Új Dunántúli Napló, 1990. június (1. évfolyam, 58-87. szám)

1990-06-14 / 71. szám

LAKÁS Összeköltözők! 3 szoba összkomfortos, telefonos ta­nácsi lakásunkat elcserél­nénk kettő kisebbre. Tel.: 16-912 (43677) __________ S zentlőrincen I. emeleti 2 1/2 szoba OTP-öröklakás eladó, vagy bükkösdi csalá­di házra cserélhető. Érdek­lődni: Szentlőrinc, Pécsi u. 23/C. I. em. 5. 17 órától. (43581)_________________ E ladó kétszobás! erkélyes kertvárosi lakás. Érdeklődni lehet: 17 óra után Pécs, Dr. Boros István u. 8. II/9. Tele- fon: 41-682 (43324)_______ J ózsef A. utcában első eme­leti 64 m2, 2 1/2 szobás, te­hermentes, telefonos, szö­vetkezeti lakás eladó. Érdeklődni: 18 óra után a 15-581-es telefonon. (43321) Pécsi kertvárosi lakásra cserélném, vagy eladnám Budapesti, Hűvösvölgyi, 2 szobás, felújított, kertes házrészemet. „Nyári költö­zés 3526” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43526) 56 m2-es Építők úti, telefo­nos PIK-lakásomat garzon­ra cserélem. „IV. emelet 3488” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43488) 56 m2-es, tehermentes, tele­fonos, magasföldszinti lakás uránvárosban eladó. Tel.: 22-647, este 18-20-ig. (43487) 1,5 szobás, 40 m2-es belvá­rosi jugoszláv szőnyegpad- lós öröklakás kp-ért eladó. Tel.:28-175 (43714) Hatszázezerért + OTP át­vállalással lakásmegoldást keresek. Pécs, Engels u. 3. Kovács(43870) Eladó 2 szobás, 54 m2-es, földszinti lakás. Csak kp-ért. Pécs, Sarohin t. u. 88. fsz. 1. (43866)_________________ C serélnék 3 szobás, főállá­sú házfelügyelői lakást 2 szobás tanácsira. Tel: 28-790(43856)__________ 8 00 ezer Ft körüli kp-val, kertvárosi 1-1,5 szobás la­kást vennék - esetleg kevés OTP-vel. „Első emeletig 3849" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43849) Két és fél szobás, magas­földszinti OTP-lakásomat kertvárosban, rózsadombon eladnám, vagy budapestire cserélném. Teleifon: 27-921 (43848) _________________ B elvárosi 42 m2-es (tégla) öröklakásomat nagyobbra cserélném. „Rózsadomb vagy környéke” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (43844) Szentlőrincen eladó 2 1/2 szoba összkomfort, teher­mentesen vagy OTP-vel. Fi­zetési könnyítéssel. Ifjúság u. 3/c. fsz. 2. 15 óra után. (43907) _________________ E ladunk 64 m2, 3 szobás panel lakást 400-ágyasnál, vagy cserélünk kb. 40 m2 tégla lakásra Magaslati út környékén lévőre. Értékkü­lönbözettel. Telefon: 21 -481 (43933) _________________ B udapesti 53 m2-es örök­lakást pécsire cserélek. Vétel is érdekel. Tel.: 06-1-1-861 382 (43890) Uránvárosban a 7-emele- tes házban 2 szoba + étkező + gardrób szobás, teher­mentes öröklakás eladó. Ér­deklődni: 39-es Dandár u. 5/b. fsz. 2. Munkaidőben te­lefonon: 11-511 (44014) Elcserélnénk 3 szobás, te­lefonos, tanácsi lakásunkat 1 1/2 szobás, telefonos, ta­nácsi lakásra. Érdeklődni: 22-997 telefonon. (531373) Kertvárosi 2 szoba, össz­komfortos, szövetkezeti la­kásunkat elcserélnénk 3-3 1/2 szobás, délifekvésű, na- gyerkélyes tanácsi lakásra. Értékkülönbözetet kérek. Érdeklődni: Győr János Pécs, Sarohin t. u. 68. IX. em. 27. (531366) _________ M ásfélszobás, első emele­ti, szövetkezeti lakás eladó a Münnich F. utcában. Tel.: 25-447, este 7 után. (531365)________________ E lcserélném 53 m2-es OTP lakásomat nagyobbra, II. emeletig. Garázzsal előny­ben. Érd.: 18 óra után Barta István, Pécs, Malomvölgyi u. 13. III. em 10. (43587) 3 szobás, parkettás, teher­mentes öröklakás, garázs- zsal vagy anélkül, reális áron eladó. Kacsóh Pongrác u. 14. IV/9. (43892) Belvárosi, 3 szobás új la­kás, gépkocsitárolóval, igé­nyesnek eladó. Tel.: 33-102 (44000) Kertvárosban 2 szobás, er­kélyes lakás eladó. Cím: Pécs, $lr. Boros István utca 7.1/4. Érd. minden nap, este 7 óra után. (43995) Petőfi utcai 2,5 szobás, el­ső emeleti, telefonos, gará- zsos lakásunkat III. kerületi családi „házra cserélnénk, ráfizetéssel is. Ugyanitt 498 m2 közműves telek eladó. Tel.:21-538 (43989) Rózsadombon 2,5 szobás, erkélyes, IV. emeleti OTP- lakás kp-ért eladó. Lift van. Hajas Imre u. 3. IV. em. 12. Érd: 18 óra után, tel: 31-671 (43992) _________________ E lcserélném Komló, Alkot­mány u. 6. I. em-i, egyszo­bás, 40 m2 összkomfortos tanácsi lakásom, hasonló méretű Pécsire. „Ráfizetek 3973” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43973) Belvárosi, Székesfehérvár u. 9. II. em. 3 1/2 szobás, telefonos öröklakásomat, 2 kisebb öröklakásra, vagy családi házra cserélném. Telefon: 15-744 vagy 73-027 (43987) __________ M ásfél szobás (Egri Gyula utcai) tehermentes szövet­kezeti lakás, beköltözhető­en eladó. Érdeklődni a 30- 683 sz. telefonon, a reggeli vagy esti órákban. (43971) Eladnám, elcserélném 1 1/2-re 2 szobás lakásom. Építők útja 4/A. III. em. 10. (43974) Kertvárosi háromszobás, különbejáratú, összkomfor­tos tanácsi lakásomat elcse­rélem másfélszobásra, kü- lönbözettérítéssel. „X. em. 3964” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43964) Elcserélem kertvárosi 1 1/2 szoba összkomfortos, taná­csi lakásom hasonló Újme- csekaljaira. Tel.: 22-709 dé­lelőtti órákban. (43955) Elcserélem Fehérhegyi 51 m2-es lakásom I. em. gázfű­tésest, uránvárosi 47 m2-es gázfűtésesre. „Simán I. emeletig" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43952) Elcserélném belvárosi 86 m2, megvásárolható, kom­fort nélküli, tanácsi lakásom 2 szobás, nagyobb komfort- fokozatúra. „Meszes kizárva 3931” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43931) Uránvárosi téglapépület- ben, 54 m2-es, telefonos, nagyerkélyes, összkomfor­tos öröklakást családiházra cserélnék. „IV. emelet 3920” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe J43920) ____________ K omlón a Körtvélyesi vá­rosrészben, sürgősen eladó 2 szobás, erkélyes örökla­kás 450.000 Ft + kp. + OTP átvállalás. (367.000 Ft) Ér­deklődni: Kollár László Komló, Körtvélyes u. 14., egész nap. (44172) Bajai 2 szobás, 64 m2-es OTP-öröklakás eladó. 950.000 kp. + OTP. Tel.: 72/82-514 szerdán és csü- tőrtökón 18-19-ig. (44096)x Összkomfortos 51 m2-es, frissen felújított öröklakás, beköltözhetően eladó. Cím: Pais Violetta Pécs, Kodály Z. u. 16. fszt. 1. Érdeklődni: du. 5 óra után. (44094) 2,5 szobás lakás OTP-vel vagy anélkül sürgősen el­adó. Érdeklődni egész nap. Pécs, Illyés Gy. u. 46. IV. em. 15. Csibi. (44085) Igényesen felújított, 63 m2 tanácsi panel lakásomat el­cserélném nagyobb, felújí­tásra szoruló téglaépületű- re. Érdeklődni este a 29-105 telefonon. (44061) Elcserélném 2 szobás, komfortos komlói tanácsi la­kásomat, kisebb pécsire. Minden megoldás érdekel. „Sima csere 4044" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44044) József utcában, csendes helyen épülő, első emeleti, 54 m2-es, összkomfortos öröklakás átadó. Telefon: 35-657 (43659) INGATLAN Bajmi dűlőben eladó lu­gasszőlő, gyümölcsös 300 n-öl, kétszintes lakható épü­let, pince, garázs, kút, vil­lanyvan. Cím: Pécs, Tompa M. u. 54. Györkőné (43573) Eladó Abaligeti úton 223 n- ö! szőlő, építési lehetőség­gel. Érdeklődni lehet: Pécs, Kölcsey F. u. 1.(43593) Balatonmária-Alsón víz­parthoz közeli 160 n-öl tel­künkre ikerház építésére társat keresünk. „Zöld út” je­ligére a Hunyadi úti hirdető- be. (43253) Három szoba összkomfor­tos szuterénos családi ház, nagy melléképülettekkel el­adó. Érdeklődni: egész nap Kozármisleny, Móra F. u. 47. (43648) ______________ K omlói 3 szobás, központi fűtéses, zöldövezeti családi házat, garázzsal. 380 n-öl telekkel cserélnék Soproni saját tulajdonú lakásra. Pé­csi csere is érdekel. Érdek­lődni: Komló, Gárdonyi u. 15. (42466) ______________ 3 szobás, összkomfortos családi ház eladó, Sellye, Jókai u. 7. Érdeklődni: hét­köznap 17 óra után, hétvé­gén egész nap. (42475) Keszüben 560 n-öl szőlő­gyümölcsös, pincével és kis faházzal egyben vagy két- részben eladó. „Szép kör­nyék 3489" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (43489) Eladó két családnak megfe­lelő családi ház, mellék- épülettel. Pellérd, József A. u. 2. (43550) Dunaszekcsői üdülőtele­pen félkész nyaraló eladó. Érdeklődni: Józsa Lajos Pécs, Szikora I. u. 7. fsz. 2. 18 óra után. (43859) Családi ház gazdasági épü­letekkel 700 n-öl telken el­adó. Józsa Józsefné Ara- nyosgadány, Kossuth L.u. 91.18 óra után. (43858) Eladó 2 szoba konyha für­dőszobás, családi ház gaz­dálkodásra alkalmas terület­tel. Érdeklődni: Bicsérd, Ságvári E. u. 37. (43857) Családi ház eladó Szabad- szentkirályon. Érdeklődni: Szabadszentkirály, Zöldfa út 6. szám alatt, egész nap. (43853) _________________ Z amárdi-felsőn, vízmelletti, üdülő lakrész júliusban ki­adó. Tel.: 29-796 este. (43840) Szegedtől 16 km-re Balás- tyán 2 db különálló, három­szintes, félkész tanya, nagy területtel eladó. Személy- gépkocsit beszámítok. Ér­deklődni a 72/90-545-ös te­lefonon. (43908) Eladó. Felújított, 62 m2-es, gázfűtéses házrész. Érdek­lődni: Tábor u. 4. Kollár. (44028) Eladó. 5,5 kat.hold szántó­föld, nagy parasztházzal. Irányár: 230.000 Ft. Dinnye­berki .72. sz. (44039) Eladó Dunafalván hétvégi ház 250 n-öl kerttel. Érdek­lődni: Baja, Zsák u. 9. Tel.: 12-611 (156955)_________ K özépdeindol 50. ház el­adó, vagy lakásra cserélhe­tő. Három szoba, komfort, pince, garázs, ipari áram van és mellékhelység. Összterület: 354n-ől. Máso­dik emeletig cserélek, ráfi­zetést kérek. (531308) Hosszúhetényi 380 n-öl fia­tal lugasszőlő, gyümölcsös, kert, pince, présház, felsze­reléssel, és 250 n-öl gyü­mölcsöskert, eladnám vagy elcserélem kökényi vagy Keszű-gyódi kisebbre. Ér­deklődni: 16 órától, Málom, Alsó út 3. Katona. (531343) Komló határtetőn zárt kert, rajta lévő pince, ház, termő szőlő 150 tő, gyümölcsfa 25 db. Érdeklődni lehet: Komló, Kurdi Ferenc Zója út 6. (531364) ________________ O rfűn 2 szobás összkom­fortos családi ház eladó. Cím: Orfű, Béke u. 16. (531370)_______________ 1 700 m2 belterület eladó, építési engedély kapható. Szomszédban villany van. Ára m2-ként 30 Ft. Cím: Va­sas II. Kút u. 18. Fogas Já­nos. Érdeklődni: szombat- vasárnap. (531362) Eladó Balatonfenyves, Má­ria u. 25. sz. alatti, 36 m2 + tetőtérbeépítéses, vízpart­hoz közeli nyaraló. Érdek­lődni hétvégeken a helyszí­nen, ill. Pécs, Mező I. út 41. sz. alatt. (43800) Felújított családi ház, kert­tel eladó. Két szoba, kony­ha, nappali, fürdő. Berkesd, Alkotmány út 179. Délutáni órákban. (43756)_________ G arázst vennék a Szliven környékén. Tel.: 26-452 18 óra után. (43891) 800 m2 telek, kis családi házzal a belvárosban eladó. „Beköltözhető 3877" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43877) _______________ K ét családnak is alkalmas, kertes családi ház eladó. Megtekinthető naponta 14- 18 óráig Pécs, Bártfa u. 16. (43999) Eladó Sikondai tónál, két­szintes, kéterkélyes nyara­ló, téglap épület. Irányár: 1.300.000 Ft. Érdeklődni: 72/82-031 sz. telefonon, 2 óra után. (49988) Kertes-garázsos, igényes belső kialakítású, kél laká­sos (100 + 25 m2) családi ház eladó. Kisebb örökla­kást beszámítok. Váradi Já­nos Pécs, Dózsa Gy. u. 38/1. (43980) Bissén szőlő, présház szo­bával, víz, villannyal eladó. Érdeklődni: Petőfi út 28. (43981)_________________ P écs-Meredek dűlőben 210 n-öles szőlő, házzal és teljes felszereléssel együtt eladó. Villany van. Érdeklődni le­het: Tóth István Pécs, Páf­rány u. 7. sz. alatt, egész nap. (43982)___________ P ogányi szőlőhegyen 80 n- öl szőlő, pincével eladó. Ér­deklődni „Tölgyfa" Büfében Pécs, Komócsin Z. tér 1. (Nevelési Központnál.) Ugyanitt lágy-fagylaltgép el- adó. (43972)__________ H osszúhetényben, a falu­tól 10 percre pince, présház 800 n-öl szőlővel, megoszt­va is, ugyanott prémes állat­tartásához ketrecek eladók. Érdeklődni: Hosszúhetény, Kossuth L. u. 32. (43968) Lugasszölö felszereléssel eladó. Cím: Júlia u. 1.111/10. (43878) _______________ P écs-Újhegyen jó fekvésű házhely eladó. Érdeklődni: Pécs-Ujhegy, Deák F. u. 29. (43958) Udvari házrész, nem lakás céljára, olcsón eladó. Tel.: 35-875 (43961) Mecseknádasd, Dózsa u. 17. sz., ház eladó. Hétvégi háznak alkalmas. Érdeklőd- ni egész nap. (43963) Eladó Abaligeten, Kossuth L. u. 2. parasztház, mellék- épülettel és 4 vemhes tehén eladó. Érdeklődni a helyszí­nen minden nap. Eladó Fonyódon háromszo­bás, tatarozásra szoruló in­gatlan 300 n-öl telekkel. Ugyanitt 150 n-öles telkek eladók. Fonyód, Temető u. 26. Megtekinthető a helyszí­nen, június 16.,17.,18-án. Levélben: Németh Istvánná Pécs, Anikó u. 2. X. em. (43965) _________________ V eteményes, gyümölcsös olcsón eladó. Érdeklődni: Egri Gyula u. 68. (43949) Eladó Pécsett a Zöldfa utcá­ban 200 m2-es összközmű- ves, telephelyengedéllyel rendelkező kisüzem. 20.000 Ft/m2. Érd.: 25-469 telefo­non. (43943) Pécs, Vince u. 27. sz. ház eladó. Több helyiséggel. (43930)_________________ P écsen fizetési könnyítés­sel 300.000 kp.-vei, beköl­tözhető 1 szoba konyhás, gazdálkodásra alkalmas ház. Érdeklődni: Mezőszél 17. Tel.: 10-671 (43932) Gazdálkodásra alkalmas 400 n-öl kert, 65 m2-es, 2 szoba összkomfortos ház­rész, nagy udvar + mellék- helyiség eladó, vagy lakásra cserélhető. Érdeklődni: szombat, vasárnap. Pécs, Szabolcsfalu, Csapó János u. 16. (43927) Balatoni, közvetlen vízpari nyaralót keresünk. Tel.: 33-596,18 óra után. (43916) Fonyód központjában a Ba­latontól 400 m-re, összköz- műves, 3 szintes, 120 m2-es lakás (2 önálló lakrészként is lakható) garázzsal, tüze­lőhelységgel eladó. Tel.: 84/61-109(44917) Eladó építésre alkalmas te­lek, megosztva is a Cserkúti Csárda közelében. Érdek­lődni: Hétköznap a reggeli és az esti órákban, hétvé­gén egész nap. Cserkút, Rá­kóczi u, 1. (44108) Azonnal beköltözhetően Harkányi családi ház (1200 n-öl) gyümölcsössel eladó. Ugyanitt Nagykozári zárt kert, 400 n-öl szőlő, gyü­mölcsössel, hétvégi házzal eladó. „1.200.000 + a telek" jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. (44064) Harkány-T enkeshegyen 600 n-öl szőlő-konyhakert, kétszintes épülettel eladó. Telefon: 14-476 (44058) Épülő társasházba betár­sulnék Mecsek-Nyugaton. „Ráció” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44055) Kis családi házat keresünk Mecsek-Nyugaton. „Csere­lakás is van” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (44054) Sikondai nyaraló eladó. Te­lefon: 34-147, este 6 után. (44053) _________________ E ladó Szentlőrincen 2 szo­bás családi ház. Érd: Szent­lőrinc, Attila u. 56. (43596) Ház eladó Komló, Bajcsy Zs. u. 25. II79. Érdeklődni a helyszínen, 18 óra után. (43761) Kispostavölgyben 280 n-öl szőlő, gyümölcsös, pincé­vel, fabódéval 280.000 Ft­ért eladó. Út, víz, villany van, családi ház is építhető. Ér­deklődni a 35-045 telefonon, 18-20 óráig, vagy Pécs, Szeder u. 7. Fischer János. (44171) Házhely városi busztól 3 percre, Pécs nyugati részén eladó. Tel.: 35-528 (44080) Pécs közelében 2 család ré­szére alkalmas új családi ház eladó, vagy „lakásra + kp-re cserélhető. Érdeklődni munkanapokon 7-12 között a 12-331 sz. telefonon. (44046)_________________ D onátusi kis családi házam 850 n-öl szőlő-gyü­mölcsössel, eladnám, vagy elcserélném 1,5-2 szobás saját tulajdonú lakásra. Érd.: a megjelenést követő hétvé­gén a helyszínen, Pécs, Harkály dűlő II. (44041) Kétlakásos családi ház, 250 m2 területtel eladó. Pécs, Kispiricsizma dűlő 48. Tel.: 34-322. (43143) 110 m2-es telefonos, köz­ponti fűtéses családi ház a Tettye környékén eladó, esetleg fizetési könnyítés­sel. Érdeklődni napközben a 14-600-as, este 30-818-as telefonon. (43714) Pécsen vagy 15 km-es kör­zetében 500 n-öl, vagy na­gyobb, üres, jó földet, kis la­kóépülettel vásárolnék, vagy belvárosi 3 szobás házrészre cserélnék. Víz, villany szükséges. „Kerté­szet" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43145) Eladó Szentdénes, Petőfi u. 72. sz. ház, nagy mellék- épületekkel és területtel. Ér­deklődni a helyszínen vagy a 22-969-es telefonon, dél­után. (531244) BÉREL-KIAD Uránvárosban egyszobás, összkomfortos albérlet júli­us 1-től kiadó. Tel.: 28-094. Roczkó. (43784) Összkomfortos lakás bútor nélkül kiadó. Érd.: napköz­ben 26-055/68 telefonon. Cím: Pécs, Sarohin t. u. 25. Szekér. (44032) Boglárlellén üdülőlakrész június, augusztusban kiadó. Tel.: 12-826. délelőtt. (43886) Citrom utcában 45 m2-es üzlethelyiség augusztustól kiadó. „Augusztustól 3985” jeligére a Hunyadi úti hirde- töbe. (43985) Telefonos helyiség kiadó orvosi rendelőnek, vagy iro­dának. Érdeklődni: 33-750. (43948) Kertvárosban 2 szobás bú­torozatlan lakás kiadó. Tele- fon: 15-693. (43950) Kereskedő üzletet bérelne vagy társulna. „Sürgős 3922" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43922) 2 szobás, összkomfortos üres lakás albérletbe kiadó hosszabb időre. Megtekint­hető: Pécs, Illyés Gy. 42. 111.10. Szombaton 9-12 órá- ig. (44103) _____________ D iák vagy dolgozó lányok­nak albérleti szoba kiadó. „Főbérlő nélkül” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44086)_________________ K iadó kb. 35 m2 helyiség orvosi rendelőnek, irodá­nak, természetgyógyász­nak, vagy más csendes te­vékenységnek a belváros­ban. „Égészségügy" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44078) _________________ G örcsönyben kettőszoba- konyhás ház albérletbe ki­adó. Érdeklődni: Pécs, Tán­csics Mihály u. 36. (44073) Albérleti szoba fiatal nő ré­szére kiadó. Érd.: este 6 után. Pécs, llku Pál u. 20. Bernhardt. (44067) Orvosi egyetemhez közel, 70 rrÉ-es lakás garázzsal ki­adó. 31-079. (44066) GÉPJÁRMŰ Ikarus 255 autóbusz felújí­tott motorral eladó. Cím: Só­lyom Tibor, 7400 Kaposvár, Zaranyi Itp. 4. (478592) 160-45 Zetor Crystal három szög rendszámra vizsgáz­tatva. Darus fa szállító kocsi­val eladó. Mecsekpölöske, Rózsa út 16. (531368) Skoda-Liaz fix platós friss műszakival, új motorral el­adó. Telefon: 35-075. (531371) ________________ L ada 1300 S (1993) kiutalás átadó. Tel.:21-435. (43868) P. Fiat 126-os,„GV rendszá­mú, eladó. Érdeklődni: 31 -872-es telefonon. (43852) Új 126 P. Fiat (zöld) eladó. Érdeklődni: 33-787. 17-19- ig. (43851) Júniusra visszaigazolt IFA W 50 L/SP kiutalás eladó. Tel.: 21-791, esti órákban. (43847)____________ P. Fiat 126, 0 km-rel eladó. Érd.: Boly, Alkotmány út 11. (43900) Suzuki Katana GS 650 mkp. 1982. megkímélt álla­potban eladó. Érd.: 22-797. (43899) Eladó karambolos Dacia 1300-as és IO rendszámú Wartburg, sok új és használt alkatrésszel. Érdeklődni 15 óra után. Pécs, Tolbuchin u. 62. Barna. (44012)_______ 2 1/2 éves, 1,8-es,„sötétkék Audi 80-as eladó. Érdeklőd­ni: 17 óra után. Telefon: Sik­lós, 11-872. (44190) Lada 1300 S, DS rendszá­mú, vonóhoroggal eladó. Ér­deklődni: délután 31 -558 te­lefonon. (44034) Eladó országúti IFA billencs friss műszakival, új IFA put­tony segédalvázzal és hid- ralikával. Görcsöny, Dózsa Gy. 25. (44012) UAZ parancsnoki személy- gépkocsi érvényes műsza­kival 45 EFt sürgősen eladó. Tel.: 06/711/2373. (44008) GA Lada 1200 S friss mű­szakival eladó. Kővágósző­lős, Dózsa út 9. Gothár. (44009) __________ 2 ,5 éves piros Skoda 120 L 23.000 km-rel eladó. Pécs, Matusán B. 11. Dani. (43997) Dacia kiutalás eladó. Erzsé­bet, Fő u. 23. (43993) Ford Sierra 1,6-os fekete új- szerű állapotban eladó. Érd.: egész nap. Pécs, 72/31 -709. Zsolnay V. u. 57. (43983) _________________ IF A motorral jó állapotban lévő daros ZIL eladó. Ugyanott UE frsz-u Zsiguli műszakival eladó. Érdeklőd­ni: Karád, Május 1. u. 34. 8676. (43984)____________ Segédmotorkerékpárt vá­sárolnék 3000 Ft-ig. Ajánla­tokat „Kismotor” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43957)_________________ T rabant új karosszériával, vizsga előtt, Combi bontva, Dácia, Fiat 127 alkatrészek eladók. Tel.: 29-174. (43941)_________________ 8 hónapos 2107-es Ladá­mat Samarára vagy 3-4 éves nyugatira cserélném. Tel.: 16-589. 12 után. (43928)_________________ Ö téves Trabant megkímélt állapotban kevés kilomé­terrel eladó. Érdeklődni: Kandó Kálmán ut 24. Ill.em. 18. (43919)______________ J ó állapotú P. Fiat 1500-as eladó. Hosszúhetény, Land­ler J. u. 5. 17 óra után. (43924)_________________ R enault 5 GTL 1.4, 1986- os, eladó. Pécs. Csatlós u. 11. 18-446. Török. (44105) Vadonatúj Polski Fiat 126 eladó. Tel.: 22-253, 19 óra után. (44100) GM-es Skoda eladó. Érdek­lődni lehet: 31-080, vagy 24-462 telefonon. (44098) Figyelem! Profilváltozás miatt nyugati autókhoz al­katrészek engedménnyel el­adók. Autóshop. Siklós, Kossuth u. 13. Tanácsház­zal szemközt. (44097) ZX-10 Kawasaki motorke- I rékpár, 1 éves, olcsón el­adó. Érdeklődni lehet: Baja, Bercsényi u. 6. (44095) KF-es rendszámú Wartburg igen jó állapotban első kéz­ből eladó. Telefon: 30-392 este. (44092) Autómentőt vennék. „Ár­ajánlattal” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. (44079) 0 km-es 1500-as Lada el­adó. Somberek, Kossuth u. 113. Tel.: 24. (44082) 300.000 kp-ért Lada Sama­rát vennék. Érdeklődni: 34- 802. (44070)______ E ladó Dácia TLX-es 1400 cm3-es, gyári, új „Hüvely” Garnitúra 76 mm-es. Ára: 4500 Ft. Tel.: 15-383. esti órákban.(44065) Skoda-Rapid komplett ka­rosszéria eladó. Pécs, Ma- gyarürögi u. 76. Tel.: 35- 528. (44049)_______ O pel Kadett 1,3, 5 ajtós el­adó, vagy Samarára, 2107 Ladára cserélném, ráfize­téssel. Pécs, Táncsics M. u. 3. (43780)_____________ K O Wartburg megkímélt ál­lapotban elfogadható, reális áron eladó. Érdeklődni kizá­rólag 17 órától: Pécs, Fő u. 50. Patacs. (43341) Négyéves Opel Kadett 1,6 DGL 1600 cm3 Diesel el­adó. Stang Ádám, Mohács, Szabadság 3/A/8. Tel.: 711/1715.(43313)_______ V W Golf 3 éves Diesel, fe­hér színűeladó. Pécs, Káro­lyi M. u. 4. (44021) ADÁS-VÉTEL Yamaha DX-7-es, Casio CZ 1000-es szintetizátorok, Ya­maha FB01-es expander, Roland JC 160-as gitárerő­sítő eladó.. Érdeklődni este: Konzum Étterem zenekar- nál. (42527) _____________ Új te tőcserép, béléstest és vb. gerenda eladó. Érdek­lődni naponta a délutáni órákban. Harkány, Széche- nyi tér 29. (42459) Barkas új hátsó ajtó, Bar­kas új csomagtartó, NSZK új oszlopos fúrógép, I fázisú. Nagyméretű garázs, gázbe­ton tégla 480 db, eladó. Te­lefon: 11-166 Várhelyi. (43599) _________________ FR AK B 1-es (Vőcsi) típusú rakodógép eladó. Érdeklőd­ni délután. Cím: Kővári La­jos Mázaszászvár, Április 4. út 20. (43807)___________ N ISSAN Sunny eladó. Ér­deklődni: Pécs, Nagyposta­völgy 85/2. (43835) Volgswagen 1600-as, jó ál­lapotban, műszaki nélkül el­adó. Érd: Aranyosgadány, Kossuth L. u. 59. (44179) Játékautomaták, flipper eladó, 3 db. Tel.: 06/711 -2891. (531367)_______________; A lumínium motorcsónak 25 LE-s motorral, emeletes gyerekágy eladó. 20 kg-os széndioxid palackot ven- nék. 22-337 este. (43871) Újszerű állapotban lévő kombinálható nyugati baba­kocsit vennék. Ajánlatokat 06-74/12-986/184 mellék telefonon napközben. Bő- J [ sze. (43864)_____________ E ladó 2 db kétrészes tolóaj­tós garderobe szekrény, 2 db szőnyeg, 1 db íróasztal. Tel.:19-794. (43861) PB-s gáztűzhely palackkal I és nyomáscsökkentővel el- ! adó. Pécs, Dózsa György u. j 55. (43813)______________ Yamaha PSS 170 szinteti­zátor 25.000-ért eladó. Me­cseknádasd, Hegyalja 37. (44020)_________________ P inpongasztalt vennék. Tel.: 35-353. (44015) Nagyméretű fikusz, filo- dendronok, mindenféle szo­banövények és futómuskát­lik eladók. Blaha Lujza u. 56. délután 3 óra után. Ugyanott eladó Hajdú mosógép és Lehel hűtőszekrény. (44031) Jó állapotban lévő szőlőda­rálót, prést, és kádat ven­nék. Tel.: 25-836. (43883) Építési csörlő, 220 V-os el­adó. Érd.: Kozármisleny, Székely B. u. 14. 17 óra után. (43879)__________ 5 m hosszú csónakutánfutót vennék, vagy gyártót keres­nék, ármegjelöléssel, ráfu- tófékkel, 700 kg + terhelhe­tőségig. Tel.: 27-323. (43874)_________________ V ennék 220 V-ról üzemelő betonkeverőt és bontott tég­lát (bontást is vállalok). Pécs-Patacs, Fő u. 53. (44010)________________ Ipari bőrvarrógép eladó. Pécs, Ady Endre 22. Roz- man. (43996) 0,15 m2-es kézikocsi eladó. Pécs, Székely B. u. 25. (43914) __________ E ladó 4 személyes, előte- res sátor. 4.500,-, Lila be­mutató vitrin, 10 l-es bojler, reklámvilágítás, konyhai mosogató. Bókái J. 33. (43962) _________________ M árkás híradástechnikai berendezések eladók, vagy gépkocsira cserélhetők megegyezéssel. Tel.: 29-174. (43440)_________ C ommodore 16, 64 kbyte- os bővítővel, magnóval, programokkal eladó. Ár: 11.000 Ft. Érdeklődni: Pécs, Juhász Gyula 1. (43934)_________________ M agánkereskedő komoly tőkéstársat keres. „Fejlesz­tés" jeligére a Hunyadi úti hidetőbe. (43921) 5 személyes, 1 éves sátor eladó. Pécs, Darvas József u. 11. II/8. 16 óra után. (43923)________ M ahagóni csillaghajó vitor­lázatta! eladó. Érdeklődni: dr. Miklósy Gábor. Tel.: 12-277. du. 4 óráig. (44093) Használt gázkonvektorok, vízmelegítő -1500-as Pols­kihoz új vízpumpa és vezér- műlánc eladók. Telefon: 72/35-240. (43646) 2 m - 9-ig kifűrészelt szaru­fa építőanyag mindenféle el­adó olcsó reális áron. Érdek­lődni: Pécs, Alkotmány u. 3. Kézi munka. (43311) Mozgatható árusító konté­ner eladó. Tel.: 30-102. 17 óra után. (44081) Felújításra szoruló rövid zongora, nagyon olcsón el- adó. 72/35-182. (44077) Pianinót veszek. 72/35-182. (44075) _______________ F aipari gyalukés és maró­kés élezőgépet veszek. Min­den típus érdekel. 72/34-801. (44076) _______________ N agyképernyős ITT Nokia jótállással 48.000-ért eladó. Cím: Villány, Ady E. 3. Vin­cellér. (44069) Terméskő és faáru építke­zéshez eladó. Tel.: 17-919. este 7 óra után. (44052) 800-as univerzális faeszter­ga eladó. Pécs, Mező Imre u, 44, (44042)____________ Figyelem! Színesfém átvé­tel a legmagasabb áron 90- 100-ig. Pécs, Buzsáki u. 12. (41703) Antik bútort, vitrint, komó­dot, sokfiókos szekrényt, ré­gi órát, porcelánt, festményt vásárolok gyűjteményem­be. Levélcím: Vadász, Pécs, Egri Gy. 86/IV. Telefon: 15-792. (41761) ÁLLAT ADÁS­VÉTEL Napos és előnevelt csibe, kacsa kapható. Hosszúhe­tény, Főu. 15.Tel.:72/90-894. (43199)_________________ K edvező feltételekkel biogi­liszta eladó. Szerződéssel vagy anélkül. OTP igénybe­vehető. Szaporulat és hu­musz felvásárlás megoldha­tó! Érdeklődni: 6500 Baja, Petőfi u. 48. Tel.: Érsekcsa- nád 88. (43832)__________ E lőnevelt csirke: fehér, pi­ros, kendermagos kapható a pécsi Vásárcsarnok csibe­boltjában. Tel.: 27-385 és Pécs, Gárdonyi G. u. 15. alatt. Tel.: 30-225. (43803) Eladó egypár fogatosló, va­lamint harminc db juh. Ér­deklődni lehet: Dunaszek- cső, Vörösmarty út 1. sz. özv. Szeteliné. (43794) 1 db 3 éves vemhes fekete kanca eladó. Tóth László, Adorjás, Petőfi u. 58. (43898) _________________ 8 db 30 kilós vegyesszőrű süldő eladó, Pécsbagota, Kossuth u, 10, (44006) Fehér nagytestű tojó tyúkok eladók. Egerág, Pozsony u. 36. (44088)______________ E ladó 8 db 10 hetes malac, 1 db szamár, szerszám, ko­csi. Ócsárd, Kossuth u. 61. (44045) VEGYES 19 éves lány érettségivel, középfokú német nyelvvizs­gával, devizaügyintézői bi­zonyítvánnyal állást keres. „Rita” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44071) Ács és parketta munkákat vállalok. Kozármisleny, Kos­suth L. u. 25. (44083) Matematika-fizika pótvizs­gára előkészítés. Telefon: 33-355/308. (44087)_____ 13 éves gyakorlattal szak­képzett eladó 6 órás munkát vállalna. „Nem bánja meg” jeligére a Hunyadi úti hirde- tőbe. (43977)____________ M indenféle kőművesmun­kát vállalok azonnalra is. „Szép munka” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (44004) Két fiatal nő másodállást ke­res. Gépkocsival rendelke­zünk. „Egy kis plusz” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43901) Redőny, reluxa, zsalugáter, harmonikaajtó készítés, ja­vítás közületeknek is. Tel.: 14-646. Árnyékolástechni- ka. (41951)_____________ R edőny, reluxa, harmonika­ajtó, zuhanyfülke 25% ked­vezménnyel. Tel.: 29-730. (43024) Csempézést, kőműves munkát vállalunk. Telefon: 17-378. (42441)__________ R endeljen redőnyt, reluxát! Hívására a helyszínen mé­retet veszünk és azonnal szállítjuk. Kifogástalan mi­nőség, precíz munkavégzés és természetesen több év garancia. Közületi megren­delések előnyben. Tel.: 72/80-643., 72/83-225. (42546) _________________ S zobafestést-mázolást, ta­pétázást vállalok, közületek részere is. Tel.ügy.: 34-453. (531311) SOS-Gyorsszolgálat! Kis­ipari vállalkozás, vízveze­ték, központifűtés szerelést vállal, közületeknek és ma­gánszemélyeknek. Telefon: 32-019., 41-071. (531255) Matematika, fizika pótvizs gára felkészítés kedvező fel­tételekkel. Telefon: 73-052 egész nap. (41867) LUCIFER ezer ördöggel az Ön szolgálatában. „Lucifer” Társkereső Szolgálat 7618. Pécs 18, PL: 16. Válaszborí­ték esetén tájékoztatót kül­dünk. (37920) Gépi hímzés! Pólók, ingek, farmerok, stb. Tel.: 72/13-092. (43841) Külső homlokzat vakolá­sok, erkélyek műkövezése lapozással, ablak párká­nyok megrendelhetők. Kán­tor József, Pécs-Hird, Ha­rangvirág u. 7. Hidas, Petőfi u. 32. (43749) CITY Személy és Tehertaxi 1-10 T. Autómentés. Tel.: 25-555. (40922) Üzletem befejezéséhez 100.000 kölcsönt kérek 1 évre. „150.000" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44027) Takarítónőt keresek, lein­formálhatók Tel.: 28-305. (44038) Megnyílt a Kolozsvár kerthelyiség. Várja ked­ves vendégeit: fagylalt­tal, csokoládék-cukor- kák-rágógumik és jégbehűtött sörrel-bor- ral-üdltőkkel. (44005) Kisteherautók,/ZUK, UAZ, ARO/, platójának javítását, készítését vállalom. Ugyan­itt vinyiszto, öntöttvas ka­zán-elemek eladók. „Laka­tos” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (43993) Harkányi vállalkozásba, vagy üzlet kialakításába be­társulnék. „Kp-vel rendelke­zem” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44062) „STOP" Gépjárművek véte- le-eladása. Tel.: 31-443 En­gels út 211. Minden nap. (43222) TEHERTAXI 14-184 ______ (41421) V állalkozások, gazdasági társaságok könyvelését, elemzését olcsón vállalja az ÁZSIÓ Kft. Tel.: üzenetrög- zítő: 74/15-958 (43830) HOMOK föld sóder 35-296 400.000 Ft összeget, 30 %- os kamatra sürgősen fel­vennék. Tel.: 32-460 (43670) fKoroHa-fl Tehertayi UO-Üljfa! (43413) „Tevék és pálmafák”: Du­baiba utitársat keresek no­vember végére. Érdeklődni június 22-ig 72/28-238 (43814) TV 6YOßSSZ82VIZ HELYSZÍNI jAVÍTÁS1 ÁGOSTON 20-784 (43860) Redőny-reluxa, harmonika­ajtó, napellenző legolcsóbb a gyártónál. Tel.: 25-836 (43888) Sup er Teher fix, billencs , . r„, darus 16-159 ___________(43412) F regoli fából, műanyagból, szögbelövés, panelfúrás. Előszobafal megrendelhe­tő. 11-166 Várhelyi (42686) __CB31cs £ AM M 1-10 p tonnáig 26-555 (41223) Autómentés, 35-528. Pécs, Magyarürögi u. 76. (44051) (42586) Sikerének titka: A megbíz­ható információ - magyar gazdasági cégmutató. Kérje felvételét. P.M.S. Kft. Bp. 1519. PL: 248. (2216) Eladó egy vemhes szamár­kanca, egy ráfutófékes erős utánfutó és egy 2,5 éves fo­gós díjazott sarplaninac szu­ka, vagy nyeregre, ilt. kisebb felújítást igénylő hintóra cse­rélhető. Megtekinthetők hét­köznap és szombaton Pécs- várad. Zengő u. 35. sz. alatt. (44113)_________________ Ü szögpusztán (lovaspá­lyánál) 2 szobás, komfortos ház 150 n-öl telekkel eladó, vagy értékegyeztetéssel kisméretű pécsi lakásra cse­rélhető. Érdeklődni: du. a helyszínen Perger Károly- nénál. (44115)___________ K omlón Szilvásban kétszo­bás, összkomfortos szövet­kezeti lakás eladó, vagy pé­csire cserélhető. Érd.: 19 után, hétvégén egész nap. Sárkány Miklós, Komló, Áp­rilis 4. u. 1. Lem. 3. (44118) Bontott Wartburg eladó. Érd.: 19 óra után, hétvégén egész nap. Sárkány Miklós, Komló, Április 4. u. 1.1. em. 3. (44119) EXPRESSZ Személygépkocsira cse­rélném az alábbi magas színvonalú műszaki cikkei­met. Fischer Hi-Fi, sztereo Pal-Secam digitális, Audió dubos videómat és JVC táv­vezérlős decket, rádióerősí­tőt As videómat. Összérték: 180.000 Ft. Esetleg külön is eladnám. „Csere” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44121) „Digitál 29" Ajánlata: Presydent Herry CB 14.200 Ft. Musiccenter hangfallal 12.900 Ft. Commodore mo­nitor 14.000 Ft. Digitális vi­deo 99.000 Ft. Pécs, Sallai 29. Tel.: 28-906. (44120) Taxióra eladó. Pécs, llku Pál 9. fszt. 2. (44159) Barkas, Nysa, Ara sebes­ségváltók, futóművek, ru­gók, kerekek, önindítók, ge­nerátorok adás-vétele cseredarabokkal, beépítés­sel. 1300-as Dacia motor elektromos targonca, betonke­verő. Műszaki Kereskedés Gör­csöny. Tel.: 72-458. (44128) Csere! Egy kisebb és egy nagyobb tanácsi lakásért adnék a Petőfi u-ban egy /tégla/ l.em-i felújított 2,5 szobás öröklakást. „Udva­ros is lehet" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (44130) Lada 1500 L 2107 kiutalás eladó. Átvehető 1990. június 18. Budapest. Érd.: Szek- szárd, 74/14-221.(44139) Pécsett ipari tevékenység­re is alkalmas összkomfor­tos családi ház eladó. Tel.: 34-014.(44150) 4 szobás, garázsos, közpon­ti fűtéses nagy kertes ház el­adó. Kertész u. 15. (44169) Garanciális 5 sebességes Skoda 120 L 6000 km-el el­adó. Cím: Sarohin t. 56. IV. 12.16 óra után. (44117) 0 km-s ötajtós Samara el­adó. Kertész u. 15. (44168) Takarítást, mosást, vasalást vállalok a délelőtti órákban. „Megbízható 4161” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (44161 SZUPEREXPRESSZ 3 db hőtárolós kályha el­adó. Érdeklődni: 34-823 telefonon, 18 óra után. (44275)_______________ Óraadói vagy részmun­kaidős állást vállal kö­zép- és általános iskolá­ban matematika-fizika szakos tanárnő. „8 év gyakorlat" jeligére. (44252) 6 éves Ford Sierra 1,6 TR szgk. eladó. Te!.: 23-691 (44233) Belvárosban üzlethe­lyiséget bérelnék vagy vennék, esetleg üzlethe­lyiséggel rendelkező tár­sat keresek. „Forgalmas helyen” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (44238) Kőművest felveszek. Ér­deklődni 17 óra után, Pécs, Légszeszgyár u. 14. (44249) Képzett szakácsot azon­nali belépésre felveszek. Érdeklődni a helyszínen. Dóm vendéglő, Pécs, Kossuth U. 3. (44421) 3 db előhasú gőbék el­adók. Érd.: Kisdér, Pető­fi u. 56. (44229) SZUPEREXPRESSZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom