepke-dűlő, Ökörszem-dűlő, Park u., Pá­va-dűlő, Pinty-dűlő, Seregély-dűlő, Só­lyom-dűlő, Veréb-dűlő, Vércse-dűlő, Völ­gyi-dűlő, Vörösbegy-dűlő. Szh.: Általános Műv. Közp., Fábi­án Béla u. 7. _____101.szavazókor_____ Bo lgár-köz, Gerbera u., Hortenzia u., Ka­milla-köz, Kehely u., Mentha-dűlő, Mus­kátli u., Rácváros, Rácvárosrút, Útjörő u. 1 -tői 61-ig, 2-től 60-ig, 5. sz. MÁV Őrház. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Úttörő u. 27. Darázs-dűlő 2-től 10-ig, Denevér-dűlő, Éger-köz, Égervölgy, Fülemüle u., Hé­ja-dűlő, Keskeny-dűlő, Kócsag u., Kó­csag-köz, Kővirág u., Lankás út, Ma- gyarürögi felsőhegy, Magyarürögi út 87-től végig, 80-tól végig. Makkos-dű­lő, Malomvölgy, Mária-dűlő, Meredek­dűlő, Nyugati Ipari út, Pillangó-dűlő, Puszta-dűlő, Sárgarigó-dűlő, Sár­mány-dűlő, Sirály u., Sirály-köz, Sza­lonka-dűlő, Szarka-dűlő, Szarka-köz, Templom-köz. Szh.: Szakmunkástan. Klub, Pécs, Éger-köz 3. _____104. szavazókor_____ Bo gár-dűlő, Cincér-dűlő, Cserebogár­dűlő, Cserebogár-köz, Dongó-dűlő, Hangya-dűlő, Hetesi-köz, Magyarürögi alsóhegy, Magyarürögi út 1-től 85-ig, 2- től 78-ig, Sáska-dűlő, Szöcske-dűlő, Szőlész-dűlő, Szúnyog-dűlő, Tücsök­dűlő, Ugar-dűlő, Ürögi határút. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Úttörő u. 27. _____10S. szavazókor_____ Ab aligeti út, Csalogány-dűlő, Darázs­dűlő 1-től végig, 12-től végig, Daru-dűlő, Kismélyvölgy-dűlő, Kismélyvölgy-hegy- hát-dűlő, Lajkó-köz, Mecsekszentkút, Mecsekszentkúti erdészház, Pelikán­dűlő, Sas-dűlő, Szarvas-dűlő, Vizes-dű­lő. Szh.: Általános Műv. Közp., Pécs, Fábián Béla út 7. _____106. szavazókor_____ Cs árdakörnyék, Szőlőhegy, Tompa-dű­lő, Zsebedomb-dűlő. Szh.: MEZŐGÉP Vállalat, Cser­kút, Kültelek 2. 18. sz. egyéni választókerület _____107. szavazókor_____ Bo gár u., Bókay János u., Csalogány u., Füzes-dűlő, Gárdonyi Géza u. 34- től 58-ig és 43-tól 59-ig, Kertész u., Ke- szüi út 44-től 84-ig és 47-től 89-ig, Köz­raktár u., Lőtér u., Megyeri út 59-től végig és 48-tól végig, Móra Ferenc u. 79-től 141-ig, Nyárfa u. 38-tól 70-ig és 31-től 47-ig, Szennyvíz-telep, Víg u. Szh.: Sopianae Gépgyár, Pécs, Móra Ferenc u. 72 _____108. szavazókor_____ Ág ú., Berzsenyi Dánielu., Bolyai Farkas u., Erdély u. 25-től végig és 30-tól végig, Galamb u., Gárdonyi Géza u. 22-től 32- ig és 31-től 41-ig, Gyulai Pál u., Honvéd tér, Keszüi út 2-től 42-ig és 1-től 45-ig, Makarenko u., Micsurin u., Móra Ferenc u. 49-től 77-ig és 52-től végig, Rózsa u., Tolsztoj u. Szh.: Általános Iskola Pécs, Kert­városi út 2. _____109. szavazókor_____ Bé ke u., Bimbó u., Bokréta u., Bolgár Néphadsereg útja, Jegenyés u., Kertvá­ros u. 2-től 58-ig és 1-től 71-ig, Lomb u., László u., Nagyárpádi út, Orgona u., Táncsics Mihály u., Tölgyes u., Viola u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Kertváros u. 2. _____110.szavazókor_____ Ak ác u., Árnyas u., Erdély u. 1-től 23-ig és 2-től 28-ig, Egressy Gábor u., Észak- megyer-dűlő, Gárdonyi Géza u. 1-től 29- ig és 2-től 20-ig, Délmegyer-dűlő, Móra Ferenc u. 2-től 50-ig és 1 -tői 47-ig, Nyár­fa u. 1-től 17-ig és 2-től 24-ig, Pannónia u., Rakéta u., Szilva u„ Szövetség u. Szh.: Ált. Isk. Pécs, Pécs, Kertvá­rosi u. 2. _____111 szavazókor___ Cs ébi testvérek útja, Jókai Mór u. 27-től végig, 24-től végig, Móricz Zsigmond tér. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Jókai Mór u. 49. _____112. szavazókor___ Ba jcsy-Zsilinszki Endre u., Ipari u. Szalai András u„ Zólyom u. Szh.: Ifjúsági Ház, Pécs, Szalai András u. 13. 19. sz. egyéni választókerület _____113. szavazókor___ Be rek u., Varsány u.. Üzlet-sor. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Berek u. 15. 114. szavazókor Dóra u., Erika u., Kamilla u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Anikó u. 5. 20. sz. egyéni választókerület _____119.szavazókor_____ Enye zd út. Szh.: Kék Óvoda, Pécs, Enyezd út 1. _____120.szavazókor_____ Izabe lla u., Olga u., Regina u. Szh.: Kék Óvoda, Pécs, Enyezd út 1. _____121.szavazókor_____ Diana t ér, Krisztina tér páros számú épü­letei: Szh.: Gyermekorvosi Rendelő, Pécs, Krisztina tér. _____122.szavazókor_____ Etelka u„ Krisztina tér páratlan számú épületei, Lívia u. Szh.: Felnőtt Orvosi Rendelő, Pécs, Krisztina tér. _____123. szavazókor_____ Éva u., Júlia u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Berek u. 15. _____124.szavazókor_____ Gyöngyös u „ Karola u., Zsuzsanna u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Berek u. 15. 21. sz. egyéni választókerület _____125.szavazókor_____ Füle p Lajos u. Szh.: Név. Közp. Műv. Ház, Apác­zai Csere János körtér I. em., 4. sz. helyiség. _____126.szavazókor_____ Erd ei Ferenc u., Fazekas Mihály u., Föl­des Ferenc u., Várkonyi Nándor u. Szh.: Név. Közp. Műv. Ház, Apác­zai Csere János körtér I. em., 5. sz. helyiség. _____127.szavazókor Eg ri Gyula út páros oldal 58-tól végig. Szh.: Név. Közp. Műv. Ház, Apác­zai Csere János körtér I. em., 6. sz. helyiség. _____128.szavazókor_____ Apáczai Csere János körtér. Egri Gyula út 2-től 56-ig és 1., 9., 17., 21. sz. házak Szh.: Név. Közp. Műv. Ház, Apác­zai Csere János körtér I. em., 7. sz. helyiség. _____129. szavazókor_____ Haj dú Gyula út 1-től 17-ig és 2-től 18-ig. Szh.: Közösségi Terem, Pécs, Németh László u. 16. _____130.szavazókor_____ Dr . Boros István u., Laki István u., Málo- mi út. Szh.: Barna Óvoda, Enyezd út 3. 22. sz. egyéni választókerület _____131.szavazókor_____ Komócs in Zoltán tér, Szabó Ervin tér. Szh.: Név. Közp. Müv. Ház, Apác­zai Csere János körtér I. em., 1. sz. helyiség. _____132.szavazókor_____ llku Pál u. páros oldal, Sarohin tábornok útja 43-tól végig és 112-től végig. Szh.: Lakásszövetkezet Irodája, Sarohin tábornok út 63-65. _____133.szavazókor_____ Haj dú Gyula út páros oldal 26-tól végig. Szh.: Ált. Isk., Siklósi út 46. _____134.szavazókor Kodolányi János u. Szh.: Név. Közp. Műv. Háza, Apáczai Csere János körtér I. em., 2 sz. helyiség. _____135.szavazókor_____ Csontváry u., Uitz Béla u. Szh.: Név. Közp. Műv. Ház, Apác­zai Csere János körtér I. em., 3. sz. helyiség. _____136.szavazókor_____ Darva s József u., Kassák Lajos u. Szh.: Ált. Isk., Siklósi út 46. 23. sz. egyéni választókerület ____137.szavazókor_____ Anta l-malom, Gyöngyös Csárda, Lahti u., Loncsár-malom, Trényi-malom, Vö­rös-malom. Sz.h.: Ált. Isk., Pécs, Tertvérváro- sok tere. Eszék u.. Testvérvárosok tere. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Testvérváro­sok tere. 139. szavazókor Sarohin tábornok útja 17-től 41 -ig és 46- tól 66-ig. Szh.: HIRGÉP Antennaüzem Iro­dája, Sarohin tábornok útja 39-41. _____140. szavazókör_____ Sa rohin tábornok útja 68-tól 110-ig. Szh.: Ált. Isk., Testvérvárosok tere. _____141.szavazókor_____ ll ku Pál u. páratlan oldala. Szh.: Nevelési Központ Művelő­dési ház, I. em. 8. sz. helyiség Pécs, Apáczai Csere János körtér. 24. sz. egyéni választókerület _____142.szavazókor_____ Ba rta Lajos u., Kanizsai Dorottya út, Lo­vász Pál tér, Matusán Béla u., Mátyás Flórián tér, Vikár Béla u. Szh.: Gyermekorvosi Rendelő, PÉcs, Mátyás Flórián tér 5. _____143. szavazókor_____ Bo ros u., Fő tér, Hajmás-dűlő, Haj- mási út, Havas u., Hámán Kató u., Keleti Kőhíd-dűlő, Kemény Zsigmond u., Kiss János u., Kultúrház u., Mes­ter u., Paál László u., Termelőszövet­kezet u., Tüskés-dűlő, Udvardi út, Vi­gadó u., Vasúti őrház (59. számú). Szh.: Nagyárpádi Ált Isk., Fő tér 22. 144. szavazókor_____ Kispostavölgy, Kispostavölgy-tető, Laufer- csárda, Nagypostavőlgy, Nagypostavölgy- alsó, Nagypostavölgy-Felső, Nagyposta- völgy-Tető, Napos dombu., Postavőlgyi út Reménypuszta, Zrinyi-puszta. Szh.: „Új Élet” Mgtsz. Közp.i Iro­dája, Reménypuszta. _____145. szavazókor_____ Ha jdú Gyula út páratlan oldal 25-től vé­gig, Németh László u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Siklósi út 46. _____146. szavazókor_____ Si klósi út, Szikora Imre u., Vági István u. Szh.: Közösségi Terem, Pécs, Németh László u. 16. 25. sz. egyéni választókerület _____147.szavazókor_____ Bi zony Károly u., Illyés Gyula u. Szh. :Áltlsk., Pécs, Taksonyi József u. _____148.szavazókor_____ Fá y András u., Gálovics György u., Pa­taki István u., Pesti Barnabás u. Szh.: Ált. Isk., Taksonyi József u. _____149.szavazókor_____ Cs atlós János u., Hajas Imre u., König József u., Taksonyi József u. Szh.: Ált. Isk., Taksonyi József u. 150. szavazókor_____ Akácos sor, Alsó u.. Felső u., Kis u., Kö­kény puszta, Málomi szőlőhegy, Nyugati kőhid-dűlő, Péterpuszta. Szh.: Málomi régi iskola, Felső u. 42. 151. szavazókor Gyenis László u„ Kovács Antal u., Krisz- tovics-tanya, Malomvölgyi út 1-től 19-ig és 23-tól végig. Szh.: 508. sz. Szakmunkásképző Int., Eszék u. 12. _____152.szavazókor_____ Hrubi R ezső u„ Krivanek Rezső u., Pintér Ist­ván u.. Port János u., Szoboszlai István u.. Till József u.. Veres János u., Végh József u„ Szh.: 508. sz. Szakmunkásképző Int., Eszék u. 12. _____153. szavazókor_____ In tézményi szavazókőr Szh.: Szociális Otthon, Malom­völgyi út 21. 1990. szeptember 30-án kerül sor az ország valamennyi települé­sén az önkormányzati képviselő testületek tagjainak, illetve ezzel egyidőben a 10 ezer főn aluli tele­püléseken (megyénk valamennyi községében, nagyközségében) a polgármesterek megválasztására. Az elmúlt, közel 1 hónap alatt en­nek előkészítéseként megtörtént annak a közel 4 ezer jelöltnek az ajánlása, akik közül vasárnap a vá­lasztópolgárok szavazataikkal kivá­laszthatják az e tisztségekre általuk legalkalmasabbnak tartott szemé­lyeket. A szavazás rendje sok tekintet­ben azonos a korábbiakban már megismert és alkalmazott szavazá­si móddal. A választójogi törvény azonban néhány olyan új rendelke­zést is tartalmaz, melyekre különös figyelmet kell fordítani a választó- polgároknak és a választás lebo­nyolítását végző választási szer­veknek. A következőkben a szavazás főbb szabályairól tájé­koztatjuk a választópolgárokat: Hol? Szavazni kizárólag személyesen és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazókor helyéről, a sza­vazás idejéről pontos tájékoztatást ad a választópolgároknak megkül­dött értesítés. Az állandó lakóhe­lyen kijelölt szavazókörben történő szavazás alól egy esetben van ki­vétel. Amennyiben a választópol­gár 5 éve folyamatosan ideiglenes lakóhellyel rendelkezik, és ott kíván szavazni. Ebben az esetben az ál­landó lakóhelyén beszerzett igazo­lással ideiglenes lakóhelyén kijelölt szavazókörben szavazhat. Az iga­zolás szeptember 29-én 16.00 óráig szerezhető be, személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ille­tékes tanács választási irodájától. Állandó lakóhelyén, de csak iga­zolás ellenében szavazhat az, aki augusztus 27-e után állandó lakó­helyét megváltoztatta és új állandó lakóhelyén kíván szavazni. Az eh­hez szükséges igazolást a korábbi lakóhely tanácsától szerezheti be, az előbb írt módon és időpontig. Mikor? A szavazás napján 6.00 órától 18.00 óráig lehet szavazni. Ha a he­lyi körülmények indokolják, a vá­lasztási bizottság engedélyezheti, hogy a szavazás 5.00 órakor kez­dődjék, a szavazást 18.00 óra után meghosszabbítani nem lehet. Itt hívjuk fel a választópolgárok figyel­mét, hogy ezen a napon történik az órák visszaállítása. A szavazókor területén belül la­kóhellyel rendelkező, az egészségi állapota miatt mozgásában gátolt választópolgár, szavazásának le­hetővé tétele érdekében (kérésére és amennyiben törvényi akadálya nincs) a szavazatszámláló bizott­ság kettő tagja személyesen meg­keresi. A szavazás alkalmával a válasz­tópolgár tehát vigye magával:- a személyi igazolványát,- akik csak igazolással szavaz­hatnak az ehhez szükséges igazo­lást is, továbbá- valamennyi szavazó az értesí­tést (kopogtatócédulát). Az előbbi kettő elengedhetetlen feltétele a szavazásnak, míg az utóbbi technikai segédeszközként, megkönnyíti, gyorsítja a szavazás lebonyolítását (otthonfelejtése, el­vesztése nem akadálya a szava­zásnak). Hogyan? Amennyiben a választópolgár választójoggal rendelkezik és sze­mélyazonosságát a szavazat- számláló bizottság előtt igazolta, a bizottság át ad részére 2 db szava­zólapot és 1 db borítékot:- községekben, nagyközségek­ben 1 db kislistás szavazólapot, és 1 db a polgármester választására vonatkozó szavazólapot,-városokban 1 db egyéni válasz­tókerületi és 1 db listás szavazóla­pot. A választópolgár a szavazófülké­ben szavaz. Annak módjáról a szava­zatszámláló bizottságtól kérhet fel­világosítást. A magyarázat agitácíót nem tartalmazhat.Szavazni ajelölt, vagy lista neve mellett lévő körben, két egymást metsző vonal („+” vagy „x”) elhelyezésével lehet. A szava­zás módja: a. ) kislistás szavazólap esetében a szavazólap tartalmazza a jelöltek nevét, az ajánló párt, társadalmi szervezet nevét, vagy a független jelöltség tényét. A szavazólap alján van feltüntetve a megválasztható képviselők száma. A szavazóla­pon maximum annyi jelöltre le­het szavazni, amennyi a megvá­lasztható képviselő. Ennél kevesebb jelöltre történő szavazás érvényesnek, míg a több személyre szavazás érvénytelen­nek minősül. b. ) A polgármester-választáshoz szolgáló szavazólapon általában több polgármester jelölt neve sze­repel, abc-sorrendben. Ezen a sza­vazólapon azonban csak egy jelölt­re lehet érvényesen szavazni. c. ) A városi egyéni választókerü­letekben is több képviselőjelölt ne­ve szerepel a szavazólapon, abc- sorrendben. Érvényesen szavazni ugyancsak egy jelöltre lehet. d. ) A városi listás szavazólapo­kon a pártok, társadalmi szerveze­tek, illetve kisebbségek által állított képviselői jelöltlisták (ezek első 5 jelöltjének neve) szerepelnek. A szavazólap csak akkor érvéynes, ha a választópolgár csak egy listá­ra szavazhatott. A fentebb már említett érvényes­ségi okok megsértésén túl érvény­telen a szavazat, ha:- nem hivatalos szavazólapon adták le,- amelyből nem lehet kétséget ki­záró módon megállapítani, hogy a választópolgár kire, illetőleg melyik listára szavazott, vagy- amelyet bélyegző lenyomat nélküli szavazólapon adtak le,- a községi listás, és a polgár- mester választásra szolgáló, továb­bá a városi egyéni választókerületi szavazólapra a választópolgár új nevet ír, s amellé helyezi a szava­zatát jelentő jelet. A szavazás ideje alatt csak a sza­vazó tartózkodhat a szavazófülké­ben. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg testi fogyaté­kossága, vagy egyéb ok akadá­lyozza a szavazásban, más válasz­tópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti. A szavazólapon javítás nem le­het. Amennyiben a választópolgár hibát ejtett, kérésére a bizottság el­nöke a rontott szavazólap helyett - melyet a bizottságnak vissza kell adni - új szavazólapot ad. A szavazófülkében történt szava­zás után a szavazólapokat boríték­ba kell tenni és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába kell helyezni. Ki nyert? A szavazás befejezése után a szavazatszámláló bizottság, majd a helyi választási bizottság megál­lapítja a szavazás eredményét. Képviselő lesz az első fordulóban elért eredménye alapján:- kislistás szavazás esetén, aki a jelöltek közül a legtöbb szava­zatot kapta, feltéve, hogy a válasz­tókerület választópolgárainak 2/5- e szavazott, városi egyéni választókerületben az a képviselő- jelölt, aki a legtöbb szavazatot kap­ta, feltéve, hogy megkapta az érvé­nyes szavazatoknak több mint az 1/4—ét, és a szavazáson az egyéni választókerület választópolgárai­nak több mint 2/5-e szavazott,- városi listák esetében külön számítási mód szerint szereznek mandátumot az egyes listák. Polgármester lesz a 10 ezer lako­son aluli településen, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy megkapta az érvé­nyes szavazatok több mint 1/4—ét és a szavazáson a választókerület választópolgárainak több, mint 2/5-e szavazott. Amit még tudni kell: A választási szervek tagjai a vá­lasztójogi törvényben írt rendelke­zés szerint az első és a második fordulót követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, melyet a munkáltató fizet. Dr. Győrpál Elemér a Megyei Választási Iroda helyettes vezetője. _____102.szavazókor_____ Ak ó-dűlő, Aszú-dűlő, Állomás u., Ászok- dűlő, Bajmi-dűlő, Bajmitető-dűlő, Bajmi- köz, Benczúr u., Boroka-dűlő, Csap-dűlő, Csap-köz, Cseralja u., Cseralja-dűlő, Cserjés u., Dzsámi u., Ézerjó-dűlő, For­rás-dűlő, Fő u., Fürt-dűlő, Galagonya-dű­lő, Gém u., Homokkő u., Hordós-dűlő, Horhos-dűlő, Hurok u., Kacs-dűlő, Karó­dűlő, Kertes-dűlő, Kislőtér u„ Kodó-dűlő, Korsó-dűlő, Kutató-dűlő, Lőtér-dűlő, Mak­ra-dűlő, Makratető-dűlő, Mesgye-dűlő, Muskotály-dűlő, Must-dűlő, Nagymegye- dűlő, Napsugár u., Nefelejcs u„ Örs u„ Pariag-dulő, Patak-dűlő, Patak u., Pellérdi út. Platán u., Prés-dűlő, Rizling-dűlö, Rügy-dűlő, Sülé völgy, Szent Miklós-dűlő, Úttörő u. 63-tól végig, 62/1-től végig, Ve­nyige-dűlő, Vöröskó u„ Zsongorko u. Sz.h.: Patacsi Kultúrház, Fő u. 20. Sarolta u., Viktória u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Berek u. 15. * >* _____115. szavazókor_____ Me linda u. 15-től végig, 2. és 36. szám. Szh.: Óvoda., Pécs, Melinda u. 23. _____116. szavazókor_____ Me linda u. 1-től 13-ig, Sarohin tábornok útja 2-től 44-ig. Szh.: 5. számú Házkezelőség, Pécs, Sarolta u. 2. _____117.szavazókor_____ An ikó u., Sarohin tábornok út 1-től 15-ig. Sz.h.: Ált. Isk., Anikó u. 5. Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy néhány szavazóhelyiség címe megváltozott! Azok a választópolgárok, akik a márciusi országgyűlési képviselő- választáskor a Templom téren a Himzőüzemben szavaztak, most a Kertváros u. 2. sz. alatti Általá­nos Iskolában, a 108. sz. szava­zókörben, akik a Tolsztoj u. 10. sz. alatt szavaztak, most a Kertváros u. 2.sz. alatti Általános Iskolában, a 110. sz. szavazókörben, akik az Anikó utcai Általános Is­kolában a 64. sz. szavazókörben szavaztak, most a Melinda utcai Óvodában, a 115. sz. szavazókörben, akik a Bóbita Bábszínházban szavaztak, most a Janus Panno­nius Gimnáziumban, a 043. sz. szavazókörben, akik a Nevelési Központ Diá­kotthonában, azok a Nevelési Központ Művelődési Házának 8. sz. helyiségében, a 141. sz. sza­vazókörben élhetnek szavazati jogukkal. Városi Választási Bizottság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom