Új Dunántúli Napló, 1990. május (1. évfolyam, 28-57. szám)

1990-05-31 / 57. szám

ADÁSVÉTEL Moxda 626 GIX 2000-es eladó vagy balatoni ingatlanra cserélhető. ..Újszerű 531266" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ T yúkvásári Fiatal tyú­kok és kakasok el­adók. Nagyárpád, Fő tér 17. _________________ „ STOP". Gépjármű vé­tel-eladás! 8—16-ig. Te­lefon: 31-443. Engels út 211.______________________________ B iedermeier, empire, thonet bútorokért, fest­ményért, csillárért, sző­nyegért, herendi, Zsol- nay-porcelánért, min­dennemű hagyatékért, régiségért házhoz me­gyek, azonnal fizetek. 35-522.__________________ PB, 1500-as P. Fiat, lejárt műszakival, üzem­képesen eladó. Érdek­lődni: 18 óra után, Márton, Pécs, Kovács Antal u. 10. UAZ gépkocsi, komp­lett alváz, félkész után­futó dokumentációval együtt, Skoda billencs plató hidraulikával el­adó. Érdeklődni: 35-075-ös telefonon. ZSOLNAY-EOZINÉBT, SCHAFFAEBÉBT, SZALONNAZÓ PABASZTEBT azonnal fizetek. 35-522. _____ F igyelem I Színesfém-át­vétel a legmagasabb áron, 90—100-ig, Pécs, Buzsáki u. 12. Antik bútort, vitrint, komódot, sokfiókos szekrényt, régi órát, porcelánt, festményt vásárolok gyűjtemé­nyembe. Levélcím: Va­dász, Pécs, Egri Gy. u. 86/1V. Telefon: 15-792.__________________ B égiséget kedvelők, fi­gyelem! Eladó egy öt részből álló, 140 éves. bécsi barokk, diófa hálógarnitúra, egy 3 db-os bőr ülőgarnitú­ra, egy hatalmas bronz csillár, 2 db XIV. La­jos stílusú, aranyozott barokk szék. asztal, bőrfotelek, tükör, fest­mények, szalongarnitú­ra, kerek asztal, por­celán, stb. Pécs, Irá­nyi Dániel tér 6. Sza- lontai. (Megtekinthe­tő: egész nap.)________ Eladó Agrialux dohány­zóasztal, 2 személyes fotelágy, gyermekheve­rő. Telefon: 28-359. Gyári fonalorsózó, bolyhozógép, Stoll 10- es alacsony, magas tűk eladók. Telefon: 41-628. __________________ é éves, 120-as Skoda eladó. 15 óra után. 35-163.__________________ 4.5 éves Nissan Sonny, 1.5 Gl-es, ötsebessé­ges eladó vagy 5 aj­tós Samaráro cserél­hető. Érd.: 90-786-os telefonon. Stilutánzatú, több da­rabból álló ebédlő, komódok, tálalók, szek­reterek, csillárok, stb. sürgősen eladó. Roho- nyi Zoltán. Pécs, Ma­dách u. 5/B. 4. sz. la­kás. Megtekinthető: du. 2 órától. 4 éves, 2105-ös Lada eladó. Érdeklődni a 76-196-os telefonon, 18 óra után. ______________ Á llítható babakocsit keresek megvételre. Te­lefon : 72/33-989._______ K étszemélyes gyermek­bútor (ágy nélkül) el­adó. Érdeklődni: este, 30- 988.__________ Vemhes és szoptatós kocák eladók. Villány, Váczi u. 13. (Szakis­kola mögött.) Méhescsaládokat és -rajokat kívánok elad­ni. Érdeklődni: reggel 8-ig, 12-től 15-ig, Hosz- szúhetény, Ormándi ut­co 82. sz._____________ 1 990 -re visszaigazolt ZUK (platós) kiutalás átadó. Telefon: 18-674, 31- 613.__________ T E 72-es Hilti eladó. Érdeklődni: 17 óra után, hét végén egész nap. Hegyszentmárton, Kolozsvári út 47. 7837 vagy 10-489-es telefo­nom____________________ V állalkozók! Megvásá­rolható vagy bérelhető nyúlfarm lucer,póssal együtt. Centrumtól 2 km. ,.Szaktanácsadás" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Négyéves Trabant el­adó. Érdeklődni: 27-143.__________________ 4 éves, 2105-ös Lada eladó. Érdeklődni a 76-196-os telefonszá­mon, 18—20 óra között. Vennék fehér, törzs­könyvezett középuszkár szuka kiskutyát. „Ár­megjelölés 2857" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ______________ P olski 126-os, 0 km-es, eladó. Tel.: 35-329. 2 db nagyméretű, ágy­neműtartós heverő és 2 db kárpitozott szék eladó. Érdeklődni: jú­nius 1-től 3-ig. Diós- viszló, Vörösmarty u. 25. Hűtőszekrény eladó. Ér­deklődni: 17 óra után. Pécs, Budai Dezső u. 18. Dani. ______________ 1 990-es Skoda 120 L-es kiutalás eladó. Érdek­lődni: Mudra, Har­kány, 80-530. 17 után. Eladó antik, faragott diófaasztal, étkezőasz­tal, kombinált szek­rény, olajradiátor, új olajkályha, gardrób­szekrény, hármasszek­rény, heverők, Léda franciaágy, csaposhor­dó, ülőgarnitúra. Tele­fonj^_____ D acia TLX, féléves, el­adó. Érdeklődni a 81-411-es telefonon. Skoda 120-as, 2,5 éves, eladó. 12-884, este. Jó állapotban lévő fe­jőgépet vennék! Ár- és típusmegjelöléssel. Szágy, Kossuth u. 25. Vadonatúj NDK büfé­kocsi sürgősen eladó. 15-452.__________________ K ifogástalan hangú, öreg, mesterfokú és mesterhegedűk, fokkal, vonóval eladó. Pécs, Semmelweis u. 16., I. em. 1.__________________ Bégi söröskriglik, fali­órák, új kandeláber, Babetta motor (új), versenybicikli, 130x130 cm-es, új, éttermi asz­talok, öntött, fehér vasszékek és -asztalok, régi fegyverek, márkás festmények, ezüstpén­zek, antik vadász­szobrok, trófeák, nagy mérleg, kis mérleg, nagy kávéfőző, 1 pár új lószerszám, kézi festésű bútorok eladók. Komló, „Hétdomb" ét­terem, egész nap. Kifűrészelt szarufa, 8 m-től 1 m-ig, minden építőanyag kapható. Érdeklődni: Pécs, Al­kotmány u. 3. Kézi­munkaüzlet, este 6 óra után. Telefon: 41-738. Érdeklődni kb. két hé- tig lehet. ______ V ennék többlépcsős bú­várszivattyút. Ajánlatot „Egyfázisú" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérek. 850-es Fiat. lejárt mű­szakival motor és sebváltó eladó. Pécs, Keller J. u. 2.. 11/1. Jakabék. Skoda 120-as, új kar­burátor reáJis áron el- adó. Telefon: 31-833. Törzskönyvezett, barna uszkárköíykök eladók. Pécs, Alkotmány u. 69., IV/14.__________________ E ladó 50 W-os Marshall erősítő, 120 W-os La- ney hangfallal. Érdek­lődni : 7700 Mohács, Petőfi S. u. 10. szám. Konyhai fatűzhelyet vennénk! 800,— F-tól 1200,— Ft-ig. „Fatűz­hely” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Gáztűzhely palackkal és konyhaszekrény el­adó. Kispostavölgy 32. ETZ—125 motor eladó. Pécs 7624, Kodály Z. u. 24. sz., f. 3. PB-es, 105-ös Skoda el- adó. Telefon: 35-227. 0 km-es, 1500-as Lada, 5 sebessóges, fehér, 460 ezer Ft-ért eladó. Telefon: 72/22-455. Győztes szülőktől né­metjuhász kiskutyák el­adók. (Van hosszú­szőrű is.) Siklós, Ka­nizsai u. 5. Auth Jó- zsefné. Eladó vagy bérbe ve­hető 10/120-as, négy­színváltós, motoros Diamant kötőgép. Te­lefon: 82-456. GY-os Dacia, 42 000 km-rel. reális áron el­adó. 17 óra után, 32-128. __________________ Y amaha 40 PS motor­csónak utánfutóval el­adó. Érdeklődni: tele­fonon : 98/11-246. Humuszgiliszta Extra- prém szakcsoporton ke­resztül eladó. Vissza­vásárlás, tanácsadás, OTP biztosítva. Kölcsön esetén az összeg 10%- át kp-ben visszafize­tem. Szemenyei Ká­roly, Egyházaskozár, If­júság u. 23.__________ M agyarsarlós, Petőfi út 27. sz. alatt eladó ma­gyartarka, első ellésű tehén bikaborjúval. Ér­deklődni: 17 óra után. Parancsnoki GAZ se­bességváltó osztómű és 16-os felni, 6 db, 2 db téli gumival eladó. Pécs-Hird, Latinca S. u. 5.__________________ M egkímélt állapotban lévő 1200-as Lada, TV rsz. eladó. Juhász Jó­zsef, Zengővárkony, Zrí- nyi u. 4._____ M azda 626 GLX Cou­pe, 1985. év., kifogás­talan állapotban, ext­rákkal felszerelve, igé­nyeseknek eladó. Tele­fon: 72-599. 17 óra után. VW Passat, grafitmetál eladó. Érdeklődni: 26-628-as telefonon. 5/120-as, motoros Dia­mant kötőgép eladó. Schmidt, Palotabozsok, Kossuth u. 188. Biogiliszta olcsón el­adó. Szigetvár-Hobol, Szamuely u. 54. Bezasztalt vennék. Te­lefon: 15-744, __________ G Y fr., piros, 3,5 éves Zastavát hasonló korú, 1200-as Zsigulira cse­rélnék. Sima csere. Újpetre, Ady u. 45. MéhészekI Eladó 15 db hátulkezelhetős Naiser kaptár. Érdeklődni: Pécs, Páfrány u. 39. Márton.________________ V ermona ET 6—1 orgo­na, Leslie (100 W-os) eladó. Telefon: 34-513, 18 óra utón.___________ F aj- és húsgalambok áron alul eladók. Pécs, Engels út 265._________ Eladó: Opel Kadett 1,6 Diesel, automata vál­tós. Érdeklődni: tele­fonon: 18-560, 17 óra utón. Fa horgászcsónak, új, négyszemélyes, eladó. Érdeklődni: Pécs, Tá­bor u. 2. Káptalan. — Tel.: 33-938.___________ M alacok eladók. Szö­ke. Fő u. 56._________ B etonkeverő eladó. Ér­deklődni: hétfőtől pén­tekig, 4 óra után a Siklósi úti garázssor 4. sz. garázsában. Skoda-kiutalás eladó (79 db van előtte). Érdeklődni: Pécs, Sza­muely T. út 5/A., IV/14. 15-18 óra között. ______ K éthengeres kompresz- szor eladó. Pécs, So­mogy út 49/1.__________ T A-s, tűzpiros, 1300-as Dacia eladó. Érdek­lődni: Pécs, Pellérdi út 26;_____________________ T raktorral vontatható, 5 tonnás pótkocsi, vizs­gáztatva és Skoda-ki­utalás, 1990. évre visz- szaigazolva eladó. Ér­deklődni: Vasz László. Szigetvár-Hobol, Asz­talos J. u. 42._______ K étéves, nagy, fehér kan átvételi áron el­adó. Szava, Kossuth u. 48.___________________ 21 07-es Lada, 5 hóna­pos és Lada Combi kiutalás eladó. Érdek­lődni: 24-170-es tele­fonon, 9—14-ig. _________ B ontott fagerendák. 5 méterig eladók. Érdek­lődni este 5 után, 32-067-es telefonon. Édes ostyatörmelék, táppal egyenértékű, állatok etetésére, fo­lyamatos szállítással, olcsón eladó. Cornett Ostyaüzem, Pécsi Gé­za, Pécs, Engel J. u. 5/A. Tél.: 72/25-450. Lada Samara, 3 aj­tós, új, eladó. „Bor­dó" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe.______ K itűnő állapotú Lada 1300-as, KP 48-89. friss műszakival eladó. Me- gyeri út 50. Magyarhertelend, Rá­kóczi u. 9. sz. alatt 4 db diófarönk eladó, 40—45 cm átmérőjű. Érdeklődni: egész nap. fenti címen. ___________ E ladó Dióspuszta 46. sz. 2 üsző, 4 bika­borjú; Trabant tetőcsomagtar­tót, mosógépet, csóna­kot vennék. Telefon: 35-481.__________________ K özeljövőben átvehető tolótetős Wartburg-ki- utalás eladó. Érdek­lődni : Pannónia u. 14. Yamaha DX—7-es, Ca­sio CZ 1000-es szinteti­zátorok, Yamaha FB 01-es expander, Roland JC 160-as gitárerősítő eladó. Érdeklődni: es­te, Konzum étterem zenekaránál. 6 személyes csónak, motorral együtt, eladó. Telefon: 21-394. _______ 4 éves Zsuk kisteher­kocsi, 40 000 km-rel el­adó. Koltai Pál, Felső- szentmárton, Szent László u. 39.__________ S zeretne 2 hónap alatt 180 000 Ft-ot kéresni? Tenyésszen biogilisz­tát! Humuszvisszavá­sárlásra szerződést biz­tosítok! Az OTP köl­csönt ad a vállalko­záshoz, ha szerződik velünk! Bővebb felvi­lágosítás: telefon: 83-538/72 körzet vagy: Víg, Komló, Dózsa Gy. u. 7., napközben a Komló, körtvélyesi pa­pírboltban. BéREL-KIAD Mohácson lakást bérel­nék. „Nyárra 2502" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ J ól menő füstöltáru- üzlet betegség miatt sürgősen átadó. „Yugó" jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. 21 m--es üzlet bérleti joga átadó, társulás lehetséges. „Uránváros 2731” jeligére a Hu- nyodi úti hirdetőbe. Üzletet bérelnék for- galmas helyen. „Bo­rozó” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. üzlethelyiség forgal­mas helyen kiadó. Te­lefon: 72/34-481.________ Nagyméretű garázs szerelőaknával kiadó. Engels út 40. üzlethelyiséget bérel­nék. Minden megoldás érdekel. „Virág" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Belvárosi, 1. emeleti, 54 m--es, két szoba, hallos, telefonos lakás kft. részére irodának kiadó. Érdeklődni: 29-655-Ös telefonszá­mon, az esti órákban. Redőny, reluxa, har­monikaajtó, zuhanyfül­ke helyszíni árkedvez­ménnyel. Tel.: 29-730. KÖLTÖZTETÉS BÚTORSZÁLLÍTÁS 35-296 Forgalmas helyen lé­vő, átalakítás alatt álló üzlethelyiség a belvárosban átadó. Vá­laszokat „Büfé-fala­tozó” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe ké­rem. Kisgyermek felügyeletét saját lakásomban vál­lalnám. „Hároméves korig" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Délutáni takarítást vál­lalnék. „16 órától".jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. üres albérleti szoba­konyhát keresek, lehe­tőleg a vasútállomás­hoz közel. Különbejá- ratút. „Sürgős 2842” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. TEHERTAXI 1 A A A O A 1 Bútorozott vagy üres lakást bérelnék. „Pe­dagógusnő” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 14-1841 Nyelveidé: angol, né­met intenzív tanfolya­mok: június 4.—július 5. Telefon: 29-124. Albérletbe kiadó kü­lönálló. bútorozott lak­rész, Kossuth utca vé­gén. Telefon: 16-245. Gondozásért bútoro­zott, összkomfortos al­bérletet adok egyedül­álló nőnek. „Egészség- ügyi" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. VEGYES Kisnyárádról elveszett egy fehér kuvasz és egy fekete jagdterrier. Megtalálót vagy nyom­ravezetőt jutalmazom. Cím: Varga, Kisnyá- rád, Rákóczi út 3. Gyengén látó úr ke­res kísérésre és beteg­ség esetén segítség- nyújtásra 20—45 év kö­zötti hölgyet. Német nyelvtudás és jogosít­vány előny. Jelentke­zéseket „Megbízható­ság” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. E9-445 Pótvizsgára előkészítő tanfolyam indul, mate­matikából és fizikából. Jelentkezni: „Biztos si­ker" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. „NYISSZ-TEX" rövid- és méteráru üzlet ajánla tai: divatos anyagok, méretre szabás, var­rás! Minden hatodik vásárlásnál 10% ár- kedvezményt adunk. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9.30—18-ig, szombaton: 9—12-ig. Kertváros, Kodolányi út 35. FORDÍTÁS-GÉPÍRÁS Teréz u. 5. sz. alatt, AZ „EURÓPÁNÁL". Telefon: 9—17 áráig: 33-433. 1991—92-ben lejár, lejá­ró díszfaművelési szer­ződésem átadnám. — „Sürgős 2978” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Vadászruhák, bőrruhák, menyasszonyi ruhák — tánccsoportoknak is — varrását, átalakítását vállalom. DITTI Sza­lon. Pécs, Kun Béla tér 11. Veszélyben az életünk, a megélhetésünk, kö­zépkorú nő és 11 éves fia. Minden megoldás érdekel. „Számolom a napokat" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Biztonság-Plusz. Panel­lakások, családi házak bejárati ajtóinak plusz biztonsági zárral való felszerelését vállalom. Telefon: 29-264, este. HOMOK, FOLD, SÓDER. 35-294. Kárpitozott bútorok fel­újítását vállalom. Gye- nis kárpitos. Telefon: 26-476. Antik bútorért, spi­nétért, három héten belül nyugati árszin­ten fizetek. „200 év" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Szobafestés, mázolás, tapétázás. (Vidéken is.) Telefon: 10-400. Fregoli fából, mű­anyagból, szögbelövés, panelfúrás. Előszobafal megrendelhető. 11-166. Várhelyi. Egy Ikarus busz büfé­kocsi, amely most készül, üzemeltetésé­hez szakembert kere­sek. „Vendéglátós” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kiadóknak ingyenes al­bérletközvetítés június 15-ig az „EURÓPÁ­NÁL". Ingatlanközvetí­tés jogtanácsadással, szerződések elkészítése .P,5%-ért, júniusban ju­talomsorsolás 1 Pécs, Teréz u. 5. Telefon: 9-17 óráig: 33-433. HOMOK, FOLD, KO, SÓDER, GÉPI FÖLDMUNKA, szállítással. Telefon: 29-359. Redőny, reluxa, hor- mónikaojtó legolcsóbb a qyártónál. Telefon: 25-836. Kisiparosoknak bedol­gozást vállalok, Pécs­hez közel. „Műhely van” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. üzletem befejezéséhez 100 000 Ft kölcsönt ké­rek 1 évre. „150 000” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Vásározók, butikosok, figyelem! Gyártó cég Gyermek és felnőtt konfekció termékeiből értékesítésre átadna, amíg a készlet tart. TÓNUS, Pécs, Bokor u. 10. TV-GYORSSZERVIZ, HELYSZÍNI JAVITAS. Ágoston. 20-784. Középkorú hölgyet ke­resünk vidéki ottho­nunkba családtagnak. „Gyereket szerető 531227" jeligére a Sál- lai utcai hirdetőbe. SOS-Gyorsszolgálat I Kisipari vállalkozás vízvezeték-, központi- fűtés-szerelést válla', közületeknek és ma­gánszemélyeknek. Tele- fon: 32-019, 41-071, 200 000 Ft hitelt ven­nék fel, 35%-os ka­matra, 1,5 évi lejárat­ra. „Vállalkozás 2799" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. RELUXA, HARMONIKAAJTÓ. REDŐNY, NAPELLENZÖ. 20% árkedvezmény. Telefon: 29-662. Német nyelvtanárt (nőt) keresek 3 éves kislány tanítására. „Széchenyi tér környéke 2800” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ______________ E rdélyi család eltartá­si szerződést kötne idős nénivel vagy bá­csival, pécsi lakásért. Érdeklődni 16-934-es te­lefonon lehet. 20 óra után. CITY SZEMÉLY- és TEHERTAXI 1-10 t-ig. Autómentés. Telefon: 25-555. Vizkút fúrása már 600 Ft/folyóméter áron is. „Otven folyóméter 2883” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Keresek kerti-szőlő munkára megbízható nyugdíjast. „Állandó 2840” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Szuperintenziv, 4 hetes német nyelvkurzus, az Agykontroll jegyében. Érdeklődjön a 15-843­Iskolákban, óvodákban, bölcsődékben ablakok, ajtók, székek, asztalok helyszíni javítása. Fa­házak összeállítása. „Nyári szünidő" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Redőny, reluxa, zsalu- gáter, harmonikaajtó készítése, javítása, kö­zületeknek is. Telefon: 14-646. Árnyékolástech­nika. Ipari bőrvarrógéppel rendelkező, szakképzett bőrdíszműves keres bedolgozói munkát. Pécs, Ady E. u. 22, Elveszett egy bernát­hegyihez hasonló, sze­líd kutya Pécsett. A megtalálónak jutalmat ajánlok. Tel.: 35-812. Lakodalmak, rendezvé­nyek zenei szolgáltatá­sa. Kívánságra utcai fúvós kíséret. Telefon: 20-241. _________________ LU CIFER ezer ördöggel az ön szolgálatában. „Lucifer” Társkereső Szolgálat, 7618 Pécs 18. Pf.: 16. Válasz­boríték esetén tájékoz- tatót küldünk._________ G yógynövénygyűjtőket keresek. Jó kereset. Telefon: 82-945. Energiatakarékos, me­legvizes padlófűtés, vízvezeték-szerelés, ács- állványozás, tetőfedés. PAD - ÁCS GMK. Cím: Miszlai Sándor, 7626 Pécs, Felsőbalo- kány u. 8., fszt. 9. vagy: Schmidt István, 7626 Pécs, Felsőbalo- kány u. 6., fszt. 1. A BARANYA MEGYEI ZÖLDÉRT VÁLLALAT KERES:- számviteli ismeretekkel rendelkező OPERATORT, valamint ADATRÖGZÍTŐT. Bérezés: megállapodás blapján. Jelentkezni lehet: B. M.-i Zöldért Vállalat, Pécs, Megyeri út 66., személyzeti-munkaügyi osztály. r Építkezők, figyelem! Családi házát építse előregyártott elemekből VÁLLALJUK: családi házak tartó- és födémszerkezetének megépítését előregyártott elemekből. Hőszigetelt homlokzati fallal, 3600 Ft/alapterület m2 áfa. Utólagos hőszigetelésű fallal 3200 Ft/alapterületü m2 -f- áfa. Az árak tartalmazzák a gyártást, helyszínre szállítást (10 km-ig), szerelést, csomópontok képzését. További előnye, hogy a fal és a födémfelületek vakolást nem igényelnek I Vállaljuk hőszigetelt áthidalók (egyes, tört, Íves alakításban), valamint lépcsők előregyártását. Érdeklődni: Bázis, Beton VB. Előregyártó Uzemiaazgatósóg. Pécs, Álmos u. 3-5. Tel.: 33-555. — A Bogádmindszenti „Új Kalász” MGTSZ, pályázatot hirdet MŰSZAKI F0AGAZATVEZET0 MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE Pályázati feltételek:- felsőfokú végzettség- 5 éves szakmai gyakorlat. FIZETÉS MEGEGYEZÉS SZERINT Jelentkezni lehet Nemes Gyula tsz. elnöknél (2260) Dolgozókat felvesznek ASZTALOSOKAT és faipari beta­nított munkásokat felveszünk, jó kereseti lehetőséggel. BUTEX Kft., Pécs, Pécsváradi u. 2. Telefon: 33-266, 33-342. (41745) ELADÓ Márfán 250 m- alapterületű, alápincézett ház, tetőbeépitési lehetőséggel, étteremnek, fogadónak kiválóan alkalmas. Érdeklődni: Márfa, Fő u. 45. írógépeket ■ SHARP ■MUTA1-Olivetti* i másológépeket nagy választékban ajánlunk Önöknek © MISCHINGER IROO+GtfmCHNVC* Telefon (72) «-858 i s ss. is's. ' FŰRÉSZÜZEM alkalmaz segéd­munkást és fűrészgépkezelőt. Je­lentkezés: Márfa, Fö u. 45. (42618) BÜFÉ falatozóba két nőt, vagy házaspárt állandó hétvégi munká­ra július 1-jétöl felveszek. Telefon: 18-971. (42745) A BARANYA Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet felvesz szak- képzettséggel rendelkező műtősnőt, illetve műtősnői gyakorlattal ren­delkező dolgozót 10 000 Ft-os alap­bérrel és heti 2-3 ügyelettel. (2222) A PÉCSI Szikra Nyomda érettsé­givel rendelkező munkatársat keres az alábbi munkakörbe: anyagnyil­vántartó és beruházási előadó. Le­het kezdő is. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: Pécs, Engel J. u. 0., munkaügyi csoport. (2211) F I,S B OL PÉCS, Kun Béla tér Tel.: 12-410 0 vo •BARANYAKEP Sz«e' EL 10 tJ ezenkívül japán Honda szivattyúk érkeztek r (500 és 1000 L/perc teljesítménnyel) — •**-1 F-*. - f L V > -j

Next

/
Oldalképek
Tartalom